2028 ರ ಹಾವೇರಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

1-ಹಾವನೂರ

2-ನೆಗಳೂರ

3-ಖರ್ಜಗಿ

4-ಅಗಡಿ

5-ದೇವಗಿರಿ

6-ಕಬ್ಬೂರ

Pre Survey of Haveri Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Haveri Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 (SC)
2023 (SC) RUDRAPPA MANAPPA LAMANI M INC 93827 GAVISIDDAPPA DYAMANNAVAR M BJP 81912 11915
2018 (SC) NEHARU OLEKAR M BJP 86565 RUDRAPPA MANAPPA LAMANI M INC 75261 11304
2013 (SC) RUDRAPPA MANAPPA LAMANI M INC 83119 NEHARU OLEKARA M KJP 52911 30208
2008 (SC) NEHARU OLEKAR M BJP 41068 LAMANI RUDRAPPA MANAPPA M IND 23002 18066
2004 GEN SHIVARAJ SAJJANAR M BJP 53482 SHIVANNANAVAR BASAVARAJ NEELAPPA M INC 51286 2196
1999 GEN SHIVANNAVAR BASAVARAJ NEELAPPA M JD(S) 35399 DR. CHITTARANJAN KALKOTI M IND 32704 2695
1994 GEN SHIVANNANAVAR BASAVARAJ NEELAPPA M JD 55806 MAHAVI RAJASHEKHAR CHANABASAPPA M INC 23086 32720
1989 GEN SHIVAPUR M. D. M INC 45331 SHIVANNANAVAR B. N. M JD 39488 5843
1985 GEN KALAKOTI C.C M JNP 35564 MINAXI GIRJI F INC 25628 9936
1983 GEN KALAKOTI CHITTARANJAN CHANABANEPPA M JNP 33316 GIRJI RAJASHEKHAR BASAVANEPPA M INC 26813 6503
1978 GEN TAWARE FAKIRAPPA SHIDDAPPA M INC(I) 34067 WADEYAR SHIVAPUTRA LINGAYYA M JNP 17105 16962
1972 GEN T. F. SIDDAPPA M INC 25061 S. M. DANAPPA M NCO 15650 9411
1967 GEN M. B. VEERAPPA M INC 20494 V. P. REVAPPA M CPM 11905 8589
1962 GEN BASAVARAJ VEERAPPA MAGAVI M INC 18945 SHIVARAJ RACHAPPA NELAVIGI M SWA 9790 9155
1957 GEN MAILAR SHIDDAVVA W/O MAHADEVAPPA M INC 17286 WALASANGAD PANCHAXARAPPA REVAPPA M IND 2067 15219

Haveri Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 119441 113859 233307 181786 77.92 179968 411 51521 1. RUDRAPPA MANAPPA LAMANI
2. GAVISIDDAPPA DYAMANNAVAR
3. NOTA
4. TUKARAM H MALAGI
5. SUJATA. P. CHAVAN
6. PRADEEP MALAGAVI
7. RAJENDRASWAMY HIREMATH
8. DURAGESH GUDDAPPA MEGALAMANI
9. ANNAPPA, HANCHINAMANI
10. CHANDANRANI DODAMANI
11. PREMA KALKERI
M
M
-
M
F
M
M
M
M
F
F
INC
BJP
NOTA
JD(S)
AAAP
IND
IND
IND
SWYMKP
KRPP
KRS
93827
81912
1415
1206
994
700
577
281
174
149
148
51.73
45.16
0.78
0.66
0.55
0.39
0.32
0.15
0.1
0.08
0.08
2018 12-May-2018 115096 106688 221791 170778 77.00 168529 2249 51013 1. NEHARU OLEKAR
2. RUDRAPPA LAMANI
3. SANJAY DANGE
4. BASAVARAJ NAGAPPA NAGAMMANAVAR
5. DURAGESH MEGALAMANI
6. BABAKKA BALAYYA BALLARI
7. PRADEEP RAMANNA MALAGAVI
8. KALAVATI CHAVHAN
9. BASAVARAJ TEEKEHALLI
10. KENCHAMMA HANUMANTAPPA NAGANOOR
11. DURAGAPPA GALEPPA MADAR
12. RENUKA KENCHALLANAVAR
M
M
M
M
M
F
M
F
M
F
M
F
BJP
INC
JD(S)
IND
BJC
AIMEP
IND
IND
KJP
BBKD
IND
RPI(A)
86565
75261
3099
1088
689
326
319
308
247
239
221
167
50.74
44.12
1.82
0.64
0.40
0.19
0.19
0.18
0.14
0.14
0.13
0.10
2013 05-05-2013 104260 94378 198647 150610 75.81% 150469 141 48037 1. RUDRAPPA MANAPPA LAMANI
2. NEHARU OLEKARA
3. DR. MALLESHAPPA HARIJAN
4. MOTILALA.DODDAMANI
5. KARIYALLAPPA FAKKIRAPPA BHAJANTRI
6. MEGALAMANI PARAMESHWARA TIPPANNA
7. SANJAYAGANDHI PUTTAPPA SANJEEVANNANAVAR
8. SHANKARA ALLIPURA
9. DR. SANJAYA DANGE
10. KUNNURA SHANKARAPPA BASAVANNEPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
KJP
BJP
IND
BSRCP
JD(S)
IND
JD(U)
IND
BSP
83119
52911
5153
2088
2070
1461
1207
989
839
632
55.24%
35.16%
3.42%
1.39%
1.38%
0.97%
0.8%
0.66%
0.56%
0.42%
2008 22-05-2008 94597 85923 180520 113570 62.91% 113543 27 66950 1. NEHARU OLEKAR
2. LAMANI RUDRAPPA MANAPPA
3. DR.S.S.MATHAD
4. BETAGERI SHARADA JAGADISH
5. DR. DANGE SANJAY
6. KAMALA LAXMAN NAIK
7. SHANKRAPPA BASAVANNEPPA KUNNUR
8. P. GANGADHAR VENKATAPPA
9. BASAVANTAPPA GUDDAPPA GONEMMANAVAR
10. G.B.DEVARAMANI
11. MALAGI BASAVARAJ YALLAPPA
12. SHERKHANE RUDRAPPA BASAPPA
13. RAJESWARI.G.MUNDINAMANI
14. MALAGAVI SHIVAKUMAR DHARMANNA
15. BHANDIVADDAR HANAMANTAPPA NAGAPPA
16. GUDASALMANI RAVI NAGENDRAPPA
M
M
M
F
M
F
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
BJP
IND
IND
INC
IND
JD(S)
IND
SP
BSP
IND
IND
IND
JD(U)
IND
ABHM
IND
41068
23002
16687
14902
4209
3448
1821
1260
1193
1141
1004
992
962
825
597
432
36.17%
20.26%
14.7%
13.12%
3.71%
3.04%
1.6%
1.11%
1.05%
1%
0.88%
0.87%
0.85%
0.73%
0.53%
0.38%
2004 26-04-2004 85114 78323 163437 116459 71.25% 116429 16+T 15 46978 1. BANKAPUR GANESHAPPA YELLAPPA
2. GURUMATH SHIVANANDAYYA SHIVAYYA
3. BHEEMAKKANAVAR SHIVANAND HANUMANTAPPA
4. SHIVANNANAVAR BASAVARAJ NEELAPPA
5. SHIVARAJ SAJJANAR
M
M
M
M
M
JP
KNDP
JD(S)
INC
BJP
2816
1816
7029
51286
53482
2.41%
1.55%
6.03%
44.03%
45.92%
1999 11-09-1999 75059 70316 145375 107114 73.68% 98831 8283 38261 1. SHIVANNAVAR BASAVARAJ NEELAPPA
2. DR. CHITTARANJAN KALKOTI
3. MEENAKSHI GIRJI V.
4. MS KORISHETTAR
5. PATIL NAGANAGOUDA BASANAGOUDA
6. HADIMANI BASAVARAJ RAMAPPA
7. BASEGANNI JAGADEESH SHIVAKUMAR
M
M
F
M
M
M
M
JD(S)
IND
INC
JD(U)
IND
KCVP
BJP
35399
32704
17300
9004
1962
1258
1204
35.82%
33.09%
17.50%
9.11%
1.99%
1.27%
1.22%
1994 26-11-1994 70114 64862 134976 96926 71.81% 94444 2482 38050 1. SHIVANNANAVAR BASAVARAJ NEELAPPA
2. MAHAVI RAJASHEKHAR CHANABASAPPA
3. JAGADEESH SHIVAKUMAR BASEGANNI
4. PANCHAXARI REVAPPA VALASANGAD
5. CHURI BANGARAPPA SHANKARAPPA
6. MANNANGI RAMANAND FAKIRPPA
7. HALAPPA D. TIMMENHALLI
8. SOMANNAVAR GUDADAYYA FAKIRAPPA
9. KANNAGOUDAR SHIVANA GOUDA MALLANAGOUDA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
BJP
KCP
KRRS
IND
BSP
IND
IND
55806
23086
9465
4887
351
302
264
221
62
59.09%
24.44%
10.02%
5.17%
0.37%
0.32%
0.28%
0.23%
0.07%
1989 24-11-1989 65662 60933 126595 92225 72.85% 88070 4155 34370 1. SHIVAPUR M. D.
2. SHIVANNANAVAR B. N.
3. NEERALAGI K. C.
4. UJANIKOPPA S. B.
5. BASEGANNI B. K.
6. BAGADE N. P.
7. TATAPATI A. R.
8. TIMMENAHALLI H. D.
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
KRS
JNP(JP)
IND
IND
IND
IND
45331
39488
1427
1056
318
174
141
135
51.47%
44.84%
1.62%
1.20%
0.36%
0.20%
0.16%
0.15%
1985 03-05-1985 51881 48196 100077 72966 72.91% 71499 1467 27111 1. KALAKOTI CC
2. MINAXI GIRJI
3. MAGAVI P.C.
4. CHAPPARAO R.M.
M
F
M
M
JNP
INC
IND
IND
35564
25628
9252
1055
49.74%
35.84%
12.94%
1.48%
1983 01-05-1983 48216 44793 93009 64019 68.83% 62118 1901 28990 1. KALAKOTI CHITTARANJAN CHANABANEPPA
2. GIRJI RAJASHEKHAR BASAVANEPPA
3. VALASANGADA PANCHAKSHARI REVAPPA
4. JABEAN SOMASHEKHARAPPA GURUSHANTAPPA
5. SROUPKKANAVAR SATYABODAH RAJACHARYA
M
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
IND
33316
26813
931
684
374
53.63%
43.16%
1.50%
1.10%
0.60%
1978 25-02-1978 43746 41031 84777 59598 70.30% 57755 1843 25179 1. TAWARE FAKIRAPPA SHIDDAPPA
2. WADEYAR SHIVAPUTRA LINGAYYA
3. BASEGANNI SHIVKUMAR BASAPPA
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
34067
17105
6583
58.99%
29.62%
11.40%
1972 05-03-1972 35776 32646 68422 45619 66.67% 43843 1776 22803 1. T. F. SIDDAPPA
2. S. M. DANAPPA
3. V. P. REVAPPA
M
M
M
INC
NCO
CPM
25061
15650
3132
57.16%
35.70%
7.14%
1967 21-02-1967 63616 37523 58.98% 34517 3006 26093 1. M. B. VEERAPPA
2. V. P. REVAPPA
3. M. R. FAKIRAPPA
4. K. M. FAKIRAPPA
5. K. R. SANNAPPA
M
M
M
M
M
INC
CPM
IND
IND
IND
20494
11905
1471
376
271
59.37%
34.49%
4.26%
1.09%
0.79%
1962 19-02-1962 51471 35262 68.51% 32789 2473 16209 1. BASAVARAJ VEERAPPA MAGAVI
2. SHIVARAJ RACHAPPA NELAVIGI
3. PANCHAKSHARAPA REVAPPA VALASANG
M
M
M
INC
SWA
CPI
18945
9790
4054
57.78%
29.86%
12.36%
1957 25-02-1957 42195 19967 47.32% 19967 22228 1. MAILAR SHIDDAVVA W/O MAHADEVAPPA
2. WALASANGAD PANCHAXARAPPA REVAPPA
3. GODI BASAVANEPPA RUDRAPPA
F
M
M
INC
IND
IND
17286
2067
614
86.57%
10.35%
3.08%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.