2028 ರ ಕಿತ್ತೂರು
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

99-ಅಂಬಡಗಟ್ಟಿ

100-ಕಾದ್ರೋಳ್ಳಿ

101-ಖೋದಾನಪುರ

Pre Survey of Kittur Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Kittur Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1967 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN BABASAHEB PATIL M INC 77536 DODDAGOUDAR MAHANTESH BASAVANTARAY M BJP 74543 2993
2018 GEN DODDAGOUDAR MAHANTESH BASAVATARAY M BJP 73155 INAMDAR DANAPPAGOUDA BASANAGOUDA M INC 40293 32862
2013 GEN INAMADAR DANAPPAGOUDA BASANAGOUDA M INC 53924 SURESH SHIVARUDRAPPA MARIHAL M BJP 35634 18290
2008 GEN MARIHAL SURESH SHIVARUDRAPPA M BJP 48581 INAMDAR DANAPPAGOUDA BASANAGOUDA M INC 44216 4365
2004 GEN MARIHAL SURESH SHIVARUDRAPPA M BJP 49970 INAMDAR DANAPPAGOUDA BASANGOUDA M INC 35265 14705
1999 GEN INAMDAR DANAPPAGOUDA BASANAGOUDA M INC 53051 VIRAKTAYYA SHIVABASAYYA SALIMATH M BJP 41321 11730
1994 GEN INAMDAR DANAPPAGOUDA BASANAGOUDA M INC 35600 BABAGOUDA RUDRAGOUDA PATIL M KRRS 27924 7676
1989 GEN PATIL BABAGOUDA RUDRAGOUDA M KRS 40071 INAMADAR DANAPPAGOUDA BASANAGOUDA M JD 25058 15013
1985 GEN INAMDAR DANAPPAGOUDA BASABGOUDA M JNP 34921 DODDADOUDER BASAVANTARAY BASALINGAPPA M INC 31138 3783
1983 GEN INAMDAR DANAPPAGOUDA BASANAGOUDA M JNP 34866 NAGHNOOR MUGATSAHEB NABISAHAB M INC 24894 9972
1978 GEN ARAWALLI PATIL PARVATGOUDA BASANGOUDA M JNP 28575 TONNI SHIVAPUTRAPPA GURUPADAPPA M INC(I) 27449 1126
1972 GEN I. B. A. DANAPPAGOUDA M NCO 27299 S. S. BASAPPA M INC 22625 4674
1967 GEN S. B. MALLAPPA M INC 31281 Y. B. SHANTALINGAPPA M IND 4357 26924

Kittur Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1967 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 99759 96122 195886 156824 80.06 155858 168 39062 1. BABASAHEB PATIL
2. DODDAGOUDAR MAHANTESH BASAVANTARAY
3. NOTA
4. ASHWINI SINGAYYA PUJER
5. CHETAN R DEMATTI
6. BASAPPA (BASAVARAJ) Y KELAGADE
7. PRAVEEN. MAHABALESHWAR. DEGALOLLI
8. MAHESH FAKIRAPPA HOSAMANI
9. ANAND HAMPANNAVAR
10. BHIMASHEPPA DEMAPPA DURGANNAVAR
11. BUDAYYA PUJERI
M
M
-
F
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
NOTA
JD(S)
KMP
IND
UPJP
KRS
AAAP
IND
KAP
77536
74543
802
775
564
548
483
462
395
288
264
49.49
47.58
0.51
0.49
0.36
0.35
0.31
0.29
0.25
0.18
0.17
2018 12-May-2018 96274 92634 188915 148637 78.68 147056 1581 40278 1. DODDAGOUDAR MAHANTESH BASAVANTARAY
2. INAMDAR DANAPPAGOUDA BASANAGOUDA
3. BABASAHEB DEVANAGOUDA PATIL
4. SURESH SHIVARUDRAPPA MARIHAL
5. RAGHAVENDRA VILAS NAIK
6. BABU ABDULSAB HAAJI
7. TANGEVVA ADIVEPPA IRAGAR
8. SIDDAPPA BASAVANNEPPA DOLLIN
9. MAHANTESH KRISHNA HOTAKAR
10. ANAND IRAPPA HAMPANNAVAR
11. ASHOK BHEEMAPPA NAIK
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
BJP
INC
IND
JD(S)
IND
IND
AIMEP
NAC
INCP
AAAP
IND
73155
40293
25366
3755
1137
723
686
663
457
453
368
49.26
27.13
17.08
2.53
0.77
0.49
0.46
0.45
0.31
0.31
0.25
2013 05-05-2013 86170 80526 166697 126034 75.60% 125970 64+T 3 40663 1. INAMADAR DANAPPAGOUDA BASANAGOUDA
2. SURESH SHIVARUDRAPPA MARIHAL
3. ANAND BALAKRISHNA APPUGOL
4. BABUGOUDA CHINTAMANIGOUDA PATIL
5. MAHESH NINGAPPA HUDALI
6. BADIGER CHANDRASHEKAR MADIWALAPPA
7. YAMANAPPA GANGAPPA TALAWAR
8. BASAVARAJ RUDRAPPA MOKHASHI
9. ANNAPPA MARATHE
10. MAHANTESH KRISHNA HOTAKAR
11. ASHOK GURUSHIDDAYYA KAMBI
12. KASTURI BASANAGOUDA BHAVI
13. BUDAYYA B PUJERI
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
INC
BJP
JD(S)
KJP
IND
IND
BSP
SKP
IND
IND
BSRCP
IND
KAP
53924
35634
20657
6850
1735
1274
1142
1089
932
869
868
557
439
42.81%
28.29%
16.4%
5.44%
1.38%
1.01%
0.91%
0.86%
0.74%
0.69%
0.69%
0.44%
0.35%
2008 22-05-2008 76851 72946 149797 111755 74.60% 111725 30 38042 1. MARIHAL SURESH SHIVARUDRAPPA
2. INAMDAR DANAPPAGOUDA BASANAGOUDA
3. VEERANAGOUDA VASANAGOUDA PATIL
4. DODAGOUDAR SANAGOUD FAKEERAGOUD
5. HOTAKAR MAHANTESH KRISHNA
6. PRAKASH RAMA NAYAK
7. ASHOK GURUSDIIDDAPPA HALAKI
8. YALLAPPA BALAPPA SATYANAIK
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
IND
BSP
SP
LJP
48581
44216
9266
4246
2167
1377
969
903
43.48%
39.58%
8.29%
3.8%
1.94%
1.23%
0.87%
0.81%
2004 26-04-2004 74239 72609 146848 106243 72.34% 106239 4+T 145 40605 1. SIDNAL SHIVAKANT SHANMUKHAPPA
2. SHYLAJA SURESH SAKRENNAVAR
3. ABDUL MANSOOR MURTUJA SYED
4. VEERANAGOUDA VASANAGOUDAPATIL
5. INAMDAR DANAPPAGOUDA BASANGOUDA
6. MARIHAL SURESH SHIVARUDRAPPA
M
F
M
M
M
M
KNDP
JP
USYP
JD(S)
INC
BJP
8218
1721
1432
9633
35265
49970
7.73%
1.61%
1.34%
9.06%
33.19%
47.03%
1999 11-09-1999 67996 67156 135152 101256 74.92% 97889 3367 33896 1. INAMDAR D.B
2. VIRAKTAYYA SHIVABASAYYA SALIMATH
3. BALAPPA MALAPPA BUDIHAL
4. MIRJANNAVAR ASFAK AHMED AKABARSAHEB
5. AMEEN SAB SANNAMUGUTA SAB MULLA
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
IND
BSP
53051
41321
2715
611
191
54.20%
42.21%
2.77%
0.62%
0.20%
1994 26-11-1994 61474 61123 122597 94467 77.05% 92212 2255 28130 1. INAMDAR DANAPPAGOUDA BASANAGOUDA
2. BABAGOUDA RUDRAGOUDA PATIL
3. DODAGOUDA SHIVANAGOUDA PATIL
4. BABUSAHEB BALASAHEB DESAI
5. KILLEDAR SHIVAPUTRAPPA MAHARUDRAPPA
6. HUNASHIKATTI NAJEERAHMED AMEERSAB
7. PATTAR CHANDRASHEKHAR SHEDEPPA
M
M
M
M
M
M
M
INC
KRRS
JD
BJP
KCP
IND
IND
35600
27924
13100
8533
5561
804
690
38.61%
30.28%
14.21%
9.25%
6.03%
0.87%
0.75%
1989 24-11-1989 58162 56880 115042 89922 78.16% 86568 3354 25120 1. PATIL BABAGOUDA RUDRAGOUDA
2. INAMADAR DANAPPAGOUDA BASANAGOUDA
3. SAROJADEVI BASAVRAJ MARIHAL
4. BHADRANNAVAR CHANABASAPPA NEELAKANTHAPPA
5. GADAD YALLAPPA FAKIRAPPA
6. KUMBAR GANGAPPA BALAPPA
7. MURAGOD RUDRAPPA ADIVEPPA
8. BALACHANDRA SHANKARAPPA BADIGER
M
M
F
M
M
M
M
M
KRS
JD
INC
JNP(JP)
IND
IND
BJP
IND
40071
25058
18733
1319
476
381
297
233
46.29%
28.95%
21.64%
1.52%
0.55%
0.44%
0.34%
0.27%
1985 03-05-1985 43824 43556 87380 69628 79.68% 68122 1506 17752 1. INAMDAR DANAPPAGOUDA BASABGOUDA
2. DODDADOUDER BASAVANTARAY BASALINGAPPA
3. EDALLI PARAPPA RUDRAPPA
4. HUDDAR YALLAPPA FAKIRAPPA
5. NAGANGOUDA CHANAGOUDA RUDRAGOUDA
6. BASAVARAJ NINGAPPA NEELAGAR
7. SHIVARUDRAPPA SHINDAL
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
IND
IND
IND
34921
31138
499
483
423
367
291
51.26%
45.71%
0.73%
0.71%
0.62%
0.54%
0.43%
1983 01-05-1983 41156 41752 82908 63927 77.11% 62191 1736 18981 1. INAMDAR DANAPPAGOUDA BASANAGOUDA
2. NAGHNOOR MUGATSAHEB NABISAHAB
3. GADAG YALLAPPA FAKIRAPPA
4. TAVAGAMATH MADADEWAYYA BASAVANNEYYA
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
34866
24894
1434
997
56.06%
40.03%
2.31%
1.60%
1978 25-02-1978 39265 39074 78339 57804 73.79% 56024 1780 14535 1. ARAWALLI PATIL PARVATGOUDA BASANGOUDA
2. TONNI SHIVAPUTRAPPA GURUPADAPPA
M
M
JNP
INC(I)
28575
27449
51.00%
49.00%
1972 05-03-1972 32715 32533 65248 51464 78.87% 49924 1540 13784 1. I. B. A. DANAPPAGOUDA
2. S. S. BASAPPA
M
M
NCO
INC
27299
22625
54.68%
45.32%
1967 21-02-1967 59421 37304 62.78% 35984 1320 22117 1. S. B. MALLAPPA
2. Y. B. SHANTALINGAPPA
3. P. S. VEERANGOUDA
M
M
M
INC
IND
IND
31281
4357
346
86.93%
12.11%
0.96%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.