2028 ರ ಚಿಂಚೋಳಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

44-ಶಾದಿರ(ಕುಂಚಾವರಂ)

45-ಐನೋಳ್ಳಿ

46-ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ

47-ಚಂದನಕೇರಾ(ಐನಾಪೂರ)

48-ಸುಲೇಪೇಟ

49-ನಿಡಗುಂದಾ

30- ಅರಣಕಲ್

31-ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ(ಹೆಚ್)ಹೆಬ್ಬಾಳ

32-ತೆಂಗಳಿ

33-ಕೋಡ್ಲಿ

Pre Survey of Chincholi Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Chincholi Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 (SC)
2023 (SC) AVINASH UMESH JADHAV M BJP 69963 SUBHASH V RATHOD M INC 69105 858
2018 (SC) DR. UMESH G JADHAV M INC 73905 SUNIL Y VALLYAPURE M BJP 54693 19212
2013 (SC) DR UMESH G JADAV M INC 58599 SUNIL VALLYAPUR M KJP 32539 26060
2008 (SC) SUNIL VALLYAPUR M BJP 35491 BABURAO CHAUHAN M INC 28580 6911
2004 GEN VIJANATH PATIL M JD(S) 36184 KAILASNATH PATIL M INC 31067 5117
1999 GEN KAILASHNATH PATIL M INC 42814 VAIJNATH PATIL M JD(S) 16551 26263
1994 GEN VAIJANATH PATIL M JD 56373 KAILASHNATH PATIL M INC 17320 39053
1989 GEN VEERENDRA PATIL M INC 29762 VAIJANATH PATIL M JNP(JP) 27717 2045
1985 GEN VEERAYYA SWAMI MAHALINGAYYA M INC 20387 CHANDER RAO PATIL M JNP 18847 1540
1983 GEN DEVENDRAPPA GHALAPPA JAMADAR M INC 19513 VAIJNATH SANGAPPA PATIL M JNP 19425 88
1978 GEN DEVENDRAPPA GHALAPPA JAMADAR M INC(I) 25963 VAIJNATH PATIL SANGAPPA PATIL M JNP 19508 6455
1972 GEN DEVENDRAPPA GHALAPPA M INC 24364 C. P. BASWANTRAO PATIL M NCO 15322 9042
1967 GEN V. P. BASAPPA M INC 31030 R. R. J. RAO M SWA 3617 27413
1962 GEN VEERENDRA PATIL M INC 13391 SHARANGOWDA SIDRAMAYYA M SWA 10353 3038
1957 GEN VEERENDRA PATIL BASSAPPA M INC 9539 SAIBANNA NARSAPPA M IND 6291 3248

Chincholi Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 103849 99736 203600 150090 73.72 148937 153 53510 1. AVINASH UMESH JADHAV
2. SUBHASH V RATHOD
3. SANJEEVAN YAKAPUR
4. GOUTAM
5. NOTA
6. RAMESH
7. GOUTAM
8. AVINASH
9. SHAMRAO
10. SUBHASHCHANDRA
11. SANTOSH
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
BSP
NOTA
KRS
AAAP
IND
IND
IND
IND
69963
69105
6555
1078
1003
543
482
393
390
226
202
46.66
46.09
4.37
0.72
0.67
0.36
0.32
0.26
0.26
0.15
0.13
2018 12-May-2018 98673 94961 193648 133188 68.78 131916 1272 60460 1. DR. UMESH G JADHAV
2. SUNIL Y VALLYAPURE
3. SUSHILABAI B KORVI
4. MITHUN KHEMU RATHOD
5. VIJAYLAXMI LAXMAN OMKAR
6. BASAVARAJ ANWARKAR
7. GOUTAM MANIK MORE
8. BASAWARAJ M WADI
9. SRIKANT MANIKRAO
10. SHANKAR JADHAV
M
M
F
M
F
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
IND
AIMEP
IND
NAC
INCP
DRAPP
BHPP
73905
54693
1621
391
317
246
233
185
176
149
55.57
41.12
1.22
0.29
0.24
0.18
0.18
0.14
0.13
0.11
2013 05-05-2013 87499 81838 169337 113341 66.93% 112983 358 55996 1. DR UMESH G JADAV
2. SUNIL VALLYAPUR
3. RAMESH YAKAPUR
4. SUNIL MOTHILAL
5. GOUTAM B BOMNALLI
6. SANDEEP CHAWAN
7. MALLIKARJUN GAJRE
8. VENKATESHWARAO KUPAVAT
9. DR. OMRAJ RATTOD
10. BASAVARAJ. M. WADI
11. GOPAL L RATTOD
12. VITHAL KERI AMBALGA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
KJP
BJP
IND
BSP
IND
JD(S)
JD(U)
IND
IND
SP
BSRCP
58599
32539
12333
3081
1374
1288
1218
678
588
529
448
308
51.87%
28.8%
10.92%
2.73%
1.22%
1.14%
1.08%
0.6%
0.52%
0.47%
0.4%
0.27%
2008 22-05-2008 78417 77633 156050 84335 54.04% 84295 40 71715 1. SUNIL VALLYAPUR
2. BABURAO CHAUHAN
3. GOPALRAO KATTIMANI
4. SHANKAR BAYYA
5. MALLIKARJUN GAJRE
6. SHIVUKUMAR KOLLUR
7. S.H.HOSAMANI
8. MANIK
9. BASVARAJ ANWARKAR
10. SHAMRAO
11. RAVI.G.MANTH
12. DHULAPPA HODEBEERNALLI
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
BSP
IND
IND
SP
IND
IND
IND
IND
IND
35491
28580
7909
3395
2834
1981
1184
871
608
574
471
397
42.1%
33.9%
9.38%
4.03%
3.36%
2.35%
1.4%
1.03%
0.72%
0.68%
0.56%
0.47%
2004 20-04-2004 77642 78651 156293 92717 59.32% 92620 97+T 11 63576 1. AMJAD ALI S/O AHMED PATIL
2. BASAVARAJ ANWARKAR
3. PATIL R R
4. JAGNNATH REDDY MALI PATIL
5. DR SHIVAKUMAR SWAMY
6. VIJANATH PATIL
7. KAILASNATH PATIL
8. VEERAYYA SWAMI M
9. DR OMNATH RATHOD
M
M
M
M
M
M
M
M
M
IND
IND
SP
KNDP
BSP
JD(S)
INC
BJP
JP
782
1672
818
834
1497
36184
31067
17794
1972
0.84%
1.80%
0.88%
0.89%
1.61%
39.02%
33.50%
19.19%
2.12%
1999 05-09-1999 67880 69809 137689 86635 62.92% 81739 4896 51054 1. KAILASHNATH PATIL
2. VAIJNATH PATIL
3. SHIVASHARNAPPA JAPATTI
4. SYED MASTAN ALI
5. R.R.PATIL
6. DR. H.S. SHIVPUR
7. UMA PATIL
M
M
M
M
M
M
F
INC
JD(S)
BJP
IND
SP
BSP
IND
42814
16551
15724
3462
2047
731
410
52.38%
20.25%
19.24%
4.24%
2.50%
0.89%
0.50%
1994 26-11-1994 62766 63076 125842 83597 66.43% 81552 2045 42245 1. VAIJANATH PATIL
2. KAILASHNATH PATIL
3. JARNAPPA CHINCHOLI
4. SUBHAS
5. JAGADEV S. ANAWARKER
6. SRIKANTHRAO
7. BHEEMSINGH
8. CHENDRASHEKER
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
KCP
BJP
RPI
IND
IND
IND
56373
17320
4549
1688
578
477
341
226
69.13%
21.24%
5.58%
2.07%
0.71%
0.58%
0.42%
0.28%
1989 24-11-1989 57857 58350 116207 77923 67.06% 72629 5294 38284 1. VEERENDRA PATIL
2. VAIJANATH PATIL
3. KISHAN
4. BASSAYYA
5. BHIMANNA
6. B. S. KANKERI
7. SUSHILA BAI
M
M
M
M
M
M
F
INC
JNP(JP)
IND
JD
IND
IND
IND
29762
27717
7303
6072
1286
280
209
40.98%
38.16%
10.06%
8.36%
1.77%
0.39%
0.29%
1985 03-05-1985 45685 47382 93067 44925 48.27% 44010 915 48142 1. VEERAYYA SWAMI MAHALINGAYYA
2. CHANDER RAO PATIL
3. B. N. PATIL
4. SHAMRAO RAMTEERTH
5. SHANTAPPA NARASAPPA
6. K. BASIREDDY TIPPAREDDY PATIL
7. KAILAS NAGAPPA
8. B. VEERSHETTY IMDAPUR
9. BHIMANNA RAYAPPA RAJ
10. VISHNU RAO
11. ABDUL MAJEED
12. SAIBANNA CHANDRAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JNP
BJP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
20387
18847
1482
1090
607
583
314
202
188
134
115
61
46.32%
42.82%
3.37%
2.48%
1.38%
1.32%
0.71%
0.46%
0.43%
0.30%
0.26%
0.14%
1983 01-05-1983 41019 44474 85493 52211 61.07% 50492 1719 33282 1. DEVENDRAPPA GHALAPPA JAMADAR
2. VAIJNATH SANGAPPA PATIL
3. M. ABDUL RASID M. ABDUL KARIMSAB
4. SHIVARAM NAIK GOVIND NAIK
5. BASWARAJ SANGAPPA KANAKERI
6. BASWARAJ REVANSIDDAPPA
7. KALYANAPPA GUNDAPPA PATIL
8. SHAM SUNDER MOOLI
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JNP
IND
BJP
IND
IND
IND
IND
19513
19425
5937
2109
1131
942
862
573
38.65%
38.47%
11.76%
4.18%
2.24%
1.87%
1.71%
1.13%
1978 25-02-1978 37688 39578 77266 52192 67.55% 50321 1871 25074 1. DEVENDRAPPA GHALAPPA JAMADAR
2. VAIJNATH PATIL SANGAPPA PATIL
3. VEERAREDDY SERI
4. SHANKARAPPA SHIVPURE
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
25963
19508
4123
727
51.59%
38.77%
8.19%
1.44%
1972 05-03-1972 38037 37547 75584 42177 55.80% 40933 1244 33407 1. DEVENDRAPPA GHALAPPA
2. C. P. BASWANTRAO PATIL
3. V. BASSAPPA IMDAPUR
M
M
M
INC
NCO
IND
24364
15322
1247
59.52%
37.43%
3.05%
1967 21-02-1967 62199 37091 59.63% 35268 1823 25108 1. V. P. BASAPPA
2. R. R. J. RAO
3. S. SHARNAPPA
M
M
M
INC
SWA
IND
31030
3617
621
87.98%
10.26%
1.76%
1962 19-02-1962 52980 24591 46.42% 23744 847 28389 1. VEERENDRA PATIL
2. SHARANGOWDA SIDRAMAYYA
M
M
INC
SWA
13391
10353
56.40%
43.60%
1957 25-02-1957 49473 15830 32.00% 15830 33643 1. VEERENDRA PATIL BASSAPPA
2. SAIBANNA NARSAPPA
M
M
INC
IND
9539
6291
60.26%
39.74%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.