2028 ರ ಜಗಳೂರು
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

14-ಅಸಗೋಡು

15-ಬಿಳಿಚೋಡು

16-ಸೊಕ್ಕೆ

17-ಅಣಬೂರು

18-ಬಿದರಕೆರೆ

Pre Survey of Jagalur Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Jagalur Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1962 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 (ST)
2023 (ST) B.DEVENDRAPPA M INC 50765 S.V.RAMACHANDRA M BJP 49891 874
2018 (ST) S V RAMACHANDRA M BJP 78948 H P RAJESH M INC 49727 29221
2013 (ST) H.P.RAJESH M INC 77805 S.V.RAMACHANDRA M KJP 40915 36890
2011 (ST) S.V.RAMACHANDRA M BJP 41961 H.P. RAJESH M IND 37528 4433
2008 (ST) S.V.RAMACHANDRA M INC 38664 H.P.RAJESH M BJP 35873 2791
2004 GEN GURUSIDDANAGOWDA T M BJP 38530 ASHWATHAREDDY G.H M INC 31767 6763
1999 GEN G.H ASWATHREDDY M IND 48865 M BASAPPA M INC 25097 23768
1994 GEN M. BASAPPA M KCP 33272 G.H. ASWATHAREDDY M INC 30526 2746
1989 GEN G. H. ASHWATHREDDY M INC 45085 M. BASAPPA M JD 37068 8017
1985 GEN G. H. ASWATHREDDY M INC 35365 M. BASAPPA M JNP 33749 1616
1983 GEN G. H. ASWATHAREDDY M INC 37998 M. BASAPPA M JNP 24832 13166
1978 GEN G.H. ASWATHAREDDY M JNP 23555 B.H. SREENIVASANAIK M INC(I) 23496 59
1972 GEN G. H. ASWATHAREDDY M INC 26132 B. H. SREENIVASANAIK M NCO 18010 8122
1967 GEN J. R. HALSASWAMY M INC 27787 T. THORIYAPPA M PSP 19468 8319
1962 (SC) M. N. KRISHNA SINGH M INC 12390 K .V. VENKATAPPA M PSP 7938 4452

Jagalur Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1962 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 97760 95257 193028 156728 81.19 154487 247 36300 1. B DEVENDRAPPA
2. S V RAMACHANDRA
3. H P RAJESH
4. NOTA
5. MALLAPURA DEVARAJ
6. BHEEMAPPA G N
7. RAGHAVENDRA K R
8. G SWAMY
9. P AJJAYYA
10. NAGARAJA M
11. D THIPPESWAMY
12. DIWAKARA O
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
IND
NOTA
JD(S)
IND
IND
SP
IND
IND
IND
IND
50765
49891
49442
1996
1972
869
685
367
149
140
114
93
32.44
31.88
31.6
1.28
1.26
0.56
0.44
0.23
0.1
0.09
0.07
0.06
2018 12-May-2018 96402 93705 190117 148439 78.08 147480 959 41678 1. S.V.RAMACHANDRA
2. H.P.RAJESH
3. DEVENDRAPPA.B
4. A.L.PUSHPA LAKSHMANA SWAMY
5. AJJAPPA.T
6. M. NAGENDRAPPA
7. M.B.HANUMANTHAPPA
8. P.BASAVARAJA
9. B.H.SIDDAPPA
10. G.N.BHEEMAPPA
11. G.KENCHANAGOWDA
12. CHANDRANNA
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
CPI
IND
IND
KRRS
SP
IND
IND
IND
78948
49727
13401
1856
847
531
509
464
358
341
273
225
53.22
33.52
9.03
1.25
0.57
0.36
0.34
0.31
0.24
0.23
0.18
0.15
2013 05-05-2013 85807 81523 167330 132149 78.97% 132149 35181 1. H.P.RAJESH
2. S.V.RAMACHANDRA
3. DR.G.RANGAIAH
4. DR. ARUN KUMAR M BASAPPA
5. S. HALAPPA
6. M.H.RAMANNA
7. G.N. BEEMAPPA
8. RAMESH BABU .N.H
9. T. MARANNA
10. H.O.NARASIMHAMURTHY
11. PRAKASH .B
12. DODDAMANI PRASAD
13. K.S.PRABHAU
14. M.V.ANJANEYA ADVOCATE
15. B.N.THIPPESWAMY
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
KJP
JD(S)
BJP
IND
IND
IND
BSRCP
IND
IND
IND
CPI(ML)(L)
BSP
JD(U)
SP
77805
40915
4325
1845
1304
1079
985
684
575
549
510
458
447
343
325
58.88%
30.96%
3.27%
1.4%
0.99%
0.82%
0.75%
0.52%
0.44%
0.42%
0.39%
0.35%
0.34%
0.26%
0.25%
2008 16-05-2008 74921 70707 145628 104917 72.04% 104846 71 40711 1. S.V.RAMACHANDRA
2. H.P.RAJESH
3. K.SREENIVASA
4. K.P.PALAIAH
5. S.VISWANATH
6. HUTCHHAVVANAHALLI MANJUNATH
7. M.HANUMANTHAPPA
8. D.CHOWDAPPA
9. S.PANDURANGAPPA
10. A.S.KARIBASAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
BSP
IND
SKP
IND
CPI(ML)(L)
SP
SUP
38574
35763
7208
6471
6354
4140
2246
2024
1042
1024
36.79%
34.11%
6.87%
6.17%
6.06%
3.95%
2.14%
1.93%
0.99%
0.98%
2004 20-04-2004 75640 75019 150659 105990 70.35% 105772 218+T 21 44669 1. VENKATESH S M
2. MANJUNATH K
3. PALAIAH K P
4. JAYANNA K
5. CHANNAPPA H
6. BASAPPA M
7. GURUSIDDANAGOWDA T
8. ASHWATHA REDDY GH
9. SHANTHAKUMARI M V
10. MANJUNATHA K B
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
JP
IND
IND
IND
KNDP
JD(S)
BJP
INC
IND
USYP
7339
2921
4389
1891
977
15698
38530
31767
1062
1198
6.92%
2.75%
4.14%
1.78%
0.92%
14.81%
36.35%
29.97%
1.00%
1.13%
1999 05-09-1999 68009 68583 136592 101678 74.44% 94956 6722+T 305 34914 1. GH ASWATH REDDY
2. M BASAPPA
3. T GURUSIDDANA GOWDA
4. M HANUMANTHAPPA
M
M
M
M
IND
INC
BJP
JD(S)
48865
25097
19367
1627
51.46%
26.43%
20.40%
1.71%
1994 26-11-1994 67321 66736 134057 94973 70.85% 93126 1847 39084 1. M. BASAPPA
2. G.H. ASWATHAREDDY
3. T. GURUSIDDANAGOWDA
4. KONCHA JAYADEVAPPA
5. KRISHNAMURTHY
6. R. OBELESHA GHATTI
7. S. THIMMARAYAPPA
8. M. BANUMANTHAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
KCP
INC
BJP
JD
SP
BSP
IND
IND
33272
30526
19134
7373
1461
786
432
142
35.73%
32.78%
20.55%
7.92%
1.57%
0.84%
0.46%
0.15%
1989 24-11-1989 61360 61782 123142 89621 72.78% 85142 4479 33521 1. G. H. ASHWATH REDDY
2. M. BASAPPA
3. K. B. KALLARUDRESHAPPA
4. G. VEERAPPA
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
IND
45085
37068
2639
350
52.95%
43.54%
3.10%
0.41%
1985 03-05-1985 50244 49092 99336 72616 73.10% 71324 1292 26720 1. G. H. ASWATHREDDY
2. M. BASAPPA
3. KOLLARAPPA
4. THIPPESWAMY
5. A. K. JAYAPPA
6. S. THIMMARAYAPPA
7. B. J. BHUVANESH
M
M
M
M
M
M
M
INC
JNP
IND
BJP
IND
IND
IND
35365
33749
684
625
362
344
195
49.58%
47.32%
0.96%
0.88%
0.51%
0.48%
0.27%
1983 01-05-1983 44699 44146 88845 66353 74.68% 64705 1648 22492 1. G. H. ASWATHA REDDY
2. M. BASAPPA
3. GANDUGALI
4. RAMANJANEYA
M
M
M
M
INC
JNP
BJP
IND
37998
24832
1427
448
58.72%
38.38%
2.21%
0.69%
1978 25-02-1978 41888 40590 82478 60206 73.00% 58709 1497 22272 1. G.H. ASWATHA REDDY
2. B.H. SREENIVASANAIK
3. P.G. NAGANA GOWDA
M
M
M
JNP
INC(I)
INC
23555
23496
11658
40.12%
40.02%
19.86%
1972 05-03-1972 38503 37050 75553 48382 64.04% 47244 1138 27171 1. G. H. ASWATHA REDDY
2. B. H. SREENIVASA NAIK
3. D. B. RAJU
M
M
M
INC
NCO
BJS
26132
18010
3102
55.31%
38.12%
6.57%
1967 21-02-1967 65825 49234 74.80% 47255 1979 16591 1. J. R. HALSASWAMY
2. T. THORIYAPPA
M
M
INC
PSP
27787
19468
58.80%
41.20%
1962 19-02-1962 57899 31468 54.35% 28010 3458 26431 1. M. N. KRISHNA SINGH
2. K .V. VENKATAPPA
3. A. D. KRISHNAPPA
4. YALLAPPA
5. H. C. KESHAVAN
6. B. H. PARTHAIAH
M
M
M
M
M
M
INC
PSP
IND
IND
IND
IND
12390
7938
3513
2244
1260
665
44.23%
28.34%
12.54%
8.01%
4.50%
2.37%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.