2028 ರ ಹೊಸಕೋಟೆ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

Pre Survey of Hosakote Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Hosakote Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN SHARATH KUMAR BACHEGOWDA M INC 107220 N NAGARAJU M BJP 102145 5075
2018 GEN M.T.B. NAGARAJU M INC 98824 SHARATH BACHEGOWDA M BJP 91227 7597
2013 GEN M.T.B. NAGARAJ M INC 85238 B N BACHEGOWDA M BJP 78099 7139
2008 GEN B.N.BACHHE GOWDA M BJP 71069 M.T.B.NAGARAJU M INC 67191 3878
2004 GEN NAGARAJU M T B M INC 75808 BACHEGOWDA B N M JD(S) 74935 873
1999 GEN BACHEGOWDA BN M JD(U) 73055 MUNEGOWDA M INC 65752 7303
1994 GEN B.N. BACHEGOWDA M JD 70517 MUNEGOWDA M INC 47467 23050
1989 GEN CHIKKE GOWDA M INC 57007 B. N. BACHE GOWDA M JD 44352 12655
1985 GEN B. N. BACHE GOWDA M JNP 45552 N. CHIKKE GOWDA M INC 41133 4419
1983 GEN N. CHIKKE GOWDA M INC 47822 S. N. THABASAPPA M JNP 27425 20397
1978 GEN B.N.BACHE GOWDA M JNP 35387 MUNE GOWDA M INC 20795 14592
1972 GEN N. CHIKKEGOWDA M INC 40227 T. KEMBARAI M NCO 6937 33290
1967 GEN N. C. GOWDA M INC 30530 B. C. GOWDA M SWA 13337 17193
1962 GEN B. CHANABYRE GOWDA M SWA 20643 N. CHIKKE GOWDA M INC 16012 4631
1957 (SC)
(SC)
RUKMANIAMMA
S. R. RAMAIAH
M
M
INC
INC
24149
29100
B. CHANNABYRE GOWDA
H. V. NANJIAH
M
M
PSP
PSP
20181
23143
3968
5957

Hosakote Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 116269 117807 234098 214042 91.43 213389 149 20056 1. SHARATH KUMAR BACHEGOWDA
2. N NAGARAJU
3. G NARAYANASWAMY
4. NOTA
5. S R RAGHUNATH
6. D M LAKSHMINARAYANA
7. PRASHANTH SUBRAMANI
8. RAMESHA
9. V NITESH KUMAR
10. B SONNAPPA
11. T NAGARAJU
12. SHARATH BACHEGOWDA
13. NITHISHA T D
14. AMBUJA
15. SHARATH KUMAR K
16. N B NAGARAJ
17. M SHRIMATHI
18. EREGOWDA
19. AJAY KUMAR REDDY ADALA
20. ANUSHA P R
21. SURESHA K
22. NAVEEN KUMAR S R
23. H T SHASHIKUMAR
24. J ASHOKA
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
F
M
M
F
M
M
M
M
INC
BJP
IND
NOTA
IND
BSP
AAAP
BUJNBHRTP
IND
KRS
IND
RSTJNHP
IND
IND
IND
IND
IMP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
107220
102145
1425
507
464
290
256
250
250
225
203
157
128
79
64
58
28
26
26
25
21
18
18
13
50.13
47.75
0.67
0.24
0.22
0.14
0.12
0.12
0.12
0.11
0.09
0.07
0.06
0.04
0.03
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
2019 12/5/2019 109121 107591 216741 197113 90.94 196353 760 19628 1.SHARATH BACHE GOWDA
2.M.T.B. NAGARAJU
3.PADMAVATHI SURESH
4.H.T.SHASHIKUMAR
5.SHARATH KUMAR.K
6.RAVI .B.T
7.SURESH RAO.R
8.N.B.NAGARAJU
9.ANUSHA.P.R
10.AMBAREESH
11.RAMESH .M
12.MANJUNATHA.C
13.NARAYANASWAMY
14.KRISHNA.B.M
15.EREGOWDA
16.ANAND .B.N
17.T.K. DASARGOWDA
M
M
F
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
IND
BJP
INC
IND
IND
IND
UPP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
81671
70185
41443
696
652
573
486
174
164
88
81
31
28
24
22
19
16
41.59
35.74
21.10
0.35
0.33
0.29
0.24
0.08
0.08
0.04
0.04
0.01
0.01
0.01
0.01
0.009
0.008
2018 12-May-2018 108248 105486 213750 193079 90.33 192532 547 20671 1. N NAGARAJU (M.T.B)
2. SHARATH KUMAR BACHEGOWDA
3. KRISHNA MURTHY R
4. RAMESHA
5. V SHAMANNA
6. SURESHA C
7. G SHRINIVASA
8. RAJESH T K
9. RAVEESHA T
10. B V MANJUNATHA
11. MANJUNATHA GOWDA T V
12. NAGARAJ D.C.N
13. NAGARAJ V
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
ASP
IND
IND
AIMEP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
98824
91227
1083
417
242
184
142
120
67
66
61
52
47
51.19
47.25
0.56
0.22
0.13
0.10
0.07
0.06
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
2013 05-05-2013 93556 89349 182911 166428 90.98% 166395 33 16483 1. M.T.B. NAGARAJ
2. B N BACHEGOWDA
3. V.SRIDHAR
4. UPENDRA MADIGA
5. A.N.BACHE GOWDA
6. H.R. SHANKAR
7. N. NAGARAJ
8. T.V.MANJUNATHA GOWDA
9. B.N.ANANDA
10. M.PREMSAGAR
11. ANANDA .M.G
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
BSP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
85238
78099
1304
474
280
247
225
223
125
92
88
51.23%
46.94%
0.78%
0.28%
0.17%
0.15%
0.14%
0.13%
0.08%
0.06%
0.05%
2008 10-05-2008 81391 77474 158865 141987 89.37% 141953 34+T 5 16878 1. B.N.BACHHE GOWDA
2. M.T.B.NAGARAJU
3. N.KUMAR
4. S.R.RANGANATHA
5. BHATTEGOWDA
6. A.N.BACHHEGOWDA
7. M.NAGARAJA
8. BACHHANNA
9. H.T.VENKATESHA
10. N.NAGARAJA
11. L.NAGARAJ
12. B.K.NARAYANASWAMY
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
BSP
IND
IND
IND
IND
SP
IND
IND
IND
71069
67191
1343
946
419
215
205
144
142
105
100
74
50.07%
47.33%
0.95%
0.67%
0.3%
0.15%
0.14%
0.1%
0.1%
0.07%
0.07%
0.05%
2004 20-04-2004 117167 109400 226567 166549 73.50% 166529 20+T 17 60018 1. NAGARAJU M T B
2. BACHEGOWDA B N
3. LAKSHMANA K
4. NAGARAJA N
5. BACHEGOWDA A N
6. VENKOBA RAO H V
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
IND
IND
IND
75808
74973
11464
896
2468
920
45.51%
45.01%
6.88%
0.53%
1.48%
0.55%
1999 05-09-1999 100186 92927 193113 151992 78.71% 151875 117+T 18 41121 1. BACHEGOWDA BN
2. MUNEGOWDA
3. H.J. BACHEGOWDA
4. N.S.CHANDRAMOHAN
5. MUNGEGOWDA
M
M
M
M
M
JD(U)
INC
IND
JD(S)
IND
73055
65752
5584
5581
1903
48.10%
43.29%
3.68%
3.67%
1.25%
1994 26-11-1994 87349 82161 169510 134714 79.47% 132662 2052 34796 1. B.N. BACHEGOWDA
2. MUNEGOWDA
3. A.M. RAJANNA
4. K. NANJEGOWDA
5. B.R. RAMEGOWDA
6. KUMANNA
7. B.M. KRISHNA REDDY
8. K. RAMAKRISHNA
9. B.K. NARAYANASWAMY
10. J. PEERSAB
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
BJP
KCP
SP
IND
IND
BSP
KCVP
IND
70517
47467
8796
5087
250
168
155
130
56
36
53.16%
35.78%
6.63%
3.83%
0.19%
0.13%
0.12%
0.10%
0.04%
0.03%
1989 24-11-1989 75981 71951 147932 116067 78.46% 111899 4168 31865 1. CHIKKE GOWDA
2. B. N. BACHE GOWDA
3. B. M. NARAYANASWAMY
4. NAGARAJA
5. S. RAMESHA
6. KRISHNAPPA
7. DAVID
8. HASEN SAB
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
IND
IND
IND
IND
IND
57007
44352
9699
284
188
182
108
79
50.95%
39.64%
8.67%
0.25%
0.17%
0.16%
0.10%
0.07%
1985 03-05-1985 62116 55904 118020 94141 79.77% 92739 1402 23879 1. B. N. BACHE GOWDA
2. N. CHIKKE GOWDA
3. BACHE GOWDA
4. S. ABDUL RASHEED
5. B. K. RAMAIAH
6. B. D. BALAJI SINGH
7. K. V. RAVIKUMAR
8. NANDANA REDDY
9. M. RAMACHANDRAPPA
10. K. N. ASWATHNARAYANAREDDY NANJUNDA REDDY
11. NARAYANAPPA
12. B. M. KRISHNA REDDY
13. T. NARAYANASWAMY
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
IND
BJP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
45552
41133
1497
1278
1252
532
344
305
293
247
222
68
16
49.12%
44.35%
1.61%
1.38%
1.35%
0.57%
0.37%
0.33%
0.32%
0.27%
0.24%
0.07%
0.02%
1983 01-05-1983 53553 48559 102112 79799 78.15% 78276 1523 22313 1. N. CHIKKE GOWDA
2. S. N. THABASAPPA
3. M. NANJAPPA
4. JAMSHED KHAN
M
M
M
M
INC
JNP
ICJ
IND
47822
27425
1564
1465
61.09%
35.04%
2.00%
1.87%
1978 25-02-1978 47352 44462 91814 76025 82.80% 74559 1466 15789 1. B.N.BACHE GOWDA
2. MUNE GOWDA
3. M.SOMASEKHARA
4. ALLAPPA
5. J.L.SOUZA
M
M
M
M
M
JNP
INC
INC(I)
IND
IND
35387
20795
17050
879
448
47.46%
27.89%
22.87%
1.18%
0.60%
1972 05-03-1972 38598 36014 74612 51134 68.53% 50146 988 23478 1. N. CHIKKEGOWDA
2. T. KEMBARAI
3. S. N. THABASAPPA
4. K. S. RAMA RAO
5. KADARAMMA
M
M
M
M
M
INC
NCO
SOP
BJS
IND
40227
6937
2351
401
230
80.22%
13.83%
4.69%
0.80%
0.46%
1967 21-02-1967 61614 48097 78.06% 45821 2276 13517 1. N. C. GOWDA
2. B. C. GOWDA
3. B. RAMAPPA
4. B. M. V. GOWDA
5. K. A. GOWDA
M
M
M
M
M
INC
SWA
IND
IND
IND
30530
13337
1146
661
147
66.63%
29.11%
2.50%
1.44%
0.32%
1962 19-02-1962 54116 37632 69.54% 36655 977 16484 1. B. CHANABYRE GOWDA
2. N. CHIKKE GOWDA
M
M
SWA
INC
20643
16012
56.32%
43.68%
1957 25-02-1957 91559 96573 52.74% 96573 1. S. R. RAMAIAH (SC)
2. RUKMANIAMMA (SC)
3. H. V. NANJIAH (SC)
4. B. CHANNABYRE GOWDA
M
F
M
M
INC
INC
PSP
PSP
29100
24149
23143
20181
30.13%
25.01%
23.96%
20.90%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.