2028 ರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

1-ಪೆರೇಸಂದ್ರ

2-ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ

3-ನಂದಿ

4-ಅಗಲಗುರ್ಕಿ

5-ಮಂಚನಬೆಲೆ

Pre Survey of Chikkaballapur Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Chikkaballapur Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN PRADEEP ESHWAR M INC 86224 DR. K. SUDHAKAR M BJP 75582 10642
2018 GEN DR. K. SUDHAKAR M INC 82006 K.P.BACHEGOWDA M JDS 51575 30431
2013 GEN DR. K SUDHAKAR M INC 74914 K P BACHEGOWDA M JD(S) 59866 15048
2008 GEN K P BACHCHE GOWDA M JD(S) 49774 S V ASHWATANARAYANA REDDY M INC 26473 23301
2004 (SC) MUNIYAPPA S.M M INC 45993 SHIVANANDA M M JD(S) 35613 10380
1999 (SC) K.V. ANASUYAMMA NATARAJAN F INC 39460 M. SHIVANANDA M JD(U) 26132 13328
1994 (SC) M. SHIVANANDA M IND 39520 K.M. MUNIYAPPA M JD 20544 18976
1989 (SC) RENUKA RAJENDRAN F INC 39958 K. M. MUNIYAPPA M JNP(JP) 25646 14312
1985 (SC) K. M. MUNIYAPPA M JNP 39216 K. N. NAGAPPA M INC 27091 12125
1983 (SC) A. MUNIYAPPA M IND 40751 RENUKA RAJENDRAN F INC 21823 18928
1978 (SC) RENUKA RAJENDRAN F INC(I) 32378 MUNIYAPA A. M JNP 22008 10370
1972 GEN C. V. VENKATARAYAPPA M INC 27804 R. B. PILLAPPA M IND 20733 7071
1967 GEN K. M.PUTTASWAMY M INC 16302 K. VENKATAKRISHNAPPA M IND 12984 3318
1962 GEN C. V. VENKATARAYAPPA M IND 23362 T. S. VENKATARAMANAIAH M INC 13373 9989
1957 (SC)
(SC)
S. MUNI RAJU
A. MUNIYAPPA
M
M
INC
INC
29149
25652
C. V. VENKATARAYAPPA
BANDI MUNIYAPPA
M
M
IND
IND
27947
24436
1202
1216

Chikkaballapur Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 103362 106465 209846 185151 88.23 183767 344 24695 1. PRADEEP ESHWAR
2. DR K SUDHAKAR
3. K P BACHE GOWDA
4. NOTA
5. DR M M BHASHA NANDI
6. PILLA ANJINAPPA
7. ANJINAPPA P
8. SUDHAKAR N
9. ALTAF AHMED
10. CHANDRASHEKAR H C
11. SYED AMANULLA
12. T VENKATA SIVUDU
13. B K PRASAD
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
NOTA
AAAP
BSP
KRS
IND
IND
IND
IND
IND
PBI
86224
75582
19815
1050
773
338
304
181
145
138
135
70
62
46.65
40.9
10.72
0.57
0.42
0.18
0.16
0.1
0.08
0.07
0.07
0.04
0.03
2019 12/5/2019 99503 100750 200275 173876 86.81 172902 974 26399 1.DR. K.SUDHAKAR
2.M. ANJANAPPA
3.N. RADHAKRISHNA
4.D.R.NARAYANA SWAMY
5.PHANIRAJ . S.V
6.DR. M.M. BASHA NANDI
7.SYED ASIF
8.DILSHAD BEGUM
9.ARIKERE MUNIRAJU. D
M
M
M
M
M
M
M
F
M
BJP
INC
JD(S)
BSP
UPP
IND
IND
IND
IND
84389
49588
35869
1319
619
533
244
175
166
48.80
28.67
20.74
0.76
0.35
0.30
0.14
0.10
0.09
2018 12-May-2018 98740 99061 197826 173530 87.72 172753 777 24296 1. DR. K. SUDHAKAR
2. K.P.BACHEGOWDA
3. NAVEEN KIRAN K.V.
4. DR. G.V. MANJUNATHA
5. N NARASIMHAMURTHY B.E.,
6. ASHOKA.M.B
7. NAVEEN KUMAR
8. SUDHAKAR
9. S.N.TABASSUM
10. SUDHAKAR
11. NAVEEN KUMAR G.
12. SUDHAKARA
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
INC
JD(S)
IND
BJP
KP
ASP
IND
IND
AIMEP
IND
IND
IND
82006
51575
29433
5576
1830
851
369
285
232
226
198
172
47.27
29.73
16.97
3.21
1.05
0.49
0.21
0.16
0.13
0.13
0.11
0.10
2013 05-05-2013 89786 86581 176383 146785 83.21% 146709 76 29598 1. DR. K SUDHAKAR
2. K P BACHEGOWDA
3. A V BYREGOWDA
4. S V LOKESH
5. SUDHAKARA
6. DR. N LAKSHMIPATHI BABU
7. M SOMASHEKAR
8. M VENKATESH
9. BACHEGOWDA
10. AMEER MOHAMMED SADIQ
11. G R NARAYAN SWAMY
12. D A BACHEGOWDA
13. M A BASHA
14. N MANJUNATH
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
BSRCP
IND
KJP
BSP
IND
IND
IND
IND
IND
SAJP
JD(U)
74914
59866
3910
1692
1203
1156
1013
726
575
536
427
325
195
171
51.06%
40.81%
2.67%
1.15%
0.82%
0.79%
0.69%
0.49%
0.39%
0.37%
0.29%
0.22%
0.13%
0.12%
2008 10-05-2008 81445 78526 159971 126145 78.85% 126031 1+T 113 33826 1. K P BACHCHE GOWDA
2. S.V. ASHWATHANARAYANA REDDY
3. G H NAGARAJ
4. P S PRAKASH
5. M.M. BASHA
6. GUMMAPPA
7. M SOMASHEKAR
8. V NAGARAJ
9. V VENKATESH
10. K V VENKATESH
11. K NAGARAJ
12. R MUNIRAME GOWDA
13. BACHCHA REDDY
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
IND
BJP
BSP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
SP
IND
49774
26473
22041
16797
2766
2152
1685
1351
1272
544
511
344
321
39.49%
21.01%
17.49%
13.33%
2.19%
1.71%
1.34%
1.07%
1.01%
0.43%
0.41%
0.27%
0.25%
2004 20-04-2004 78222 76688 154910 111515 71.98% 111195 32+T 288 43395 1. LAKSHMAMMA N V
2. NANJUNDAPPA DR
3. MUNIYAPPA SM
4. SHIVANNA N
5. SHIVANANDA M
6. PRABHAVATI M
7. GOPALAKRISHNA KM
8. MUNIVENKATAPPA
F
M
M
M
M
F
M
M
IND
JD(U)
INC
BSP
JD(S)
LJNSP
IND
IND
979
18437
45993
7576
35613
933
634
1030
0.87%
16.53%
41.24%
6.79%
31.93%
0.83%
0.56%
0.92%
1999 05-09-1999 72561 71302 143863 104672 72.76% 97977 6695 39191 1. K.V. ANASUYAMMA NATARAJAN
2. M. SHIVANANDA
3. S. NARAYANAPPA
4. K.C. RAJAKANTH
5. M. GANGADHARAIAH
6. K.N VASANTHKUNAR
F
M
M
M
M
M
INC
JD(U)
JD(S)
IND
IND
IND
39460
26132
19293
8679
3453
960
40.27%
26.67%
19.69%
8.86%
3.52%
0.98%
1994 26-11-1994 66692 65210 131902 98659 74.80% 96556 2103 33243 1. M. SHIVANANDA
2. K.M. MUNIYAPPA
3. G. NARAYANAMMA
4. DR. CHENNAPPA
5. RENUKA RAJENDRAN
6. K.N. VASANTH KUMAR
7. R.K. THYAGARAJ
8. S. NAGAMANI
9. G. JAYALAKSHMI
10. G. KRISHNAPPA
11. D. RATHNAMMA
12. G. CHINNAIAH
13. B.C. RAMAKRISHNAPPA
14. N. DEVADAS
M
M
F
M
F
M
M
F
F
M
F
M
M
M
IND
JD
INC
BJP
IND
IND
KCP
IND
IND
BSP
IND
KCVP
IND
IND
39520
20544
20146
7782
3731
1264
1191
1149
392
389
232
109
64
43
40.93%
21.28%
20.86%
8.06%
3.86%
1.31%
1.23%
1.19%
0.41%
0.40%
0.24%
0.11%
0.07%
0.04%
1989 24-11-1989 62269 60396 122665 87389 71.24% 82224 5165 35276 1. RENUKA RAJENDRAN
2. K. M. MUNIYAPPA
3. V. NARASIMHAIAH
4. A. MUNIYAPPA
5. N. SRINIVASALU
6. D. N. NARASAPPA
7. R. K. THYAGARAJ
8. T. THIRUMALIYA
9. K. V. VENKATASHAMY
10. G. NARAYANAPPA
11. P. KRISHNA RAJ
12. H. ANJANAMMA
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
INC
JNP(JP)
JD
IND
BJP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
39958
25646
9857
1929
1472
1072
972
632
220
166
157
143
48.60%
31.19%
11.99%
2.35%
1.79%
1.30%
1.18%
0.77%
0.27%
0.20%
0.19%
0.17%
1985 03-05-1985 50010 48348 98358 68317 69.46% 67183 1134 30041 1. K. M. MUNIYAPPA
2. K. N. NAGAPPA
3. A. VENKATARAMAIAH
4. M. PRABHABATHI
M
M
M
F
JNP
INC
IND
IND
39216
27091
470
406
58.37%
40.32%
0.70%
0.60%
1983 01-05-1983 46762 45401 92163 65413 70.98% 63850 1563 26750 1. A. MUNIYAPPA
2. RENUKA RAJENDRAN
3. M. V. MUNIYAPPA
4. J. RAJAMMA
5. MUNIYAPPA
6. N. MUNISWAMY
7. N. RACHIAH
M
F
M
M
M
M
M
IND
INC
IND
IND
IND
ICJ
IND
40751
21823
461
229
221
202
163
63.82%
34.18%
0.72%
0.36%
0.35%
0.32%
0.26%
1978 25-02-1978 43080 41229 84309 59816 70.95% 58251 1565 24493 1. RENUKA RAJENDRAN
2. MUNIYAPA A.
3. MUNIYAPPA K.M.
4. MUNISWAMYN
5. HUSENAIAH
F
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
IND
32378
22008
2830
787
248
55.58%
37.78%
4.86%
1.35%
0.43%
1972 05-03-1972 37573 37475 75048 51103 68.09% 49798 1305 23945 1. C. V. VENKATARAYAPPA
2. R. B. PILLAPPA
3. T. M. RAMARAO
M
M
M
INC
IND
BJS
27804
20733
1261
55.83%
41.63%
2.53%
1967 21-02-1967 63282 40326 63.72% 38030 2296 22956 1. K. M.PUTTASWAMY
2. K. VENKATAKRISHNAPPA
3. A. B. KRISHNAPPA
4. G. MUNIYAPPA
M
M
M
M
INC
IND
IND
IND
16302
12984
7001
1743
42.87%
34.14%
18.41%
4.58%
1962 19-02-1962 60601 38997 64.35% 36735 2262 21604 1. C. V. VENKATARAYAPPA
2. T. S. VENKATARAMANAIAH
M
M
IND
INC
23362
13373
63.60%
36.40%
1957 25-02-1957 105055 107184 51.01% 107184 1. S. MUNI RAJU
3. C. V. VENKATARAYAPPA
2. A. MUNIYAPPA (SC)
4. BANDI MUNIYAPPA (SC)
M
M
M
M
INC
IND
INC
IND
29149
27947
25652
24436
27.20%
26.07%
23.93%
22.80%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.