2028 ರ ಇಂಡಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

29-ಅಗರಖೇಡ

30-ಭತಗುಣಕಿ

31-ಅಂಜುಟಗಿ

32-ತಾಂಬಾ

33-ಹಿರೇಬೇವನೂರ

34-ಸಾಲೋಟಗಿ

35-ಅಥರ್ಗಾ

36-ಹಂಜಗಿ

37-ನಿವರಗಿ

38-ಹಲಂಗಿ

39-ಬರಡೋಲ

40-ಜಿಗಜೀವಣಗಿ

Pre Survey of Indi Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Indi Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN YASHAVANTARAYGOUD. VITTALAGOUD. PATIL M INC 71785 B. D. PATIL (HANJAGI) M JDS 61456 10329
2018 GEN YASHAVANTHARAYGOUDA VITTALAGOUDA PATIL M INC 50401 B D PATIL (HANJAGI) M JDS 40463 9938
2013 GEN YASHAVANTARAYAGOUDA VIITALAGOUDA PATIL M INC 58562 RAVIKANT SHANKREPPA PATIL M KJP 25260 33302
2008 GEN DR BAGALI SARVABHOUM SATAGOUDA M BJP 29456 YASHVANTRAYGOWDA VITHALGOWDA PATIL M INC 28885 571
2004 GEN PATIL RAVIKANT SHANKAREPPA M IND 42984 PATIL B.G M INC 33652 9332
1999 GEN PATIL RAVIKANT SHANKAREPPA M IND 44523 B.R PATIL M INC 25203 19320
1994 GEN PATIL RAVIKANT SHENKREPPA M IND 23200 PATIL BASAGONDAPPA GURUSIDDAPPA M JD 19469 3731
1989 GEN KALLUR REVANASIDDAPPA RAMEGONDAPPA M INC 27154 PATIL BASAGONDAPPA GURUSIDDAPPA M JD 18438 8716
1985 GEN KHED NINGAPPA SIDDAPPA M JNP 30349 PATIL BHIMANAGOUDA RAYANAGOUDA M INC 23541 6808
1983 GEN KALLUR REVANASIDDAPPA RAMAGONDAPPA M INC 24132 PATIL BASANAGOUDA BABANAGOUDA M IND 11098 13034
1978 GEN KALLUR RAVEASHIDDAPPA RAMAGONDAPPA M JNP 26022 MISALE SIDDABA ARJUN M INC(I) 15856 10166
1972 GEN S. MALLAPPA KARBASAPPA M INC 17517 K. R. RAMAGONDAPPA M NCO 14490 3027
1967 GEN S. M. KARABASAPPA M SWA 15769 K. R. RAMAGONDAPPA M INC 11703 4066
1962 GEN GURULINGAPPA DEVAPPA PATIL M SWA 14624 MALLAPPA KARABASAPPA SURPUR M INC 13673 951
1957 (SC)
(SC)
KABADI JATTAPPA LAXMAN
SURPUR MALLAPPA KARABASAPPA
M
M
INC
INC
17402
23033
SANDIMANI LACHAPPA KALAPPA (SC)
PATIL YESHAWANTA RAO ANNARAO
M
M
IND
SCF
16390
6586
1012
16447

Indi Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 126032 116859 242910 181640 74.78 179973 795 61270 1. YASHAVANTARAYGOUD VITTALAGOUD PATIL
2. B D PATIL (HANJAGI)
3. KASUGOUDA IRAPPAGOUDA BIRADAR
4. GOPAL R PATIL
5. M M BAGAWAN
6. ASHOK JADHAV
7. NOTA
8. NAGESH SHIVASHARAN
9. KAVITA SHREE KATAKADHOND
10. GOLLALANINGANAGOUDA JYOTIGOND
M
M
M
M
M
M
-
M
F
M
INC
JD(S)
BJP
AAAP
IND
KRS
NOTA
BSP
RCMP
IND
71785
61456
39862
3353
922
915
886
738
572
370
39.69
33.98
22.04
1.85
0.51
0.51
0.49
0.41
0.32
0.2
2018 12-May-2018 120484 111587 232095 168189 72.47 166867 1322 63906 1. YASHVANTHARAYGOUDA VITTALAGOUDA PATIL
2. B D PATIL (HANJAGI)
3. DAYASAGAR BAPURAYA PATIL
4. RAVIKANTH SHANKREPPA PATIL
5. SADASHIVA GIRIMALLA BIRADAR
6. VENKATESHWAR MAHASWAMIJI (KATAKADHOND)
7. LAXMIBAI DODDAPPA TADLAGI
8. CHANDRASHEKHAR BASAPPA HOSAMANI
9. GOLLALALINGANAGOUDA PEERAPPAGOUDA JYOTIGOND
10. ABUJAR KASHIMSAB THAMATAGER
11. M M BAGAWAN
12. CHANNAPPA SIDDAPPA BHOSAGI
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
IND
IND
HJP
AIMEP
IND
IND
IND
IND
IND
50401
40463
38941
31425
2196
941
656
488
461
352
317
226
29.98
24.07
23.16
18.69
1.31
0.56
0.39
0.29
0.27
0.21
0.19
0.13
2013 05-05-2013 106295 94454 200765 138924 69.19% 138775 149 61841 1. YASHAVANTARAYAGOUDA VITTALAGOUDA PATIL
2. RAVIKANT SHANKREPPA PATIL
3. ANNAPPA SHIVANINGAPPA KHAINUR
4. SHRISHAILAGOUDA SHANKREPPA BIRADAR
5. DR: BAGALI SARVABHOUMA SATAGOUD
6. SUBHASHACHANDRA SUNAGAR
7. MANJUNATH SHRISHAIL VANDAL
8. TONTAPUR DHARMANNA SHIVAYOGAPPA
9. AZRODDIN HAYACHAND JAHAGIRADAR
10. GOLLALALINGANAGOUDA PEERAPPAGOUDA
11. ARAVIND RUKMABAI KALAKERI
12. COMMANDER BHEERAPPA BHEEMAPPA KHILARI
13. TULAJAPPA HANAMANT BYALI
14. SHASHIKUMAR SOMASHEKHAR MALABAGI
15. MASALI KAMALAKAR SHARANABASAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
KJP
JD(S)
BJP
IND
IND
BSRCP
BSP
BDBRAJP
IND
IND
IND
IND
IND
JD(U)
58562
25260
23173
15784
7414
1264
1149
1087
912
849
805
712
708
651
445
42.2%
18.2%
16.7%
11.37%
5.34%
0.91%
0.83%
0.78%
0.66%
0.61%
0.58%
0.51%
0.51%
0.47%
0.32%
2008 22-05-2008 90535 82693 173228 105411 60.85% 105385 25+T 1 67817 1. DR BAGALI SARVABHOUM SATAGOUDA
2. YASHVATRAYGOUDA VITHALGOUDA PATIL
3. RAVIKANT SHANKRPPA PATIL
4. M.R.PATIL
5. MAHADEV ONKAREPPA HIREKURUBAR
6. PANCHAPPA SIDRAMAPPA KALBURGI
7. TAMBE SHRIMANTH GURANINGAPPA
8. BHIMASHANKAR ARJUN PUJARI
9. MELINKERI SUKHADEV MANNAPPA
10. PATIL ABDULARAJAK JAINUDDIN
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
IND
JD(S)
BSP
IND
IND
IND
IND
IND
29456
28885
21276
9223
7840
4517
1179
1101
1073
835
27.95%
27.41%
20.19%
8.75%
7.44%
4.29%
1.12%
1.04%
1.02%
0.79%
2004 20-04-2004 87141 81732 168873 98817 58.51% 98565 228+T 25 70056 1. PATIL BG
2. BAGALI SARVABHOUM SATAGOUDA
3. MALLAPPA KAREPPA UKKALI
4. ARAB MAHIBOOB ABDULAGANISAB
5. JITENDRA ASHOK KAMBALE
6. PATIL RAVIKANT SHANKAREPPA
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
IND
IND
IND
33652
15807
4321
880
921
42984
34.05%
15.99%
4.37%
0.89%
0.93%
43.49%
1999 05-09-1999 77126 72196 149322 91115 61.02% 86010 5105+T 7 58207 1. PATIL RAVIKANT SHANKAREPPA
2. BR PATIL
3. ASHOK NEELANAGOUDA BIRADAR
4. MALAPPA KAREPPA UKKALI
5. BIRADAR VITAL YASAVANTRAY
6. TONTAPUR DHARAMANNA SHIVAYOGAPPA
7. HUGAR SANGAPPA SHIVALINGAPPA
8. KORABU RAJABI HUSEENSAB
M
M
M
M
M
M
M
F
IND
INC
BJP
JD(S)
KRRS
BSP
IND
IND
44523
25203
7131
4595
2129
1040
1036
353
51.76%
29.30%
8.29%
5.34%
2.48%
1.21%
1.20%
0.41%
1994 26-11-1994 67265 63962 131227 78009 59.45% 76082 1927 53218 1. PATIL RAVIKANT SHENKREPPA
2. PATIL BASAGONDAPPA GURUSIDDAPPA
3. KALLUR REVANSIDDAPPA RAMAGONDAPPA
4. BAGALI PARMESVAR SATAGOUDA
5. CHOUDRI BHIMANAPPA KALINGAPPA
6. KHED NINGAPPA SIDDAPPA
7. PATIL BABURAO APPARAO
8. CHOUDRI KASIMSAB YAKUBSAB
9. HUGAR SHANKREPPA SANGAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
IND
JD
INC
BJP
KCP
IND
KRRS
IND
IND
23200
19469
9779
9632
5581
4277
3767
208
169
30.49%
25.59%
12.85%
12.66%
7.34%
5.62%
4.95%
0.27%
0.22%
1989 24-11-1989 62689 59398 122087 71089 58.23% 67116 3973 50998 1. KALLUR REVANASIDDAPPA RAMEGONDAPPA
2. PATIL BASAGONDAPPA GURUSIDDAPPA
3. PATIL BASANAGOUDA ALIAS DADAGOUDA BABAGOUDA
4. PATIL BABURAO APPARAO
5. CHOUDHARI GURULINGAPPA MALLAPPA
6. WALKIAR JATTEPPA MALAGAPPA
M
M
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
KRS
BJP
IND
27154
18438
17874
2648
883
119
40.46%
27.47%
26.63%
3.95%
1.32%
0.18%
1985 03-05-1985 47127 45398 92525 57073 61.68% 55981 1092 35452 1. KHED NINGAPPA SIDDAPPA
2. PATIL BHIMANAGOUDA RAYANAGOUDA
3. KANNOLLI JAYASING NARASING
4. KORALLI GANGADHAR SHIDARAMAPPA
5. BALURAGI GALIB MAHAMMADALI
M
M
M
M
M
JNP
INC
BJP
IND
IND
30349
23541
1054
883
154
54.21%
42.05%
1.88%
1.58%
0.28%
1983 01-05-1983 44083 43698 87781 48719 55.50% 47496 1223 39062 1. KALLUR REVANASIDDAPPA RAMAGONDAPPA
2. PATIL BASANAGOUDA BABANAGOUDA
3. PATIL SHIVANAGOUDA BHEEMANAGOUDA
4. CHOUDHARI GURULINGAPPA MALLAPPA
5. MULLA NABISAB AKABARASAB
6. PATIL BASAVARAJ SIDDANAGOUDA
7. HOSAMANI CHANDRASHEKHAR KASAPPA
8. MADAR HANAMANT JATTEPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
IND
JNP
BJP
IND
ICS
IND
IND
24132
11098
8229
1505
1142
922
271
197
50.81%
23.37%
17.33%
3.17%
2.40%
1.94%
0.57%
0.41%
1978 25-02-1978 40501 40374 80875 48634 60.13% 47024 1610 32241 1. KALLUR RAVEASHIDDAPPA RAMAGONDAPPA
2. MISALE SIDDABA ARJUN
3. TURKI FAKIRAHMED MAHEMADSAHEB
4. DESAI DHEERENDRA BEHHMARAO
5. PATIL MALKANGOUDA ISHWARAPPAGOUDA
6. KORALLI GANGADHAR SIDRAMAPPA
7. ANKALAGI KRISHANPPA FAKIRAPPA
8. NAGANASUR PRAKASH BASAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC(I)
IND
INC
IND
IND
IND
IND
26022
15856
2669
1040
669
338
243
187
55.34%
33.72%
5.68%
2.21%
1.42%
0.72%
0.52%
0.40%
1972 05-03-1972 34922 29763 64685 36577 56.55% 35289 1288 28108 1. S. MALLAPPA KARBASAPPA
2. K. R. RAMAGONDAPPA
3. J. B. RAMACHARYA
4. H. S. KASAPPA
5. G. GURAPPA CHANAMALLAPPA
M
M
M
M
M
INC
NCO
IND
IND
BJS
17517
14490
1372
1203
707
49.64%
41.06%
3.89%
3.41%
2.00%
1967 21-02-1967 55562 34696 62.45% 32461 2235 20866 1. S. M. KARABASAPPA
2. K. R. RAMAGONDAPPA
3. K. B. AMINODDIN
M
M
M
SWA
INC
IND
15769
11703
4989
48.58%
36.05%
15.37%
1962 19-02-1962 50120 30128 60.11% 28610 1518 19992 1. GURULINGAPPA DEVAPPA PATIL
2. MALLAPPA KARABASAPPA SURPUR
3. LACHAPPA KALLAPPA SANDIMANI
M
M
M
SWA
INC
REP
14624
13673
313
51.11%
47.79%
1.09%
1957 25-02-1957 84910 69544 40.95% 69544 15366 1. SURPUR MALLAPPA KARABASAPPA
2. KABADI JATTAPPA LAXMAN (SC)
3. PATIL YESHAWANTA RAO ANNARAO
4. SANDIMANI LACHAPPA KALAPPA (SC)
5. HUJARE BABURAO RAMANNA (SC)
M
M
M
M
M
INC
INC
IND
SCF
IND
23033
17402
16390
6586
6133
33.12%
25.02%
23.57%
9.47%
8.82%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.