2028 ರ ಖಾನಾಪುರ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

23-ಗರ್ಲಗುಂಜಿ

24-ಜಾಂಬೋಟಿ

25-ಕಕ್ಕೇರಿ

26-ಗಂದಿಗವಾಡ (ಕಕ್ಕೇರಿ)

27-ಲೋಂಡಾ

28-ನಂದಗಡ

29-ಪಾರಿಶ್ವಾಡ

Pre Survey of Khanapur Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Khanapur Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN VITHAL SOMANNA HALAGEKAR M BJP 91834 DR. ANJALI HEMANT NIMBALKAR F INC 37205 54629
2018 GEN DR.ANJALI HEMANTH NIMBALKAR M INC 36649 VITHAL HALAGEKAR M BJP 31516 5133
2013 GEN ARVIND CHANDRAKANT PATIL M IND 37055 RAFIQUE KHATALSAB KHANAPURI M INC 20903 16152
2008 GEN PRALHAD REMANI M BJP 36288 RAFIQUE KHATALSAB KHANAPURI M INC 24634 11654
2004 GEN DIGAMBAR YASHWANTRAO PATIL M IND 19115 PATIL VAISHALI ASHOK F IND 18747 368
1999 GEN ASHOK NARAYAN PATIL M IND 36930 DESAI NARAYAN YESHWANTRAO M IND 20419 16511
1994 GEN ASHOK NARAYAN PATIL M IND 40619 WALI MALLIKARJUN B. M KRRS 13010 27609
1989 GEN CHAVAN BITHALRAO VITHALRAO M IND 33662 APPAJI GOPAL PATIL M KRS 18571 15091
1985 GEN PATIL VASANTRAO PARASHRAM M IND 31298 KALAL RAMACHANDRA NARASAPPA M INC 15393 15905
1983 GEN PATIL VASANTRAO PARASHRAM M IND 40633 AMBADAGATTI MASNU FAKIRAPPA M INC 16501 24132
1978 GEN S. N. BHAGAVANTRAO M IND 16610 BABSHET KRISHNA JI RAMCHANDRA M JNP 13595 3015
1972 GEN S.N. BHAGVANTRAO M IND 23081 B. B. VEERABHADRAPPA M NCO 10674 12407
1967 GEN S. N. BHAGWANTRAO M IND 21281 T. K. NINGAPPA M INC 14490 6791
1962 GEN LAXMAN BALAJI BIRJE M MES 25162 ROHINIBAI PANDURANG WAGALE F INC 14614 10548
1957 GEN BIRJE LAXMAN BALAJI M IND 26401 ARAGAVI BASAPPA SHIDDALINGAPPA M INC 12822 13579

Khanapur Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2018
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 111490 102956 214456 161043 75.09 159777 36 53413 1. VITHAL SOMANNA HALAGEKAR
2. DR. ANJALI HEMANT NIMBALKAR
3. BAGAWAN NASIR PAPULSAB
4. MURALIDHAR GANAPATI PATIL
5. SITARAM MARUTI SUTAR
6. NOTA
7. KRISHNAJI PUNDALIK PATIL
8. IRFANAHMED TALIKOTI
9. R B PATIL
10. SURESH LAXMAN PATIL
11. YALLAPPA FAKIRAPA KOLAKAR
12. LAXMAN YALLAPPA BANNAR
13. RAMESH BHIMAPPA MANNUDDAR
14. RAJU PUJARI
M
F
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
IND
NOTA
SHSUBT
IND
IND
IND
IND
IND
KRS
KRPP
91834
37205
15600
9671
1382
1236
983
732
646
502
412
357
275
178
57.04
23.11
9.69
6.01
0.86
0.77
0.61
0.45
0.4
0.31
0.26
0.22
0.17
0.11
2018 12-May-2018 107122 99448 206576 154322 74.70 152658 1664 52254 1. DR. ANJALI HEMANT NIMBALKAR
2. VITHAL HALAGEKAR
3. BAGWAN NASIR PAPULSAB
4. ARVIND CHANDRAKANT PATIL
5. VILAS KRISHNA BELGAONKAR
6. JOTHIBA PRALHAD REMANI
7. KRISHNAJI PUNDALIK PATIL
8. YASHAVANTH THIMANNA NIPPANIKAR
9. SHRIKANT HANMANT BHAJANTRI
10. DESAI MEGHANA CHANDRAKANT
11. LAXMAN YALLAPPA BANNAR
12. MAHADEV YALLAPPA SHINDOLKARF
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
INC
BJP
JD(S)
IND
IND
IND
IND
INCP
IND
AIMEP
IND
IND
36649
31516
27272
26613
17851
5898
2153
1326
1171
843
798
568
23.76
20.44
17.68
17.26
11.58
3.82
1.4
0.86
0.76
0.55
0.52
0.37
2013 05-05-2013 97539 87840 185386 134896 72.76% 134890 6 50490 1. ARVIND CHANDRAKANT PATIL
2. RAFIQUE KHATALSAB KHANAPURI
3. DR: ANJALITAI NIMBALKAR
4. PRALHAD KALLAPPA REMANI
5. BAGAWAN NASIR PAPULSAB
6. BABURAO GOVIND DESAI
7. VITTAL SOMANNA HALAGEKAR
8. PATIL RAJGOPAL IRAPPA
9. SURESH VITTALRAO DESAI
10. ANTHON ZUVAVA MENDOSSA
11. NAGAPPA NARAYANA PATIL
12. ALIMAAKTHAR S NAYIK
13. RAJU KEMPANNA KHATEDAR
14. YASHAWANT NIPPAANIKAR
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
IND
INC
IND
BJP
JD(S)
KJP
IND
IND
IND
IND
IND
BSP
JD(U)
IND
37055
20903
17686
16021
15052
14502
3087
2401
1988
1728
1612
1332
869
654
27.47%
15.5%
13.11%
11.88%
11.16%
10.75%
2.29%
1.78%
1.47%
1.28%
1.2%
0.99%
0.64%
0.48%
2008 22-05-2008 84699 78140 162839 114511 70.32% 114450 61 48328 1. PRALHAD REMANI
2. RAFIQUE KHATALSAB KHANAPURI
3. DIGAMBAR YASHAWANTARAO PATIL
4. KOMAL PADMAPPA JINAGOND
5. ARAVIND CHANDRAKANT PATIL
6. MAHADEV P MARAGALE
7. D M GURAV
8. MUGUTSAB KASIMSAB DHARWADI
9. NASIR PAPULSAB BAGWAN
10. VAISHALI ASHOK PATIL
11. PATIL MURALIDHAR GANAPATHRAO
12. AMBOJI CHANDRASHEKAR BASAPPA
13. H. N. DESAI
14. CHENNU MALLIGEWAD
15. BABU VEERABHADRAPPA MULIMANI
16. PATIL KHEMANNA MAREPPA
17. KOSHAVARSAGAR MALLAPPA
18. ASHOK NARAYAN BENDRE
19. PARASHURAM HUAVAPPA KARAMBALKAR
20. PATIL RAJGOPAL IRAPPA
21. VASANT FAKIRAPPA MADAR
22. ARJUN BALKRISHAN PATIL
23. KOLEKAR TUKARAM NAGAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
IND
IND
IND
IND
IND
IND
JD(S)
IND
IND
SP
IND
IND
IND
SHS
BSP
RAHS
IND
LJP
IND
IND
IND
36288
24634
9684
6773
6020
4424
3054
2878
2776
2634
2472
2334
2128
1042
1012
989
945
931
853
700
637
623
619
31.71%
21.52%
8.46%
5.92%
5.26%
3.87%
2.67%
2.51%
2.43%
2.3%
2.16%
2.04%
1.86%
0.91%
0.88%
0.86%
0.83%
0.81%
0.75%
0.61%
0.56%
0.54%
0.54%
2004 26-04-2004 77821 75577 153398 104659 68.22% 104656 3+T 4 48739 1. RAJU BABU RAO KUSOJI
2. PATIL VAISHALI ASHOK
3. ARJUN BALAKRISHNA PATIL
4. DIGAMBAR YASHWANTRAO PATIL
5. RAMESH SHANTAVALI NARVEKAR
6. PATIL RIYAZ AHMAD ABDULKARIM
7. GURAY MAHESH INDRAJEET
8. RAFIQUE KHATALSAB KHANAPUR
9. MALLIKARJUN WALI
10. PRAHLAD KALLAPPA RAMANI
11. NIPPANIKAR YASHWANT TIMMANNA
12. MURALIDHAR GANAPATI PATIL
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
KNDP
IND
IND
IND
IND
JP
IND
INC
JD(S)
JD(U)
IND
SHS
2133
18747
843
19115
2125
4440
1749
18734
4233
17495
1725
13317
2.03%
17.91%
0.80%
18.26%
2.03%
4.24%
1.67%
17.90%
4.04%
16.71%
1.64%
12.72%
1999 11-09-1999 69950 69501 139451 100206 71.86% 91636 8570 39245 1. ASHOK NARAYAN PATIL
2. DESAI NARAYAN YESHWANTRAO
3. CHANNABASAPPA BALAPPA HOSAMANI
4. REMANI PRALHAD KALLAPPA
M
M
M
M
IND
IND
INC
BJP
36930
20419
19238
15049
40.30%
22.28%
20.99%
16.42%
1994 26-11-1994 63719 63056 126775 88613 69.90% 86428 2185 38162 1. ASHOK NARAYAN PATIL
2. WALI MALLIKARJUN B.
3. JAYANT VASUDEV PITRE
4. RIYAJ AHMAD A. PATIL
5. AMBOJI CHANDRASHEKHAR B.
6. KABBUR SHANTINATH B.
7. PATIL APPAJI GOPAL
8. FIGER ESHENT ANTHON
9. SARDESAI SATYAVATI S.
10. PATEL SALIM M.
11. KAMBLE KUMAR N.
12. AKKI SURESH B.
13. MANIK L. PATIL
14. SOJ JOSHEF BAVATIS
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
IND
KRRS
BJP
JD
INC
KCP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
40619
13010
10411
9347
7722
2527
1197
479
260
233
209
145
140
129
47.00%
15.05%
12.05%
10.81%
8.93%
2.92%
1.38%
0.55%
0.30%
0.27%
0.24%
0.17%
0.16%
0.15%
1989 24-11-1989 60130 59270 119400 78765 65.97% 73830 4935 40635 1. CHAVAN BITHALRAO VITHALRAO
2. APPAJI GOPAL PATIL
3. ALAVANI SUBANNA HUVAPPA
4. PATIL RIYAZAHAMAD ABDULKARIM
5. TIRVEER VASANT RAMANA
6. PATIL MANIK LAXMAN
7. MANE GANAPATRAO LAXMAN
M
M
M
M
M
M
M
IND
KRS
INC
JD
IND
IND
JNP(JP)
33662
18571
11873
8121
964
378
261
45.59%
25.15%
16.08%
11.00%
1.31%
0.51%
0.35%
1985 03-05-1985 46406 47008 93414 59358 63.54% 58156 1202 34056 1. PATIL VASANTRAO PARASHRAM
2. KALAL RAMACHANDRA NARASAPPA
3. SONOLI DUNDAPPA APPOJAPPA
4. PATIL DATTAJI KALLAPPA
5. AMRUT IRAPPA RAVUT
6. PATIL BASANGOUDA RUDRAGOUDA
M
M
M
M
M
M
IND
INC
IND
IND
IND
IND
31298
15393
7815
2617
521
512
53.82%
26.47%
13.44%
4.50%
0.90%
0.88%
1983 01-05-1983 44827 45622 90449 67770 74.93% 65960 1810 22679 1. PATIL VASANTRAO PARASHRAM
2. AMBADAGATTI MASNU FAKIRAPPA
3. BABSHET KRISHNAJI RAMACHANDRA
M
M
M
IND
INC
JNP
40633
16501
8826
61.60%
25.02%
13.38%
1978 25-02-1978 39657 40281 79938 57567 72.01% 55613 1954 22371 1. SIRDESAI NILKANTHRAO BHAGAWANTRAO
2. BABSHET KRISHNA JI RAMCHANDRA
3. AMBADAGATTI MAMSNU FAKIRAPPA
4. PATIL DATTATRAY KALLAPPA
5. PATIL GOPAL LAXMAN
M
M
M
M
M
IND
JNP
INC(I)
IND
IND
16610
13595
12439
12436
533
29.87%
24.45%
22.37%
22.36%
0.96%
1972 05-03-1972 33025 34268 67293 43091 64.03% 41584 1507 24202 1. S.N. BHAGVANTRAO
2. B. B. VEERABHADRAPPA
3. P. SULOCHANAN W/O SHRIPAD
M
M
M
IND
NCO
INC
23081
10674
7829
55.50%
25.67%
18.83%
1967 21-02-1967 61640 46725 75.80% 44084 2641 14915 1. S. N. BHAGWANTRAO
2. T. K. NINGAPPA
3. M. S. MARTANDRAO
M
M
M
IND
INC
IND
21281
14490
8313
48.27%
32.87%
18.86%
1962 19-02-1962 60208 41682 69.23% 39776 1906 18526 1. LAXMAN BALAJI BIRJE
2. ROHINIBAI PANDURANG WAGALE
M
F
MES
INC
25162
14614
63.26%
36.74%
1957 25-02-1957 63100 39223 62.16% 39223 23877 1. BIRJE LAXMAN BALAJI
2. ARAGAVI BASAPPA SHIDDALINGAPPA
M
M
IND
INC
26401
12822
67.31%
32.69%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.