2028 ರ ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

46-ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ(ಅಣ್ಣೂರು)

47-ಹೆಬ್ಬಲಗುಪ್ಪೆ

48-ಹೊಮ್ಮರಗಳ್ಳಿ

49-ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ

50-ಅಂತರಸಂತೆ

Pre Survey of Heggadadevanakote Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Heggadadevankote Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1962 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 (ST)
2023 (ST) ANIL CHIKKAMADHU M INC 84359 K.M. KRISHNANAYAKA M BJP 49420 34939
2018 (ST) ANIL CHIKKAMADU M INC 76652 CHIKKANNA M JDS 54559 22093
2013 (ST) CHIKKAMADU S M JD(S) 48606 CHIKKANNA M INC 36108 12498
2008 (ST) CHIKKANNA M INC 43222 K.CHIKKAVEERANAYAKA M BJP 30680 12542
2004 (SC) VENKATESH MP M JD(S) 50729 NAGARAJU N M BJP 38412 12317
1999 (SC) M SHIVANNA M INC 45136 M P VENKATESH M IND 29268 15868
1994 (SC) N. NAGARAJU M JD 41208 M. SHIVANNA M INC 40182 1026
1989 (SC) M. P. VENKATESH M JNP(JP) 29676 M. SHIVANNA M INC 27507 2169
1985 (SC) M. SHIVANNA M INC 26286 H. B. CHALUVAIAH M JNP 24601 1685
1983 (SC) CHALUVAIAH H. B. M JNP 33840 SUSHEELA F INC 13652 20188
1978 (SC) SUSHEELA CHELUVARAJ F INC(I) 27821 H.B.CHELUVAIAH M JNP 16661 11160
1972 (SC) R. PEERANNA M NCO 21859 H. B. CHALUVAIAH M INC 20628 1231
1967 (SC) R. PEERANNA M INC 20689 H. B. CHALUVIAH M IND 6732 13957
1962 (SC) R. PEERANNA M SWA 14788 N. RACHAIAH M INC 9942 4846

Heggadadevankote Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1962 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 113330 112515 225857 182390 80.75 181187 23 43467 1. ANIL CHIKKAMADHU
2. K M KRISHNANAYAKA
3. JAYAPRAKASHA CHIKKANNA
4. NOTA
5. HOTEL SHIVANNA
6. SANNANAYKA
7. NAGESHA H M
8. M S SHIVAKUMAR
9. A M BABU NAYAK
10. GIRIJAMBA
11. DEVADATTA G N
12. K V RAJU
13. SHIVAPPA H M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
F
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
NOTA
BSP
IND
UPJP
IND
IND
IND
IND
SAJP
KRS
84359
49420
43519
1184
885
671
567
434
431
274
218
209
200
46.26
27.1
23.86
0.65
0.49
0.37
0.31
0.24
0.24
0.15
0.12
0.11
0.11
2018 12-May-2018 108500 106393 214900 171061 79.60 169457 1604 43839 1. ANIL KUMAR C
2. CHIKKANNA
3. SIDDARAJU
4. J K GOPALA
5. M S SHIVAKUMAR
6. G N DEVADATTA
7. MANJULA N V
M
M
M
M
M
M
F
INC
JD(S)
BJP
BRPP
IND
SJPL
SP
76652
54559
34425
1763
760
666
632
44.81
31.90
20.13
1.03
0.44
0.39
0.37
2013 05-05-2013 97698 95086 192789 149019 77.29% 148917 102 144970 1. CHIKKAMADU S
2. CHIKKANNA
3. SIDDARAJU
4. J K GOPALA
5. DR H V KRISHNASWAMY
6. SOMANNA L
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
BSP
KJP
BSRCP
8606
36108
31248
18269
11494
3192
32.64%
24.25%
20.98%
12.27%
7.72%
2.14%
2008 10-05-2008 93287 90495 183782 125373 68.21% 125372 1+T 14 58409 1. CHIKKANNA
2. K.CHIKAVEERANAYAKA
3. M.C DODDANAYAKA
4. G.N DEVADATTA
5. B. KAVERA
6. SOMANNA
7. M. APPANNA
8. MANJULA RAJU
9. JAJI
10. SWAMY.S
11. H.S NAGANAYAKA
12. H.D BASAVARAJU
13. SHIVARAJ
M
M
M
M
M
M
M
F
F
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
BSP
IND
IND
IND
IND
SKP
IND
IND
IND
SP
43222
30680
23064
10258
4550
4158
3252
1600
1548
1166
662
616
596
34.48%
24.47%
18.4%
8.18%
3.63%
3.32%
2.59%
1.28%
1.23%
0.93%
0.53%
0.49%
0.48%
2004 26-04-2004 86377 83209 169586 126787 74.76% 126754 33+T 9 42799 1. SHIVANAGARYA M
2. VEERA RAJU C
3. VIJAYALAKSHMI SINGH SG
4. SHIVANNA M
5. NAGARAJU N
6. VENKATESH MP
7. CHOWDALLI JAVARAIAH
M
M
F
M
M
M
M
KNDP
IND
JP
INC
BJP
JD(S)
CPI(ML)(L)
1337
2115
2528
30064
38412
50729
1569
1.05%
1.66%
1.99%
23.71%
30.29%
40.01%
1.23%
1999 11-09-1999 76980 74421 151401 114000 75.30% 113998 2+T 13 37401 1. M SHIVANNA
2. M P VENKATESH
3. C NANJUNDA MURTHY
4. DEVANOORU SHIVAMALLU
5. M SHIVANAGARAYA
6. B PRAKASH
7. JAVARAIAH
8. N NANJAIAH
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
IND
BJP
JD(S)
IND
BSP
CPI(ML)(L)
IND
45136
29268
16832
15861
2076
1977
1507
1341
39.59%
25.67%
14.77%
13.91%
1.82%
1.73%
1.32%
1.18%
1994 26-11-1994 74086 70217 144303 106208 73.60% 103947 2261 38095 1. N. NAGARAJU
2. M. SHIVANNA
3. C. NANJUNDA MURTHY
4. H.R. NARAYANA
5. B. RADHA
6. S. RAMAIAH
7. H.S. DEVARAJU
8. CHANNAIAH
9. B.D. GOVINDARAJU
M
M
M
M
F
M
M
M
M
JD
INC
KRS
KCP
BJP
IND
BSP
KCVP
IND
41208
40182
12442
3948
2534
1542
1351
523
217
39.64%
38.66%
11.97%
3.80%
2.44%
1.48%
1.30%
0.50%
0.21%
1989 24-11-1989 66036 61739 127775 95272 74.56% 85284 9988 32503 1. M. P. VENKATESH
2. M. SHIVANNA
3. H. B. CHALUVAIAH
4. PUSHAPAVATHY
5. B. MADAIAH
6. VIJAYENDAR
7. N. NAGARAJU
8. H. T. KUSAIAH
M
M
M
F
M
M
M
M
JNP(JP)
INC
JD
KRS
IND
IND
IND
IND
29676
27507
21573
5161
692
288
264
123
34.80%
32.25%
25.30%
6.05%
0.81%
0.34%
0.31%
0.14%
1985 03-05-1985 52910 50198 103108 68163 66.11% 66926 1237 34945 1. M. SHIVANNA
2. H. B. CHALUVAIAH
3. M. P. VENTATESH
4. B. K. BETTAIAH
5. B. N. CHELUVARAJU
6. ROSAIAH V.
7. CHANNAIAH
M
M
M
M
M
M
M
INC
JNP
IND
IND
IND
IND
IND
26286
24601
12719
2152
631
394
143
39.28%
36.76%
19.00%
3.22%
0.94%
0.59%
0.21%
1983 01-05-1983 47961 45708 93669 63641 67.94% 62311 1330 30028 1. CHALUVAIAH H. B.
2. SUSHEELA
3. NAGARAJU N.
4. SHIVANNA M.
5. THIMMAIAH C.
6. RAMASINGAIAH S.
7. GOVINDASWAMY L. M.
8. BETTAIAH B. K.
M
F
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
ICJ
IND
IND
IND
33840
13652
6888
4353
1596
726
633
623
54.31%
21.91%
11.05%
6.99%
2.56%
1.17%
1.02%
1.00%
1978 25-02-1978 44292 40319 84611 59572 70.41% 57660 1912 25039 1. SUSHEELA CHELUVARAJ
2. H.B.CHELUVAIAH
3. R.PEERANNA
4. K.M. DODDAIAH
F
M
M
M
INC(I)
JNP
IND
INC
27821
16661
9342
3836
48.25%
28.90%
16.20%
6.65%
1972 05-03-1972 37383 33358 70741 44101 62.34% 42487 1614 26640 1. R. PEERANNA
2. H. B. CHALUVAIAH
M
M
NCO
INC
21859
20628
51.45%
48.55%
1967 21-02-1967 53175 32404 60.94% 30437 1967 20771 1. R. PEERANNA
2. H. B. CHALUVIAH
3. M. SHIVANNA
M
M
M
INC
IND
SSP
20689
6732
3016
67.97%
22.12%
9.91%
1962 19-02-1962 56738 33299 58.69% 31303 1996 23439 1. R. PEERANNA
2. N. RACHAIAH
3. B. RACHAPPA
M
M
M
SWA
INC
IND
14788
9942
6573
47.24%
31.76%
21.00%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.