2028 ರ ಹನೂರು
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

14-ಬಂಡಳ್ಳಿ

15-ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ

16-ಮಾರ್ಟಳ್ಳಿ

17-ಅಜ್ಜೀಪರ(ರಾಮಾಪುರ)

18-ಕೌದಳ್ಳಿ

Pre Survey of Hanur Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Hanur Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1967 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN M.R. MANJUNATH M JDS 75632 R. NARENDRA M INC 57978 17654
2018 GEN R. NARENDRA M INC 60444 DR. PREETHAN NAGAPPA M BJP 56931 3513
2013 GEN R.NARENDRA M INC 55684 PARIMALA NAGAPPA F JD(S) 44135 11549
2008 GEN R.NARENDRA M INC 59523 PARIMALA NAGAPPA F BSP 36383 23140
2004 GEN PARIMALA NAGAPPA F JD(S) 61626 NARENDRA R M INC 48613 13013
1999 GEN G. RAJUGOWDA M INC 62314 H NAGAPPA M JD(U) 46102 16212
1994 GEN H. NAGAPPA M JD 65851 G. RAJUGOWDA M INC 45209 20642
1989 GEN G. RAJU GOWDA M INC 50008 H. NAGAPPA M JD 44510 5498
1985 GEN G. RAJUGOWDA M IND 36975 H. NAGAPPA M JNP 33213 3762
1983 GEN K. P. SHANTAMURTHY M INC 31357 G. RAJU GOWDA M IND 29951 1406
1978 GEN RAJUGOWDA G. M INC(I) 37530 NAGAPPA H. M JNP 29447 8083
1972 GEN R. RACHE GOWDA M INC 25887 H. NAGAPPA M NCO 21930 3957
1967 GEN H. NAGAPPA M INC 22939 G. VENKATEGOWDA M IND 21113 1826

Hanur Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1967 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 112033 109581 221630 180401 81.4 179764 41 41229 1. M R MANJUNATH
2. R NARENDRA
3. DR PREETHAN K N
4. HARISH K
5. T JOHN PETER
6. MADESHA M
7. C SIDDARTHAN
8. RAJASHEKHAR
9. D SHRIKANTASWAMY
10. NOTA
11. N PRADEEP KUMAR
12. PRADEEP KUMAR M
13. SELVARAJ S
14. T MUTHURAJU
15. MUZAMIL PASHA
16. HANUR NAGARAJU
17. SURESH M
18. G MURUGESHAN
19. SIDDAPPA R
M
M
M
M
M
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
AAAP
RPI
BSP
IND
IND
SKP
NOTA
UPJP
IND
IND
IND
IND
IND
KRS
KPPR
CCP
75632
57978
35870
2515
1596
1302
894
847
666
602
437
436
361
325
256
227
176
131
115
41.93
32.14
19.89
1.39
0.88
0.72
0.5
0.47
0.37
0.33
0.24
0.24
0.2
0.18
0.14
0.13
0.1
0.07
0.06
2018 12-May-2018 105697 101949 207662 170490 82.10 168960 1530 37172 1. R NARENDRA
2. DR. PREETHAN NAGAPPA
3. MANJUNATH M R
4. SIDDAPPA R
5. SELVARAJ. S
6. JOHN DON BOSCO K
7. JAYAPRAKASH J
8. S GANGADHAR (EX-SERVICEMAN)
9. D SRIKANTASWAMY
10. R P VISHNUKUMAR
11. R MAHESHA
12. PRADEEP KUMAR M
13. MAHESHA
14. B BHANUPRAKASH
15. GNANAPRAKASH.J
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
IND
IND
IND
IND
LAD
SWARAJ
ADMK
IND
AIMEP
IND
KPJP
IND
60444
56931
44957
873
758
755
701
572
562
503
502
479
352
326
245
35.49
33.42
26.39
0.51
0.45
0.44
0.41
0.34
0.33
0.30
0.29
0.28
0.21
0.19
0.14
2013 05-05-2013 93207 87935 181142 137887 76.12% 137852 35 43255 1. R.NARENDRA
2. PARIMALA NAGAPPA
3. S.DATTESH KUMAR
4. PONNACHI MAHADEVASWAMY
5. S.PUTTARAJU
6. M.RAVI
7. SIDDAPPA. R
8. B.K.SHIVAKUMAR
9. K.NAGARAJU
10. MAHADEVASWAMY C.M
11. GANGADHARA S
12. BEERESH
13. PRADEEPKUMAR M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
IND
KJP
BSP
ADMK
IND
BJP
IND
IND
JD(U)
BSRCP
IND
55684
44135
13258
11629
2981
2370
2369
1323
1076
1018
827
674
508
40.39%
32.02%
9.62%
8.44%
2.16%
1.72%
1.72%
0.96%
0.78%
0.74%
0.6%
0.49%
0.37%
2008 10-05-2008 91954 88530 180484 126099 69.86% 125841 55+T 221 54385 1. R.NARENDRA
2. PARIMALA NAGAPPA
3. P.VISHNUKUMAR
4. PONNACHI MAHADEVASWAMY
5. D.SOMANNA
6. S.SELVARAJ
7. N.NAGARAJU
8. RESHMABANU
9. M.RAJENDRA
10. P.KAMARAJU
11. LAXMI
12. D.SRIKANTA SWAMY
13. LAKSHMANA
14. P PARASHIVAMURTHY
M
F
M
M
M
M
M
F
M
M
F
M
M
M
INC
BSP
JD(S)
IND
BJP
IND
RPI(A)
IND
IND
IND
SP
SKP
JD(U)
IND
59523
36383
11446
7087
4110
2352
1071
848
770
614
518
500
314
305
47.3%
28.91%
9.1%
5.63%
3.27%
1.87%
0.85%
0.67%
0.61%
0.49%
0.41%
0.4%
0.25%
0.24%
2004 26-04-2004 82425 80168 162593 117295 72.14% 117049 12+T 234 45298 1. NARENDRA R
2. PARIMALA NAGAPPA
3. MALLU B
4. SOMANAIKA
M
F
M
M
INC
JD(S)
KNDP
JP
48613
61626
2491
4319
41.44%
52.53%
2.12%
3.68%
1999 11-09-1999 75810 73357 149167 113512 76.10% 110765 2747+T 5 35655 1. G. RAJUGOWDA
2. H NAGAPPA
3. H. MOHANKUMAR
4. P.M. SHAHAJAHAN
5. L. SURESH
M
M
M
M
M
INC
JD(U)
BSP
ADMK
IND
62314
46102
1376
570
403
56.26%
41.62%
1.24%
0.51%
0.36%
1994 26-11-1994 77032 73090 150122 114613 76.35% 112834 1779 35509 1. H. NAGAPPA
2. G. RAJUGOWDA
3. P. SHIVANNA
4. B.R. SIDDE GOWDA
5. K. HUCHAPPA
6. CHANDRASHEKARA NAIKA
7. S.R. SOMASHEKARA
8. VENKATAMUNI SHETTY
9. B. GOVINDA
10. SHANTHARAJU SUNDRA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
BJP
KRS
IND
IND
KCP
IND
IND
IND
65851
45209
523
379
280
214
214
103
35
26
58.36%
40.07%
0.46%
0.34%
0.25%
0.19%
0.19%
0.09%
0.03%
0.02%
1989 24-11-1989 66553 62636 129189 100691 77.94% 96810 3881 28498 1. G. RAJU GOWDA
2. H. NAGAPPA
3. S. SHANTAMURTHY
4. B. GURUSWAMY
5. P. SHIVANNA
6. NANJAMRI
7. K. HUCHAPPA
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
IND
BJP
IND
IND
50008
44510
1219
324
279
259
211
51.66%
45.98%
1.26%
0.33%
0.29%
0.27%
0.22%
1985 03-05-1985 51207 49909 101116 80695 79.80% 79310 1385 20421 1. G. RAJUGOWDA
2. H. NAGAPPA
3. K. CHIKKAMARI GOWDA
4. C. MAHADEVA SWAMY
5. P. SHIVANNA
6. MADASETTY
7. SINGA RAYAR
M
M
M
M
M
M
M
IND
JNP
INC
IND
BJP
IND
IND
36975
33213
7229
1301
271
244
77
46.62%
41.88%
9.11%
1.64%
0.34%
0.31%
0.10%
1983 01-05-1983 48552 46826 95378 69882 73.27% 68303 1579 25496 1. K. P. SHANTAMURTHY
2. G. RAJU GOWDA
3. R. RACHE GOWDA
M
M
M
INC
IND
JNP
31357
29951
6995
45.91%
43.85%
10.24%
1978 25-02-1978 43396 41595 84991 71220 83.80% 69386 1834 13771 1. RAJUGOWDA G.
2. NAGAPPA H.
3. VENKATEGOWDA S.
4. KRISHNA SWAMY H.
5. SHIVA RAJU
M
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
IND
37530
29447
1453
652
304
54.09%
42.44%
2.09%
0.94%
0.44%
1972 05-03-1972 34326 31459 65785 49231 74.84% 47817 1414 16554 1. R. RACHE GOWDA
2. H. NA APPA
M
M
INC
NCO
25887
21930
54.14%
45.86%
1967 21-02-1967 53240 45443 85.35% 44052 1391 7797 1. H. NAGAPPA
2. G. VENKATEGOWDA
M
M
INC
IND
22939
21113
52.07%
47.93%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.