2028 ರ ಹೊನ್ನಾಳಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

28-ಬೇಲಿಮಲ್ಲೂರು

29-ಕುಂದೂರು

30-ಸಾಸ್ವೇಹಳ್ಳಿ

31-ಸೊರಟೂರು

32-ಬೆಳಗುತ್ತಿ

33-ಚೀಲೂರು

34-ಜೋಗ

Pre Survey of Honnali Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Honnali Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN SHANTHANA GOWDA D G M INC 92392 M.P. RENUKACHARYA M BJP 74832 17560
2018 GEN M P RENUKACHARYA M BJP 80624 SHANTHANAGOWDA D G M INC 76391 4233
2013 GEN D. G SHANTANA GOWDA M INC 78789 M. P. RENUKACHARYA M KJP 60051 18738
2008 GEN M P RENUKACHARYA M BJP 62483 D G SHANTHANAGOWDA M INC 56083 6400
2004 GEN RENUKACHARYA M.P M BJP 46593 SHANTHANAGOWDA D.G.Q M INC 39119 7474
1999 GEN D.G. SHANTANA GOWDA M IND 56149 H.B. KRISHNAMURTHY M INC 27156 28993
1994 GEN KRISHNAMURTHY H.B. M KCP 34893 D.G. BASAVANAGOUDA M IND 32889 2004
1989 GEN D. B. GANGAPPA M INC 49177 D. G. BASAVANAGOUDA M JD 38105 11072
1985 GEN D. G. BASAVANA M JNP 54076 H. B. KRISHNA MURTHY M INC 34399 19677
1983 GEN D. G. BASAVANA GOWDA M IND 41672 M. LAKSHMANA M JNP 19352 22320
1978 GEN H. B. KADASIDDAPPA M INC(I) 33845 D. G. BASAVANAGOWDA M JNP 31740 2105
1972 GEN H. B. KADASIDDAPPA M INC 34803 D. PARAMESHWARAPPA M NCO 15423 19380
1967 GEN D. PARAMESHWARAPPA M INC 19045 H. B. KADASIDDAPPA M IND 14960 4085
1962 GEN D. PARAMESWARAPPA M PSP 20192 H. S. RUDRAPPA M INC 14475 5717
1957 GEN
GEN
A. S. DUDHYA NAIK
H. S. RUDRAPPA
M
M
INC
INC
32014
38042
H. HALA NAIK
D. PARAEMESHWARAPPA
M
M
PSP
PSP
11763
16704
20251
21338

Honnali Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 99803 99205 199012 170266 85.56 169564 148 28746 1. SHANTHANA GOWDA D G
2. M P RENUKACHARYA
3. GANESHA B A
4. NOTA
5. KUNKOVA KRISHNAPPA
6. VASAPPA M
7. DODDETTINAHALLI CHANDRASHEKHARAPPA
8. NARASIMHAPPA K
9. LAKSHMIKANTHA. H T
10. HANUMANTHAPPA SORATUR
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
UPJP
NOTA
BSP
IND
IND
AAAP
IND
KRS
92392
74832
945
560
349
254
236
234
176
146
54.31
43.99
0.56
0.33
0.21
0.15
0.14
0.14
0.1
0.09
2018 12-May-2018 97676 95655 193335 161922 83.75 160617 1305 31413 1. M P RENUKACHARYA
2. SHANTHANAGOWDA D G
3. KATHARI SATYANARAYANA RAO
4. ABDUL RAHAMAN
5. SYED GOUSE H P
6. M RANGANATHASWAMY
7. GURUPADAIAH KABBINAKANTIMATT
8. S YELUMALAI
9. MANJUNATH A K
10. G C PATEL
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
BSP
AIMEP
IND
IND
IND
IND
IND
SJPA
80624
76391
1395
491
457
388
297
225
187
162
49.81
47.19
0.86
0.30
0.28
0.24
0.18
0.14
0.12
0.10
2013 05-05-2013 89404 85112 174518 149568 85.70% 149119 449+T 3 24950 1. D. G SHANTANA GOWDA
2. M. P. RENUKACHARYA
3. DR. RAJKUMAR H. P
4. ASHA R.PATEL
5. SAYEDAGOUSE H. P
6. M. R. MAHESH
7. K. RENUKACHARI
8. PARASHURAMA A. K
9. RAMESH JAGATHAP D. V
10. DR. D. SEETHANAIKA
11. DR. D.B. PRAKASH BASAVANA GOWDA
12. T. L. RANGANATHA
13. M. RANGANATHA SWAMY
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
KJP
BJP
SJPA
IND
JD(S)
BSRCP
BSP
IND
IND
IND
JD(U)
IND
78789
60051
2549
1563
1435
1340
1030
549
490
461
329
292
241
52.84%
40.27%
1.71%
1.05%
0.96%
0.9%
0.69%
0.37%
0.33%
0.31%
0.22%
0.2%
0.16%
2008 16-05-2008 80189 75617 155806 128758 82.63% 128604 154+T 5 27048 1. M P RENUKACHARYA
2. D G SHANTHANAGOWDA
3. DR. D B GANGAPPA
4. H B SHIVAYOGI
5. L H PATIL
6. M P KARIBASAPPA
7. DR. THAKARSIMHA
8. H NARAYANA
9. M Y LINGARAJU
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
SP
IND
BSP
JD(U)
RAHS
LJP
62283
55897
2971
2855
1470
1243
1060
451
374
48.43%
43.46%
2.31%
2.22%
1.14%
0.97%
0.82%
0.35%
0.29%
2004 20-04-2004 82525 79920 162445 121037 74.50% 120841 196+T 30 41408 1. KUBERANAIK S
2. KRISHNAMURTHY HB
3. RENUKACHARYA MP
4. SHANTHANAGOWDA DGQ
5. THAKARSIMHA GR
6. RAJKUMAR HP
M
M
M
M
M
M
BSP
JD(S)
BJP
INC
USYP
KNDP
5520
26283
46593
39119
1125
2201
4.56%
21.71%
38.49%
32.31%
0.92%
1.81%
1999 11-09-1999 75843 73799 149642 115055 76.89% 107480 7575+T 4 34587 1. D.G. SHANTANA GOWDA
2. H.B. KRISHNAMURTHY
3. K.H.GURUMURTHY
4. M. RAMESHA
5. R.NAGAPPA
6. HALADAPPA DASANNARA
M
M
M
M
M
M
IND
INC
BJP
JD(S)
BSP
IND
56149
27156
11143
8354
3821
857
52.24%
25.27%
10.37%
7.77%
3.56%
0.80%
1994 26-11-1994 72781 69901 142682 109481 76.73% 107354 2127 33201 1. KRISHNAMURTHY H.B.
2. D.G. BASAVANAGOUDA
3. GANGAPPA D.B.
4 GURUMURTHY K.H.
5. D.K. BHARMAPPA
6. G. SHANKARAMURTHY
7. RAYAPA M.
8. KRISHNARAO
9. H.M. EASWARARADHYA
10. CHANDRASHEKHARAPPA M.
11. M.P. RENUKACHARYA
12. HALESHAPPA K.G.
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
KCP
IND
INC
BJP
KRRS
JD
IND
IND
IND
IND
IND
IND
34893
32889
16902
13159
3024
2701
2421
378
375
350
166
96
32.50%
30.64%
15.74%
12.26%
2.82%
2.52%
2.26%
0.35%
0.35%
0.33%
0.15%
0.09%
1989 24-11-1989 67838 65544 133382 104339 78.23% 100498 3841 29043 1. D. B. GANGAPPA
2. D. G. BASAVANAGOUDA
3. K. GANESHAPPA
4. ARABAGATTE HANUMANTAPPA
5. M. CHANDRASEKHARAPPA
6. NAGARAJAPPA
7. K. M. KUBERAPPA
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
KRS
JNP(JP)
IND
IND
IND
49177
38105
7023
2895
2510
481
307
48.93%
37.92%
6.99%
2.88%
2.50%
0.48%
0.31%
1985 03-05-1985 56760 53626 110386 91581 82.96% 90269 1312 18805 1. D. G. BASAWANA
2. H. B. KRISHNA MURTHY
3. K. NAGARAJAPPA
4. K. MALLASHAPPA
5. S. LINGAPPA
6. GADDADARA MALLAPPA
7. K. CHANDRASHEKHARAPPA
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
IND
BJP
IND
IND
IND
54076
34399
414
399
391
317
273
59.91%
38.11%
0.46%
0.44%
0.43%
0.35%
0.30%
1983 01-05-1983 49444 47101 96545 78217 81.02% 76664 1553 18328 1. D. G. BASAVANA GOWDA
2. M. LAKSHMANA
3. M. RAYAPPA
M
M
M
IND
JNP
INC
41672
19352
15640
54.36%
25.24%
20.40%
1978 25-02-1978 44427 40879 85306 69612 81.60% 67780 1832 15694 1. H. B. KADASIDDAPPA
2. D. G. BASAVANAGOWDA
3. S. G. BALACHANDRAPPA
4. A. AEKANATHARAYA
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
33845
31740
1952
243
49.93%
46.83%
2.88%
0.36%
1972 05-03-1972 42658 36232 78890 51841 65.71% 50226 1615 27049 1. H. B. KADASIDDAPPA
2. D. PARAMESHWARAPPA
M
M
INC
NCO
34803
15423
69.29%
30.71%
1967 21-02-1967 62457 43097 69.00% 39245 3852 19360 1. D. PARAMESHWARAPPA
2. H. B. KADASIDDAPPA
3. S. G. HALAPPA
M
M
M
INC
IND
SSP
19045
14960
5240
48.53%
38.12%
13.35%
1962 19-02-1962 55123 39591 71.82% 36848 2743 15532 1. D. PARAMESWARAPPA
2. H. S. RUDRAPPA
3. PARAMESHWARAIAH
M
M
M
PSP
INC
JS
20192
14475
2181
54.80%
39.28%
5.92%
1957 25-02-1957 101101 114896 56.82% 114896 1. H. S. RUDRAPPA
2. A. S. DUDHYA NAIK (SC)
3. D. PARAEMESHWARAPPA
4. H. HALA NAIK (SC)
5. HANUMAPPA (SC)
6. CHAKADI RAMAPPA (SC)
7. R. YELLAPPA (SC)
8. MALLARAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
INC
PSP
PSP
IND
IND
IND
IND
38042
32014
16704
11763
5111
4250
3603
3409
33.11%
27.86%
14.54%
10.24%
4.45%
3.70%
3.14%
2.97%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.