2028 ರ ದೇವದುರ್ಗ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

9-ಅರಕೇರಾ ಕೆ.ಹೆಚ್.ನಗರ

10-ಗಬ್ಬೂರು

11-ಮಸರಕಲ್

12-ಕೊಪ್ಪರ

13-ಬುಂಕಲದೊಡ್ಡಿ(ಕರಡಿಗುಡ್ಡ)

14-ಗಲಗ

15-ಕ್ಯಾದಿಗೇರಾ

Pre Survey of Devadurga Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Devadurga Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 (ST)
2023 (ST) KAREMMA F JDS 99544 SHIVANAGOUDA M BJP 65288 34256
2018 (ST) K.SHIVANA GOUDA NAYAK M BJP 67003 A. RAJASHEKAR NAYAK M INC 45958 2104
2013 (ST) A. VENKATESH NAIK M INC 62070 ARAKERA K SHIVANAGOUDA NAYAK M BJP 58370 3700
2008 (ST) K. SHIVANA GOUDA NAIK M JD(S) 37226 A.VENKATESH NAIK M INC 32639 4587
2004 (SC) ALKOD HANUMANTHAPPA M JD(S) 33460 MANAPPA M IND 20125 13335
1999 (SC) AKKARAKI YELLAPPA BANGAPPA M INC 39973 SHIVALINGASWAMI M JD(U) 14602 25371
1994 (SC) B.T. LALITHA NAIK F JD 20946 YELLAPPA M KCP 14943 6003
1989 (SC) B. SYIVANNA M INC 21705 CHANDRAKANTH M JNP(JP) 9644 12061
1985 (SC) A. PURSHPAVATHI F JNP 17127 B. SHIVANNA M INC 15790 1337
1983 (SC) B. SHIVANNA M INC 17251 YELLAPPA RANGAPPA M JNP 13708 3543
1978 (SC) B. SHIVANNA M INC(I) 21752 NOORYA NAIK HEMLYA NAIK M JNP 9921 11831
1972 GEN SHARANAPPA M NCO 12795 AMBANNA M INC 10759 2036
1967 GEN S. P. B. PATIL M SWA 19074 SHARNAPPA M INC 10857 8217
1962 GEN SHARANAPPA M INC 16143 C. M. DEVINDRA NAIK M LSS 6583 9560
1957 GEN SIVANNA M INC 9595 SIDRAMAPPA M IND 6940 2655

Devadurga Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 115904 117584 233492 175560 75.19 172655 154 57932 1. KAREMMA
2. SHIVANAGOUDA
3. A SHRIDEVI
4. ROOPA
5. NOTA
6. NARASANNAGOUDA HOSAMANI
F
M
F
F
-
M
JD(S)
BJP
INC
IND
NOTA
BSP
99544
65288
3909
2784
2751
1130
56.75
37.22
2.23
1.59
1.57
0.64
2018 12-May-2018 112113 115704 227846 157617 69.18 155437 2180 70229 1. SHIVANA GOUDA NAYAK
2. A RAJASHEKAR NAYAK
3. KAREMMA
4. ARKERA VENKATESH PUJARI
5. MAMITHA SIDDAYYATATA GURUVINA
6. SHIVARAJ DORE
7. NARASANNAGOUDA HOSAMANI
M
M
F
M
F
M
M
BJP
INC
IND
JD(S)
IND
AIMEP
IND
67003
45958
25226
7137
6391
2179
1543
42.58
29.20
16.03
4.54
4.06
1.38
0.98
2013 05-05-2013 92137 90719 182856 127443 69.69% 127422 21 55413 1. A. VENKATESH NAIK
2. ARAKERA K SHIVANAGOUDA NAYAK
3. SHANTH GOWDA
4. ANJALA CHANNANAGOUDA
5. BASAVARAJ NAYAK GUGERADODY
6. CHANNABASAVA
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
KJP
BSRCP
CPIM
JD(U)
62070
58370
2747
2158
1217
860
48.71%
45.81%
2.16%
1.69%
0.96%
0.67%
2008 16-05-2008 79461 80192 159653 89064 55.78% 89015 49+T 5 70589 1. K. SHIVANA GOUDA NAIK
2. A.VENKATESH NAIK
3. SUJATHA PATIL
4. HANUMESH SHIVANNA
5. VENKANNA DORE
6. SANJEEVAPPA NAIK
7. MANASHAYYA NAIK
8. ADEPPA
M
M
F
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
IND
BSP
SP
IND
IND
37226
32639
11374
2564
2133
1123
1007
949
41.82%
36.67%
12.78%
2.88%
2.4%
1.26%
1.13%
1.07%
2004 20-04-2004 77998 79396 157394 87051 55.30% 86982 69+T 6 70343 1. HANMANTHAPPA
2. SOMA SEKHER RAMDURGA
3. MANAPPA
4. LALITHA NAYAK B T
5. RANGAPPA
6. THIMMAYYA R
7. ALKOD HANUMANTHAPPA
8. AKKARAKI YALLAPPA
9. SHIVAPPA
M
M
M
F
M
M
M
M
M
KNDP
IND
IND
JP
IND
BJP
JD(S)
INC
IND
1262
1964
125
3947
2879
5271
33460
16648
1426
1.44%
2.25%
0.14%
4.53%
3.30%
6.05%
38.43%
19.12%
1.63%
1999 05-09-1999 64608 66652 131260 73706 56.15% 69206 4500+T 1 57554 1. AKKARAKI YELLAPPA BANGAPPA
2. SHIVALINGASWAMI
3. R. THIMMAYYA
4. CHANDRAPPA
M
M
M
M
INC
JD(U)
BJP
CPM
39973
14602
9112
5519
57.76%
21.10%
13.17%
7.97%
1994 26-11-1994 58126 61071 119197 57983 48.64% 55529 2454 61214 1. B.T. LALITHA NAIK
2. YELLAPPA
3. B. SHIVANNA
4. BASSANNA KOTE
5. KEMANNA
6. TIPPANNA
7. MUTHUSWAMY SETHU
8. LAXMI DEVIVH MASTER
9. A. PUSHPAVATHI
F
M
M
M
M
M
M
F
F
JD
KCP
INC
BJP
KRRS
BSP
IND
IND
IND
20946
14943
12973
2486
2109
841
600
437
194
37.72%
26.91%
23.36%
4.48%
3.80%
1.51%
1.08%
0.79%
0.35%
1989 24-11-1989 55196 56409 111605 49599 44.44% 45237 4362 62006 1. B. SYIVANNA
2. CHANDRAKANTH
3. A. PUSHPAVATI
4. MUTHUSAMY SETHU
5. N. CHANDRASEKHARAYYA
6. TIPPANNA
7. EARANNA NAIK
8. LAXMI DEVI
9. URUKUNDAPPA
M
M
F
M
M
M
M
F
M
INC
JNP(JP)
JD
IND
IND
IND
KRS
IND
IND
21705
9644
9546
1057
995
824
788
402
276
47.98%
21.32%
21.10%
2.34%
2.20%
1.82%
1.74%
0.89%
0.61%
1985 03-05-1985 42080 44762 86842 37525 43.21% 36309 1216 49317 1. A. PURSHPAVATHI
2. B. SHIVANNA
3. YELAKAPPA
4. D. YENKAPPA
5. ADEPPA HANUMANTAPPA
F
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
IND
17127
15790
2134
1130
128
47.17%
43.49%
5.88%
3.11%
0.35%
1983 01-05-1983 38985 41097 80082 34631 43.24% 32751 1880 45451 1. B. SHIVANNA
2. YELLAPPA RANGAPPA
3. ADEPPA
M
M
M
INC
JNP
BJP
17251
13708
1792
52.67%
41.86%
5.47%
1978 25-02-1978 37384 39007 76391 36700 48.04% 34751 1949 1. B. SHIVANNA
2. NOORYA NAIK HEMLYA NAIK
3. RAMJI NAIK GANKA NAIK
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
21752
9921
3078
62.59%
28.55%
8.86%
1972 05-03-1972 33960 34505 68465 32028 46.78% 30457 1571 36437 1. SHARANAPPA
2. AMBANNA
3. SADASHIVAPPA PATIL
4. SIDDAPPA BIJAPUR
M
M
M
M
NCO
INC
IND
BJS
12795
10579
6838
245
42.01%
34.73%
22.45%
0.80%
1967 21-02-1967 61678 32492 52.68% 29931 2561 29186 1. S. P. B. PATIL
2. SHARNAPPA
M
M
SWA
INC
19074
10857
63.73%
36.27%
1962 19-02-1962 56309 24488 43.49% 22726 1762 31821 1. SHARANAPPA
2. C. M. DEVINDRA NAIK
M
M
INC
LSS
16143
6583
71.03%
28.97%
1957 25-02-1957 52836 16535 31.29% 16535 36301 1. SIVANNA
2. SIDRAMAPPA
M
M
INC
IND
9595
6940
58.03%
41.97%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.