2028 ರ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್‌
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

25-ನಂದಗಾಂವ

26-ಹುಡಗಿ

27-ಘಾಟಬೋರಾಳ

28-ದುಬಲಗುಂಡಿ

Pre Survey of Homnabad Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Homnabad Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 2008 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN SIDDU PATIL M BJP 75515 RAJASHEKHAR BASAVARAJ PATIL M INC 73921 1594
2018 GEN RAJSHEKHAR BASAVARAJ PATIL M INC 74945 SUBHASH KALLUR M BJP 43131 31814
2013 GEN RAJASHEKHAR BASAVARAJ PATIL M INC 64694 M. NASEENODDIN PATEL M JD(S) 40194 24500
2008 GEN RAJASHEKAR BASWARAJ PATIL M INC 49603 SUBHASH KALLUR M BJP 27867 21736

Homnabad Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 2008 to 2018
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 126922 119060 245996 178981 72.76 178078 179 67015 1. SIDDU PATIL
2. RAJASHEKHAR BASAVARAJ PATIL
3. C M FAIZ
4. BANK REDDY
5. NAGANATH MARUTI
6. NOTA
7. MOHAMMED ABRAR AHMED
8. PARAVEJ PATIL
M
M
M
M
M
-
M
M
BJP
INC
JD(S)
AAAP
IMP
NOTA
AIMEIEM
IND
75515
73921
25900
1413
749
729
356
224
42.23
41.34
14.48
0.79
0.42
0.41
0.2
0.13
2018 12-May-2018 124402 114213 238628 159362 66.78 158162 1200 79266 1. RAJSHEKHAR
2. SUBHASH
3. M NASEEMODDIN PATEL
4. ANKUSH
5. ANJUM BEGUM
6. PRASHANT
7. EKNATH
M
M
M
M
F
M
M
INC
BJP
JD(S)
BRPP
AIMEP
DRAPP
IND
74945
43131
34280
3644
737
718
707
47.04
27.07
21.51
2.29
0.46
0.45
0.44
2013 05-05-2013 108233 97912 206145 136134 66.03% 136013 121 70011 1. RAJASHEKHAR BASAVARAJ PATIL
2. M. NASEENODDIN PATEL
3. ANKUSH LINGAPPA CHITTA
4. PADMAKAR PATIL
5. MEER ASHREEFALI MEER SYEDALI
6. BANKREDDY PRABHUREDDY
7. RAVIKANTH K. HUGAR
8. ISMAIL MAHEBOOBSAB
9. PARAMESHWAR RAMCHANDRA
10. NARASAPPA LACHAPPA MUTTANGI
11. ASHOK CHANDRAKANT SAGAR
12. LAXAMAN GURAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BSP
BJP
KJP
BSRCP
IND
NPP
IND
IND
IND
RPI(A)
64694
40194
8093
6604
5695
5238
2076
1164
729
601
560
365
47.56%
29.55%
5.95%
4.86%
4.19%
3.85%
1.53%
0.86%
0.54%
0.44%
0.41%
0.27%
2008 22-05-2008 101167 94299 195466 115656 59.16% 115446 210 79810 1. RAJASHEKAR BASWARAJ PATIL
2. SUBHASH KALLUR
3. MEERAJUDDI N PATEL
4. JAGANATH RAMCHANDER JAMADAR
5. RAVI KALAPPA HUGAR
6. BASWARAJ PAILWAN
7. ADVOCATE MOULVI ZAMEERODDIN
8. NARASAPPA MUTANGI
9. EKNATH HANUMANTAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
BSP
IND
IND
NDEP
IND
IND
49603
27867
25883
6680
1935
1171
894
817
596
42.97%
24.14%
22.42%
5.79%
1.68%
1.01%
0.77%
0.71%
0.52%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.