2028 ರ ಹಡಗಲಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

24-ಹೊಳಲು

25-ಹಿರೇಹಡಗಲಿ

26-ಸೋಗಿ

27-ಇಟ್ಟಗಿ

28-ಕಾಲ್ವಿ(ಪ)

29-ಉಜ್ಜಿನಿ

30-ಚಿರಿಬಿ

31-ದೂಪದಹಳ್ಳಿ

Pre Survey of Hadagalli Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Hadagalli Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 (SC)
2023 (SC) KRISHNA NAYAKA M BJP 73200 P.T.PARAMESHWARA NAIK M INC 71756 1444
2018 (SC) P. T. PARAMESHWARA NAIK M INC 54097 ODO GANGAPPA M INDEP 44919 9178
2013 (SC) P.T.PARAMESHWARANAIK M INC 59336 B.CHANDRANAIK M BJP 18526 40810
2008 (SC) B.CHANDRA NAIK M BJP 43992 P.T.PARAMESWARA NAIK M INC 37474 6518
2004 GEN PRAKASH M P M JD(S) 61863 HALAPPA V B M INC 28077 33786
1999 GEN V.B HALAPPA M INC 51434 M.P PRAKASH M JD(U) 48344 3090
1994 GEN M.P. PRAKASH M JD 59056 KOTRAIAH GURUVINA M INC 32345 26711
1989 GEN E. T. SHAMBUNATHA M INC 42518 M. P. PRAKASH M JD 39989 2529
1985 GEN M. P. PRAKASH M JNP 44870 G. ANDANAPPA M INC 29268 15602
1983 GEN M. P. PRAKASH M JNP 36740 B. LANKEPPA M INC 21719 15021
1978 GEN KARIBASAVANAGOUD KOGALI M INC(I) 26962 M.P.PRAKASH M JNP 22952 4010
1972 GEN ANDANEPPA C M INC 31859 N. M. KOTRABASAVAIAH SOGI M NCO 20956 10903
1967 GEN N. M. K. SOGI M INC 27462 C. ANDANAPPA M PSP 17563 9899
1962 GEN ANGADI CHANNABASAPPA M PSP 22694 BHAVI LINGAPPA M INC 16469 6225
1957 GEN M. P. MARISWAMIAH M INC 20673 ANGADI CHENNABASAPPA M PSP 19671 1002

Hadagalli Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 96700 94624 191338 150172 78.49 149133 229 41166 1. KRISHNA NAYAKA
2. P T PARAMESHWARA NAIK
3. PUTHRESH KAYANNANAVAR
4. N SREEDHAR NAIK
5. NOTA
6. L ANILAKUMARA
7. S MALLESHANAIK
8. LAKKAPPA ANGADI
9. D BHOJYA NAIK
M
M
M
M
-
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
AAAP
NOTA
KRS
IND
RCMP
KRPP
73200
71756
1847
879
823
408
396
361
286
48.81
47.85
1.23
0.59
0.55
0.27
0.26
0.24
0.19
2018 12-May-2018 92707 90241 182959 140522 76.81 137956 2566 42437 1. P. T. PARAMESHWARA NAIK
2. ODO GANGAPPA
3. CHANDRANAIK. B
4. KAYANNANAVARA PUTRAPPA
5. KRISHNA NAIK. L
6. HARISH KUMAR. V
M
M
M
M
M
M
INC
IND
BJP
JD(S)
AIMEP
KPJP
54097
44919
28255
8327
1534
824
38.65
32.09
20.18
5.95
1.10
0.59
2013 05-05-2013 80907 76378 157287 116218 73.88% 116099 119 41069 1. P.T.PARAMESHWARANAIK
2. B.CHANDRANAIK
3. MADHUNAIK L
4. HEMANHTKUMAR BHARATI
5. DR.L.P.NAIK KATARI
6. HARISH KUMAR V
7. K.UCHHENGAPPA
8. B.J.RAGHAVENDRANAIK
9. A.K.HONNURAPPA
10. RAMANAJANEYA .T
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
KJP
BSRCP
JD(S)
IND
BSP
CPI(ML)(L)
ANC
IND
59336
18526
18178
10300
3861
2098
1113
927
885
875
51.11%
15.96%
15.66%
8.87%
3.33%
1.81%
0.96%
0.8%
0.76%
0.75%
2008 16-05-2008 71245 68512 139757 91167 65.23% 91132 35+T 3 48590 1. B.CHANDRA NAIK
2. P.T.PARAMESWARA NAIK
3. M.P.NAIK
4. HARISH KUMARA V.
5. H.M.MAHESH
6. K. UCHANGAPPA
7. V.DYAMAPPA
8. S.MOTI NAIK
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
BSP
IND
IND
JD(U)
43992
37474
3132
2302
1853
1067
763
549
48.27%
41.12%
3.44%
2.53%
2.03%
1.17%
0.84%
0.6%
2004 20-04-2004 79166 78989 158155 112461 71.10% 112356 1+T 107 45694 1. HALAPPA V B
2. NAGARAJA T
3. LAKKANNANAVARA MALLAPPA
4. PRAKASH M P
5. KOTRAIAH GURUVINA
6. SHRIDHARA NAIK N
7. MRUTYUNJAYA JYOTHI
M
M
M
M
M
M
M
INC
IND
IND
JD(S)
JD(U)
KNDP
USYP
28077
916
1371
61863
16688
1478
1963
24.96%
0.81%
1.21%
55.00%
14.83%
1.31%
1.74%
1999 05-09-1999 71144 71727 142871 106252 74.37% 101721 4531+T 1 36619 1. VB HALAPPA
2. MP PRAKASH
3. DR AB MALLAPPA CHIGATERI
M
M
M
INC
JD(U)
IND
51434
48344
1943
50.56%
47.53%
1.91%
1994 26-11-1994 66518 66724 133242 99703 74.83% 97441 2262 33539 1. M.P. PRAKASH
2. KOTRAIAH GURUVINA
3. ETI. SHAMBUNATHA
4. C.G.M. CHANNAVEERAIAH
5. MUDDANNAWARA BHEEMANAGOUDA
6. MAHABALESHWARA KATRAHALLI
M
M
M
M
M
M
JD
INC
KCP
BJP
KRRS
IND
59056
32345
2652
2290
794
304
60.61%
33.19%
2.72%
2.35%
0.81%
0.31%
1989 24-11-1989 60713 61325 122038 91129 74.67% 86277 4852 30909 1. E. T. SHAMBUNATHA
2. M. P. PRAKASH
3. K. VEERANAGOUD
4. PATIL KOTRAGOUD
5. MAHABALESWARA KATRAHALLI
6. C. B. SIDDAPPA
7. BAGALI SIDLINGAPPA
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
KRS
IND
IND
IND
42518
39989
3009
370
215
136
40
49.28%
46.35%
3.49%
0.43%
0.25%
0.16%
0.05%
1985 03-05-1985 50366 50965 101331 76997 75.99% 75612 1385 24334 1. M. P. PRAKASH
2. G. ANDANAPPA
3. R. SHANKAR NAIK
4. C. B. SIDDAPPA
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
44870
29268
1044
430
59.34%
38.71%
1.38%
0.57%
1983 01-05-1983 44420 45235 89655 63575 70.91% 61412 2163 26080 1. M. P. PRAKASH
2. B. LANKEPPA
3. JYOTHI MRUTHUNJAYA
4. D. M. YUNUS
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
36740
21719
1949
1004
59.83%
35.37%
3.17%
1.63%
1978 25-02-1978 42624 40216 82840 59258 71.53% 57118 2140 23582 1. KARIBASAVANAGOUD KOGALI
2. M.P.PRAKASH
3. P.RAVANAGOUND
4. C.B.SIDDAPPA
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
26962
22952
6483
721
47.20%
40.18%
11.35%
1.26%
1972 05-03-1972 36704 37968 74672 54576 73.09% 52815 1761 20096 1. ANDANEPPA C
2. N. M. KOTRABASAVAIAH SOGI
M
M
INC
NCO
31859
20956
60.32%
39.68%
1967 21-02-1967 66557 48406 72.73% 45025 3381 18151 1. N. M. K. SOGI
2. C. ANDANAPPA
M
M
INC
PSP
27462
17563
60.99%
39.01%
1962 19-02-1962 64622 41695 64.52% 39163 2532 22927 1. ANGADI CHANNABASAPPA
2. BHAVI LINGAPPA
M
M
PSP
INC
22694
16469
57.95%
42.05%
1957 25-02-1957 57581 40344 70.06% 40344 17237 1. M. P. MARISWAMIAH
2. ANGADI CHENNABASAPPA
M
M
INC
PSP
20673
19671
51.24%
48.76%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.