2028 ರ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ? VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

16-ಅರಸಿಕೇರೆ

17-ಚಿಗಟೇರಿ

18-ಮಾಡ್ಲಗೇರಿ

19-ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ

20-ತೆಲಿಗಿ

21-ಹಲವಾಗಲು

22-ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ

23-ಹಿರೇಮೇಗಳಗೇರಿ

Pre Survey of Harapanahalli Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Harapanahalli Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN LATHA MALLIKARJUN M IND 70194 G KARUNAKARA REDDY M BJP 56349 13845
2018 GEN G KARUNAKARA REDDY M BJP 67603 M P RAVINDRA M INC 57956 9647
2013 GEN M PRAVINDRA M INC 56954 G KARUNAKARA REDDY M BJP 48548 8406
2008 GEN G KARUNAKARA REDDY M BJP 69235 M P PRAKASH M INC 44017 25218
2004 (SC) PARAMESHWARA NAIK P T M INC 38158 NARAYANA DAS D M IND 30164 7994
1999 (SC) P.T PARAMESHWARA NAIK M INC 30316 B.H YANKA NAIK M IND 19779 10537
1994 (SC) D.NARAYANA DAS M IND 21798 B.H. YANKA NAIK M INC 17514 4284
1989 (SC) B. H. YANKA NAIK M INC 36818 CHANDRA NAIK M JD 32492 4326
1985 (SC) B. H. YANKA NAIK M INC 29206 D. NARAYANADAS M JNP 23662 5544
1983 (SC) B. H. YANKA NAIK M INC 29249 D. SEELYA NAIK M JNP 15532 13717
1978 (SC) D. NARAYANADAS M INC(I) 26244 B.Y. NAMANAIK M JNP 20151 6093
1972 (SC) DINARAYANADA M INC 28033 B. Y. NEMANAIK M NCO 16939 11094
1967 (SC) Y. NAYAK M INC 22201 V. SHIVANNA M IND 14716 7485
1962 GEN SIRASAPPA IJARI M INC 28440 SANGANNA MUDENUR M PSP 21620 6820
1957 (SC)
(SC)
M. DANAPPA
M. M. J. SADYOJATHAPAIAH
M
M
PSP
PSP
36162
38550
M. MUNIYA NAIK
IJARI SIRASAPPA
M
M
INC
INC
32860
33988
3302
4562

Harapanahalli Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 110109 107047 217175 177646 81.8 176499 229 39529 1. LATHA MALLIKARJUN
2. G KARUNAKARA REDDY
3. N KOTRESHI
4. NOTA
5. LATHA
6. SUMANTH KUMAR R S
7. N M NOOR AHMED
8. B M GURUMURTHY
9. NAGARAJ H
10. SANGAVVA K UTTANGI
11. RAVI LAMBANI
12. RAVI NAIK B
13. M P KHALANDER
14. EDIGARA KARIBASAPPA NEELAGUNDA
15. G KALIVEERA GOWDA
16. JAYANNA K
F
M
M
-
F
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
IND
BJP
INC
NOTA
IND
IND
JD(S)
IND
AAAP
IND
UPJP
IND
IND
KRS
IND
KMP
70194
56349
44988
926
905
721
711
651
590
490
449
142
93
87
85
44
39.56
31.76
25.36
0.52
0.51
0.41
0.4
0.37
0.33
0.28
0.25
0.08
0.05
0.05
0.05
0.02
2018 12-May-2018 104506 99289 203812 168491 82.67 167460 1031 35321 1. G KARUNAKARA REDDY
2. M P RAVINDRA
3. ARASIKERE N KOTRESH
4. ABDUL BHARI
5. KRISHNAMURTHY R
6. LALITHAMMA
7. B VINAYAKUMAR
8. H T SHREEPATHI
9. A T DADAKHALANDAR
10. IDLI RAMAPPA
11. G KALIVEERAGOUDA
12. GADAGI GAJENDRA
13. B L CHANNANAIK
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
JAHP
NCP
AIMEP
IND
IND
IND
CPI
IND
IND
SP
67603
57956
37685
783
733
631
404
394
331
306
238
219
177
40.14
34.41
22.38
0.46
0.44
0.37
0.24
0.23
0.20
0.18
0.14
0.13
0.11
2013 05-05-2013 94851 90072 184938 150329 81.28% 150223 106+T 1 34609 1. M P RAVINDRA
2. G KARUNAKARAREDDY
3. N KOTRESH
4. SIRAJ SHEIKH
5. A G VISWANATH
6. RUDRESHA K H
7. KENCHAPPA
8. IDLI RAMAPPA
9. CHAITHRA G
10. MANSOOR BASHA R
11. ABUBAKKAR SIDDIQ M
12. CHANNAPPA
13. GOWALER ERANNA
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
INC
BJP
KJP
BSRCP
JD(S)
IND
BSP
CPI(ML)(L)
IND
IND
IND
IND
IND
56954
48548
27997
9687
2294
1279
933
831
430
422
348
276
224
37.91%
32.32%
18.64%
6.45%
1.53%
0.85%
0.62%
0.55%
0.29%
0.28%
0.23%
0.18%
0.15%
2008 16-05-2008 79216 73397 152613 123201 80.72% 123133 68+T 7 29412 1. G KARUNAKARA REDDY
2. M P PRAKASH
3. P RAMANAGOUDA
4. B HANUMANTHAPPA
5. H.M MAHESHWARA SWAMY
6. HOSALLI MALLESH
7. K M VEERABHADRAIAH
8. IDLI RAMAPPA
9. ALURU M G SWAMY
10. S R HANUMANTHA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
BSP
CPI
IND
CPI(ML)(L)
IND
LJP
69235
44017
4479
1690
1147
1086
515
381
336
247
56.23%
35.75%
3.64%
1.37%
0.93%
0.88%
0.42%
0.31%
0.27%
0.2%
2004 20-04-2004 78040 76518 154558 105010 67.94% 105003 7+T 7 49548 1. NAIK M P
2. PARAMESHWARA NAIK P T
3. SRIKRISHNA S ALIAS T NALLAPPA
4. BHAVANIMATHA MUKUNDA RAO
5. RUKMINAMMA P T
6. NARAYANA DAS D
7. LOKAMMA K
M
M
M
M
F
M
F
JD(S)
INC
JD(U)
JP
KNDP
IND
IND
20734
38158
6157
4332
2496
30164
2962
19.74%
36.33%
5.86%
4.12%
2.37%
28.72%
2.82%
1999 05-09-1999 66794 66607 133401 97173 72.84% 89270 7903+T 6 36228 1. PT PARAMESHWARA NAIK
2. BH YANKA NAIK
3. V THIMMAPPA
4. D NARAYANA DAS
5. S SREEKRISHNA
6. HALESHI AK
M
M
M
M
M
M
INC
IND
IND
JD(U)
IND
IND
30316
19779
13578
12616
12011
970
33.96%
22.16%
15.21%
14.13%
13.45%
1.09%
1994 26-11-1994 62458 61626 124084 86618 69.81% 84412 2206 37466 1. D.NARAY ANA DAS
2. B.H. YANKA NAIK
3. V. THIMMAPPA
4. R. CHANDRA NAIK
5. V.N. JAYARAM
6. K. YANKA NAIK
7. DR. N.S. BHARATH
8. H. PARAMESHWAR NAIK
M
M
M
M
M
M
M
M
IND
INC
IND
JD
BJP
KCP
IND
KCVP
21798
17514
15752
13784
10217
4784
455
108
25.82%
20.75%
18.66%
16.33%
12.10%
5.67%
0.54%
0.13%
1989 24-11-1989 55484 59927 115411 79227 68.65% 73439 5788 36184 1. B. H. YANKA NAIK
2. CHANDRA NAIK
3. B. H. DURUGAPPA
4. K. UCHANGEPPA
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
IND
36818
32492
3653
476
50.13%
44.24%
4.97%
0.65%
1985 03-05-1985 44775 43894 88669 62114 70.05% 60782 1332 26555 1. B. H. ENKA NAIK
2. D. NARAYANADAS
3. B. Y. NEMYA NAIK
4. SANNA HANUMANTHAPPA ITTIGUDI
5. HARISHCHANDA NAIK
6. V. P. DURUGAPPA
M
M
M
M
M
M
INC
JNP
IND
IND
IND
IND
29206
23662
7153
498
206
57
48.05%
38.93%
11.77%
0.82%
0.34%
0.09%
1983 01-05-1983 38787 39481 78268 53182 67.95% 51652 1530 25086 1. B. H. YANKA NAIK
2. D. SEELYA NAIK
3. D. NARAYANA DAS
M
M
M
INC
JNP
IND
29249
15532
6871
56.63%
30.07%
13.30%
1978 25-02-1978 36895 35737 72632 52303 72.01% 50542 1761 20329 1. D. NARAYANADAS
2. B.Y. NAMANAIK
3. B.H. YANKANAIK
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
26244
20151
4147
51.93%
39.87%
8.21%
1972 05-03-1972 40998 39895 80893 48107 59.47% 46468 1639 32786 1. DINARAYANADA
2. B. Y. NEMANAIK
3. T. NALIAPPA
M
M
M
INC
NCO
IND
28033
16939
1496
60.33%
36.45%
3.22%
1967 21-02-1967 69971 39645 56.66% 36917 2728 30326 1. Y. NAYAK
2. V. SHIVANNA
M
M
INC
IND
22201
14716
60.14%
39.86%
1962 19-02-1962 66160 52941 80.02% 50060 5435 13219 1. SIRASAPPA IJARI
2. SANGANNA MUDENUR
M
M
INC
PSP
28440
21620
56.81%
43.19%
1957 25-02-1957 106777 141560 66.29% 141560 1. M. M. J. SADYOJATHAPAIAH
2. M. DANAPPA (SC)
3. IJARI SIRASAPPA
4. M. MUNIYA NAIK (SC)
M
M
M
M
PSP
PSP
INC
INC
38550
36162
33988
32860
27.23%
25.55%
24.01%
23.21%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.