2028 ರ ಕಾರ್ಕಳ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

24-ಮರ್ಣೆ (ಅಜೆಕಾರು)

25-ಕುಕ್ಕುಂದೂರು(ಬೈಲೂರು)

26-ಮುಡಾರು(ಬಜಗೋಳಿ)

27-ನಿಟ್ಟೆ

28-ಮುಂಡ್ಕೂರು (ಬೆಳ್ಮಣ್)

29-ಹೆಬ್ರಿ

30-ಚಾರಾ

Pre Survey of Karkal Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Karkal Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN V SUNILL KUMAR M BJP 77028 UDAYA SHETTY MUNIYAL M INC 72426 4602
2018 GEN V. SUNIL KUMAR M BJP 91245 H GOPALA BHANDARY M INC 48679 42566
2013 GEN V.SUNILL KUMAR M BJP 65039 H.GOPAL BHANDARY M INC 60785 4254
2008 GEN H. GOPAL BHANDARY M INC 56529 V. SUNIL KUMAR M BJP 54992 1537
2004 GEN SUNIL KUMAR M BJP 52061 GOPALA BHANDARY H M INC 42149 9912
1999 GEN H GOPALA BHANDARY M INC 49591 K. P SHENOY M BJP 28857 20734
1994 GEN M. VEERAPPA MOILY M INC 36068 K.P. SHENOY M BJP 19558 16510
1989 GEN M. VEERAPPA MOILY M INC 41171 M. K. VIJAYA KUMAR M JD 22391 18780
1985 GEN M. VEERAPPA MOILY M INC 33330 M. K. VIJAYA KUMAR M BJP 28178 5152
1983 GEN M. VEERAPPA MOILY M INC 26176 M. K. VIJAYAKUMAR M BJP 20272 5904
1978 GEN M. VEERAPPA MOILY M INC(I) 29941 M. K. VIJAYAKUMAR M JNP 20985 8956
1972 GEN M. VEERAPPA MOILY M INC 25360 SUNDER HEGDE M NCO 5224 20136
1967 GEN B. R. SHETTY M BJS 20112 N. HEGDE M INC 14548 5564
1962 GEN DAYANAND R. KALLE M PSP 17234 K. K. HEGDE M INC 11372 5862
1957 (SC)
(SC)
HEGDE KANTHAPPA KHEDINJI
MANJAPPA ULLAL
M
M
INC
INC
26696

SHEONOY DEVARAYA RANGA R
UNCONTESTED
M

PSP

15801

10895

Karkal Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 91467 99144 190611 156964 82.35 155922 127 33647 1. V SUNILL KUMAR
2. UDAYA SHETTY MUNIYAL
3. PRAMOD MUTHALIK
4. NOTA
5. DANIEL RANJAR
6. ARUN DEEPAK
7. SRIKANTHA POOJARY KUCHCHUR
8. DR. MAMATHA HEGDE
9. SUDHAKARA ACHARYA
10. VIDYALAXMI
M
M
M
-
M
M
M
F
M
F
BJP
INC
IND
NOTA
AAAP
UPJP
JD(S)
IND
IND
IND
77028
72426
4508
921
556
501
281
238
233
151
49.11
46.18
2.87
0.59
0.35
0.32
0.18
0.15
0.15
0.1
2018 12-May-2018 86735 94294 181031 146016 80.66 144595 1421 35015 1. V. SUNIL KUMAR
2. GOPALA BHANDARY
3. MAKSOOD AHAMED
4. UDAY KUMAR
5. SUMANTHA K POOJARY
6. ASHRAF ALI
7. ABDUL AZIZ
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
AIMEP
BSP
IND
IND
IND
91245
48679
1817
1348
554
539
413
62.52
33.36
1.25
0.92
0.38
0.37
0.28
2013 05-05-2013 75404 85604 161012 130512 81.05% 130474 38+T 1 30500 1. V.SUNILL KUMAR
2. H.GOPAL BHANDARY
3. WALTER D'SOUZA
4. ANNA SUNIL SOANS
5. U.K. SYAD
6. PRAVEEN POOJARI
7. K P PADMAVATHI
8. RIYAZ
9. GOPALA
M
M
M
M
M
M
F
M
M
BJP
INC
JD(S)
BSP
IND
KJP
IND
IND
IND
65039
60785
1302
878
873
553
478
334
232
49.85%
46.59%
1%
0.67%
0.67%
0.42%
0.37%
0.26%
0.18%
2008 16-05-2008 65568 77171 142739 111546 78.14% 111521 25+T 7 31193 1. H. GOPAL BHANDARY
2. V. SUNIL KUMAR
M
M
INC
BJP
56529
54992
50.69%
49.31%
2004 26-04-2004 61855 71224 133079 98185 73.77% 98092 93+T 12 34894 1. ANAND BANDIMATA C
2. GOPALA BHANDARI H
3. SUNIL KUMAR
4. PANDARINATHA SHENOY Y
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
KNDP
1560
42266
52061
2205
1.58%
43.04%
53.02%
2.24%
1999 11-09-1999 53918 64146 118064 80759 68.40% 79116 1643 37305 1. H GOPALA BHANDARY
2. KP SHENOY
3. MN JAYAKUMAR
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
49591
28857
668
62.68%
36.47%
0.84%
1994 26-11-1994 51032 60849 111881 78418 70.09% 77330 1088 33463 1. M. VEERAPPA MOILY
2. K.P. SHENOY
3. BALARAJ RAI
4. S. KUMARA
5. PRABHAKAR
6. SHEENA MOILY
7. NIRMAL KUMAR JAIN
8. GENIS HOTE PAKSHARANGA SWAMY
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD
KCP
IND
IND
IND
IND
36068
19558
11017
9545
419
286
220
217
46.64%
25.29%
14.25%
12.34%
0.54%
0.37%
0.28%
0.28%
1989 24-11-1989 49873 59040 108913 74993 68.86% 72482 2511 33920 1. M. VEERAPPA MOILY
2. M. K. VIJAYA KUMAR
3. B. S. BHANDARY
4. CHANDRAKEERTHI JAIN
5. NIRMALA KUMAR
6. ABDUL HAMEED
M
M
M
M
M
M
INC
JD
BJP
JNP(JP)
IND
IND
41171
22391
7416
1077
376
51
56.80%
30.89%
10.23%
1.49%
0.52%
0.07%
1985 03-05-1985 40507 46322 86829 63293 72.89% 62663 630 23536 1. M. VEERAPPA MOILY
2. M. K. VIJAYA KUMAR
3. RAMANANDA SHETTY
4. SHIVANANDA U. P.
5. M. A. PADMANABHA
6. ISSACK KHAN
7. DODDANNA SHETTY
8. K. SVDHAKARA HEGDE
9. ABDUL HAMEED
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
33330
28178
365
287
267
85
70
51
30
53.19%
44.97%
0.58%
0.46%
0.43%
0.14%
0.11%
0.08%
0.05%
1983 01-05-1983 33152 40448 73600 51259 69.65% 50482 777 22341 1. VEERAPPA MOILY M.
2. M. K. VIJAYAKUMAR
3. A. C. AMIN
4. K. PARMANAND KUKIAN
M
M
M
M
INC
BJP
JNP
IND
26176
20272
3352
682
51.85%
40.16%
6.64%
1.35%
1978 25-02-1978 31706 38935 70641 54753 77.51% 53893 860 15888 1. M. VEERAPPA MOILY
2. M. K. VIJAYAKUMAR
3. B. VITTAL SALIAN
4. R. NIRMALA KUMAR
5. K. KRISHNA MOORTHY
6. Y. DEVARAYA PAI
M
M
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
IND
IND
29941
20985
1732
576
407
252
55.56%
38.94%
3.21%
1.07%
0.76%
0.47%
1972 05-03-1972 26042 34314 60356 38184 63.26% 37441 743 22172 1. M. VEERAPPA MOILY
2. SUNDER HEGDE
3. BOLA RAGHURAMA SHETTY
4. PERODY VITTAL SHETTY
5. Y. THANYAPPA
M
M
M
M
M
INC
NCO
BJS
IND
IND
25360
5224
4303
2214
340
67.73%
13.95%
11.49%
5.91%
0.91%
1967 21-02-1967 54182 37211 68.68% 35260 1951 16971 1. B. R. SHETTY
2. N. HEGDE
3. H. V. KINI
M
M
M
BJS
INC
IND
20112
14548
600
57.04%
41.26%
1.70%
1962 19-02-1962 46527 30071 64.63% 29184 887 16456 1. DAYANAND R. KALLE
2. K. K. HEGDE
3. R. DEVARAYA SHENOY
M
M
M
PSP
INC
IND
17234
11372
578
59.05%
38.97%
1.98%
1957 25-02-1957 93788 42497 45.31% 42497 51291 1. MANJAPPA ULLAL (SC)
2. HEGDE KANTHAPPA KHEDINJI
3. SHEONOY DEVARAYA RANGA R.
M
M
M
INC
INC
PSP

26696
15801

62.82%
37.18%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.