2028 ರ ಕಂಪ್ಲಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

22-ಎಮ್ಮಿಗನೂರು

23-ದೇವಸಮುದ್ರ

24-ಮೆಟ್ರಿ

Pre Survey of Kampli Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Kampli Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 2008 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 (ST)
2023 (ST) J N GANESH M INC 100424 T H SURESH BABU M BJP 76333 24091
2018 (ST) J N GANESH M INC 80592 T H SURESH BABU M BJP 75037 5555
2013 (ST) T.H. SURESH BABU M BSRCP 70858 J.N. GANESH M IND 36462 34396
2008 (ST) T.H. SURESH BABU M BJP 61388 SANNA HANUMAKKA F INC 39052 22336

Kampli Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 2008 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 106561 107883 214473 182053 84.88 180887 174 32420 1. J N GANESH
2. T H SURESH BABU
3. RAJU NAYAKA
4. H PRAHLAD NAYAK
5. NOTA
6. UTHTHANURU NAGARAJ
7. A DEVADAS
8. RAMAKKA T
M
M
M
M
-
M
M
T
INC
BJP
JD(S)
AAAP
NOTA
BSP
SUCI
DPRMP
100424
76333
1374
1001
997
652
585
518
55.21
41.97
0.76
0.55
0.55
0.36
0.32
0.28
2018 12-May-2018 106119 106693 212841 166088 78.03 163635 2453 46753 1. J N GANESH
2. T H SURESH BABU
3. K RAGHAVENDRA
4. B SHANTHI LAKSHMI
5. V SHIVASHANKRAPPA
6. GALI MALLAYYA
M
M
M
F
M
M
INC
BJP
JD(S)
PPOI
CPM
IND
80592
75037
4832
1217
1111
846
48.62
45.27
2.92
0.73
0.67
0.51
2013 05-05-2013 91127 91143 182270 140305 76.97% 140277 28+T 3 41965 1. T.H. SURESH BABU
2. J.N. GANESH
3. GUJJAL NAGARAJA
4. BASAVARAJU H.D.
5. S. VEERESH
6. PARVATAMMA H.L.
7. SHIVASHANKAR BADANAHATTI
8. B. SHIVAKUMAR
9. B. KARIYAPPA NAYAKA
10. V. SOMASHEKAR
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
BSRCP
IND
INC
KJP
JD(S)
IND
CPM
BJP
IND
BSP
70858
36462
12197
5494
5199
3223
2342
1928
1788
786
50.51%
25.99%
8.69%
3.92%
3.71%
2.3%
1.67%
1.37%
1.27%
0.56%
2008 16-05-2008 83163 85732 168895 120481 71.33% 120474 7 48414 1. T.H. SURESH BABU
2. SANNA HANUMAKKA
3. S.B. MARAPPA
4. DR SHIVAMURTHY KB
5. CHAKRAVARTHI NAYAKA T
6. SHYMU
7. VENKOBANNA JAMBANA HALLI
M
F
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
JD(U)
IND
IND
61388
39052
11780
3662
1933
1357
1302
50.96%
32.42%
9.78%
3.04%
1.6%
1.13%
1.08%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.