2028 ರ ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

1-ದೊಡ್ಡಬಾತಿ

2-ಬೇತೂರು(ಅಣಜಿ)

3-ಆನಗೋಡು

4-ಬೆಳವನೂರು

5-ಹದಡಿ

6-ಲೋಕಿಕೆರೆ

Pre Survey of Davanagere North Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Davanagere North Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 2008 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN S.S.MALLIKARJUN M INC 94019 LOKIKERE NAGARAJ M BJP 69547 24472
2018 GEN S A RAVINDRANATH M BJP 76540 S.S. MALLIKARJUN M INC 72469 4071
2013 GEN S S MALLIKARJUNA M INC 88101 S A RAVINDRANATH M BJP 30821 57280
2008 GEN S.A RAVINDRANATH M BJP 75798 B M SATHISH M JD(S) 21888 53910

Davanagere North Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 2008 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 119395 121845 241278 167980 69.62 166972 106 73298 1. S S MALLIKARJUN
2. LOKIKERE NAGARAJ
3. CHANDRASHEKAR B
4. BATHI SHANKAR
5. NOTA
6. SHRIDHARA PATEELA C
7. M G SRIKANTH
8. K MALLANNA
9. IDLI MANJU
10. MALLIKARJUNAPPA K M GUMMANURU
11. RUDRESHA GOUDA KOGALUR
12. MOHAMMED HAYATH M
13. KEERTHI KUMAR K S
14. SURJEETH G
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
UPJP
JD(S)
NOTA
AAAP
IND
KRS
IND
IND
IND
IND
IND
SANVP
94019
69547
1143
935
919
391
281
139
125
108
87
80
68
49
56
41.42
0.68
0.56
0.55
0.23
0.17
0.08
0.07
0.06
0.05
0.05
0.04
0.03
2018 12-May-2018 120692 119680 240405 157382 65.47 156257 1125 83023 1. S.A. RAVINDRANATH
2. S.S. MALLIKARJUN
3. ANANDA. M
4. ANANDAPPA JYOTHI
5. M.HANUMANTHAPPA
6. S.S. SUBHAN KHAN
7. B. P. MADEV
8. B .V. THIPPESWAMY. GOSHALE
9. HEBBALU KENCHAVEERAPPA
10. NAGARAJ. S
11. NASEER HUSSAIN
12. K.G.P. GNANAPRAKASH
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
SHS
IND
IND
IND
IND
VJCP
SBKP
KPJP
IND
76540
72469
5381
541
260
219
184
177
148
123
111
104
48.65
46.06
3.42
0.34
0.17
0.14
0.12
0.11
0.09
0.08
0.07
0.07
2013 05-05-2013 104130 103875 208005 134827 64.81% 134450 377 73178 1. S S MALLIKARJUNA
2. S A RAVINDRANATH
3. JAGADISH B S
4. T GANESHA DASAKARIYAPPA
5. B GNANA PRAKASH
6. MOHAMMED JABI
7. ANNAPPA S H
8. M BASAVARAJAIAH
9. RIZWAN SAB H B
10. H K KENCHAVEERAPPA
11. H G MALLIKARJUNA
12. JAMEEL AHAMED BELLARY
13. N J NINGAPPA
14. A M VEERAIAH
15. M SAVITHA PRAKASH
16. MANJUNATHA
17. T R INDRAMMA
18. ANAJI ANJINAPPA
19. G C PATIL
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
INC
BJP
KJP
JD(S)
IND
NCP
BSP
BSRCP
IND
VJCP
JD(U)
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
SJPA
88101
30821
6764
3537
1131
1003
361
345
334
280
260
259
240
235
227
169
137
130
116
65.53%
22.92%
5.03%
2.63%
0.84%
0.75%
0.27%
0.26%
0.25%
0.21%
0.19%
0.19%
0.18%
0.17%
0.17%
0.13%
0.1%
0.1%
0.09%
2008 16-05-2008 94730 93175 187905 105293 56.03% 105098 195+T 9 82612 1. S.A RAVINDRANATH
2. B M SATISH
3. MUTTON MOHAMMADALI.J
4. B KOTRESH KANCHIKERE
5. SUBHAN KHAN
6. K NARAYANA
7. HANUMANTHAPPA
8. N LALITHKUMAR JAIN
9. LAKKAVALLI S MANJUNATH
10. UMESH B. PATIL
11. B GNANAPRAKASH
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
JD(S)
LJP
BSP
IND
IND
SP
JD(U)
IND
IND
RAHS
75798
21888
2151
1277
1219
728
521
444
415
338
319
72.12%
20.83%
2.05%
1.22%
1.16%
0.69%
0.5%
0.42%
0.39%
0.32%
0.3%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.