2028 ರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ-ಪೂರ್ವ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

25-ಹೊನ್ನಾಪುರ

26-ಶೆಲವಡಿ

27-ನಲವಡಿ

Pre Survey of Hubli-dharwad-East Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TELEGRAM 14 38 31 7 9 4 2 1 1 1 4 1 112
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Hubli Dharwad East Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 2008 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 (SC)
2023 (SC) ABBAYYA PRASAD M INC 85426 DR. KRANTHI KIRAN M BJP 53056 32370
2018 (SC) ABBAYYA PRASAD M INC 77080 CHANDRASHEKAR GOKAK M BJP 55613 21467
2013 (SC) ABBAYYA PRASAD M INC 42353 VEERABHADRAPPA HALAHARAVI M BJP 28831 13522
2008 (SC) VEERABHADRAPPA HALAHARAVI M BJP 41029 F.H. JAKKAPPANAVAR M INC 28861 12168

Hubli Dharwad East Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 2008 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 104226 105290 209530 148812 71.02 147842 173 60718 1. ABBAYYA PRASAD
2. DR. KRANTHI KIRAN
3. DURGAPPA KASHAPPA BIJAWAD
4. GUNTRAL VIJAY MAHADEVAPPA
5. HALAHARAVI VEERABADRAPPA
6. NOTA
7. BASAVARAJ TERDAL
8. VENKAPPA F SIDDANATH
9. SHOBHA PALAVAI
10. DEVENDRA.B.LINGADAL
11. CHANDRAKANTH HANJAGI
12. LAXMAN MORAB
M
M
M
M
M
-
M
M
F
M
M
M
INC
BJP
AIMIM
SDPI
JD(S)
NOTA
AAAP
IND
KRPP
IND
KRS
HJPS
85426
53056
5644
1360
900
798
568
355
211
145
90
87
57.47
35.69
3.8
0.91
0.61
0.54
0.38
0.24
0.14
0.1
0.06
0.06
2018 12-May-2018 97934 96264 194209 136192 70.13 134837 1355 58017 1. ABBAYYA PRASAD
2. CHANDRASHEKAR GOKAK
3. SHOBHA BALLARI
4. SUBHAS SHIVAPPA TEGGI
5. SAHADEVAPPA D MALAGI
6. GANGADHAR G PERUR
7. BASAVARAJ SANJEEVAPPA BAJANTRI
8. SARASWATHI RAYAPPA KATTIMANI
M
M
F
M
M
M
M
F
INC
BJP
BSP
IND
AIMEP
IND
IND
LAD
77080
55613
722
473
378
201
201
169
56.64
40.86
0.53
0.35
0.28
0.15
0.15
0.12
2013 05-05-2013 88384 85963 174349 109103 62.57% 109094 9+T 1 65246 1. ABBAYYA PRASAD
2. VEERABHADRAPPA HALAHARAVI
3. BIJAWAD SHANKARAPPA KASHAPPA
4. ALKOD HANUMANTHAPPA Y
5. VENKAPPA F SIDDANATH
6. GURUNATH SHANKER GABBUR
7. NINGAPPA PIRAPPA MARAGANOOR
8. BALLARY BABU SUNKAPPA
9. CHENNU MALLIGEWAD
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
KJP
JD(S)
IND
IND
BSP
BSRCP
RPI(A)
42353
28831
26312
8431
850
669
628
606
414
38.82%
26.43%
24.12%
7.73%
0.78%
0.61%
0.58%
0.56%
0.38%
2008 22-05-2008 82951 81541 164492 92492 56.22% 92490 2 72000 1. VEERABHADRAPPA HALAHARAVI
2. F.H. JAKKAPPANAVAR
3. HIREKERUR SHIVU YALLAPPA
4. DURGAPPA KASHAPPA BIJWAD
5. RAMACHANDRA KALINGAPPA MAHAR
6. SHOBHA VASUDEV BALLARI
7. SREENIVAS M HARAPANAHALLI
8. GOVINDRAJ ALLAPPA HARIWAN
9. RAJESH BASAVARAJ
10. DODAMANI SHARANABASAVESHWAR MALLIKARJUN
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
IND
BSP
RAHS
SP
IND
IND
41029
28861
12667
5410
1551
799
688
599
526
360
44.36%
31.2%
13.7%
5.85%
1.68%
0.86%
0.74%
0.65%
0.57%
0.39%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.