2028 ರ ಹುನಗುಂದ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

6-ಕೂಡಲಸಂಗಮ

7-ಅಮರಾವತಿ

8-ಸೂಳಿಭಾವಿ

Pre Survey of Hungund Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Hungund Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN KASHAPPANAVARA VIJAYANAND SHIVASHANKRAPPA M INC 78434 DODDANAGOUDA G PATIL M BJP 48427 30007
2018 GEN DODDANAGOUDA G PATIL M BJP 65012 KASHAPPANAVAR VIJAYANAND SHIVASHANKRAPPA M INC 59785 5227
2013 GEN Kashappanavar Vijayanand Shivashankrappa M INC 72720 Doddanagouda G Patil M BJP 56923 15797
2008 GEN Doddanagouda G Patil M BJP 53644 Kashappanavar Vijayanand Shivashankarappa M INC 48575 5069
2004 GEN Doddanagouda Gundana Gowda Patil M BJP 50617 Kashappanavar Gouramma Shivashankarappa F INC 32193 18424
2003 GEN K.Gouramma Shivashankarappa F INC 31014 P.M.Sangangouda M BJP 20717 10297
1999 GEN Kashappanavar Shivashankarappa Rachappa M INC 29307 Patil Gavishidhanagouda Paranagouda M JD(U) 28371 936
1994 GEN Kashappanawar Shivashankarappa Rachappa M INC 25288 Patil Gavisiddanagouda Parangouda M JD 23108 2180
1989 GEN Kashappanavar Shivashankarappa Rachappa M INC 44065 Kadapatti Shivasangappa Shiddappa M JD 24129 19936
1985 GEN Kadapatti Shivsangappa Siddappa M JNP 30762 Kashappanavar Shivshankrappa Rachappa M INC 26745 4017
1983 GEN Kadapatti Shivasangappa Siddappa M JNP 27254 Patil Shivayya Mahabalayya M INC 19286 7968
1978 GEN Kavashetti Shankarappa Sugurappa M IND 19276 Patil Shivayya Mahabalayya M INC(I) 19174 102
1972 GEN Nagaral Sangappa Balappa M INC 25128 N. T. Basaraddeppa M NCO 12966 12162
1967 GEN K. S. Rudrappa M INC 23364 N. G. Parayya M IND 9732 13632
1962 GEN Shivalingappa Rudrappa Kanthi M INC 20010 Gaigayya Padadappayya Nanjayanmath M IND 8427 11583
1957 GEN Kanthi Shivalingappa Rudrappa M INC 17467 Nanjayyanamath Gadigeyyaparayya M IND 11081 6386

Hungund Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2018

YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 111293 111372 222676 165487 74.32 164308 129 57189 1. KASHAPPANAVARA VIJAYANAND
2. DODDANAGOUDA G PATIL
3. NAVALI HIREMATH. S. R.
4. NOTA
5. SHIVANAGOUDA MENASAGI
6. BOLI SHIVAPPA MAHADEVAPPA
7. NAGARAJ HONGAL
8. AKKI CHARALINGAPPA KOTRAPPA
9. BASANAGOUDA HANAMAGOUDA HIREGOUDAR
10. SIDDAPPA. NINGAPPA. TUDUBINAL
11. DESAYAGOUDA. MALLANAGOUDA. GOUDAR
12. MALAPPA SABANNA RAMAWADAGI
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
KRPP
NOTA
IND
JD(S)
AAAP
IND
IND
IND
KRS
IND
78434
48427
33790
1053
793
759
514
384
320
314
302
271
47.43
29.29
20.43
0.64
0.48
0.46
0.31
0.23
0.19
0.19
0.18
0.16
2018 12-May-2018 107258 106876 214145 156558 73.11 154835 1723 57587 1. DODDANAGOUDA G PATIL
2. KASHAPPANAVAR VIJAYANAND SHIVASHANKRAPPA
3. S. R. NAVALIHIREMATH
4. M. SHASHIKUMAR HALEPADI.
5. AMARANNAVAR PRADEEP. SHANKARAGOUDA
6. BASANAGOUDA. RAMANAGOUDA METI
7. H. L. HAVARAGI
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
IND
IND
SHS
AIMEP
PPRP
65012
59785
25850
2359
922
482
425
41.53
38.19
16.51
1.51
0.59
0.31
0.27
2013 05-05-2013 96596 95376 191972 137063 71.39% 137024 39 54909 1. KASHAPPANAVAR VIJAYANAND SHIVASHANKRAPPA
2. DODDANAGOUDA G PATIL
3. ABDUL ZABBAR S/O. ABDULHASAN KALABURGI
4. H L MADAR
5. NETIKATTI SHARANBASAPPA MAHANTAPPA
6. SAIM KHAJESAB HUSENASAB
7. HALAGATTI KRISHNAGOUD VENKANAGOUD
8. KHAJESAB SHAMEEDASAB MEKAMUNGALI
9. SANGANAGOUDRA H GOUDAR
10. AMARESH MALLESHAPPA NAGUR
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
IND
IND
BSP
KJP
IND
BSRCP
JD(U)
72720
56923
2213
1292
924
847
682
607
529
287
53.07%
41.54%
1.62%
0.94%
0.67%
0.62%
0.5%
0.44%
0.39%
0.21%
2008 22-05-2008 86177 85944 172121 112383 65.29% 112365 18+T 3 59738 1. DODDANAGOUDA G PATIL
2. KASHAPPANAVAR VIJAYANAND SHIVASHANKARAPPA
3. B V PATIL
4. SANGAPPA KAREDEPPA NASHI
5. T ABDUL ZABBAR ISMAILSAAB
6. HONGAL NAGARAJ SHESHAPPA
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
BSP
JD(U)
53644
48575
4467
2468
1900
1311
47.74%
43.23%
3.98%
2.2%
1.69%
1.17%
2004 20-04-2004 71204 71973 143177 89139 62.25% 88943 196 54038 1. GONDI SHIVAPPA CHANDAPPA
2. SHASTRIHIREMATH RENUKAYYA SOMASHEKARAYYA
3. KASHAPPANAVAR GOURAMMA SHIVASHANKARAPPA
4. DODDANAGOUDA GUNDANA GOWDA PATIL
5. NALAVADAD BASAVARAJ CHINNAPPA
M
M
F
M
M
JD(S)
JP
INC
BJP
USYP
3247
1664
32193
50617
1222
3.64%
1.86%
36.11%
56.78%
1.37%
1999 05-09-1999 60974 61751 122725 82387 67.13% 77493 4894 40338 1. KASHAPPANAVAR SHIVASHANKARAPPA RACHAPPA
2. PATIL GAVISHIDHANAGOUDA PARANAGOUDA
3. KADAPATTI BASAVARAJ SHIVASANGAPPA
4. KADAPATTI SANGANNA CHANNAPPA
M
M
M
M
INC
JD(U)
IND
JD(S)
29307
28371
17846
1969
37.82%
36.61%
23.03%
2.54%
1994 26-11-1994 56746 58952 115698 73346 63.39% 71105 2241 42352 1. KASHAPPANAWAR SHIVASHANKARAPPA RACHAPPA
2. PATIL GAVISIDDANAGOUDA PARANGOUDA
3. UNDODI SIDDAPPA GURALINGAPPA
4. PATIL SANGANAGOUDA GANGANAGOUDA
5. KARADI SHANTAKUMAR RAJAPPA
6. DR. MASHETTI NAGAPPA BASAPPA
7. MALLINAGOUDA M. TUMBAD
8. S.M. PATIL
9. DHUPAD KRISHANAPPA SHANKARAPPA
10. YADAHALLI MAHANTESH VEERABHADRAPPA
11. PATIL MALLIKARJUN GOUDA SANGANAGOUDA
12. JAKKANNWAR RAYAPPA NIJAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
IND
BJP
IND
KCP
KRRS
BSP
IND
IND
IND
IND
25288
23108
14527
4267
1102
944
656
432
301
290
111
79
35.56%
32.50%
20.43%
6.00%
1.55%
1.33%
0.92%
0.61%
0.42%
0.41%
0.16%
0.11%
1989 24-11-1989 52811 54747 107558 72225 67.15% 69253 2972 35333 1. KASHAPPANAVAR SHIVASHANKARAPPA RACHAPPA
2. KADAPATTI SHIVASANGAPPA SHIDDAPPA
3. YADAHALLI RAJASHEKHAR VEERABHADRAPPA
4. TUMBARAGUDDI RAJENDRA MAHANTAPPA
5. ANNIGERI NINGAPPA DODDABASAPPA
M
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
IND
KRS
44065
24129
545
274
240
63.63%
34.84%
0.79%
0.40%
0.35%
1985 03-05-1985 41852 44217 86069 60539 70.34% 58842 1697 25530 1. KADAPATTI SHIVSANGAPPA SIDDAPPA
2. KASHAPPANAVAR SHIVSHANKRAPPA RACHAPPA
3. GOGI GURUNATHAPPA KUBERAPPA
4. HORAPETI MURTUZASAB KHADIRSAB
M
M
M
M
JNP
INC
BJP
IND
30762
26745
1190
145
52.28%
45.45%
2.02%
0.25%
1983 01-05-1983 37384 40534 77918 49836 63.96% 48136 1700 28082 1. KADAPATTI SHIVASANGAPPA SIDDAPPA
2. PATIL SHIVAYYA MAHABALAYYA
3. KAVISHETTI RACHAPPA SHIVALINGAPPA
4. SANGAPPA KARADEPPA NASHI
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
27254
19286
1235
361
56.62%
40.07%
2.57%
0.75%
1978 25-02-1978 35579 38025 73604 50469 68.57% 48463 2006 23135 1. KAVASHETTI SHANKARAPPA SUGURAPPA
2. PATIL SHIVAYYA MAHABALAYYA
3. MELLIGERI SHIVAPUTRAPPA SHIVABASAPPA
4. KATHANI BASAPPA GAVIYAPPA
M
M
M
M
IND
INC(I)
JNP
INC
19276
19174
8522
1491
39.77%
39.56%
17.58%
3.08%
1972 05-03-1972 31604 33121 64725 40711 62.90% 39397 1314 24014 1. NAGARAL SANGAPPA BALAPPA
2. N. T. BASARADDEPPA
3. A. S. SHANKARAPPA SHIVAPPA
M
M
M
INC
NCO
BJS
25128
12966
1303
63.78%
32.91%
3.31%
1967 21-02-1967 58036 36254 62.47% 33739 2515 21782 1. K. S. RUDRAPPA
2. N. G. PARAYYA
3. B. T. GOVINDAPPA
M
M
M
INC
IND
IND
23364
9732
643
69.25%
28.84%
1.91%
1962 19-02-1962 51733 32138 62.12% 29997 2141 19595 1. SHIVALINGAPPA RUDRAPPA KANTHI
2. GAIGAYYA PADADAPPAYYA NANJAYANMATH
3. SARDAR BASAVARAJ KARBASAPPA NAGUR
4. TUKARAMAPPA GOVINDAPPA BHANDARI
M
M
M
M
INC
IND
LSS
JS
20010
8427
1024
536
66.71%
28.09%
3.41%
1.79%
1957 25-02-1957 48508 28548 58.85% 28548 19960 1. KANTHI SHIVALINGAPPA RUDRAPPA
2. NANJAYYANAMATH GADIGEYYAPARAYYA
M
M
INC
IND
17467
11081
61.18%
38.82%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.