2028 ರ ದೇವನಹಳ್ಳಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

ಆವತಿ

ಸಾದಹಳ್ಳಿ (ಕುಂದಾಣ)

ಕಾರಹಳ್ಳಿ (ಬಿಜ್ಜವಾರ)

ಯಲಿಯೂರು (ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ)

ಬೂದಿಗೆರೆ

Pre Survey of Devanahalli Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Devanahalli Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1962 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 (SC)
2023 (SC) K.H.MUNIYAPPA M INC 73058 NISARGA NARAYANASWAMY L.N M JDS 68427 4631
2018 (SC) NISARGA NARAYANASWAMY L.N M JDS 86966 VENKATASWAMY M INC 69956 17010
2013 (SC) PILLA MUNISHAMAPPA M JD(S) 70323 VENKATASWAMY M INC 68381 1942
2008 (SC) VENKATASWAMY M INC 57181 G.CHANDRANNA M JD(S) 50559 6622
2004 (SC) CHANDRANNA G M JD(S) 61344 MUNINARASIMHAIAH M INC 34000 27344
1999 (SC) MUNINARASIMHAIAH M INC 61655 G. CHANDRANNA M JD(S) 42211 19444
1994 (SC) G. CHANDRANNA M JD 67819 MUNINARASIMHAIAH M INC 40160 27659
1989 (SC) MUNINARASIMHAIAH M INC 58569 M. MUNIYAPPA M JD 34333 24236
1985 (SC) P. C. MUNISHAMAIAH M JNP 40603 H. PUTTADASU M INC 34625 5978
1983 (SC) MARIYAPPA A. M. M JNP 37462 VENKATAPPA M. M INC 31991 5471
1978 (SC) B.N. BACHE GOWDA M JNP 32919 MUNU GOWDA M INC(I) 27246 5673
1972 GEN M. R. JAYARAM M INC 28211 B. M. KRISHNAPPPAGOWDA M IND 24657 3554
1967 GEN D. S. GOWDH M INC 19439 B. VENKATARAYAPPA M IND 18845 594
1962 (SC) R. MUNISWAMIAH M INC 12103 H. V. NANJAIAH M SWA 7115 4988

Devanahalli Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1962 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 105544 106646 212209 180737 85.17 179060 168 31472 1. K H MUNIYAPPA
2. NISARGA NARAYANASWAMY L N
3. PILLA MUNISHAMAPPA
4. NOTA
5. B K SHIVAPPA
6. WELFARE MANJUNATHA
7. NIKHIL M LAWYER
8. B RAMACHANDRA PRESS
9. NARAYANASWAMY M
10. DEVARAJ
11. V POOJAPA
12. NISARGA VENKATESH
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
F
INC
JD(S)
BJP
NOTA
AAAP
IND
KRS
IND
IND
IND
IND
IND
73058
68427
34404
1509
1093
760
491
237
233
143
111
103
40.46
37.9
19.05
0.84
0.61
0.42
0.27
0.13
0.13
0.08
0.06
0.06
2018 12-May-2018 101679 100557 202254 171277 84.68 169858 1419 30977 1. NARAYANASWAMY L N
2. VENKATASWAMY
3. K NAGESH
4. SRINIVAS M SANNIDHI
5. INDIRAMMA B V
6. B RAMACHANDRA
7. NAGARAJA
8. D.R.NARAYANASWAMY
9. MYATHYU MUNIYAPPA S M
10. K RAMACHANDRAPPA
11. NAGARAJU M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
IND
RPI
IND
APOI
IND
IND
AIMEP
RPSN
86966
69956
9820
821
625
457
311
280
247
194
181
50.81
40.87
5.74
0.48
0.37
0.27
0.18
0.16
0.14
0.11
0.11
2013 05-05-2013 94292 91084 185388 153571 82.83% 153547 24 31817 1. PILLA MUNISHAMAPPA
2. VENKATASWAMY
3. G CHANDRANNA
4. VENKATESH P
5. D R NARAYANASWAMY
6. A HANUMANTHAPPA
7. K S SWAMY
8. SHIVAPPA M
9. RAMA NAIK
10. AKKAYAMMA
11. D MUNIRAJU
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
JD(S)
INC
BJP
BSP
BSRCP
KJP
IND
IND
IND
IND
IND
70323
68381
9418
1283
1201
929
865
419
297
234
197
45.8%
44.53%
6.13%
0.84%
0.78%
0.61%
0.56%
0.27%
0.19%
0.15%
0.13%
2008 10-05-2008 85286 82099 167385 132429 79.11640828 132398 31+T 5 34956 1. VENKATASWAMY
2. G.CHANDRANNA
3. K.NAGESH
4. MUNIYAPPA M
5. M. LOKESH
6. VENKATAPPA,
7. S.GURAPPA
8. M.MANJUNATH
9. M.SRINIVASA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
BSP
IND
SKP
IND
IND
JD(U)
57181
50559
14854
4756
2016
1255
692
556
529
43.19%
38.19%
11.22%
3.59%
1.52%
0.95%
0.52%
0.42%
0.4%
2004 20-04-2004 101093 96468 197561 145413 73.60 145413 0+T 13 52148 1. SIDHARTH S
2. POOJAPPA V
3. NARAYANA SWAMY S G
4. KORAMANGALA MUNIAYAPPA M
5. KRISHNAPPA M
6. GARE MARAPPA
7. MARIYAPPA A M
8. GANDHI S P
9. MUNINARASIMHAIAH
10. CHANDRANNA G
11. RAJANNA K
12. NARAYANA SWAMY M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
KRRS
IND
IND
BSP
IND
IND
USYP
JD(U)
INC
JD(S)
KNDP
JP
1664
812
33298
5528
1051
1075
730
2711
34000
61344
980
2220
1.14%
0.55%
22.89%
3.80%
0.72%
0.73%
0.50%
1.86%
23.38%
42.18%
0.67%
1.52%
1999 05-09-1999 93546 90746 184292 133883 72.65% 133883 0+T 44 50409 1. MUNINARASIMHAIAH
2. G. CHANDRANNA
3. M.MUNIYAPPA MUNINANJAPPA
4. M. MUNIYAPPA MUDDURAPPA
M
M
M
M
INC
JD(S)
JD(U)
BSP
61655
42211
24914
5103
46.05%
31.53%
18.61%
3.81%
1994 26-11-1994 78502 75948 154450 120113 77.77% 117836 2277 34337 1. G. CHANDRANNA
2. MUNINARASIMHAIAH
3. C. PADMANABHAIAH
4. M. MUNIYAPPA
5. MUNIRAJU
6. C. MUNIYAPPA
7. M. VENKATAPPA
8. MUNILAKSHMAMMA
9. CHIKKAMUNIYAPPA
10. M.C. RAJANNA
11. B.K. THYAGARAJ
12. A.M. MARIYAPPA
13. NAREPPA
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
JD
INC
BJP
BSP
KCP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
67819
40160
6494
1675
480
311
205
200
136
118
114
77
47
57.55%
34.08%
5.51%
1.42%
0.41%
0.26%
0.17%
0.17%
0.12%
0.10%
0.10%
0.07%
0.04%
1989 24-11-1989 72006 69515 141521 105351 74.44% 100032 5319 36170 1. MUNINARASIMHAIAH
2. M. MUNIYAPPA
3. K. NARAYANAPPA
4. C. VENKATARAMAIAH
5. MUNIKADIRAPPA
6. G. CHINNAIAH
M
M
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
BSP
SSD
IND
58569
34333
5707
838
475
110
58.55%
34.32%
5.71%
0.84%
0.47%
0.11%
1985 03-05-1985 56490 53863 110353 78091 70.76% 76970 1121 32262 1. P. C. MUNISHAMAIAH
2. H. PUTTADASU
3. C. VENKATARAMAIAH
4. C. RAMAIAH
5. A. NANJUNDESURAMURTHY
M
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
IND
40603
34625
939
447
356
52.75%
44.99%
1.22%
0.58%
0.46%
1983 01-05-1983 51004 48859 99863 71974 72.07% 70584 1390 27889 1. MARIYAPPA A. M.
2. VENKATAPPA M.
3. BACHAIAH N.
M
M
M
JNP
INC
ICJ
37462
31991
1131
53.07%
45.32%
1.60%
1978 25-02-1978 45857 43675 89532 70018 78.20% 68653 1365 19514 1. B.N. BACHE GOWDA
2. MUNU GOWDA
3. M.SOMASEKHARA
4. ALLAPPA
5. J.L. D SOUZA
M
M
M
M
M
JNP
INC(I)
INC
IND
IND
32919
27246
6973
1043
472
47.95%
39.69%
10.16%
1.52%
0.69%
1972 05-03-1972 43258 39714 82972 54365 65.52% 52868 1497 28607 1. M. R. JAYARAM
2. B. M. KRISHNAPPPAGOWDA
M
M
INC
IND
28211
24657
53.36%
46.64%
1967 21-02-1967 65100 41676 64.02% 39746 1930 23424 1. D. S. GOWDH
2. B. VENKATARAYAPPA
3. B. RAMAPPA
M
M
M
INC
IND
IND
19439
18845
1462
48.91%
47.41%
3.68%
1962 19-02-1962 53672 20290 37.80% 19218 1072 33382 1. R. MUNISWAMIAH
2. H. V. NANJAIAH
M
M
INC
SWA
12103
7115
62.98%
37.02%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.