2028 ರ ಚಿಂತಾಮಣಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

25-ಬುರುಡಗುಂಟೆ

26-ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ

27-ಮುರಗಮಲ್ಲ

28-ಮಾಡಿಕೆರೆ

29-ಕೋನಪಲ್ಲಿ

30-ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ

31-ಕೈವಾರ

Pre Survey of Chintamani Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Chintamani Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN DR. M.C. SUDHAKAR M INC 97324 J.K. KRISHNA REDDY M JDS 68272 29052
2018 GEN J K KRISHNA REDDY M JDS 87753 DR. M. C SUDHAKAR M BJP 82080 5673
2013 GEN J .KKRISHNAREDDY M JD(S) 68950 DR. M.C. SUDHAKAR M IND 67254 1696
2008 GEN M C SUDHAKAR M INC 58103 K M KRISHNA REDDY M JD(S) 56857 1246
2004 GEN DR SUDHAKAR M.C M INC 65256 KRISHNA REDDY K M M BJP 57156 8100
1999 GEN CHOWDA REDDY M IND 58977 K M KRISHNA REDDY M JD(U) 43315 15662
1994 GEN K.M. KRISHNAREDDY M JD 52293 CHOWDA REDDY M INC 51395 898
1989 GEN CHOWDA REDDY M INC 57139 KRISHNA REDDY K. M. M JD 37206 19933
1985 GEN K. M. KRISHNA REDDY M JNP 43965 CHOWDA REDDY M INC 36665 7300
1983 GEN CHOWDA REDDY M INC 39525 K. M. KRISHNA REDDY M JNP 29395 10130
1978 GEN CHOWDAREDDY M INC(I) 46062 T.K. GANGI REDDY M JNP 19692 26370
1972 GEN CHOWDA REDDY M IND 30277 V. SEETHAPPA M INC 22402 7875
1967 GEN T. K. G. REDDY M IND 29975 M. C. A. REDDY M INC 19705 10270
1962 GEN M. C. ANJANEYA REDDY M IND 21664 V. SEETHAPA M INC 16931 4733
1957 GEN T. K. GANGI REDDY M IND 16411 M. C. ANJANEYA REDDY M INC 12595 3816

Chintamani Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 111247 114171 225460 191011 84.72 189766 381 34449 1. DR M C SUDHAKAR
2. J K KRISHNA REDDY
3. G N VENUGOPAL
4. NOTA
5. C BYREDDY
6. SHIVAREDDY S
7. P V NAGAPPA
8. SUDHAKARA R
9. HIDAYATH
10. N C KRISHNAREDDY
11. KRISHNAREDDY K
12. SYED ALEEM PASHA
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
NOTA
AAAP
KRS
BSP
IND
IND
IND
IND
ILP(AP)
97324
68272
21711
866
633
450
450
222
202
185
173
144
51.05
35.81
11.39
0.45
0.33
0.24
0.24
0.12
0.11
0.1
0.09
0.08
2018 12-May-2018 107138 107306 214487 180818 84.30 179881 937 33669 1. J K KRISHNA REDDY
2. DR.M.C SUDHAKAR
3. VANI KRISHNAREDDY
4. NAA SHANKAR
5. N.R SUDHAKAR
6. T.C VENKATESHREDDY
7. BHASKAR ANKALAMADUGU SHIVAREDDY
8. SURESH Y.N
9. SRINATHA. L.V
10. M. SUDHAKAR
11. G.S SHUBHASH
12. SUDHAKARAREDDY K.V
13. KRISHNAREDDY
14. DR.S. RACHANA
15. SYED ALEEM PASHA
16. T.S SUDHAKARAREDDY
17. GHOUSE KHAN
18. KRISHNA REDDY .M
19. JAMEER PASHA
20. SYED AYUB
21. R. SUDHAKAR
22. M. KRISHNA REDDY
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
BPP
INC
BJP
IND
IND
IND
RMVP
DRAPP
IND
IND
IND
IND
IND
ANC
IND
AIMEP
IND
ASP
FCI
IND
IND
87753
82513
2233
1962
1425
794
384
359
355
286
276
227
219
192
151
126
126
122
116
107
88
67
48.55
45.65
1.24
1.09
0.79
0.44
0.21
0.20
0.20
0.16
0.15
0.13
0.12
0.11
0.08
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.05
0.04
2013 05-05-2013 94198 92267 186475 158148 84.80% 158113 35 28327 1. J.K.KRISHNAREDDY
2. DR. M.C. SUDHAKAR
3. VANI KRISHNAREDDY
4. SATHYANARAYANA MAHESH
5. G.S. SUBASH
6. HARI SUDHAKARA.V.
7. C. GOPINATH
8. T.S. SUDHAKARAREDDY
9. SHAFFI ULLA.D.S.
10. KRISHNAREDDY. J.K.
11. T.R. KURLAREDDY
12. N.SRINIVAS
13. HANUMANTHAPPA
14. SEETHAPPA. V
15. M. KRISHNAREDDY (M.K.)
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
IND
INC
BJP
IND
IND
CPM
IND
IND
IND
KJP
IND
IND
BSP
JD(U)
68950
67254
12665
1911
1706
1252
736
692
629
604
487
468
323
232
204
43.61%
42.54%
8.01%
1.21%
1.08%
0.79%
0.47%
0.44%
0.4%
0.38%
0.31%
0.3%
0.2%
0.15%
0.13%
2008 10-05-2008 87649 85395 173044 130723 75.54% 130710 13 42321 1. M C SUDHAKAR
2. K M KRISHNA REDDY
3. SATHYANARAYANA MAHESH
4. G.S. SUDHAKARA REDDY
5. N C KRISHNA REDDY
6. SUDHAKAR REDDY
7. N MUNISWAMY
8. VENKATARAVANA
9. C R VENKATESH
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
IND
IND
IND
BSP
IND
IND
58103
56857
8311
1950
1681
1546
1419
440
403
44.45%
43.5%
6.36%
1.49%
1.29%
1.18%
1.09%
0.34%
0.31%
2004 20-04-2004 87618 86338 173956 127540 73.31% 127540 46416 1. DR SUDHAKAR MC
2. SUDHAKARA REDDY G S
3. KUPENDRA C M
4. RAGHUNATHGOWDA S
5. KRISHNA REDDY K M
6. SRINATH REDDY N
M
M
M
M
M
M
INC
IND
KNDP
JD(S)
BJP
JP
65256
740
1231
2463
57156
694
51.16%
0.58%
0.96%
1.93%
44.81%
0.54%
1999 05-09-1999 80312 78640 158952 121718 76.58% 114747 6970+T 14 37234 1. CHOWDA REDDY
2. K M KRISHNA REDDY
3. N V SRIRAMA REDDY
4. G V ASHWATHANARAYANA REDDY
M
M
M
M
IND
JD(U)
INC
CPM
58977
43315
10349
2106
51.40%
37.75%
9.02%
1.84%
1994 26-11-1994 71025 70292 141317 111904 79.19% 109907 1997 29413 1. K.M. KRISHNAREDDY
2. CHOWDAREDDY
3. N. SHIVANNA
4. D. SADAPPA
5. J.V. NARAYANASWAMY
6. G.C. BYREDDY
7. H.V. GOVINDARAJU
8. B. KRISHNAPPA
9. A. VISWESWARARAO
10. G. AKKALAPPA
11. B. MOHAMED OBEDULLA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
BSP
BJP
KCP
CPM
IND
SP
IND
IND
IND
52293
51395
1431
1293
1178
1052
553
456
123
80
53
47.58%
46.76%
1.30%
1.18%
1.07%
0.96%
0.50%
0.41%
0.11%
0.07%
0.05%
1989 24-11-1989 65685 62129 127814 100265 78.45% 96468 3797 27549 1. GHOWDA REDDY
2. KRISHNA REDDY K. M.
3. DODDANARAYANA REDDY
4. NARAYANA SWAMY J. V.
5. KADIRAPPA
6. MUNEPPA C.
7. ANJANEYA REDDY L.
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
IND
IND
IND
IND
57139
37206
1191
520
266
108
38
59.23%
38.57%
1.23%
0.54%
0.28%
0.11%
0.04%
1985 03-05-1985 52191 49136 101327 81808 80.74% 80630 1178 19519 1. K. M. KRISHNA REDDY
2. CHOWDA REDDY
M
M
JNP
INC
43965
36665
54.53%
45.47%
1983 01-05-1983 46958 43912 90870 70628 77.72% 68920 1708 20242 1. CHOWDA REDDY
2. K. M. KRISHNA REDDY
M
M
INC
JNP
39525
29395
57.35%
42.65%
1978 25-02-1978 41994 41142 83136 68681 82.61% 67229 1452 14455 1. CHOWDAREDDY
2. T.K. GANGIREDDY
3. MOHAMMED FAZLULLA SHARIEF
4. N.SHIVANNA
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
46062
19692
914
561
68.52%
29.29%
1.36%
0.83%
1972 05-03-1972 41189 39013 80202 57953 72.26% 56354 1599 22249 1. CHOWDA REDDY
2. V. SEETHAPPA
3. C. V. A. NARAYANA REDDY
4. M. R. SESHAGIRI
M
M
M
M
IND
INC
CPM
NCO
30277
22402
2099
1576
53.73%
39.75%
3.72%
2.80%
1967 21-02-1967 67024 52127 77.77% 49680 2447 14897 1. T. K. G. REDDY
2. M. C. A. REDDY
M
M
IND
INC
29975
19705
60.34%
39.66%
1962 19-02-1962 57642 40267 69.86% 38595 1672 17375 1. M. C. ANJANEYA REDDY
2. V. SEETHAPA
M
M
IND
INC
21664
16931
56.13%
43.87%
1957 25-02-1957 47894 31789 66.37% 31789 16105 1. T. K. GANGI REDDY
2. M. C. ANJANEYA REDDY
3. R. NARAYANASWAMY
4. B. SREENIVASA RAO
M
M
M
M
IND
INC
PSP
IND
16411
12595
2074
709
51.62%
39.62%
6.52%
2.23%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.