2028 ರ ಹಿರಿಯೂರು
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

16-ಭರಂಪುರ(ಐಮಂಗಲ)

17-ಹರ್ತಿಕೋಟೆ

18-ಕಣಜನಹಳ್ಳಿ(ಧರ್ಮಪುರ)

19-ಮಸ್ಕಲ್

20-ಆದಿವಾಲ

21-ಜವನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ

22-ಭರಮಗಿರಿ(ವಿ.ವಿ.ಪುರ)

Pre Survey of Hiriyur Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Hiriyur Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN D.SUDHAKAR M INC 92050 K.POORNIMA M BJP 61728 30322
2018 GEN K POORNIMA F BJP 77733 D SUDHAKAR M INC 64858 12875
2013 GEN D.SUDHAKAR M INC 71661 A.KRISHNAPPA M JD(S) 70456 1205
2008 GEN SUDHAKAR D. M IND 43078 LAXMIKANTHA .N.R M BJP 26920 16158
2004 (SC) MANJUNATH D M JD(S) 43749 MANJUNATH G.S M INC 31310 12439
1999 (SC) K.H RANGANATH M INC 45415 D MANJUNATH M JD(S) 35755 9660
1994 (SC) D. MANJUNATH M JD 43911 K.H. RANGANATH M INC 24302 19609
1989 (SC) K. H. RANGANATH M INC 33717 B. BASAPPA M JD 21479 12238
1985 (SC) R. RAMAIAH M INC 32542 T. THIPPANNA M JNP 26464 6078
1983 (SC) K. H. RANGANATH M INC 31667 T. THIPPANNA M JNP 27069 4598
1978 (SC) K.H.RANGANATH M INC(I) 40938 D.MANJUNATH M JNP 16730 24208
1972 (SC) K. H. RANGANATH M INC 33314 P. RANGAPPA M NCO 5933 27381
1967 (SC) D. MANJUNATH M INC 17034 YELLABOVI M IND 14882 2152
1962 GEN V. MASIYAPPA M INC 29018 P. T. ESWARAPPA M PSP 11655 17363
1957 GEN K. KENCHAPPA M PSP 21249 V. MASIYAPPA M INC 20998 251

Hiriyur Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 120961 122643 243619 200182 82.17 199325 167 43437 1. D SUDHAKAR
2. K POORNIMA
3. M RAVEENDRAPPA
4. H MAHESH
5. K T THIPPESWAMY
6. E PATHALINGAPPA
7. N RANGASWAMY
8. B PUTTALINGAPPA
9. NOTA
10. B SHASHIKALA
11. VINAY S
12. RANGAIAH S
13. N O RANGASWAMY
M
F
M
M
M
M
M
M
-
F
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
KRPP
AAAP
UPJP
BSP
RPPRINAT
NOTA
IND
KRS
IND
IND
92050
61728
38686
1520
1407
1103
935
851
691
319
269
238
219
46.02
30.86
19.34
0.76
0.7
0.55
0.47
0.43
0.35
0.16
0.13
0.12
0.11
2018 12-May-2018 117695 117755 235486 188869 80.20 187627 1242 46617 1. K POORNIMA
2. D SUDHAKAR
3. D YASHODHARA
4. D.N.NAGENDRAIAH
5. M P SRIRANGANATHA
6. S R RANGASWAMY
7. SAMIULLA
8. MAHESH R
9. N VIJAYALAKSHMI
10. RANGAIAH S
11. A SHIVASHANKARAPPA
12. SHASHIKANTH C M
13. H LOKESHF
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
SP
IND
IND
AIMEP
BRMSC
KJP
IND
PRRJP
PPOI
RPI(A)
77733
64858
42044
758
415
329
313
267
229
223
177
144
137
41.17
34.36
22.27
0.40
0.22
0.17
0.17
0.14
0.12
0.12
0.09
0.08
0.07
2013 05-05-2013 109330 106842 216172 160501 74.24% 160397 104 55671 1. D.SUDHAKAR
2. A.KRISHNAPPA
3. M.JAYANNA
4. S.SIDDESH YADAV
5. M.THIPPESWAMY
6. C.NATARAJA
7. B.T.SHANTHANNA
8. S.H.KANTHARAJ HULI
9. LAKSHMINARASIMHASWAMY. C.K
10. RASHEED UNNISA
11. RANGASWAMY
12. A.ZAKEER HUSSAIN
13. K.V.RAGHU
14. M.Y.T. MUNEER.
15. R.MOHAN KUMAR YADAV
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BSRCP
BJP
KJP
IND
IND
BSP
IND
IND
JD(U)
IND
IND
IND
SP
71661
70456
6965
2880
2570
1418
1024
1008
524
415
356
314
288
275
243
44.68%
43.93%
4.34%
1.8%
1.6%
0.88%
0.64%
0.63%
0.33%
0.26%
0.22%
0.2%
0.18%
0.17%
0.15%
2008 16-05-2008 106021 104518 210539 135676 64.44% 135568 108 74863 1. SUDHAKAR D.
2. LAKSHMIKANTHA N.R
3. YASHODHARA D.
4. MAJUNATHA G.S.
5. GEETHA NANDINI GOWDA. P.S
6. MANJUNATH R
7. THIPPESWAMY V.K.
8. H.J. KANTHARAJ
9. A.V. UMAPATHI
10. SOMASHEKAR YADAV
11. RANGASWAMY S.R.
12. THIPPESWAMY P.J.
13. THIPPESWAMY K
14. KUMARASWAMY H.K.
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
IND
BJP
JD(S)
IND
INC
IND
IND
BSP
IND
SUP
IND
IND
IND
IND
43299
26921
19876
17821
8251
7622
3164
2809
1844
1506
1119
687
338
311
31.94%
19.86%
14.66%
13.15%
6.09%
5.62%
2.33%
2.07%
1.36%
1.11%
0.83%
0.51%
0.25%
0.23%
2004 20-04-2004 82053 81185 163238 100790 61.74% 100789 1+T 19 62448 1. THIMMAIAH B
2. THIPPESWAMY H
3. MANJUNATH GS
4. BHEEMAIAH B
5. RAMAIAH R
6. MANJUNATH D
M
M
M
M
M
M
KNDP
IND
INC
BJP
IND
JD(S)
1597
1012
31310
19959
3162
43749
1.58%
1.00%
31.06%
19.80%
3.13%
43.40%
1999 05-09-1999 72737 71785 144522 99562 68.89% 94648 4914 44960 1. KH RANGANATH
2. D MANJUNATH
3. B KASHI VISHWANATHA NAIK
4. YELANADU THIPPESWAMY
5. H THIPPESWAMY
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
IND
IND
45415
35755
10289
2109
1080
47.98%
37.78%
10.87%
2.23%
1.14%
1994 26-11-1994 69546 65256 134802 91036 67.53% 89277 1759 43766 1. D. MANJUNATGH
2. K.H. RANGANATH
3. R. CHANDRAIAH
4. G. RAJASHEKAR
5. H. NEELANAYAK
6. T.D. RAJAGIRI
7. V. PANDURANGAPPA
8. H.N. KESHAV MURTHY
9. HANUMANTHAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
KCP
BJP
SP
IND
IND
IND
BSP
43911
24302
17036
3185
283
246
132
106
76
49.19%
27.22%
19.08%
3.57%
0.32%
0.28%
0.15%
0.12%
0.09%
1989 24-11-1989 68176 65732 133908 82553 61.65% 77296 5257 51355 1. K. H. RANGANATH
2. B. BASAPPA
3. D. PRASANNA KUMAR
4. V. T. RAMAKRISHNA
5. N. BABU NAIK
6. M. JAYANNA
7. DYAMANNA
8. H. K. KUMARASWAMY
9. T. M. LINGAPPA
10. M. H. THIPPESWAMY
11. N. SIDDAIAH
12. S. H. BHEEMAKKA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
INC
JD
JNP(JP)
KRS
IND
IND
IND
BJP
IND
IND
IND
IND
33717
21479
12180
6943
1157
451
371
352
234
215
159
38
43.62%
27.79%
15.76%
8.98%
1.50%
0.58%
0.48%
0.46%
0.30%
0.28%
0.21%
0.05%
1985 03-05-1985 54587 51272 105859 60850 57.48% 60210 640 45009 1. R. RAMAIAH
2. T. THIPPANNA
3. H. K. VIRUPAKSHAPPA
4. N. B. SWAMY
5. S. A. BHEEMARAJU
6. SUNDARA NAIK
M
M
M
M
M
M
INC
JNP
IND
IND
IND
IND
32542
26464
422
396
248
138
54.05%
43.95%
0.70%
0.66%
0.41%
0.23%
1983 01-05-1983 48904 41723 90627 61078 67.39% 59937 1141 29549 1. K. H. RANGANATH
2. T. THIPPANNA
3. H. THIMMAIAH
4. VISWESWARAIAH
M
M
M
M
INC
JNP
IND
IND
31667
27069
625
576
52.83%
45.16%
1.04%
0.96%
1978 25-02-1978 42116 39057 81173 60895 75.02% 59579 1316 20278 1. K.H.RANGANATH
2. D.MANJUNATH
3. T.V. RAMACHANDRAPPA
4. D.HANUMANTHAPPA
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
40938
16730
1649
262
68.71%
28.08%
2.77%
0.44%
1972 05-03-1972 39107 34649 73756 40178 54.47% 39247 931 33578 1. K. H. RANGANATH
2. P. RANGAPPA
M
M
INC
NCO
33314
5933
84.88%
15.12%
1967 21-02-1967 64406 34830 54.08% 32968 1862 29576 1. D. MANJUNATH
2. YELLABOVI
3. H. C. KESHAVAN
M
M
M
INC
IND
RPI
17034
14882
1052
51.67%
45.14%
3.19%
1962 19-02-1962 72361 53023 73.28% 51063 1960 19338 1. V. MASIYAPPA
2. P. T. ESWARAPPA
3. B. PATHAPPA
4. DURGAPA
5. H. M. A. KHANDER
M
M
M
M
M
INC
PSP
IND
IND
SWA
29018
11655
8545
1012
833
56.83%
22.82%
16.73%
1.98%
1.63%
1957 25-02-1957 60421 42247 69.92% 42247 18174 1. K. KENCHAPPA
2. V. MASIYAPPA
M
M
PSP
INC
21249
20998
50.30%
49.70%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.