2028 ರ ಕನಕಪುರ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

11-ಚಿಕ್ಕಮುದವಾಡಿ(ತುಂಗಣಿ)

12-ಹೊರಳಗಲ್ಲು(ಶಿವನಹಳ್ಳಿ)

13-ಸಾತನೂರು

14-ದೊಡ್ಡ ಆಲಹಳ್ಳಿ

15-ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ

16-ಕೊಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ(ಹೊಸದುರ್ಗ)

17-ದೊಡ್ಡಮರಳವಾಡಿ

18-ಚೀಲೂರು

Pre Survey of Kanakapura Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Kanakapura Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN D K SHIVAKUMAR M INC 143023 B NAGARAJU M JDS 20631 122392
2018 GEN D.K.SHIVAKUMAR M INC 127552 NARAYANA GOWDA M JDS 47643 79909
2013 GEN D.K. SHIVAKUMAR M INC 100007 P.G.R. SINDHIA M JD(S) 68583 31424
2008 GEN D.K.SHIVAKUMAR M INC 68096 D.M.VISHWANATH M JD(S) 60917 7179
2004 GEN P.G.R. SINDHIA M JD(S) 52740 NARAYANA GOWDA M INC 43791 8949
1999 GEN P.G.R. SINDHIA M JD(U) 48164 NARAYANA GOWDA M JD(S) 24436 23728
1994 GEN P.G.R. SINDHIA M JD 68561 K.T. CHANNABASAVEGOWDA M INC 19559 49002
1989 GEN P.G.R. SINDHIA M JD 36614 MARILINGE GOWDA M INC 32245 4369
1985 GEN P.G.R. SINDHIA M JNP 53669 M. V. RAJASHEKARAN M INC 26534 27135
1983 GEN P.G.R. SINDHIA M JNP 37467 C. APPAJI M INC 24603 12864
1978 GEN APPAJI C. M INC(I) 30883 SRINIVASA MURTHY K.G M JNP 27590 3293
1972 GEN S. KARIYAPPA M INC 25121 K. G. SRINIVASMURTHY M NCO 12517 12604
1967 GEN K. G. THIMMEGOWDA M INC 20115 S. KARIAPPA M IND 16539 3576
1962 GEN S. KARIYAPPA M IND 21085 K. G. THIMME GOWDA M INC 19492 1593
1957 GEN M. LINGE GOWDA M PSP 15624 K. G. THIMME GOWDA M INC 11459 4165

Kanakapura Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 111058 113924 224987 191323 85.04 189861 89 33664 1. D K SHIVAKUMAR
2. B NAGARAJU
3. R ASHOKA
4. MANMOHAN RAJ K N
5. E PUTTARAJU
6. KRISHNA N M
7. NOTA
8. KEMPEGOWDA
9. SHIVARENUKA
10. KRS PRASHANTH HOSADURGA
11. NALLAHALLI SRINIVAS
12. SHRIDHARA K R
13. MALLIKARJUNAIAH
14. SHADAKSHARI A N
15. SUNIL KUMAR
16. NAGARAJU S J
M
M
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
UPJP
AAAP
BSP
NOTA
NBHS
IND
KRS
IND
RPPRINAT
IND
IND
IND
IND
143023
20631
19753
1258
1144
1083
762
604
512
397
310
296
288
236
179
147
75.03
10.82
10.36
0.66
0.6
0.57
0.4
0.32
0.27
0.21
0.16
0.16
0.15
0.12
0.09
0.08
2018 12-May-2018 110743 111848 222602 186384 83.73 184984 1400 36218 1. D K SHIVAKUMAR
2. NARAYANA GOWDA
3. NANDINI GOWDA
4. N ARUN KUMAR
5. SHIVA KUMARA M.D
6. K.V VISHWANATH
7. B R PRAKASHA
8. NARAYANA GOWDA
9. SHIVARENUKA
10. MADAIAH K Y
11. PRADEEP KUMAR H L
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
RMVP
IND
IND
PPRP
IND
IND
IND
IND
127552
47643
6273
1095
627
480
406
284
255
230
139
68.52
25.59
3.37
0.59
0.34
0.26
0.22
0.15
0.14
0.12
0.07
2013 05-05-2013 106143 104854 211011 176479 83.63% 176151 328 34532 1. D.K. SHIVAKUMAR
2. P.G.R SINDHIA
3. B.NAGARAJU
4. MALLIKARJUNAIAH
5. KALAIAH
6. SHIVARENUKA
7. K.V. VISHWANATH
8. M.GOVINDARAJU
9. RAMESH D.C
10. M.MADHU
11. RAMESH
12. K. PUTTA MADEGOWDA
13. J. NATARAJU
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
BSP
BDBRAJP
IND
IND
BSRCP
IND
KJP
IND
IND
IND
100007
68583
1807
1345
1178
699
638
453
422
357
280
211
171
56.77%
38.93%
1.03%
0.76%
0.67%
0.4%
0.36%
0.26%
0.24%
0.2%
0.16%
0.12%
0.1%
2008 10-05-2008 94130 90722 184852 140916 76.23% 140873 43 43936 1. D.K.SHIVAKUMAR
2. D.M.VISHWANATH
3. S.M.HAMPAIAH
4. CHINNASWAMY
5. H.M.SHIVAKUMAR
6. S.S.SHANKAR
7. K.V.VISHWANATH
8. H.T.CHIKKARAJU
9. R.V.RAJESH
10. B.S.MAHESH KUMAR
11. RAMESH
12. RAVI KUMAR
13. D.C.RAMESH
14. RAVI
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
BSP
IND
IND
IND
IND
IND
JD(U)
IND
IND
IND
IND
68096
60917
3340
2845
1582
1216
932
470
448
367
186
171
154
149
48.34%
43.24%
2.37%
2.02%
1.12%
0.86%
0.66%
0.33%
0.32%
0.26%
0.13%
0.12%
0.11%
0.11%
2004 20-04-2004 84953 81727 166680 109620 65.76% 109547 73 57060 1. NAGARAJ B
2. SUVARNAMMA
3. RAVIKUMAR
4. DURGAIAH T
5. CHINNASWAMY
6. P G R SINDHIA
7. NARAYANA GOWDA
M
F
M
M
M
M
M
BJP
AIFB(S)
IND
KNDP
BSP
JD(S)
INC
5307
1099
1088
1182
4340
52740
43791
4.84%
1.00%
0.99%
1.07%
3.95%
48.11%
39.94%
1999 05-09-1999 73690 69192 142882 105175 73.61% 99604 5571 37707 1. PGR SINDHIA
2. NARAYANAGOWDA
3. MARILINGEGOWDA
4. T DURGAIAH
5. RS NARASE GOWDA
M
M
M
M
M
JD(U)
JD(S)
INC
SYP
IND
48164
24436
23653
2764
587
48.36%
24.53%
23.75%
2.77%
0.59%
1994 26-11-1994 67999 64203 132202 98514 74.52% 97137 1377 33688 1. P.G.R. SINDHIA
2. K.T. CHANNABASAVEGOWDA
3. L. PUTTAMADAIAH
4. SAMPANGIRAMAIAH
5. C. BHARATHI
6. C. SHIVASHANKARA
7. G.A. LAKSHMI NARAYANA GOWDA
8. SINGRIGOWDA
9. ILYAS SHARIFF
10. SADIQ
11. D.C. MARIYAPPA
12. T.D. RAMESH
13. K.S. KRISHNAMURTHY
14. G.C. DASAPPA
15. SHIVARUDRAIAH
16. DODDAMAREGOWDA
17. D. KUMAR
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
BJP
BSP
KCP
IND
KRRS
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
KCVP
IND
68561
19559
5017
901
742
658
472
457
146
125
108
100
80
67
58
49
37
70.58%
20.14%
5.16%
0.93%
0.76%
0.68%
0.49%
0.47%
0.15%
0.13%
0.11%
0.10%
0.08%
0.07%
0.06%
0.05%
0.04%
1989 24-11-1989 64667 53759 118426 93608 79.04% 89952 3656 24818 1. P. G. R. SINDHIA
2. MARILINGE GOWDA
3. H. D. DEVEGOWDA
4. P. R. ANANTHA SWAMY
5. K. B. NAGARAJU
6. JAYAMMA
7. K. S. KRISHNA MURTHY
M
M
M
M
M
F
M
JD
INC
JNP(JP)
BJP
KRS
LKD(B)
IND
36614
32245
20224
316
220
188
145
40.70%
35.85%
22.48%
0.35%
0.24%
0.21%
0.16%
1985 03-05-1985 51338 49323 100661 81586 81.05% 80822 764 19075 1. P. G. R. SINDHIA
2. M. V. RAJASHEKARAN
3. G. R. SHIVASHANKAR
4. KHADER KHAN
5. JAYALAKSHMI
6. KRISHNAPPA
M
M
M
M
F
M
JNP
INC
IND
IND
IND
IND
53669
26534
326
134
114
45
66.40%
32.83%
0.40%
0.17%
0.14%
0.06%
1983 01-05-1983 44762 40601 85363 65293 76.49% 64089 1204 20070 1. P. G. R. SINDHIA
2. C. APPAJI
3. B. BASAVAIAH
4. P. R. ANANTHA SWAMY
M
M
M
M
JNP
INC
ICJ
BJP
37467
24603
1020
999
58.46%
38.39%
1.59%
1.56%
1978 25-02-1978 38935 36800 75735 62327 82.30% 60870 1457 13408 1. APPAJI C.
2. SRINIVASA MURTHY K.G
3. CABBEDI KAGEGOWDA MALLAIAH
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
30883
27590
2397
50.74%
45.33%
3.94%
1972 05-03-1972 31284 29015 60299 38591 64.00% 37638 953 21708 1. S. KARIYAPPA
2. K. G. SRINIVASMURTHY
M
M
INC
NCO
25121
12517
66.74%
33.26%
1967 21-02-1967 49756 37850 76.07% 36654 1196 11906 1. K. G. THIMMEGOWDA
2. S. KARIAPPA
M
M
INC
IND
20115
16539
54.88%
45.12%
1962 19-02-1962 54041 41730 77.22% 40577 1153 12311 1. S. KARIYAPPA
2. K. G. THIMME GOWDA
M
M
IND
INC
21085
19492
51.96%
48.04%
1957 25-02-1957 47104 30768 65.32% 30768 16336 1. M. LINGE GOWDA
2. K. G. THIMME GOWDA
3. C. M. MAHADEVAIAH
4. K. P. MALLESHAN
M
M
M
M
PSP
INC
BJS
IND
15624
11459
2065
1620
50.78%
37.24%
6.71%
5.27%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.