2028 ರ ಹುಣಸೂರು
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

25-ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿ (ಗಾವಡಗೆರೆ)

26-ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ

27-ಬಿಳಿಕೆರೆ

28-ಧರ್ಮಾಪುರ

29-ಉದ್ದೂರು ಕಾವಲ್

30-ಹನಗೋಡು

31-ಚಿಲ್ಕುಂದ

Pre Survey of Hunsur Assembly Constituency election Local Voting Poll hunsur 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Hunsur Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN G.D. HARISH GOWDA M JDS 94665 H.P.MANJUNATH M INC 92254 2411
2018 GEN ADAGURU H. VISHWANATH M JDS 91667 H. P. MANJUNATH M INC 83092 8575
2013 GEN H.P.MANJUNATI-I M INC 83930 KUMARASWAMY M JD(S) 43723 40207
2008 GEN H.P MANJUNATHA M INC 57497 CHIKKAMADU.S M JD(S) 42456 15041
2004 GEN DEVE GOWDA GT M JD(S) 60258 CHIKKAMADU S M INC 46126 14132
1999 GEN V PAPANNA M BJP 35046 CHIKKAMADU S M IND 32256 2790
1994 GEN C.H. VIJAYASHANKAR M BJP 35973 V. PAPANNA M JD 33122 2851
1991 GEN S,CHIKKAMADU M INC 33467 VIJAYASHANKAR M BJP 29536 3931
1989 GEN CHANDRAPRABHA URS F INC 51086 KARIYAPPA GOWDA D. M JD 18349 32737
1985 GEN H. L. THIMMEGOWDA M JNP 33516 CHANDRAPRABHA URS F INC 31116 2400
1983 GEN CHANDRA PRABHA F JNP 50951 PREMA KUMAR H. N. M INC 15363 35588
1978 GEN D.DEVARAJ URS M INC(I) 36766 H.L. THIMMEGOWDA M JNP 24711 12055
1972 GEN U. KARIYAPPA GOWDA M INC 25711 H. HOMBE GOWDA M NCO 11960 13751
1967 GEN D. V. DEVARAJ M INC 23420 THIMMAPPA M IND 15583 7837
1962
1957 (SC)
(SC)
N. RACHIAH
D. DEVARAJ URS
M
M
INC
INC
20583
21259
S. KUNTAIAH
K. LINGAPPA
M
M
IND
IND
13333
19874
7250
1385

Hunsur Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 120438 121202 241653 201224 83.27 200051 281 40429 1. G D HARISH GOWDA
2. H P MANJUNATH
3. DEVARAHALLI SOMASHEKARA
4. G RAVIKUMAR
5. PRASANNA SOMANAHALLY
6. NOTA
7. YEMMEKOPPAL THIMMABOVI
8. SUNIL D N
9. CHANNE GOWDA
10. SYED ANIF
11. LOKESHA B L
12. UMESH
13. H B RAJENDRA
M
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
AAAP
BSP
NOTA
KRS
UPJP
IND
IND
IND
IND
IND
94665
92254
6258
2912
975
894
761
654
449
401
332
212
178
47.11
45.91
3.11
1.45
0.49
0.44
0.38
0.33
0.22
0.2
0.17
0.11
0.09
2019 : Bye 12/5/2019 114799 113407 228211 183835 80.55 182811 1024 44376 1.H. P. MANJUNATH
2.ADAGOORU.H.VISHWANATH
3.DEVARAHALLI SOMASHEKARA
4.DEVANOOR PUTTANANJAIAH
5.IMTIYAZ AHMED
6.S.JAGADEESH
7.UMESHA
8.DIVAKARGOWDA PRAJAAKEEYA
9.REVANNA
10.YEMMEKOPPALU THIMMA BOVI
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
SDPI
BSP
KJP
IND
UPP
IND
KRS
92725
52998
32895
1124
1098
582
432
425
325
207
50.72
28.99
17.99
0.61
0.60
0.31
0.23
0.23
0.17
0.11
2018 12-May-2018 113253 111364 224619 186525 83.04 184694 1831 38094 1. ADAGURU H VISHWANATH
2. H P MANJUNATH
3. J S RAMESH KUMAR
4. HARISHA J M
5. SATHYANARAYANA
6. P S YADURAPPA
7. H B SHIVANNA
8. MOHAN H R
9. MALLESH
10. H P LAKSHMANA
11. KHALANDAR SHARIFF
12. UMESH
13. HUNSUR K. CHANDRASHEKAR
14. D MARISWAMY NAYAKA
15. SYED GAFUR
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
IND
SP
IND
IND
IND
BRPP
IND
IND
IND
DPPS
IND
AIMEP
91667
83092
6406
743
498
332
319
282
258
243
240
169
160
156
129
49.22
44.62
3.44
0.40
0.27
0.18
0.17
0.15
0.14
0.13
0.13
0.09
0.09
0.08
0.07
2013 05-05-2013 103801 99826 203630 161588 79.35% 161496 92 42042 1. H.P.MANJUNATH
2. KUMARASWAMY
3. C.T.RAJANNA
4. MANJUNATH URS M.C
5. K.S.ANNAYANAYAK
6. N.PUTTANANJAYYA
7. DYAVAPPANAYAKA
8. LOKESHA
9. HUNSUR.K.CHANDRASHEKAR
10. K.REVANNA
11. B.RAJANNA
12. C.TAYAPPACHARYA
13. THIMMEGOWDA
14. H.M.MANJU
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
IND
KJP
BJP
SDPI
BSRCP
IND
DPPS
IND
IND
IND
IND
IND
83930
43723
12637
9011
4229
1745
1434
1292
915
744
620
451
446
319
51.97%
27.07%
7.82%
5.58%
2.62%
1.08%
0.89%
0.8%
0.57%
0.46%
0.38%
0.28%
0.28%
0.2%
2008 10-05-2008 96016 91736 187752 145363 77.42% 145292 71+T 28 42389 1. H.P MANJUNATHA
2. CHIKKAMADU.S
3. G.T DEVEGOWDA
4. B.N.VASUKI
5. H.D MAHADEVANAYAKA
6. RAJU
7. HUNSUR K. CHANDRASHEKAR
8. L.REVANNA
9. P.K.RAMU
10. B.RAJANNA
11. NANDINI K.S.
12. MANJUNATHA
13. G. MOHIYUDDIN
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
INC
JD(S)
BJP
IND
BSP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
57497
42456
36004
2261
1986
1265
1163
742
527
441
367
326
257
39.57%
29.22%
24.78%
1.56%
1.37%
0.87%
0.8%
0.51%
0.36%
0.3%
0.25%
0.22%
0.18%
2004 26-04-2004 93108 89960 183068 136059 74.32% 136054 5+T 21 47009 1. PAPANNA V
2. HOSURKUMAR
3. CHIKKAMADU S
4. MAHADEVA P
5. DWARAKISH BS
6. MARILINGAIAH BS
7. DEVE GOWDA GT
8. RAJEGOUDAu
M
M
M
M
M
M
M
M
USYP
IND
INC
JP
KNDP
BJP
JD(S)
KCVP
651
4272
46126
1876
2265
19967
60258
639
0.47%
3.13%
33.90%
1.37%
1.66%
14.67%
44.28%
0.46%
1999 11-09-1999 82874 80681 163555 122614 74.97% 122507 107+T 12 40941 1. V PAPANNA
2. CHIKKAMADU S
3. G T DEVEGOWDA
4. CHANDRAPRABHA URS
5. C D RAJU
M
M
M
F
M
BJP
IND
JD(S)
INC
BRPP
35046
32256
31051
21736
2418
28.61%
26.33%
25.35%
17.74%
1.97%
1994 26-11-1994 76758 72960 149718 117461 78.45% 115880 1581 32257 1. C.H. VIJAYASHANKAR
2. V. PAPANNA
3. P. GOVINDARAJU
4. CHANDRAPRABHA URS
5. HARIHARA ANANDASWAMY
6. MAHADEVA NAIKA
7. M. NAGARAJU
8. K.S. NANJEGOWDA
9. M.A. CHOTA SAB
10. MALLESH
11. MIRJA MOHAMED BAIG
12. KARI NAIKA
13. SOMANNA
14. M.P. MOHAMED APSAR
15. RAMACHANDRA
16. BASAVARAJU
17. MAHADEVU
18. BASIR AHAMED KHAN
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
JD
KCP
INC
BSP
IND
IND
SP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
35973
33122
23945
19661
1484
255
247
242
181
142
132
105
90
83
69
65
47
37
31.04%
28.58%
20.66%
16.97%
1.28%
0.22%
0.21%
0.21%
0.16%
0.12%
0.11%
0.09%
0.08%
0.07%
0.06%
0.06%
0.04%
0.03%
1989 24-11-1989 69656 64564 134220 100567 74.93% 94128 6439 33653 1. CHANDRAPRABHA URS
2. KARIYAPPA GOWDA D.
3. THIMMEGOWDA H. L.
4. BASAVARAJU S.
5. MAHADEVA RAO KADAM
6. KITTU S.
7. MAHADEVU
8. MAHALAKSHAMMA
9. KUNTAIAH S.
10. MOHAMED AFSAR
11. THAMMAIAH H. V
F
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
IND
BJP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
51086
18349
17941
3096
1164
777
608
415
291
264
137
54.27%
19.49%
19.06%
3.29%
1.24%
0.83%
0.65%
0.44%
0.31%
0.28%
0.15%
1985 03-05-1985 51519 48340 99859 76877 76.99% 75716 1161 22982 1. H. L. THIMMEGOWDA
2. CHANDRAPRABHA URS
3. CHIKKACHANNAPPA
4. PUTTARAJU
5. M. C. BEEREGOWDA
6. JAVARAIAH
7. C. CHIKKARANGAIAH
8. MARIYAIAH
M
F
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
IND
IND
IND
IND
33516
31116
8764
1619
212
207
159
123
44.27%
41.10%
11.57%
2.14%
0.28%
0.27%
0.21%
0.16%
1983 01-05-1983 49826 43316 93142 70124 75.29% 68760 1364 23018 1. CHANDRA PRABHA
2. PREMA KUMAR H. N.
3. MALLESWAMY H. S.
4. CHIKKAMADU S.
5. SOMEGOWDA
6. MIRZA MOHAMMED BAIG
F
M
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
BJP
IND
50951
15363
864
605
516
461
74.10%
22.34%
1.26%
0.88%
0.75%
0.67%
1978 25-02-1978 42011 40760 82771 68243 82.45% 66551 1692 14537 1. D.DEVARAJ URS
2. H.L. THIMMEGOWDA
3. S.CHIKKAMADU
4. G.RANGASWAMY
M
M
M
M
INC(I)
JNP
IND
IND
36766
24711
4665
409
55.24%
37.13%
7.01%
0.61%
1972 05-03-1972 40837 37329 78166 51780 66.24% 49896 1884 26386 1 . U. KARIYAPPA GOWDA
2. H. HOMBE GOWDA
3. S. SANJEEVAIAH
4. M. L. NANJARAJE URS
5. MAHADEVARAO KADAM
6. K. R. SHIVARAME GOWDA
M
M
M
M
M
M
INC
NCO
IND
IND
BJS
IND
25711
11960
8093
2667
940
525
51.53%
23.97%
16.22%
5.35%
1.88%
1.05%
1967 21-02-1967 62409 42763 68.52% 39911 2852 19646 1. D. V. DEVARAJ
2. THIMMAPPA
3. H. R. S. SETTY
M
M
M
INC
IND
BJS
23420
15583
908
58.68%
39.04%
2.28%
1962 19-02-1962 58440 1 . D. DEVARAJ URS
M
INC


1957 25-02-1957 97608 88052 45.10% 88052 9556 1. D. DEVARAJ URS
2. N. RACHIAH (SC)
3. K. LINGAPPA
4. S. KUNTAIAH (SC)
5. R. PEERANNA (SC)
6. B. V. RAMA RAO SINDHE
M
M
M
M
M
M
INC
INC
IND
IND
PSP
BJS
21259
20583
19874
13333
6573
6430
24.14%
23.38%
22.57%
15.14%
7.46%
7.30%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.