2028 ರ ಕಲಘಟಗಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

16-ಗಳಗಿ

17-ಮಿಶ್ರೀಕೋಟೆ

18-ದೇವಿಕೊಪ್ಪ

19-ತಬಕದಹೊನ್ನಿಹಳ್ಳಿ

Pre Survey of Kalghatgi Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Kalghatgi Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN SANTOSH.S.LAD M INC 85761 CHABBI NAGARAJ M BJP 71404 14357
2018 GEN C . M. NIMBANNAVAR M BJP 83267 SANTOSH S. LAD M INC 57270 25997
2013 GEN SANTHOSH S LAD M INC 76802 NIMBANNAVAR CHANNAPPA MALLAPPA M KJP 31141 45661
2008 GEN SANTOSH.S. LAD M INC 49733 CHANNAPPA MALLAPPA NIMBANNAVAR M BJP 38091 11642
2004 GEN CHIKKANAGOUDRA SIDDANAGOUDA ISHWARAGOUDA M BJP 28065 BABUSAB K KASHIMANAVAR M JP 26107 1958
1999 GEN CHIKKANAGOUDRA SIDDANAGOUDA ISHWARAGOUDA M BJP 32977 BABUSAB KASHIMASAB KASHIMANAVAR M IND 29265 3712
1994 GEN SHIDDANAGOUDRA PARVATAGOUDA CHANAVEERAGOUDA M JD 25392 KHESNARAO MARUTIRAO YADAV M KRRS 14718 10674
1989 GEN SHIDDANAGOUDAR PARVATAGOUDA CHANAVEERAGOUDA M JD 19417 KELAGERI MAHADEVAPPA SANGAPPA M KRS 18700 717
1985 GEN SHIDDANAGOUDAR PARVATAGOUDA CHANAVERAGOUDA M JNP 34211 GURUSHANTAGOUDA CHENNAPPAGOUDA PATIL M INC 24631 9580
1983 GEN FATHAR JACOB PALLIPURATHU M IND 23664 PATIL FAKIRAGOUDA SHIVANAGOUDA M INC 23168 496
1978 GEN PATIL FAKIRAGOUDA SHIVANGOUDA M JNP 23789 KURAWATTI CHANA - BASAPPA BASAPPA M INC(I) 17736 6053
1972 GEN P. G. CHANNAPPAGOUDA M INC 18708 P. F. SHIVANGOUDA M NCO 16259 2449
1967 GEN P. P. SHIVANAGOUDA M IND 20188 P. A. SHIDDANAGOUDA M INC 12170 8018
1962 GEN FAKIRAPPA MUDDAPPA HASBI M INC 13842 BASAVRAJ APPAYYA DESAI M LSS 12047 1795
1957 GEN TAMBAKADA BASAVANNAPPA RAMAPPA M INC 16928 YAVAGAL VIRAPPA MURUSAVIRAPPA M IND 1842 15086

Kalghatgi Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 100426 94309 194742 162421 83.4 161116 169 32321 1. SANTOSH S LAD
2. CHABBI NAGARAJ
3. NOTA
4. VEERAPPA BASAPPA SHEEGIGATTI
5. BASAVARAJ DODAMANI
6. CHANDRASHEKHAR S MATHAD
7. MANJUNATH JAKKANNAVAR
8. SHANKAR NINGAPPA HUDDAR
9. G BASAVARAJ
10. BASAVALINGAPPA IRAPPA BUGADI
11. BASAVARAJ GANGAPPA SANGANNAVAR
12. BUDANKHAN M M
13. MALLIKA
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
INC
BJP
NOTA
JD(S)
IND
KRS
AAAP
IND
IND
UPJP
IND
IMP
PBI
85761
71404
1137
891
675
625
499
389
255
244
179
115
79
52.86
44.01
0.7
0.55
0.42
0.39
0.31
0.24
0.16
0.15
0.11
0.07
0.05
2018 12-May-2018 98293 91392 189693 152007 80.13 150462 1545 37686 1. C M NIMBANNAVAR
2. SANTOSH S LAD
3. RAJU R KALAGHATAGI
4. AMBADAGATTI SHIVANAND RUDRAPPA
5. INAYATULLA MAKTUMHUSEN TOLAGI
6. SHANKAR NINGAPPA HUDDAR
7. BABAJAN IMAMSAB TADKOD
8. SHRINIVAS C K KONDAYYA VEMU
9. RAJESAB MOULASAB DARAGAD
10. KULAKARNI SUVARNA GOVINDROA
11. MAHABOOBSAB (PEERA) MADARASAB MAKANADAR
12. IRAPPA SOMAPPA KALE
13. BASAPPA RAMAPPA AIHOLLI
14. SHANKAR SANGAPPA ROTTIGAWAD
15. VEERUPAKSHI BASAVANTAPPA BADIGER
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
BJP
INC
IND
JD(S)
BBKD
IND
IND
IND
IND
JANSAMAP
IND
SHS
AIMEP
KJP
SJPA
83267
57270
4898
1174
710
683
453
402
331
294
260
244
197
175
104
54.82
37.70
3.22
0.77
0.47
0.45
0.30
0.26
0.22
0.19
0.17
0.16
0.13
0.12
0.07
2013 05-05-2013 87642 80708 168356 131731 78.24% 131588 143+T 1 36625 1. SANTHOSH S LAD
2. NIMBANNAVAR CHANNAPPA MALLAPPA
3. P C SIDDANAGOUDAR
4. IRAPPA CHANNAPPA SALAGAR
5. HUSAINASAB MAHABOOBASAB TORGAL
6. AKKI SHIVAPPA YALLAPPA
7. BASAVA PRASAD JADHAV
8. SHOBHA V BALLARI
M
M
M
M
M
M
M
F
INC
KJP
JD(S)
BJP
IND
IND
IND
BSP
76802
31141
12300
6863
1908
1152
818
604
58.37%
23.67%
9.35%
5.22%
1.45%
0.88%
0.62%
0.46%
2008 22-05-2008 78855 73631 152486 114416 75.03% 114403 2+T 11 38070 1. SANTOSH.S. LAD
2. CHANNAPPA MALLAPPA NIMBANNAVAR
3. KASHIMANAVAR BABUSAB KASHIMASAB
4. IRAPPA CHANABASAPPA GOKUL
5. G.BASAVARAJ
6. IRAPPA KALLAPPA KOTI
7. IRAPPA CHANNAPPA SALAGAR
8. DODAMANI BHIMAPPA IRABASAPPA
9. GREGORY SUBRAMANYA XAVIER
10. CHANNABASAPPA SHIDDABASAPPA KUSUGAL
11. AMBADAGATTI SHIVANAND RUDRAPPA
12. KULKARNI SUVARNA GOVINDARAO
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
INC
BJP
BSP
JD(S)
IND
RAHS
SP
IND
IND
IND
IND
JD(U)
49733
38091
14992
4613
2118
1240
1147
739
576
466
379
309
43.47%
33.3%
13.1%
4.03%
1.85%
1.08%
1%
0.65%
0.5%
0.41%
0.33%
0.27%
2004 26-04-2004 71190 66267 137457 104280 75.86% 104280 33177 1. BABUSAB K KASHIMANAVAR
2. SWAMY SHIVANAND H
3. VISHWAPRAKASH RAJASHEKHARIAH ULLAGADDIMATH
4. RENUKA BHIMAPPA MARADITOTA
5. DR. DAMBAL Y B
6. SIDDANAGOUDA PARVATAGOUDA CHANAVEERANAGOUDA
7. PARASHURAM D KODDADDI
8. KESHAV M YADAV
9. CHIKKANAGOUDRA SIDDANAGOUDA ISHWARAGOUDA
M
M
M
F
M
M
M
M
M
JP
IND
IND
SPSP
KNDP
INC
BSP
JD(S)
BJP
26107
1693
6880
1415
1416
26016
2592
10096
28065
25.03%
1.62%
6.59%
1.35%
1.35%
24.94%
2.48%
9.68%
26.91%
1999 11-09-1999 64067 59774 123841 96252 77.72% 91405 4847 27589 1. CHIKKANAGOUDRA SIDDANAGOUDA ISHWARAGOUDA
2. BABUSAB KASHIMASAB KASHIMANAVAR
3. SIDDANAGOUDRA CHANNAVEERANNAGOUDA
4. DEEPA DAYANAND MURAKUMBI
5. VIRUPAKSHI BASANTHAPPA BADIGER
6. SIDAGANTI VEERABHADRAYY GURUPADAYYA
M
M
M
F
M
M
BJP
IND
INC
JD(S)
KCVP
IND
32977
29265
27006
1632
371
154
36.08%
32.02%
29.55%
1.79%
0.41%
0.17%
1994 26-11-1994 60161 55783 115944 88177 76.05% 85913 2264 27767 1. SHIDDANAGOUDRA PARVATAGOUDA CHANAVEERAGOUDA
2. KHESNARAO MARUTIRAO YADAV
3. SHIDDANAGOUDA BHARAMAGOUDRA
4. BABUSAB KASHINASAB KASHIMANAVAR
5. NIMBANNAVAR CHANNAPPA MALLAPPA
6. BUNIYAN MONORAMA V.
7. BASAVARAJ CHANDRASHEKEAR PATIL
8. TADASAMATH VEERAYYA FAKKIRAYYA
9. NEELAVV BASAPPA TALIKOTI
10. VEERANN NINGAPPA HUBBALLI
11. SHARAD DINAKAR GOKARN
12. VIJAYALAXMI SHANKARAGOUDA PATIL
13. HANCHIMANI BASAVANTAPPA GOOLAPPA
14. KABAR DYNAMAPPA GADIGEPPA
15. PATIL YALLAPPAGOUDA BASAVAGOUDA
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
F
F
M
M
JD
KRRS
BJP
IND
KCP
INC
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
KCVP
25392
14718
14473
11189
6755
4604
3993
2910
861
212
202
180
165
157
102
29.56%
17.13%
16.85%
13.02%
7.86%
5.36%
4.65%
3.39%
1.00%
0.25%
0.24%
0.21%
0.19%
0.18%
0.12%
1989 24-11-1989 56041 50206 106247 77904 73.32% 70931 6973 28343 1. SHIDDANAGOUDAR PARWAT AGOUDA CHANAVEERAGOUDA
2. KELAGERI MAHADEVAPPA SANGAPPA
3. MANORAMA VICTOR BUNIYAN
4. JAKOB P. J.
5. YADAVA KESHAVARAO MARUTIRAO
6. GURUPPANAVAR VEERAPPA BASAVANTAPPA
7. NESRAGI SHANKARALING BASAVANNEPPA
8. KAMPLI KURAVATTEPPA CHANABASAPPA
9. YAKASALPUR GANGAPPA PANCHALINGAPPA
10. MARIKENCHANNAVAR MALLAPPA BHEEMAPPA
11. MENASINAKI SHANMUKHAPPA GURAPPA
12. BADIGAR VIRUPAKAPPA BASAVANTAPPA
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
KRS
INC
IND
IND
CPI
JNP(JP)
IND
IND
IND
IND
IND
19417
18700
14467
10896
2170
2007
1750
457
306
256
256
249
27.37%
26.36%
20.40%
15.36%
3.06%
2.83%
2.47%
0.64%
0.43%
0.36%
0.36%
0.35%
1985 03-05-1985 42269 39968 82237 62054 75.46% 60513 1541 20183 1. SHIDDANAGOUDAR PARVATAGOUDA CHANAVERAGOUDA
2. GURUSHANTAGOUDA CHENNAPPAGOUDA PATIL
3. BIDARALLI GOPAL NAGAPPA
4. NARAPANAHALI SHIVAMURTI NINIGAPPA
5. HOSKERI VIRESH GALANGALEPPA
M
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
IND
34211
24631
1018
417
236
56.53%
40.70%
1.68%
0.69%
0.39%
1983 01-05-1983 36950 36856 73806 52397 70.99% 50827 1570 21409 1. FATHAR JACOB PALLIPURATHU
2. PATIL FAKIRAGOUDA SHIVANAGOUDA
3. MATHAD SHANTAKKA BASABANTAYYA
4. PUJAR GANGADHARAYYA VASAVANNAYYA
5. HIREMATH CHANNEYYA CHANAVEERAYYA
6. HOSAKERI VEERANNA GALAGALAPPA
7. IRAKAL TIPPANASA TULAJANASA
M
M
F
M
M
M
M
IND
INC
IND
IND
IND
IND
IND
23664
23168
3037
423
244
193
98
46.56%
45.58%
5.98%
0.83%
0.48%
0.38%
0.19%
1978 25-02-1978 36201 34245 70446 50732 72.02% 48811 1921 19714 1. PATIL FAKIRAGOUDA SHIVANGOUDA
2. KURAWATTI CHANA - BASAPPA BASAPPA
3. PATIL GURUSHANTAGOUDA CHANNAPPAGOUDA
4. KHANAGOUDA PARWATHAGAUDE KHANAGOUDA
M
M
M
M
JNP
INC(I)
INC
IND
23789
17736
6237
1049
48.74%
36.34%
12.78%
2.15%
1972 05-03-1972 29093 26202 55295 37371 67.58% 36021 1350 17924 1. P. G. CHANNAPPAGOUDA
2. P. F. SHIVANGOUDA
3. M .A. MALLAPPA
M
M
M
INC
NCO
IND
18708
16259
1054
51.94%
45.14%
2.93%
1967 21-02-1967 48900 35071 71.72% 32358 2713 13829 1. P. P. SHIVANAGOUDA
2. P. A. SHIDDANAGOUDA
M
M
IND
INC
20188
12170
62.39%
37.61%
1962 19-02-1962 56060 33202 59.23% 30123 3079 22858 1. FAKIRAPPA MUDDAPPA HASBI
2. BASAVRAJ APPAYYA DESAI
3. N. B. PUJAR
4. YESHAVANTRAO BACHARAM SHINDHE
M
M
M
M
INC
LSS
SOC
JS
13842
12047
3431
803
45.95%
39.99%
11.39%
2.67%
1957 25-02-1957 51242 19999 39.03% 19999 31243 1. TAMBAKADA BASAVANNAPPA RAMAPPA
2. YAVAGAL VIRAPPA MURUSAVIRAPPA
3. KAMBAR SIDDAPPA MALLAPPA
M
M
M
INC
IND
IND
16928
1842
1229
84.64%
9.21%
6.15%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.