2028 ರ ಜಮಖಂಡಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

21-ತುಂಗಳ

22-ಆಲಗೂರ

23-ಕೊಣ್ಣೂರ

24-ಹುನ್ನೂರ

25-ತೊದಲಬಾಗಿ

26-ಸಾವಳಗಿ

Pre Survey of Jamkhandi Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Jamkhandi Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN JAGADEESH SHIVAYYA GUDAGUNTI M BJP 81937 ANAND SIDDU NYAMAGOUDA M INC 77221 4716
2018 GEN SIDDU BHIMAPPA NYAMGOUD M INC 49245 KULKARNI SHRIKANT SUBRAO M BJP 46450 2795
2013 GEN Siddu B. Nyamagouda M INC 49145 Jagadish Gudagunti M IND 27993 21152
2008 GEN Kulkarni Shrikanth Subbrao M BJP 59930 Siddu. B.Nyamagouda M INC 40240 19690
2004 GEN Siddu Savadi M BJP 73223 Kaluti Ramappa Maleppa M INC 39902 33321
1999 GEN Kaluti Ramappa Maleppa M INC 66018 Shah Arunkumar Manikchand M JD(U) 50964 15054
1994 GEN Kaluti Ramappa Meleppa M INC 42505 Bagalkot Gurupadappa Shivappa M JD 41011 1494
1989 GEN Kaluti Ramappa Meleppa M INC 55927 Bagalkot Gurupadappa Shivappa M JD 40662 15265
1985 GEN Bagalkot Gurupad Shivappa M JNP 44150 Nyamagouda Guralingappa Sangappa M INC 36998 7152
1983 GEN Bagalkot Gurupad Shivappa M JNP 41445 Jatti Danappa Basappa M INC 17580 23865
1978 GEN Pattar Venkappa Veerappa M INC(I) 32461 Bagalkot Gurupad Shivappa M JNP 28460 4001
1972 GEN Bangi Pavadeppa Mallappa M INC 26029 A. G. Desai M NCO 19411 6618
1967 GEN J. B. Danappa M INC 24578 M. M. Shivappa M IND 21261 3317
1962 GEN Basappa Danappa Jatti M INC 22776 Mahadevappa Shivappa Muragod M LSS 11844 10932
1957 GEN Jatti Basappa Danappa M INC 15481 Murgod Mahadevappa Shivappa M IND 12587 2894

Jamkhandi Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2018


YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 107737 107055 214797 168002 78.21 166704 316 46795 1. JAGADEESH SHIVAYYA GUDAGUNTI
2. ANAND SIDDU NYAMAGOUDA
3. BELAGALI SUSHILKUMAR
4. NOTA
5. YAKUB. KAPADEWALE
6. RAVI SHIVAPPA PADASALAGI
7. GUDUSAB IBRAHIMSAB HYALAKAR
8. ANTHOSH SHANKAR SAVVASE
9. SHIVANAND BABALESHWAR
10. ZARE HASANALI
11. SURESH BHUTALEPPA HANCHINAL
12. KAMARUDDIN B MURSAL
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
IND
NOTA
JD(S)
IND
IND
UPJP
BSP
KRPP
KRS
IND
81937
77221
5975
984
495
197
184
179
172
147
124
73
48.86
46.05
3.56
0.59
0.3
0.12
0.11
0.11
0.1
0.09
0.07
0.04
2018 3/11/2018 102358 101346 203709 157089 156292 797 46620 1.Anand Siddu Nyamagouda
2.Kulkarni Shrikant Subrao
3.Parashuram Maharajanavar
4.Sangamesh. Chikkanaragund
5.Ambrose D' Mello
6.Ravi Shivappa Padasalagi
7.Yamanappa. Gunadal
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
PPP
IND
IND
IND
RPI
97017
57537
731
373
237
219
178
62.07
36.81
0.47
0.24
0.15
0.14
0.11
2018 12-May-2018 102356 101460 203821 153898 75.51 153229 669 49923 1. SIDDU BHIMAPPA NYAMGOUD
2. KULKARNI SHRIKANT SUBRAO
3. NIRANI SANGMESH RUDRAPPA
4. DALAWAI SHRISHAIL MURARI
5. PARASHURAM MAHARAJANAVAR
6. KOMAR MUTTAPPA HANAMAPPA
7. PARATHANAHALLI TOUFIQ
8. SADASHIV KALAL
9. RAMAPPA SHETTEPPA SHINGHE
10. MUSTAFA MAHAMMADHANIF JAGIRDAR
11. VASUDEV PARAS
12. NAGAPPA ARJUN TALAWAR
13. HANAMANT MUTTANNA MALAPUR
14. GOPAL HANAMANT GURAV @ PUJARI
15. LAKSHMAN GANGAPPA CHINAGUNDI
16. SHRIKANTH APPARAO MUDHOLE
17. KAMARUDDIN MURASAL
18. MASALI RAJESAB BURANSAB
19. MALAGUNDI GURAPPA NANDEPPA
20. HANAMANT YALLAPPA MANDAGANI
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M M
INC
BJP
IND
IND
PPRP
JANSAMAP
IND
JD(S)
IND
IND
SHS
IND
IND
IND
IND
BJC
IND
SJPA
IND
IND
49245
46450
24461
19753
5167
1524
1200
849
643
620
545
462
423
399
354
282
279
247
196
130
32.06
30.24
15.92
12.86
3.36
0.99
0.78
0.55
0.42
0.4
0.35
0.3
0.28
0.26
0.23
0.18
0.18
0.16
0.13
0.08
2013 05-05-2013 89986 86732 176718 131899 74.63% 131750 149+T 1 44819 1. SIDDU B. NYAMAGOUDA
2. JAGADISH GUDAGUNTI
3. SHRIKANT KULKARNI
4. UMESH MAHABALASHETTI.
5. BASAGOND SHIVAGOND SINDHUR
6. RAVINDRA DHANAVANT HALINGALI
7. SANGAMESH. KAMBLE
8. MAKABUL RAJESAB SAYYAD
9. BASAPPA. SIDDAPPA. KOKATANUR
10. HOOGAR SHANKAR MANOHAR
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
IND
BJP
KJP
JD(S)
IND
BSP
IND
IND
JD(U)
49145
27993
20982
18211
10326
1415
1076
994
950
658
37.3%
21.25%
15.93%
13.82%
7.84%
1.07%
0.82%
0.75%
0.72%
0.5%
2008 22-05-2008 81096 80458 161554 109365 67.69% 109245 120+T 16 52189 1. KULKARNI SHRIKANTH SUBBRAO.
2. SIDDU. B.NYAMAGOUDA
3. UPADDYA PARSHWANATH TAVANAPPA
4. RAMESH KALLAPPA NAIK
5. BODALI PANDIT SHIVAPPA
6. SHIRAGUPPI SADASHIV GURAPPA
7. NANAJAGI SURESH SATYAPPA
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
BSP
JD(S)
IND
RAHS
SP
59930
40240
2642
2274
1988
1122
1049
54.86%
36.83%
2.42%
2.08%
1.82%
1.03%
0.96%
2004 20-04-2004 106674 103120 209794 139690 66.58% 139679 11+T 26 70104 1. CHALAWADI CHANDRAKANT BASAPPA
2. BHADRANAVAR SHANKAREPPA KADAPPA
3. HUGAR SHANKAR MANOHAR
4. MADANNAVAR SHRISHAIL NAGAPPA
5. SIDDU SAVADI
6. RAVI BABALESHWAR
7. DALAWAYISHRISHAIL MURARI
8. KALUTI RAMAPPA MALEPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
IND
IND
KNDP
JP
BJP
BSP
JD(S)
INC
692
1733
1134
2557
73223
4036
16402
39902
0.49%
1.24%
0.81%
1.83%
52.41%
2.88%
11.74%
28.56%
1999 05-09-1999 88235 85474 173709 125077 72.00% 121074 4003+T 12 48632 1. KALUTI RAMAPPA MALEPPA
2. SHAH ARUNKUMAR MANIKCHAND
3. SAYYAD ALTAF TAJUDDIN AIRANI
4. CHALAWADI CHANDRAKANT BASAPPA
5. MASALI RAJESAB BURANSAB
6. JONGANAWAR RAMAPPA MALLAPPA
7. LAVA MUKAPPA PUJARI
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(U)
JD(S)
IND
IND
IND
IND
66018
50964
1423
988
647
630
404
54.53%
42.09%
1.18%
0.82%
0.53%
0.52%
0.33%
1994 26-11-1994 79191 77940 157131 106843 68.00% 103577 3266 50288 1. KALUTI RAMAPPA MELEPPA
2. BAGALKOT GURUPADAPPA SHIVAPPA
3. SAVADI SIDDU KALLAPPA
4. MALLAPPA PARAPPA NYAMAGOUDAR
5. MALI SHIVAPPA NINGAPPA
6. RAVINDRA DHANAVANT HALINGALI
7. MAHADEV RAYAPPA DADDIMANI
8. GANVAR SIDDALINGAPPA SIDRAMAPPA
9. GHALAWADI CHANDRAKANT BASAPPA
10. CHANNAPPA BASAPARAPPA MEGADI
11. MUSA ALI SHEKH
12. AURANG SHANKAR CHANAMALLAPPA
13. MAHADEV RATHI
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
BJP
KCP
KRRS
CPI
IND
IND
IND
IND
IND
KCVP
IND
42505
41011
11408
3173
2268
1857
372
248
235
226
120
88
66
41.04%
39.59%
11.01%
3.06%
2.19%
1.79%
0.36%
0.24%
0.23%
0.22%
0.12%
0.08%
0.06%
1989 24-11-1989 74347 73617 147964 105211 71.11% 100701 4510 42753 1. KALUTI RAMAPPA MALIYAPPA
2. BAGALKOT GURUPADAPPA SHIVAPPA
3. DEVARAVAR NINGAPPA SAGREPPA
4. RENAKE SURESH SUBHAN
5. SARIKAR DASHARATH SHABU
6. RATHI MAHADEV LAXIMINARAYAN
7. ANCHI VIJAY PARASHURAM
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
BJP
RPK
IND
IND
55927
40662
2547
691
368
269
237
55.54%
40.38%
2.53%
0.69%
0.37%
0.27%
0.24%
1985 03-05-1985 58314 58138 116452 83704 71.88% 82267 1437 32748 1. BAGALKOT GURUPAD SHIVAPPA
2. NYAMAGOUDA GURALINGAPPA SANGAPPA
3. BAGALKOT SHAKUNTALA CHANDRASHEKHAR
4. TEGALLI HANAMANT SHIVARAYA
5. HANCHINAL BASAPPA KALLAPPA
M
M
F
M
M
JNP
INC
BJP
IND
IND
44150
36998
766
188
165
53.67%
44.97%
0.93%
0.23%
0.20%
1983 01-05-1983 51048 51430 102478 74258 72.46% 72613 1645 28220 1. BAGALKOT GURUPAD SHIVAPPA
2. JATTI DANAPPA BASAPPA
3. AIRANI SYED ALTAF TAJUDDIN
4. KITTUR BHIMAPPA SHIVALINGAPPA
5. HUGAR KALLAPPA MURTEPPA
6. KONNUR GURBASAPPA KADAPPA
7. KUNDGOL SANGAPPA BASAPPA
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
IND
IND
IND
41445
17580
11168
1104
524
459
333
57.08%
24.21%
15.38%
1.52%
0.72%
0.63%
0.46%
1978 25-02-1978 46630 46323 92953 68736 73.95% 66992 1744 24217 1. PATTAR VENKAPPA VEERAPPA
2. BAGALKOT GURUPAD SHIVAPPA
3. HUGAR KALLAPPA MURTEPPA
4. AWATI SHAMSHODDIN SYDUSAHEB
5. GONDI MAHALINGAPPA
M
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
IND
32461
28460
2914
2510
647
48.46%
42.48%
4.35%
3.75%
0.97%
1972 05-03-1972 36690 35028 71718 47657 66.45% 46568 1089 24061 1. BANGI PAVADEPPA MALLAPPA
2. A. G. DESAI
3. Y. C. SHINDLINGAPPA
M
M
M
INC
NCO
BJS
26029
19411
1128
55.89%
41.68%
2.42%
1967 21-02-1967 61843 47411 76.66% 45839 1572 14432 1. J. B. DANAPPA
2. M. M. SHIVAPPA
M
M
INC
IND
24578
21261
53.62%
46.38%
1962 19-02-1962 54586 37431 68.57% 35747 1684 17155 1. BASAPPA DANAPPA JATTI
2. MAHADEVAPPA SHIVAPPA MURAGOD
3. GURUSANGAPPA CHANDRAMAPPA MALAGAR
M
M
M
INC
LSS
JS
22776
11844
1127
63.71%
33.13%
3.15%
1957 25-02-1957 44357 28068 63.28% 28068 16289 1. JATTI BASAPPA DANAPPA
2. MURGOD MAHADEVAPPA SHIVAPPA
M
M
INC
IND
15481
12587
55.16%
44.84%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.