2028 ರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

1-ಆಲ್ದೂರು

2-ಅಂಬಳೆ

3-ಬಿಂಡಿಗಾ

4-ದೇವದಾಬ(ಖಾಂಡ್ಯ)

5-ಕುರುವಂಗಿ

6-ಸಿಂಧಿಗೆರೆ(ಲಕ್ಯಾ)

7-ಮೈಲಿಮನೆ(ವಸ್ತಾರೆ)

Pre Survey of Chikmagalur Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Chikmagalur Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN H. D. THAMMAIAH M INC 85054 C. T. RAVI M BJP 79128 5926
2018 GEN C T RAVI M BJP 70863 B L SHANKAR M INC 44549 26314
2013 GEN C.T RAVI M BJP 58683 K S SHANTHE GOWDA M INC 47695 10988
2008 GEN C.T RAVI M BJP 48915 S.L.BHOJEGOWDA M JD(S) 33831 15084
2004 GEN RAVI C.T M BJP 57165 SAGEER AHMED C.R M INC 32292 24873
1999 GEN C.R SAGEER AHMED M INC 25707 C.T RAVI M BJP 24725 982
1994 GEN C.R. SAGEER AHMAD M INC 19823 B.K. SUNDRESH M CPI 18841 982
1989 GEN C. R. SAGEER AHAMED M INC 31411 S. V. MANJUNATH M JNP(JP) 20209 11202
1985 GEN B. SHANKARA M IND 26288 C. R. SAGEER AHAMED M INC 22938 3350
1983 GEN H. A. NARAYANA GOWDA M JNP 26766 K. R. HIRIYANNA GOWDA M INC 17134 9632
1978 GEN C. A. CHANDRE GOWDA M INC(I) 26113 B. L. SUBBAMMA F JNP 18102 8011
1972 GEN E. E. VAZ M INC 21288 C. R. SHIVANANDA M NCO 7528 13760
1967 GEN C. M. S. SASTHRI M PSP 12397 B. L. SUBBAMMA F INC 10011 2386
1962 GEN B. L. SUBBAMMA F INC 9717 C. M. S. SHASTHRI M PSP 6378 3339
1957 (SC)
(SC)
L. H. THIMMA BOVI
A. M. BASAVA GOWDA
M
M
INC
IND
17495
18851
G. PUTTASWAMY
M. HUCHE GOWDA
M
M
IND
INC
7236
17041
10259
1810

Chikmagalur Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 114173 116544 230738 170832 74.04 169223 269 59906 1. H D THAMMAIAH
2. C T RAVI
3. B M THIMMA SHETTY
4. NOTA
5. YATHISH B J
6. SUDHA K B
7. EREGOWDA M P
8. SHASHIDHARA B G
9. SYED ZABI
10. MOHSINA
11. M G VIJAY KUMAR
12. H C MULLAPPA SHETTY
13. C K JAGADEESHA.
14. SHIVA PRAKASH
15. AFZAL PASHA
16. NOORULLA KHAN
17. MUNIYAPPA
M
M
M
-
M
F
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
NOTA
UPJP
BSP
AAAP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
KRS
IND
IND
IND
85054
79128
1763
849
672
531
524
392
269
224
143
109
107
104
82
61
60
50.01
46.53
1.04
0.5
0.4
0.31
0.31
0.23
0.16
0.13
0.08
0.06
0.06
0.06
0.05
0.04
0.04
2018 12-May-2018 107971 108235 216230 161387 74.64 159914 1473 54843 1. C T RAVI
2. SHANKAR B L
3. HARISHA B H
4. M G VIJAYAKUMAR
5. LAKSHMANA
6. VISHWANATHAN M
7. NURULLA KHAN
8. B V RANJITH
9. K R RAMASHETTY
10. H D REVANNA
11. JOHAR ANJUM
12. K ANANDASHETTY
13. G M JAYAKUMAR
14. MOHSINA
15. YOGEESHA N H
16. MANSOOR AHMED
17. MUNIYA BHOVI
18. B M THIMMA SHETTY
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
IND
IND
AIMEP
SHS
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
70863
44549
38317
1419
849
792
528
383
329
272
264
243
229
223
204
194
132
124
43.98
27.65
23.78
0.88
0.53
0.49
0.33
0.24
0.20
0.17
0.16
0.15
0.14
0.14
0.13
0.12
0.08
0.08
2013 05-05-2013 96600 94575 191175 139158 72.79% 139045 113 52017 1. C T RAVI
2. K S SHANTHE GOWDA
3. S L DHARME GOWDA
4. DR. K B VEDAMURTHY
5. APSAR PASHA
6. SNAKE NARESH KUMAR
7. DWARAKISH
8. K REVANNA
9. M M SUDEER
10. MUNIYA BHOVI
11. DHARME GOWDA
12. COM|| SURESH
13. U K GURUSHANTHAPPA
14. HARISHA T
15. APSAR PASHA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
KJP
NCP
IND
HND
IND
IND
IND
IND
CPIM
IND
JD(U)
IND
58683
47695
24913
3541
801
681
574
403
387
365
281
226
172
162
161
42.2%
34.3%
17.92%
2.55%
0.58%
0.49%
0.41%
0.29%
0.28%
0.26%
0.2%
0.16%
0.12%
0.12%
0.12%
2008 16-05-2008 88789 86675 175464 119342 68.01% 119248 94+T 26 56122 1. C.T RAVI
2. S.L.BHOJEGOWDA
3. K.B.MALLIKARJUNA
4. B.AMJAD
5. PARASMAL.M
6. M.K.PRASANNA KUMAR
7. J.B.UMESH CHANDRA
8. COMRADE!! K.C.DHARMESH
9. DR SHIVAJI NAYAK
10. H.G.THEJAMURTHY
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
JD(S)
INC
CPI
IND
BSP
RAHS
IND
SP
IND
48915
33831
29015
3063
1301
1169
781
399
388
386
41.02%
28.37%
24.33%
2.57%
1.09%
0.98%
0.65%
0.33%
0.33%
0.32%
2004 26-04-2004 71721 70620 142341 98594 69.26% 98414 0+T 202 43747 1. DR KUMARSWAMY K E
2. NAGESH K P
3. SAGEER AHMED C R
4. RAVI CT
M
M
M
M
JD(S)
JP
INC
BJP
6466
2491
32292
57165
6.55%
2.52%
32.75%
57.98%
1999 11-09-1999 70089 69313 139402 88657 63.60% 83311 5346+T 71 50745 1. CR SAGEER AHMED
2. CT RAVI
3. SL BHOJEGOWDA
4. IB SHANKAR
5. HM RENUKARADHYA
6. HH DEVARAJ
7. SULTAN AHMED
8. MARIYAMMA
M
M
M
M
M
M
M
F
INC
BJP
IND
JD(S)
CPI
JD(U)
BSP
ADMK
25707
24725
13384
7703
6276
3432
1744
340
30.86%
29.68%
16.07%
9.25%
7.53%
4.12%
2.09%
0.41%
1994 26-11-1994 62275 59720 121995 79533 65.19% 78068 1465 42462 1. C.R. SAGEER AHMAD
2. B.K. SUNDRESH
3. I.B. SHANKAR
4. T. SRIDEVI
5. M.D. GANGAIAH
6. B.M. SAMAD
7. B.R. VISHWANATH
8. MANOJ K.N.
9. VIJAYA DEVA
M
M
M
F
M
M
M
M
M
INC
CPI
JD
BJP
BSP
KCP
IND
IND
IND
19823
18841
17702
15098
4626
1506
236
139
97
25.39%
24.13%
22.68%
19.34%
5.93%
1.93%
0.30%
0.18%
0.12%
1989 24-11-1989 62462 58515 120977 81491 67.36% 75339 6152 39486 1. C. R. SAGEER AHAMED
2. S. V. MANJUNATH
3. H. A. NARAYANA GOWDA
4. P. V. LOKESH
5. S. RAMACHANDRA RAO
6. MUKUNDA
7. K. N. MANOJ
M
M
M
M
M
M
M
INC
JNP(JP)
JD
CPI
IND
IND
IND
31411
20209
10845
8329
4166
239
140
41.69%
26.82%
14.39%
11.06%
5.53%
0.32%
0.19%
1985 03-05-1985 48553 44009 92562 63038 68.10% 61943 1095 29524 1. B. SHANKARA
2. C. R. SAGEER AHAMED
3. H. A. NARAYANA GOWDA
4. RAJAIAH
5. R. L. TUKARAM
6. L. V. KRISHNA MURTHY
M
M
M
M
M
M
IND
INC
JNP
IND
IND
IND
26288
22938
11795
798
91
33
42.44%
37.03%
19.04%
1.29%
0.15%
0.05%
1983 01-05-1983 39487 37913 77400 46552 60.14% 45633 919 30848 1. H. A. NARAYANA GOWDA
2. K. R. HIRIYANNA GOWDA
3. M. N. VITTALACHARYA
4. C. M. NOORULLA SHARIFF
M
M
M
M
JNP
INC
BJP
IND
26766
17134
1257
476
58.65%
37.55%
2.75%
1.04%
1978 25-02-1978 36931 33727 70658 49969 70.72% 48261 1708 20689 1. C. A. CHANDRE GOWDA
2. B. L. SUBBAMMA
3. A. M. NINGE GOWDA
4. P. B. S. MANI
5. V. ACHUTHAN
M
F
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
ADK
IND
26113
18102
3152
590
304
54.11%
37.51%
6.53%
1.22%
0.63%
1972 05-03-1972 34149 30642 64791 33794 52.16% 32674 1120 30997 1. E. E. VAZ
2. C. R. SHIVANANDA
3. B. GOVINDA RAJU
4. K. P. R. PRABHU
5. B. A. KRKSHNEGOWDA
6. S. V. T. GUPTA
M
M
M
M
M
M
INC
NCO
IND
BJS
SWA
SOP
21288
7528
1834
1392
485
147
65.15%
23.04%
5.61%
4.26%
1.48%
0.45%
1967 21-02-1967 50869 24546 48.25% 22408 2138 26323 1. C. M. S. SASTHRI
2. B. L. SUBBAMMA
M
M
PSP
INC
12397
10011
55.32%
44.68%
1962 19-02-1962 52779 23570 44.66% 21751 1819 29209 1. B. L. SUBBAMMA
2. C. M. S. SHASTRY
3. SANNEGOWDA
F
M
M
INC
PSP
IND
9717
6378
5656
44.67%
29.32%
26.00%
1957 25-02-1957 87154 75163 43.12% 75163 11991 1. A. M. BASAVA GOWDA
2. L. H. THIMMA BOVI (SC)
3. M. HUCHE GOWDA
4. G. PUTTASWAMY (SC)
5. B. M. LAXMANA GOWDA
6. D. NINGAIAH (SC)
7. M. V. GURUBASAPPASETTY
M
M
M
M
M
M
M
IND
INC
INC
IND
PSP
PSP
IND
18851
17495
17041
7236
6250
5051
3239
25.08%
23.28%
22.67%
9.63%
8.32%
6.72%
4.31%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.