2028 ರ ಕೋಲಾರ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

1-ಹೋಳೂರು

2-ಶಿಳ್ಳಂಗೆರೆ(ಹುತ್ತೂರು)

3-ವಕ್ಕಲೇರಿ

4-ಖಾದ್ರಿಪುರ (ವೇಮಗಲ್)

5-ನರಸಾಪುರ

6-ಕ್ಯಾಲನೂರು

7-ಸುಗಟೂರು

Pre Survey of Kolar Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Kolar Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN KOTHUR.G. MANJUNATHA M INC 83990 C.M.R. SRINATH M JDS 53229 30761
2018 GEN K.SRINIVASA GOWDA M JDS 82788 SYED ZAMEER PASHA M INC 38537 44251
2013 GEN R VARTHUR PRAKASH M IND 62957 K. SRINIVASA GOWDA M JD(S) 50366 12591
2008 GEN R.VARTHUR PRAKASH M IND 66446 K.SRINIVASAGOWDA M INC 45417 21029
2004 GEN SRINIVASA GOWDA K M INC 54755 ANAND M S M BJP 31004 23751
1999 GEN K SRINIVASA GOWDA M JD(U) 59017 NASEER AHMED M INC 38004 21013
1994 GEN K. SRINIVASA GOWDA M JD 40612 K.A. NISAR AHAMED M INC 27790 12822
1989 GEN K. A. NISAR AHMED M INC 39860 K. R. SHRINIVASAIAH M JD 33796 6064
1985 GEN K. R. SRINIVASAIAH M JNP 34701 ABDUL RAHIM M INC 21556 13145
1983 GEN K. R. SRINIVASAIAH M JNP 39005 NASEER AHMED M INC 19250 19755
1978 GEN M.ABDUL LATHEEF M INC(I) 26576 P.VENKATAGIRIYAPPA M JNP 26182 394
1972 GEN D. VENKATARAMIAH M INC 14639 P. VENKATAGIRIYAPPA M IND 13147 1492
1967 GEN P. VENKATAGIRIYAPPA M IND 13216 D. A. RASHID M INC 9042 4174
1962 GEN P. VENKATAGIRIYAPA M IND 20898 D. ABDUL RASHEED M INC 15272 5626
1957 GEN D. ABDUL RASHEED M INC 10539 P. VENKATAGIRIAPPA M IND 7825 2714

KolarAssembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 119183 121248 240487 193052 80.28 191813 248 47435 1. KOTHUR G MANJUNATHA
2. C M R. SRINATH
3. R VARTHURU PRAKASH
4. JAMEEL AHAMED N
5. NOTA
6. S SATHISH
7. G VENKATACHALAPATHI
8. S B DURESH
9. PRAKASHA
10. D V MANJUNATHA
11. BYREDDY T
12. KRS INDIRA REDDY A
13. M RAMESHA
14. K S AREEF
15. SRI M S BADARINARAYANA
16. DEVAKUMAR H A
17. C THAMMAPPA
18. AMJAD PASHA
19. ARAVIND G R
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
AAAP
NOTA
IND
IND
BSP
IND
IND
IND
KRS
IND
IND
RPPRINAT
IND
SP
IND
IND
83990
53229
50914
1158
1005
488
447
277
208
200
176
156
139
122
87
76
55
52
39
43.56
27.61
26.41
0.6
0.52
0.25
0.23
0.14
0.11
0.1
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.03
0.02
2018 12-May-2018 112735 112417 225183 179343 79.64 177907 1436 45840 1. K.SRINIVASA GOWDA
2. SYED ZAMEER PASHA
3. R VARTHUR PRAKASH
4. R.VENKATACHALAPATHI
5. GOWRAMMA
6. SRINIVASA
7. SRINIVAS GOWDA
8. K.SRINIVASA GOWDA
9. A.ANANDA KUMAR
10. N.PRAKASHA
11. DR. M. VENKATA SWAMY
12. M.RAVI
13. KADAHALLI .R.SHASHIKUMAR
14. AMJAD PASHA.N.
15. MANJULA
16. TANVEER AHMED
17. SREERAMA
18. K.R.S. SUDHAKAR GOWDA.R
19. PRAKASH
20. AMJAD PASHA
21. B.ANANDA REDDY
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
NAC
BJP
IND
IND
IND
IND
RMVP
IND
RPI(A)
IND
IND
IND
IND
AIMEP
IND
JD(U)
IND
IND
IND
82788
38537
35544
12458
2085
1266
559
530
516
460
435
409
372
371
323
311
293
202
176
146
126
46.22
21.52
19.85
6.96
1.16
0.71
0.31
0.30
0.29
0.26
0.24
0.23
0.21
0.21
0.18
0.17
0.16
0.11
0.10
0.08
0.07
2013 05-05-2013 99333 96887 196250 163586 83.35% 163480 106 32664 1. R. VATHUR PRAKASH
2. K. SRINIVASA GOWDA
3. NASEER AHMED
4. M.S. ANAND
5. K.S. SRINIVASAGOWDA
6. S. MUNIYAPPA
7. ABDUL REHAMAN
8. G. NARAYANAGOWDA
9. SUHAIL DIL NAWAZ
10. N. PRAKASH
11. SRINIVASA
12. MAHAR PASHA
13. C. THAMMAPPA
14. S. NAGA SHEKAR
15. C.G. MURALI
16. M.S.NARAYANASWAMY
17. AMJAD PASHA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
IND
JD(S)
INC
BJP
IND
IND
KJP
IND
IND
IND
IND
SP
JD(U)
IND
LSP
SAJP
IND
62957
50366
41510
1617
1147
1056
1041
678
663
504
474
359
298
292
203
168
147
38.51%
30.81%
25.39%
0.99%
0.7%
0.65%
0.64%
0.41%
0.41%
0.31%
0.29%
0.22%
0.18%
0.18%
0.12%
0.1%
0.09%
2008 10-05-2008 91231 88322 179553 126931 70.69% 126675 256 52622 1. R.VARTHUR PRAKASH
2. K.SRINIVASAGOWDA
3. C.SONNEGOWDA
4. NISAR AHMED
5. K.S.SRINIVASA GOWDA
6. SYED SAJJAD
7. D.L.NAGARAJ
8. N.PRAKASH
9. SRINIVASA
10. N.MUNEGOWDA
11. B.H.HANUMAPPA
12. M.S.NARAYANASWAMY
13. H.JAYACHANDRA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
IND
INC
BJP
JD(S)
IND
BSP
IND
IND
IND
SP
IJP
ANC
JD(U)
66446
45417
5661
1569
1464
1216
917
914
835
788
639
514
295
52.45%
35.85%
4.47%
1.24%
1.16%
0.96%
0.72%
0.72%
0.66%
0.62%
0.5%
0.41%
0.23%
2004 20-04-2004 83077 79786 162863 112503 69.07% 112445 58+T 14 50360 1. SRINIVAS PRASAD N L
2. VENKATESH N
3. NARAYANA SWAMY M S
4. KATAMMA
5. SRINIVASA GOWDA K
6. NISAR AHMED K A
7. ANAND M S
8. MURALI GOWDA S R
M
M
M
F
M
M
M
M
KNDP
IND
IND
IND
INC
JD(S)
BJP
JP
603
752
453
378
54755
21463
31004
3037
0.53%
0.66%
0.40%
0.33%
48.66%
19.07%
27.55%
2.69%
1999 05-09-1999 76510 73312 149822 111894 74.68% 107451 4443+T 18 37928 1. K SRINIVASA GOWDA KUDAVANHALLI
2. NASEER AHMED
3. K A NISAR AHMED
4. K R SRINIVASAIAH
5. P H NAGARAJA
6. KATAMMA
7. K SREENIVASAGOWDA RYOTA
8. SUHAIL DIL NAWAZ
M
M
M
M
M
F
M
M
JD(U)
INC
IND
IND
JD(S)
IND
IND
BSP
59017
38004
4082
2816
2526
455
340
211
54.92%
35.37%
3.80%
2.62%
2.35%
0.42%
0.32%
0.20%
1994 26-11-1994 67088 64681 131769 94347 71.60% 92490 1857 37422 1. K. SRINIVASA GOWDA
2. K.A. NISAR AHAMED
3. K.V. RANGAPPA
4. ABDUL KHAYUM
5. MUNIVENKATAPPA
6. SRINIVASA GOWDA
7. ZAHIR ALAM
8. SIRAJ SAB
9. R. HARISH
10. SRINIVASA CHARI
11. SHEIK CHAND PASHA
12. JAYA KUMAR
13. CHOTE SAB
14. M. MUNISWAMY
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
BJP
KCP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
KCVP
40612
27790
17769
4798
368
232
217
167
118
114
108
101
53
43
43.91%
30.05%
19.21%
5.19%
0.40%
0.25%
0.23%
0.18%
0.13%
0.12%
0.12%
0.11%
0.06%
0.05%
1989 24-11-1989 64289 60368 124657 91816 73.65% 87563 4253 32841 1. K. A. NISAR AHMED
2. K. R. SHRINIVASAIAH
3. R. KRISHNAPPA
4. B. C. SUBBARAJA SETTY
5. NOORULLA SHERIFF
6. B. M. BATHEPPA
7. K. N. KEMPAIAH
8. D. R. VENKATESHA GOWDA
9. MUNIVENKATASHAMI
10. CHANDPASHA
11. V. NARAYANASWAMY
12. B. C. RAMAPRASAD
13. S. MUNISWAMY
14. M. NANJEGOWDA
15. MUNIVENKATAMMA
16. NASIR AHMED
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
INC
JD
JNP(JP)
BJP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
LKD(B)
IND
IND
39860
33796
11388
696
266
212
205
187
177
143
128
117
108
103
95
82
45.52%
38.60%
13.01%
0.79%
0.30%
0.24%
0.23%
0.21%
0.20%
0.16%
0.15%
0.13%
0.12%
0.12%
0.11%
0.09%
1985 03-05-1985 48234 46862 95096 67984 71.49% 66750 1234 27112 1. K. R. SRINIVASAIAH
2. ABDUL RAHIM
3. P. VENKATAGIRIYAPPA
4. V. VENKATESHAN
5. CHANDPASHA
6. B. H. HANUMAPPA
7. A. BABU
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
IND
IND
IND
34701
21556
8963
570
525
296
139
51.99%
32.29%
13.43%
0.85%
0.79%
0.44%
0.21%
1983 01-05-1983 42409 41747 84156 61352 72.90% 60116 1236 22804 1. K. R. SRINIVASAIAH
2. NASEER AHMED
3. M. NANJE GOWDA
4. K. MUNIYAPPA
5. SADASHIVAIAH
M
M
M
M
M
JNP
INC
LKD
IND
IND
39005
19250
1464
225
172
64.88%
32.02%
2.44%
0.37%
0.29%
1978 25-02-1978 37395 39091 76486 58289 76.21% 56784 1505 18197 1. M.ABDUL LATHEEF
2. P.VENKATAGIRIYAPPA
3. E.NARAYANA GOWDA
4. K.N. KAMPAIAH
5. M.NANJUNDA GOWDA
M
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
IND
26576
26182
2721
842
463
46.80%
46.11%
4.79%
1.48%
0.82%
1972 05-03-1972 32451 31111 63562 31553 49.64% 30799 754 32009 1. D. VENKATARAMIAH
2. P. VENKATAGIRIYAPPA
3. MD. FAZALULLA SHERIEFF
4. S. CHANDRAIAH
M
M
M
M
INC
IND
IND
NCO
14639
13147
2490
523
47.53%
42.69%
8.08%
1.70%
1967 21-02-1967 54684 31798 58.15% 29660 2138 22886 1. P. VENKATAGIRIYAPPA
2. D. A. RASHID
3. K. S. GOWDA
4. G. PILLAPPA
5. CHAMUNDI
6. V. VENKATARAMANAPPA
M
M
M
M
M
M
IND
INC
IND
IND
IND
IND
13216
9042
3868
2441
619
474
44.56%
30.49%
13.04%
8.23%
2.09%
1.60%
1962 19-02-1962 61684 38474 62.37% 36170 2304 23210 1. P. VENKATAGIRIYAPA
2. D. ABDUL RASHEED
M
M
IND
INC
20898
15272
57.78%
42.22%
1957 25-02-1957 51706 23585 45.61% 23585 28121 1. D. ABDUL RASHEED
2. P. VENKATAGIRIAPPA
3. N. GOPALA RAO
4. ANCHE RAMCHANDRAPPA
M
M
M
M
INC
IND
IND
BJS
10539
7825
4163
1058
44.69%
33.18%
17.65%
4.49%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.