2028 ರ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

15-ಮಳಲಿ(ಹಳೇಕೋಟೆ)

16-ದೊಡ್ಡಬ್ಯಾಗತವಳ್ಳಿ(ಪಡುವಲಹಿಪ್ಪೆ)

17-ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ (ಮೂಡಲಹಿಪ್ಪೆ)

18-ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು

19-ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ(ನಿಡುವಣಿ)


Pre Survey of Holenarsipur Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Holenarasipur Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN H.D. REVANNA M JDS 88103 SHREYAS M PATEL M INC 84951 3152
2018 GEN H D REVANNA M JDS 108541 MANJEGOWDA B P M INC 64709 43832
2013 GEN H.D REVANNA M JD(S) 92713 S.G. ANUPAMA M INC 62655 30058
2008 GEN H. D. REVANNA M JD(S) 77448 ANUPAMA. S. G F INC 49842 27606
2004 GEN REVANNA HD M JD(S) 64664 PUTTASWAMY GOWDA G M INC 32070 32594
1999 GEN A DODDEGOWDA M INC 67151 HD REVANNA M JD(S) 44964 22187
1994 GEN H.D. REVANNA M JD 47606 G. PUTTASWAMY GOWDA M INC 47484 122
1989 GEN G. PUTTASWAMY GOWDA M INC 53297 H. D. DEVEGOWDA M JNP(JP) 45461 7836
1985 GEN H. D. DEVE GOWDA M JNP 41230 G. PUTTASWAMY GOWDA M IND 38063 3167
1983 GEN H. D. DEVEGOWDA M JNP 37239 K. KUMARASWAMY M INC 28158 9081
1978 GEN H. D. DEVEGOWDA M JNP 33992 K. KUMARASWAMY M INC(I) 28472 5520
1972 GEN H. D. DEVEGOWDA M NCO 26639 K. KUHARASWAMY M INC 20475 6164
1967 GEN H. D. DEVEGOWDA M IND 20594 H. D. DODDEGOWDA M INC 12191 8403
1962 GEN H. D. DEVEGOWDA M IND 12622 H. D. DODDEGOWDA M INC 7338 5284
1957 GEN Y. VEERAPPA M PSP 17233 A. G. RAMACHANDRA RAO M INC 11857 5376

Holenarasipur Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 110476 110025 220511 186126 84.41 184684 153 34385 1. H D REVANNA
2. SHREYAS M PATEL
3. G DEVARAJEGOWDA
4. GEETHA SHIVASWAMY
5. H D REVANNA
6. B K NAGARAJA
7. NOTA
8. THARESHA H S
9. D R RANGASWAMY
M
M
M
F
M
M
-
M
M
JD(S)
INC
BJP
AAAP
PMPT
KRS
NOTA
BSP
IND
88103
84951
4850
2425
2061
1151
760
694
449
47.51
45.81
2.62
1.31
1.11
0.62
0.41
0.37
0.24
2018 12-May-2018 106032 103054 209086 180562 86.36 179512 1050 28524 1. H D REVANNA
2. MANJEGOWDA B P
3. M N RAJU
4. B K NAGARAJA
5. B N MANJE GOWDA
6. H D REVANNA
7. M MAHESH URF HARSHA
8. MOHAMMED HANEEF
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
RPSN
IND
IND
IND
AIMEP
108541
64709
3667
964
606
438
298
289
60.13
35.85
2.03
0.53
0.34
0.24
0.17
0.16
2013 05-05-2013 100450 97883 198341 162295 81.82% 162263 32+T 1 36046 1 H.D REVANNA
2 S.G. ANUPAMA
3 M.C SHIVANNA
4 G.T HEMANTH KUMAR
5 M.MAHESH ALIAS HARSHA
6 K.R NARAYANAGOWDA
7 YAMUNA H.L.
8 D.H SATHISHA
9 K.KALENAHALLI KOVI BABANNA
10 SHOBHA
M
F
M
M
M
M
F
M
M
F
JD(S)
INC
BSP
BJP
IND
IND
KJP
JD(U)
IND
BSRCP
92713
62655
1491
1277
1258
817
746
494
449
363
57.14%
38.61%
0.92%
0.79%
0.78%
0.5%
0.46%
0.3%
0.28%
0.22%
2008 10-05-2008 91921 89232 181153 141896 78.32% 141889 7+T 29 39257 1 H. D. REVANNA
2 ANUPAMA. S. G
3 K. M. SHRINIVASA
4 N. SHIVASWAMY
5 H. R. NAGENDRA
6 K. D. REVANNA
7 M. MAHESH ALIAS HARSHA
8 RAJANI NARAYANAGOWDA
9 K. H. SATISH
10 KURUBARA KALENAHALLI KOVI BABANNA
11 DANDORA VIJAYAKUMARA
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
IND
BSP
IND
IND
IND
RPI(A)
IND
IND
77448
49842
4420
2566
2078
2075
879
815
782
497
487
54.58%
35.13%
3.12%
1.81%
1.46%
1.46%
0.62%
0.57%
0.55%
0.35%
0.34%
2004 26-04-2004 79648 78862 158510 120938 76.29% 120701 233+T 9 37572 1 . SOMASHEKAR M
2 . MAHESHA M
3 . KALAPPA KP
4 . REVANNA
5 . REVANNA HD
6 . PUTTASWAMY GOWDA G
7 . DODDEGOWDA A
8 . KOVI BABANNA
M
M
M
M
M
M
M
M
BSP
IND
JP
IND
JD(S)
INC
BJP
IND
3204
754
2668
1353
64664
32070
15329
659
2.64%
0.62%
2.20%
1.11%
53.46%
26.51%
12.67%
0.54%
1999 11-09-1999 73806 76230 150036 119937 79.94% 116755 3182 30099 1 . A DODDEGOWDA
2 . HD REVANNA
3 . M MAHESH ALIAS HARSHA
4 . BM SADASHIVA
M
M
M
M
INC
JD(S)
IND
BJP
67151
44964
2665
1975
57.51%
38.51%
2.28%
1.69%
1994 26-11-1994 67388 68900 136288 112216 82.34% 110704 1512 24072 1 . H.D. REVANNA
2 . G. PUTTASWAMY GOWDA
3 . A. DODDE GOWDA
4 . G.S. SUSHEELAMMA
5 . B.M. RAJA GOPAL
6 . HOBE GOWDA
7 . B.P. KALAPPA
M
M
M
F
M
M
M
JD
INC
KCP
BJP
BSP
IND
IND
47606
47484
14444
852
184
97
37
43.00%
42.89%
13.05%
0.77%
0.17%
0.09%
0.03%
1989 24-11-1989 61805 60935 122740 102131 83.21% 99743 2388 20609 1 . G. PUTTASWAMY GOWDA
2 . H. D. DEVEGOWDA
3 . H. KRISHNA MURTHY
4 . K. NAGESHWARA
5 . J. BHADRAPPA
M
M
M
M
M
INC
JNP(JP)
JD
IND
IND
53297
45461
500
319
166
53.43%
45.58%
0.50%
0.32%
0.17%
1985 03-05-1985 50639 50124 100763 84673 84.03% 83581 1092 16090 1 . H. D. DEVE GOWDA
2 . G. PUTTASWAMY GOWDA
3 . T. L. KRISHNA KUMAR
4 . M. NANJUNDAPPA
5 . H. Y. CHANDRASEKHARA
6 . J. BHADRAPPA
7 . A. SADANANDA SHETTY
M
M
M
M
M
M
M
JNP
IND
INC
IND
IND
IND
IND
41230
38063
2246
1556
362
108
16
49.33%
45.54%
2.69%
1.86%
0.43%
0.13%
0.02%
1983 01-05-1983 43170 42665 85835 69508 80.98% 68281 1227 43170 1 . H. D. DEVEGOWDA
2 . K. KUMARASWAMY
3 . T. N. JAYALINGAPPA
4 . N. K. VIRUPAKSHAIAH
5 . L. RANGEGOWDA
6 . M. S. SHANTARAJU
7 . M. NANJUNDAPPA
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
IND
BJP
IND
IND
IND
37239
28158
1094
708
361
361
360
54.54%
41.24%
1.60%
1.04%
0.53%
0.53%
0.53%
1978 25-02-1978 38362 39350 77712 65974 84.90% 64824 1150 11738 1 . H. D. DEVEGOWDA
2 . K. KUMARASWAMY
3 . S. N. NANJAPPA
4 . C. CHANNEGOWDA
5 . M. NANJUNDAPPA
M
M
M
M
M
JNP
INC(I)
INC
IND
IND
33992
28472
1645
395
320
52.44%
43.92%
2.54%
0.61%
0.49%
1972 05-03-1972 33613 32676 66289 50879 76.75% 49511 1368 15410 1 . H. D. DEVEGOWDA
2 . K. KUHARASWAMY
3 . D. S MAHADEVAPPA
4 . M. NANUNDAPPA
M
M
M
M
NCO
INC
SWA
IND
26639
20475
1295
1102
53.80%
41.35%
2.62%
2.23%
1967 21-02-1967 59116 37825 63.98% 34834 2991 21291 1 . H. D. DEVEGOWDA
2 . H. D. DODDEGOWDA
3 . K. J. KALEGOWDA
M
M
M
IND
INC
IND
20594
12191
2049
59.12%
35.00%
5.88%
1962 19-02-1962 50232 31920 63.55% 29703 2217 18312 1 . H. D. DEVEGOWDA
2 . H. D. DODDEGOWDA
3 . Y. VEERAPPA
4 . B. C. MAYIGOWDA
5 . RANGAIAH
M
M
M
M
M
IND
INC
PSP
SWA
IND
12622
7338
6052
2934
757
42.49%
24.70%
20.38%
9.88%
2.55%
1957 25-02-1957 43799 29090 66.42% 29090 0 14709 1 . Y. VEERAPPA
2 . A. G. RAMACHANDRA RAO
M
M
PSP
INC
17233
11857
59.24%
40.76%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.