2028 ರ ಕಾಗವಾಡ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

62-ಮೋಳೆ

63-ಮಂಗಸೂಳಿ

64-ಉಗಾರ

Pre Survey of Kagwad Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
'
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Kagwad Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1962 to 2018
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN BHARAMGOUDA ALAGOUDA KAGE M INC 83387 SHRIMANT BALASAHEB PATIL M BJP 74560 8827
2018 GEN SHRIMANT BALASAHEB PATIL M INC 83060 BHARAMAGOUDA ALAGOUDA KAGE M BJP 50118 32942
2013 GEN BHARAMGOUD ALAGOUD KAGE M BJP 41784 SHRIMANT BALASAHEB PATIL M JD(S) 38897 2887
2008 GEN BHARAMAGOUDA ALAGOUDA M BJP 45286 DIGVIJAYA YASHAWANTRAO PAWAR DESAI M INC 36304 8982
2004 GEN BHARAMAGOUDA ALAGOUDA KAGE M BJP 44529 KIRAN KUMAR TATYAGOUDA PATIL M INC 41077 3452
2000 GEN B.ALAGOUDA KAGE M JD(U) 43557 VIJAYA P.PATIL M INC 42538 1019
1999 GEN PASAGOUDA URF POPAT APPAGODA PATIL M INC 31462 BHARAMGOUDA ALAGOUDA KAGE M IND 22593 8869
1994 GEN SHAHA MOHAN HIRACHAND M JD 42514 ANNARAO BALAPPA JAKANUR M INC 25670 16844
1989 GEN ANNARAO B. JAKANUR M INC 30658 KIRAN T. PATIL M JD 19689 10969
1985 GEN PATIL VASANTHRAO LAKHAGOUDA M JNP 33707 HUDDAR YASHAWANT BHRAMAPPA M INC 26099 7608
1983 GEN PATIL VASANTRAO LAKHAGOUD M JNP 35007 JAKANUR ANNARAO BALAPPA M INC 20933 14074
1978 GEN JAKANUR ANNARAO BALAPPA M INC(I) 27892 PADANAD PARAPPA LAXMAN M JNP 21593 6299
1972 (SC) KITTUR RAGUNATH DHULAPPA M INC 19643 KARALE LAXMAN BHIMAPPA M NCO 8718 10925
1967 (SC) B. C. PEERAJI F INC 18544 T. S. PRADHANI M RPI 3451 15093
1962 GEN SHANKARAGAUD VEERANAGOUD PATIL M INC 19302 JINADATTA GUNDAPPA DESAI M SWA 7371 11931

Kagwad Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1962 to 2018
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 99442 94108 193564 150262 77.63 149397 225 43302 1. BHARAMGOUDA ALAGOUDA KAGE
2. SHRIMANT BALASAHEB PATIL
3. NOTA
4. MALLIKARJUN SHRISHAIL GUNJIGANVI
5. SANJAY SHANKAR KAMBALE
6. CHIDANAND KRISHNA CHAVAN
7. RAJAK DASTAGEERSAHEB MULLA
8. HANAMANT BAHUSAB PATIL
9. SATTEPPA DASHARATH KALELI
10. SADANAND B MAGADUM
11. VINOD SUKHADEV NANGARE
12. SATISH BHUPAL SANADI
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
NOTA
JD(S)
BSP
IND
AAAP
UPJP
IND
IND
KRS
RSPS
83387
74560
985
887
632
350
330
275
259
228
113
72
51.45
46
0.61
0.55
0.39
0.22
0.2
0.17
0.16
0.14
0.07
0.04
2019 12/5/2019 96996 90076 187074 142067 75.94 140792 1275 45007 1.SHRIMANT BALASAHEB PATIL
2.BHARAMGOUDA ALAGOUDA KAGE
3.SHRI SHRISHAIL PARASAPPA TUGASHETTI
4.VIVEK JAYENDRA SHETTI
5.SANDEEP GOPAL KAMBLE
6.DEEPAK JAGANATH BURLI
7.MURAGEPPA NINGAPPA DEVARADDI
8.A. SACHINKUMAR
9.ARCHANA GANAPATI MOLEKAR
M
M
M
M
M
M
M
M
F
BJP
INC
JD(S)
VBA
IND
IND
IND
UPP
IND
76952
58395
2448
1099
636
437
304
272
249
54.65
41.47
1.73
0.78
0.45
0.31
0.21
0.19
0.17
2018 5/12/2018 94848 87325 182173 145878 80.08 144981 897 36295 1. SHRIMANT BALASAHEB PATIL
2. BHARAMAGOUDA ALAGOUDA KAGE
3. KALLAPPA PARIS MAGENNAVAR
4. DIVAKAR RAMACHANDRA POTADAR
5. GANAPATI BHUTALI MOLEKAR
6. MURAGEPPA NINGAPPA DEVAREDDI
7. BHIMAGOUDA SHANKAR KHOT
8. SANJAY HONAKHANDE
9. SAROJANI-AKKA M ARAGE 10. BAHUSAB ASHOK NAIK URF DAVALE
11. BALASAHEB RAVSAHEB RAO
12. SACHIN ALAGURE
13. NASIRKHAN GAJIMAMMAD PATHAN
14. DR. RIZWAN BALEKUNDARI
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
SJPA
IND
IND
AIMEP
JANSAMAP
JAHP
INCP
AAAP
BRPP
RPI(A)
BMUP
83060
50118
7337
1004
784
580
533
305
279
257
243
210
150
121
56.99
34.39
5.03
0.69
0.54
0.40
0.37
0.21
0.19
0.18
0.17
0.14
0.10
0.08
2013 05-05-2013 85905 78296 164213 129213 78.68% 129200 13+T 3 35000 1. BHARAMGOUD ALAGOUD KAGE
2. SHRIMANT BALASAHEB PATIL
3. KIRANKUMAR TATYAGOUDA PATIL
4. AJIT BHARAMU CHOUGALE
5. VIDYADHAR S. KAMBLE
6. SHOBA BALU TAVADARE
7. SURENDRA PRADHANJI TALWALKAR
8. NARASINHA TUKARAM PATIL
9. JAYSHREE SAVANT PUJARI
10. RAMAPPA BHEEMAPPA HUDDAR
11. BAHUSAB ASHOK NAIK
12. DIWAKAR RAMACHANDRA POTADAR
13. RAJU ANNASAB PATIL
M
M
M
M
M
F
M
M
F
M
M
M
M
BJP
JD(S)
INC
KJP
BSP
IND
NCP
IND
IND
IND
IND
BSRCP
JD(U)
41784
38897
33057
8788
2158
908
768
642
603
493
434
363
305
32.33%
30.10%
25.58%
6.80%
1.67%
0.70%
0.59%
0.49%
0.46%
0.38%
0.33%
0.28%
0.23%
2008 22-05-2008 79004 73971 152975 107963 70.57% 107947 16 45012 1. BHARAMAGOUDA ALAGOUDA KAGE
2. DIGVIJAYA YASHAWANTRAO PAWAR DESAI
3. SRIMANT BALASAHEB PATIL
4. ANAND SHANTAPPA SADALAGE
5. SRIDHAR MAHADEV JOSHI
6. NARSINHA TUKARAM PATIL
7. SHRAVAN MARUTI KAMBLE
8. ANNASAB IRAPPA SATTIKAR
9. KUMAR RAYAPPA MAKANNAVAR
10. KHATANVE MALLAPPA MARUTI
11. VARDHAMAN TIPPANNA UDAGAVE
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
BSP
RAHS
IND
RPI(A)
JD(U)
IND
IND
SP
45286
36304
15923
4119
1532
1395
962
846
585
510
485
41.95%
33.63%
14.75%
3.82%
1.42%
1.29%
0.89%
0.78%
0.54%
0.47%
0.45%
2004 26-04-2004 76198 72983 149181 104909 70.32% 104808 93+T 21 44272 1. KIRAN KUMAR TATYAGOUDA PATIL
2. RATHOD TARER SING RAM SING
3. GADIGE RAJARAM SHIVALING
4. SURENDRA SIDDAPPA KARIGAR
5. BHARAMAGOUDA ALAGOUDA KAGE
6. MOHAN HIRACHAND SHAH
M
M
M
M
M
M
INC
SPSP
JP
BSP
BJP
JD(S)
41077
1764
1869
5674
44529
9895
39.15%
1.68%
1.78%
5.40%
42.44%
9.43%
1999 11-09-1999 68530 65442 133972 95788 71.50% 88924 6864 38184 1. POPAT APPAGODA PATIL
2. BHARAMGOUDA ALAGOUDA KAGE
3. SHAHA MOHAN HIRACHAND
4. ANAND SHANTHAPPA SADALAGE
5. SHIVAGOUDA BALESH CHUNAR
6. SHAILA J KARCHI
7. PUJARIJAYASHRI SAVANT
M
M
M
M
M
F
F
INC
IND
IND
BJP
BSP
IND
IND
31462
22593
16952
12255
2385
2003
1274
35.38%
25.41%
19.06%
13.78%
2.68%
2.25%
1.43%
1994 26-11-1994 60343 58843 119186 83084 69.71% 81097 1987 36102 1. SHAHA MOHAN HIRACHAND
2. ANNARAO BALAPPA JAKANUR
3. VASANTRAO LAKHAGOUDA PATIL
4. HUDDAR BHARAMAPPA YESHWANT
5. KUNDARGI LALITA KRISHNARAJ
6. GOPAL TAMMANNA KAMBLE
7. SANJAY SHANKAR TALWALKAR
8. RUGE PRABHAKAR VEERBHADRA
9. PRALHAD GOVIND KATKAR
10. PAWAR SHYAMRAO BALAVANT
11. MUTALIK DESAI RAVINDRA MURARAV
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
JD
INC
IND
KCP
BJP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
42514
25670
8130
2778
1133
284
157
152
147
92
40
52.42%
31.65%
10.03%
3.43%
1.40%
0.35%
0.19%
0.19%
0.18%
0.11%
0.05%
1989 24-11-1989 58308 55312 113620 78669 69.24% 73574 5095 34951 1. ANNARAO B. JAKANUR
2. KIRAN T. PATIL
3. MOHAN H. SHAN
4. BAPUSAHEB R. PATIL
5. UTTAM P. PATIL
6. SUDHIR A. PATIL
7. PRALHAD G. RAJAWADE
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
KRS
JNP(JP)
IND
IND
IND
30658
19689
17624
4038
895
456
214
41.67%
26.76%
23.95%
5.49%
1.22%
0.62%
0.29%
1985 03-05-1985 45295 43605 88900 63840 71.81% 62902 938 25060 1. PATIL VASANTHRAO LAKHAGOUDA
2. HUDDAR YASHAWANT BHRAMAPPA
3. KHARADE PANDU RAMU
4. KAROLI VIJAY SATTENNA
5. SUKHADEV NARAYAN PATIL
6. KINANGE KALLAPPA ANNAPPA
7. BABU BHAVU SAJANE
8. HANAMANTH CHANDRASHEKHAR
9. SHANTINATH RAYAPPA SAVADATTI
10. HANAMANTH SHAKREPPA CHOUGALA
11. DURGANNAVAR ANNAPPA RAYAPPA
12. ANNAPPA TAMMANNA KORBU
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
33707
26099
911
477
407
319
259
189
163
163
147
61
53.59%
41.49%
1.45%
0.76%
0.65%
0.51%
0.41%
0.30%
0.26%
0.26%
0.23%
0.10%
1983 01-05-1983 40109 39397 79506 57411 72.21% 55940 1471 22095 1. PATIL VASANTRAO LAKHAGOUD
2. JAKANUR ANNARAO BALAPPA
M
M
JNP
INC
35007
20933
62.58%
37.42%
1978 25-02-1978 37626 36272 73898 56215 76.07% 54608 1607 17683 1. JAKANUR ANNARAO BALAPPA
2. PADANAD PARAPPA LAXMAN
3. PATIL PRATAPRAO ALAGOUDA
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
27892
21593
5123
51.08%
39.54%
9.38%
1972 05-03-1972 32613 31116 63729 30170 47.34% 29406 764 33559 1. KITTUR RAGUNATH DHULAPPA
2. KARALE LAXMAN BHIMAPPA
3. TUKARAM DADOBA KAMBLE
4. A. M. PHAKIRE
M
M
M
M
INC
NCO
IND
IND
19643
8718
756
289
66.80%
29.65%
2.57%
0.98%
1967 21-02-1967 57860 24378 42.13% 23273 1105 33482 1. B. C. PEERAJI
2. T. S. PRADHANI
3. H. B. RAMA
4. K. S. JAKKAPPA
F
M
M
M
INC
RPI
IND
IND
18544
3451
1018
260
79.68%
14.83%
4.37%
1.12%
1962 19-02-1962 50782 31154 61.35% 29099 2055 19628 1. SHANKARAGAUD VEERANAGOUD PATIL
2. JINADATTA GUNDAPPA DESAI
3. SAMPATRAO PRADHANJI TALAWALKAR
4. TUKARAM SATU MAHAR
M
M
M
M
INC
SWA
REP
IND
19302
7371
2249
177
66.33%
25.33%
7.73%
0.61%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.