2028 ರ ಕಡೂರು
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

19-ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ

20-ಸಿಂಗಟಗೆರೆ

21-ಅಣ್ಣಿಗೆರೆ

22-ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು

23-ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ

24-ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ

25-ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ

26-ನಿಡಘಟ್ಟ

Pre Survey of Kadur Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Kadur Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN ANAND. K.S M INC 75482 BELLI PRAKASH M BJP 63480 12002
2018 GEN BELLIPRAKASH M BJP 62232 Y S V DATTA M JDS 46860 15372
2013 GEN Y.S.V.DATIA M JD(S) 68733 BELLI PRAKASH M KJP 26300 42433
2010 GEN DR.Y.C.VISWANATH M BJP 55796 Y.S.V.DATTA M JD(S) 41899 13897
2008 GEN K.M. KRISHNA MURTHY M INC 39411 Y.S.V DATTA M JD(S) 36000 3411
2004 GEN K.M. KRISHNA MURTHY M JD(S) 43433 MARULASIDDAPPA M M INC 36144 7289
1999 GEN K.M. KRISHNA MURTHY M JD(S) 31240 M MARULASIDDAPPA M IND 26435 4805
1994 GEN K.M. KRISHNA MURTHY M JD 56018 M. VEERABHADRAPPA M INC 24762 31256
1989 GEN M. VEERABHADRAPPA M INC 38494 K.M. KRISHNA MURTHY M JD 28729 9765
1985 GEN P. B. ONKARAMURTHY M IND 25745 K.M. KRISHNA MURTHY M JNP 25622 123
1983 GEN N. K. HUCHAPPA M INC 15223 K.M. KRISHNA MURTHY M IND 13563 1660
1978 GEN K. M. THAMMAIAH M JNP 19223 K. T. MUDDIYAPPA M INC(I) 13732 5491
1972 GEN K. R. HONNAPPA M INC 15558 K. M. THAMMAIAH M IND 10131 5427
1967 GEN K. M. THAMMAIAH M PSP 18663 Y. M. GANGADHARAPPA M INC 12823 5840
1962 GEN G. MARULAPPA M IND 21736 D. H. RUDRAPPA M INC 10329 11407
1957 GEN D. H. RUDRAPPA M INC 10986 G. MARULAPPA M PSP 9448 1538

Kadur Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 103674 102904 206584 170226 82.4 168320 168 36358 1. ANAND K S
2. BELLI PRAKASH
3. Y S V DATTA
4. NOTA
5. RAJESHWARI B H
6. LOHITHA G T
7. H R SREENIVAS BHAGIRATHA
8. K R GANGADHARAPPA.
9. ANAND K T
10. ANANDA NAIK S L
11. KOTE UMESH HOMBALE
M
M
M
-
F
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
NOTA
AAAP
UPJP
IND
IND
SKP
KRS
IND
75482
63480
26838
928
788
576
315
284
282
166
109
44.6
37.51
15.86
0.55
0.47
0.34
0.19
0.17
0.17
0.1
0.06
2018 12-May-2018 101835 100069 201915 159844 79.16 159844 1231 42071 1. K S PRAKASH
2. Y S V DATTA
3. K S ANAND
4. NAGARAJ N T
5. C M RUDRESH
6. H PRADEEP
7. THIMMEGOWDA H G
8. LATHA H K
9. NAGARAJA K H
10. SHYLA MOHAN
11. G YARADAKERE Y N KANTHARAJU
12. K R GANGADHARAPPA
M
M
M
M
M
M
M
F
M
F
M
M
BJP
JD(S)
INC
KPJP
IND
IND
IND
AIMEP
IND
SJPL
IND
IND
62232
46860
46142
698
546
478
404
337
302
222
197
195
38.97
29.34
28.90
0.44
0.34
0.30
0.25
0.21
0.19
0.14
0.12
0.12
2013 05-05-2013 93715 89177 182898 141787 77.52% 141538 249 41111 1. Y.S.V.DATTA
2. BELLI PRAKASH
3. K.B.MALLIKARJUNA
4. BIRUR DEVARAJ
5. K.M.KEMPARAJU
6. B.M.MADHU
7. K.H.NAGARAJU
8. K.R.GANGADHARAPPA
9. KUMARANAIK T.B.
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
KJP
INC
BJP
BSRCP
LSP
IND
IND
IND
68733
26300
24745
9332
7309
2179
1829
632
479
48.56%
18.58%
17.48%
6.59%
5.16%
1.54%
1.29%
0.45%
0.34%
2008 16-05-2008 88775 84499 173274 122110 70.47% 122004 106 51164 1. K.M.KRISHNAMURTHY
2. Y.S.V DATTA
3. DR. VISHWANATHA Y.C
4. BIRUR DEVARAJ
5. KUNKANADU SHIVAKUMARA
6. MARIYAPPA
7. G.E.HEMANTH KUMAR
8. S.G.JAGADEESHA
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
IND
BSP
IND
SUP
SKP
39411
36000
31739
5632
4078
1898
1894
1352
32.3%
29.51%
26.01%
4.62%
3.34%
1.56%
1.55%
1.11%
2004 26-04-2004 70151 69308 139459 100969 72.40% 100962 7+T 2 38490 1. KRISHNAMURTHY K M
2. MARULASIDDAPPA M
3. KARIYAPPA M M
4. ANURADHA
M
M
M
F
JD(S)
INC
BJP
JP
43433
36144
18841
2544
43.01%
35.79%
18.66%
2.51%
1999 11-09-1999 65404 64315 129719 94426 72.79% 87564 6862 35293 1. KM KRISHNA MURTHY
2. M MARULASIDDAPPA
3. KA SHANTHAPPA
4. DR. VISHWANATH YC
5. KM THAMMAIAH
6. M VICTOR
M
M
M
M
M
M
JD(S)
IND
INC
BJP
JD(U)
ADMK
31240
26435
14590
14360
604
335
35.68%
30.19%
16.66%
16.40%
0.69%
0.38%
1994 26-11-1994 62272 58640 120912 90698 75.01% 89347 1351 30214 1. K.M. KRISHNA MURTHY
2. M. VEERABHADRAPPA
3. H.V. GIRISH
4. S.S. MALLESHAPPA
5. J. DEVEERAMMA
6. M.E. RAJAPPA
7. CHANDRAMMA
8. B.H. HALLI HANUMANTAPPA
9. VASANTA NAIK
10. S. NIJALINGAPPA
M
M
M
M
F
M
F
M
M
M
JD
INC
BJP
KCP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
56018
24762
4989
1961
669
377
336
93
87
55
62.70%
27.71%
5.58%
2.19%
0.75%
0.42%
0.38%
0.10%
0.10%
0.06%
1989 24-11-1989 56538 55102 111640 84512 75.70% 79384 5128 27128 1. M. VEERABHADRAPPA
2. K. M. KRISHNA MURTHY
3. B. LOKANATH
4. J. A. NAGARAJA
5. G. V. MANJUNATHASWAMY
6. KRISHNOJI RAO
7. K. M. JAYANNA
8. K. C. SHIVKUMAR
9. M. NEELAKANTAPPA
10. A. R. SHIVA MURTHY
11. BASHEER AHMED
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
38494
28729
7472
1659
1108
519
392
311
291
228
181
48.49%
36.19%
9.41%
2.09%
1.40%
0.65%
0.49%
0.39%
0.37%
0.29%
0.23%
1985 03-05-1985 42952 39526 82478 64861 78.64% 63925 936 17617 1. P. B. ONKARAMURTHY
2. K. M. KRISHNAMURTHY
3. N. K. HUTCHAPPA
4. B. C. NEELAKANTAPPA
5. MANJULA
M
M
M
M
F
IND
JNP
INC
IND
IND
25745
25622
12027
330
201
40.27%
40.08%
18.81%
0.52%
0.31%
1983 01-05-1983 38987 37528 76515 54724 71.52% 53372 1352 21791 1. N. K. HUCHAPPA
2. K. M. KRISHNAMURTHY
3. P. B. ONKARAMURTHY
4. S. S. MALLESHAPPA
5. K. T. MUDIYAPPA
6. HABEEBULLAKHAN
7. DHANAPALA NAIKA
8. VIMALAMMA
M
M
M
M
M
M
M
F
INC
IND
IND
JNP
BJP
IND
IND
IND
15223
13563
13397
8802
1054
598
538
197
28.52%
25.41%
25.10%
16.49%
1.97%
1.12%
1.01%
0.37%
1978 25-02-1978 36999 34843 71842 54903 76.42% 53391 1512 16939 1. K. M. THAMMAIAH
2. K. T. MUDDIYAPPA
3. M. VEERABHADRAPPA
4. B. R. DEVARAJ
5. B. MARULAPPA
6. C. NANJAPPA
7. K. BASAVARAJAPPA
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC(I)
INC
IND
IND
IND
IND
19223
13732
10291
4187
3642
1270
1046
36.00%
25.72%
19.27%
7.84%
6.82%
2.38%
1.96%
1972 05-03-1972 33178 27857 61035 37146 60.86% 35900 1246 23889 1. K. R. HONNAPPA
2. K. M. THAMMAIAH
3. K. C. SREEKANTAPPA
4. T. S. SHAMU
5. Y. RAMA CHANDRA SHETTY
M
M
M
M
M
INC
IND
NCO
SWA
SOP
15558
10131
7994
1781
436
43.34%
28.22%
22.27%
4.96%
1.21%
1967 21-02-1967 51181 33626 65.70% 31486 2140 17555 1. K. M. THAMMAIAH
2. Y. M. GANGADHARAPPA
M
M
PSP
INC
18663
12823
59.27%
40.73%
1962 19-02-1962 58796 34664 58.96% 32065 2599 24132 1. G. MARULAPPA
2. D. H. RUDRAPPA
M
M
IND
INC
21736
10329
67.79%
32.21%
1957 25-02-1957 50367 29641 58.85% 29641 20726 1. D. H. RUDRAPPA
2. G. MARULAPPA
3. K. M. TAMMAIAH
M
M
M
INC
PSP
IND
10986
9448
9207
37.06%
31.87%
31.06%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.