2028 ರ ಗೋಕಾಕ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

72-ಸುಲದಾಳ

73-ತವಗ

74-ಮಕ್ಕಳಗೇರಿ

75-ಮಮದಾಪೂರ

76-ಕೌಜಲಗಿ

77-ಮೆಳವಂಕಿ

78-ದುರದುಂಡಿ

79-ಶಿಂಧಿಕುರಬೇಟ

Pre Survey of Gokak Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Gokak Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1967 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN JARKIHOLI RAMESH LAXMANRAO M BJP 105313 KADADI MAHANTESH KALLAPPA M INC 79901 25412
2018 GEN JARKIHOLI RAMESH LAXMANRAO M INC 90249 ASHOK NINGAYYA SWAMI PUJARI M BJP 75969 14280
2013 GEN JARKIHOLI RAMESH LAXMANRAO M INC 79175 ASHOK NINGAYYASWAMI PUJARI M JD(S) 51170 28005
2008 GEN JARKIHOLI RAMESH LAXMANRAO M INC 44989 ASHOK NINGAYYA PUJARI M JD(S) 37229 7760
2004 (ST) JARAKI HOLI RAMESH LAXMANRAO M INC 56768 MUTTENNAVAR MALLAPPA LAXMAN M BJP 40593 16175
1999 (ST) RAMESHA LAXMANARAO JARAKIHOLI M INC 72888 NAIK CHANDRASHEKHAR SADASHIVA M JD(U) 15932 56956
1994 (ST) NAYAK CHANDRASHEKHAR SADASHIV M JD 37891 KARANING SHANKAR HANAMANT M INC 24741 13150
1989 (ST) SHANKAR HANMANT KARNING M INC 37781 MUTTENNAVAR MALLAPPA LAXMAN M JD 22723 15058
1985 (ST) MUTTENNAVAR MALLAPPA LAXMAN M JNP 33806 JARKIHOLI RAMAPPA LAXMAN M INC 29537 4269
1983 (ST) MUTTENNAVAR MALLAPPA LAXMAN M JNP 26258 NAIK LAXMAN SIDDAPPA M INC 23253 3005
1978 (ST) NAIL LAXMAN SIDDAPPA M INC(I) 31447 KATTIMANI CHANDAPPA JAMPANNA M JNP 13980 17467
1972 (ST) G. C. TAMMANNA M INC 28005 B. M. PATIL M NCO 11144 16861
1967 (ST) L. S. NAIK M INC 17522 P. H. KARANING M IND 7144 10378

Gokak Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1967 to 2018

YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 127433 129019 256471 190580 74.31 189330 198 65891 1. JARKIHOLI RAMESH LAXMANRAO
2. KADADI MAHANTESH KALLAPPA
3. NOTA
4. BHIMASHI NAIK
5. J M KAREPPAGOL
6. B LOHIT
7. SURESH BASAPPA MARALINGANNAVAR
8. SURESH PATTANSHETTI
9. PUNDALIK KEMPANNA KULLUR
10. HANAMANTH SHIVAPPA NAGANUR
11. JAGADEESH C K
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
NOTA
IND
AAAP
BSP
IND
UPJP
IND
SWYM
SP(I)
105313
79901
1060
966
779
748
575
348
295
243
162
55.31
41.97
0.56
0.51
0.41
0.39
0.3
0.18
0.15
0.13
0.09
2019 12/5/2019 122532 123489 246034 178656 72.61 177409 1247 67378 1.JARKIHOLI RAMESH LAXMANRAO
2.LAKHAN LAXMANARAO JARAKIHOLI
3.ASHOK NINGAYYASWAMI PUJARI
4.SANJAY IRAPPA KURBETT
5.SATISH ASHOK PUJARI
6.SRI VENKATESHWAR MAHA SWAMIJI (KATAKADHOND.D.G)
7.RAMAPPA MALLAPPA KURABET
8.SANTOSH NANDUR
9.BHAGOJI PRAKASH MAHADEV
10.GURUPUTRA KEMPANNA KULLUR
11.ASHOK PANDAPPA HANAJI
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
IND
HJP
IND
UPP
IND
IND
IND
87450
58444
27948
1420
664
647
263
179
168
114
112
49.29
32.94
15.75
0.8
0.37
0.36
0.14
0.1
0.09
0.06
0.06
2018 12-May-2018 120154 122232 242402 174167 71.85 171859 2308 68235 1. JARKIHOLI RAMESH LAXMANRAO
2. ASHOK NINGAYYASWAMI PUJARI
3. KAREPPA LAKKAPPA TALAWAR
4. PARAVIN JABBAR TAMBULE
5. SHRINATH BALAPPA KAULAGI
6. SURESH BABURAO PATIL
7. RIYAZAHMED ABDULKHADAR PATAD
8. HIDAKAL IMAMASAB HUSENASAB
9. BABU MITTUSAB PHANIBAND
M
M
M
F
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
AIMEP
IND
IND
IND
IND
IND
90249
75969
1553
1477
923
656
360
357
315
51.87
43.67
0.89
0.85
0.53
0.38
0.21
0.21
0.18
2013 05-05-2013 102842 99529 202371 145224 71.76% 144327 98+T 799 57147 1. JARKIHOLI RAMESH LAXMANRAO
2. ASHOK NINGAYYASWAMI PUJARI
3. UMESH ADIVEPPA NIRWANI
4. VASUDEV MAHADEVAPPA SAVATIKAI
5. HALAPPA KALLAPPA VANAGOL
6. BHIMASHI JARKIHOLI
7. BHIMAPPA SIDDAPPA NAIK
8. BASAVANNI NINGAPPA KAMBAR
9. RESHMA BABURAO SAMBREKAR
M
M
M
M
M
M
M
M
F
INC
JD(S)
KJP
BJP
IND
IND
IND
BSRCP
SJPA
79175
51170
4366
4293
2047
1831
542
457
446
54.51%
35.23%
3.00%
2.95%
1.40%
1.26%
0.37%
0.31%
0.30%
2008 22-05-2008 91183 89221 180404 124773 69.16% 124623 150 55631 1. JARKIHOLI RAMESH LAXMANRAO
2. ASHOK NINGAYYA PUJARI
3. BHIMASHI LAXMANRAO JARKIHOLI
4. SHRIKANT ADIVEPPA MODAGI
5. DASTAGIRSAB MUGUDSAB PAILWAN
6. M M KHAJI
7. HATTI SHIVANAND MURIGEPPA
8. SHIVAGOUDAPPA BALAPPA KHANAGOUDAR
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
IND
BSP
SP
JD(U)
RPI(A)
44989
37229
34958
2734
1893
1240
973
607
36.1%
29.87%
28.05%
2.19%
1.52%
1%
0.78%
0.49%
2004 26-04-2004 76062 75727 151789 102923 67.80% 102856 67+T 7 48866 1. MUTTENNAVAR MALLAPPA LAXMAN
2. GUDDAKAYU SHANKAR TAMMANNA
3. PATIL BASAVARAJ RAJGOUDA
4. JARAKI HOLI RAMESH LAXMANRAO
M
M
M
M
BJP
JP
JD(S)
INC
40593
2817
2678
56768
39.44%
2.73%
2.60%
55.15%
1999 11-09-1999 73621 74367 147988 104725 70.77% 100395 4330 43263 1. RAMESHA LAXMANARAO JARAKIHOLI
2. NAIK CHANDRASHEKHAR SADASHIVA
3. MUTTENNAVARA MALLAPPA LAXMANA
4. SHIVAKKA HANAMATHAPPA NAIK
M
M
M
F
INC
JD(U)
BJP
IND
72888
15932
11099
476
72.60%
15.87%
11.06%
0.47%
1994 26-11-1994 64574 63890 128464 87208 67.89% 84887 2321 41256 1. NAYAK CHANDRASHEKHAR SADASHIV
2. KARANING SHANKAR HANAMANT
3. CHOTI SIDDAPPA MALLAPPA
4. PATIL ASHOK BHIMARAYAPPA
5. YALLAPPA BHIMAPPA NAIK
6. MALLANAIK HONNANAIK NAIKAR
M
M
M
M
M
M
JD
INC
BJP
KRRS
KCP
IND
37891
24741
12227
5881
3949
198
44.64%
29.15%
14.40%
6.93%
4.65%
0.23%
1989 24-11-1989 61773 60028 121801 81991 67.32% 77960 4031 39810 1. SHANKAR HANMANT KARNING
2. MUTTENNAVAR MALLAPPA LAXMAN
3. VADANAIK SATTEPPA GUTTEPPA
4. NAYAK NAYAKANNA APPANNA
5. BHIMGOUDA MALAGOUDA PATIL
6. NAYAK LAXMAN SIDDAPPA
M
M
M
M
M
M
INC
JD
KRS
JNP(JP)
IND
IND
37781
22723
12772
2490
1922
272
48.46%
29.15%
16.38%
3.19%
2.47%
0.35%
1985 03-02-1985 47950 48384 96334 66014 68.53% 64967 1047 30320 1. MUTTENNAVAR MALLAPPA LAXMAN
2. JARKIHOLI RAMAPPA LAXMAN
3. C. RUDRAPPA
4. NAYAK CHINTRAPPA HANAMATAPPA
5. MYAKALYAGOL KENCHAVA SOMAPPA
6. KAMALA NARAYAN BAGADI
M
M
M
M
F
F
JNP
INC
BJP
IND
IND
IND
33806
29537
583
450
370
221
52.04%
45.46%
0.90%
0.69%
0.57%
0.34%
1983 01-05-1983 42119 43024 85143 54484 63.99% 52815 1669 30659 1. MUTTENNAVAR MALLAPPA LAXMAN
2. NAIK LAXMAN SIDDAPPA
3. RUDRAPPA C.
4. KATTIMANI CHANDAPPA JAMPANNA
5. ANKALGI LAKKAPPA NINGAPPA
M
M
M
M
M
JNP
INC
BJP
IND
IND
26258
23253
2082
1025
197
49.72%
44.03%
3.94%
1.94%
0.37%
1978 25-02-1978 39240 39803 79043 52574 66.51% 51052 1522 26469 1. NAIL LAXMAN SIDDAPPA
2. KATTIMANI CHANDAPPA JAMPANNA
3. GUDDAKAYU CHANDRASEKHAR TAMANNA
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
31447
13980
5625
61.60%
27.38%
11.02%
1972 05-03-1972 33208 33389 66597 43471 65.27% 42268 1203 23126 1. G. C. TAMMANNA
2. B. M. PATIL
3. A. V. BASAVANNEPPA
4. LAXMAN SHIDDAPPA NAIK
M
M
M
M
INC
NCO
BJS
IND
28005
11144
1647
1472
66.26%
26.37%
3.90%
3.48%
1967 21-02-1967 58236 34330 58.95% 31276 3054 23906 1. L. S. NAIK
2. P. H. KARANING
3. P. S. MALLGOUD
4. K. C. JAMPANNA
M
M
M
M
INC
IND
IND
IND
17522
7144
5990
620
56.02%
22.84%
19.15%
1.98%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.