2028 ರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

5-ಸೋಗಾಲ(ಅಕ್ಕೂರು)

6-ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿ

7-ಮಳೂರು

8-ಹೊಂಗನೂರು

9-ಮೈಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ(ಬೇವೂರು)

10-ಲಾಳಾಘಟ್ಟ

Pre Survey of Channapatna Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Channapatna Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN H.D. KUMARASWAMY M JDS 96592 C.P. YOGESHWARA M JDS 80677 15915
2018 GEN H.D.KUMARA SWAMY M JDS 87995 C.P.YOGESHWARA M BJP 66465 21530
2013 GEN C P YOGEESHWARA M SP 80099 ANITHA KUMARASWAMY M JD(S) 73635 6464
2011 GEN C P YOGESHWARA M BJP 75275 SL NAGARAJU M JD(S) 57472 17803
2009 GEN ASHWATH. M.C. M JD(S) 64517 C.P.YOGESHWARA M BJP 62235 2282
2008 GEN C.P.YOGESHWARA M INC 69356 M C ASHWATH M JD(S) 64426 4930
2004 GEN YOGESWARA C P M INC 64162 ASWATH M C M JD(S) 47993 16169
1999 GEN C P YOGESHWAR M IND 50716 SADATH ALI KHAN M INC 31888 18828
1994 GEN M.VARADE GOWDA M JD 67661 SADATH ALI KHAN M INC 39428 28233
1989 GEN SADAT ALI KHAN M INC 51010 M. VARADA GOWDA M JNP(JP) 42912 8098
1985 GEN M. VARADE GOWDA M JNP 47503 D. T. RAMU M INC 37704 9799
1983 GEN M. VARADE GOWDA M JNP 36910 T. V. KRISHNAPPA M INC 31094 5816
1978 GEN D.T.RAMU M INC(I) 32601 B.J. LINGE GOWDA M IND 19190 13411
1972 GEN T. V. KRISHNAPPA M INC 29120 SIVVARAMAIAH M NCO 20656 8464
1967 GEN T. V. KRISHNAPPA M IND 24875 B. J. LINGEGOWDA M INC 22991 1884
1962 GEN B. J. LINGE GOWDA M INC 22256 B. K. PUTTARAMAIAH M PSP 16003 6253
1957 GEN B. K. PUTTARAMAIAH M PSP 16343 B. J. LINGE GOWDA M INC 12651 3692

Channapatna Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 111582 118789 230381 197883 85.89 196686 88 32498 1. H DKUMARASWAMY
2. C P YOGESHWARA
3. GANGADHAR S
4. NOTA
5. G CHANDRASHEKARAIAH
6. C P SHARATH CHANDRA
7. PRAJAAKEEYA ABHISHEK S
8. KRISHNA A
9. ANDANAIAH
10. KUMARA SWAMY A C
11. SHIVARAMASHETTY D
12. PRADEEP T V
13. SHYAMALA
14. SYED JAVEED
15. C M SHABAZ KHAN
16. GIRISH I
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
JD(S)
BJP
INC
NOTA
BSP
AAAP
UPJP
IND
IND
IND
IND
IND
KRS
IMP
YSEP
SP
96592
80677
15374
1110
942
824
678
499
237
232
204
128
114
78
60
47
48.83
40.79
7.77
0.56
0.48
0.42
0.34
0.25
0.12
0.12
0.1
0.06
0.06
0.04
0.03
0.02
2018 12-May-2018 106569 111028 217606 189028 86.87 187910 1118 28578 1. H D KUMARA SWAMY
2. C P YOGEESHWARA
3. H M REVANNA
4. RATNAMMA
5. YOGISHA M
6. ASHWATH P
7. T M MANCHEGOWDA
8. J T PRAKASH
9. B M LOKESH
10. NAVYASHREE R
11. JAI KISSAN S R
12. K N SIDDARAJU
13. SHILPA K P
14. A KRISHNA
15. K V MANU
M
M
M
F
M
M
M
M
M
F
M
M
F
M
M
JD(S)
BJP
INC
IND
IND
ASP
IND
INCP
AIMEP
IND
IND
DRAPP
SJPL
IND
RMVP
87995
66465
30208
927
488
473
417
381
121
109
80
79
71
50
46
46.55
35.16
15.98
0.49
0.26
0.25
0.22
0.20
0.06
0.06
0.04
0.04
0.04
0.03
0.02
2013 05-05-2013 97784 100980 198769 168515 84.77% 168511 4 30254 1. C P YOGESHWARA
2. ANITHA KUMARASWAMY
3. SADATH ALLI KHAN
4. RAVIKUMAR GOWDA
5. SYED ZULFIKAR MEHDI
6. M C V MURTHY
7. V.S.SUJEEVAN KUMAR
8. SHIVARUDRAIAH
9. SUVARNA
10. B NAGARAJ
11. M.YOGESH
12. MUZAMIL PASHA
13. JAI KISAN S. R
14. J.T.PRAKASH
15. ASHRAF
M
F
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
SP
JD(S)
INC
BJP
IND
JD(U)
BSP
BDBRAJP
IND
KJP
IND
ANC
IND
IND
HJP
80099
73635
8134
1609
989
866
726
624
379
373
290
284
186
165
152
47.53%
43.7%
4.83%
0.95%
0.59%
0.51%
0.43%
0.37%
0.22%
0.22%
0.17%
0.17%
0.11%
0.1%
0.09%
2008 10-05-2008 90882 92911 183793 143627 78.14% 143560 67 40166 1. C.P.YOGESHWARA
2. M C ASHWATH
3. N.RAMESH
4. M.S.MUKARRAM
5. SYED ZULFIKAR MEHADI
6. J.T.PRAKASH
7. T.M.MANCHEGOWDA
8. BEERAIAH
9. M.SIDDARAMAIAH
10. SYED MOHAMMED ANSAR
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
BSP
IND
IND
IND
JD(U)
AIFB
SP
69356
64426
3434
2905
1835
463
421
256
241
223
48.31%
44.88%
2.39%
2.02%
1.28%
0.32%
0.29%
0.18%
0.17%
0.16%
2004 20-04-2004 82500 86002 168502 120490 71.50% 120477 13+T 3 48012 1. VIJAYKUMAR B
2. PUTTASWAMY L
3. YOGESWARA C P
4. ASWATH M C
5. APPAJI GOWDA H R
M
M
M
M
M
BJP
USYP
INC
JD(S)
IND
5698
933
64162
47993
1691
4.72%
0.77%
53.25%
39.83%
1.40%
1999 05-09-1999 80581 79078 159659 116429 72.92% 110223 6206+T 12 43230 1. CP YOGESHWAR
2. SADATH ALI KHAN
3. M VARDEGOWDA
4. TP PUTTA SIDDEGOWDA
M
M
M
M
IND
INC
JD(S)
BJP
50716
31888
16269
11350
46.01%
28.93%
14.76%
10.30%
1994 26-11-1994 72737 70998 143735 117175 81.52% 115584 1591 26560 1. M.VARADE GOWDA
2. SADATH ALI KHAN
3. D.T. RAMU
4. H.M. VENKATAPPA
5. B.V.VENKATESH
6. M. RAMU
7. G. CHANNABASAPPA
8. S.V. NARAYANACHARY
9. R.M. SIDDIAH
10. K. RAMDAS
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
KCP
BJP
JP
KRS
IND
IND
IND
IND
67661
39428
3319
3157
768
577
307
155
143
69
58.54%
34.11%
2.87%
2.73%
0.66%
0.50%
0.27%
0.13%
0.12%
0.06%
1989 24-11-1989 66120 65433 131553 104455 79.40% 101067 3388 27098 1. SADAT ALI KHAN
2. M. VARADA GOWDA
3. SU. THA. RAME GOWDA
4. R. J. KRISHNA
5. PUTTAMADU
6. CHANNE GOWDA
7. PREMA
M
M
M
M
M
M
F
INC
JNP(JP)
KRS
JD
BJP
IND
IND
51010
42912
2366
2008
1846
500
425
50.47%
42.46%
2.34%
1.99%
1.83%
0.49%
0.42%
1985 03-05-1985 57213 54970 112183 86911 77.47% 85891 1020 25272 1. M. VARADE GOWDA
2. D. T. RAMU
3. SIDDARAMU
M
M
M
JNP
INC
BJP
47503
37704
684
55.31%
43.90%
0.80%
1983 01-05-1983 48299 47769 96068 71801 74.74% 70671 1130 24267 1. M. VARADE GOWDA
2. T. V. KRISHNAPPA
3. J. BHOJA RAJ
4. B. C. CHANNEGOWDA
5. ABDUL JALEEL
6. JAVARAIAH
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
ICS
IND
IND
IND
36910
31094
1201
503
503
460
52.23%
44.00%
1.70%
0.71%
0.71%
0.65%
1978 25-02-1978 45471 43596 89067 71522 80.30% 70408 1114 17545 1. D.T.RAMU
2. B.J. LINGE GOWDA
3. T.V. RAMANNA
4. R.LINGAIAH
5. B.K. PATTARAMIYA
6. K.M. AZIZ
M
M
M
M
M
M
INC(I)
IND
JNP
INC
IND
IND
32601
19190
16263
1578
552
224
46.30%
27.26%
23.10%
2.24%
0.78%
0.32%
1972 05-03-1972 43385 41454 84839 54475 64.21% 53295 1180 30364 1. T. V. KRISHNAPPA
2. SIVVARAMAIAH
3. M. SHIVALINGAIAH
4. D. RAMACHANDRAN
5. C. S. GUNDAPPA
M
M
M
M
M
INC
NCO
IND
BJS
IND
29120
20656
1708
1304
507
54.64%
38.76%
3.20%
2.45%
0.95%
1967 21-02-1967 67164 51537 76.73% 48868 2669 15627 1. T. V. KRISHNAPPA
2. B. J. LINGEGOWDA
3. B. V. VENKATAGIRIGOWDA
M
M
M
IND
INC
IND
24875
22991
1002
50.90%
47.05%
2.05%
1962 19-02-1962 50064 39850 79.60% 38259 1591 10214 1. B. J. LINGE GOWDA
2. B. K. PUTTARAMAIAH
M
M
INC
PSP
22256
16003
58.17%
41.83%
1957 25-02-1957 45313 31924 70.45% 31924 13389 1. B. K. PUTTARAMAIAH
2. B. J. LINGE GOWDA
3. CHOODE GOWDA
M
M
M
PSP
INC
IND
16343
12651
2930
51.19%
39.63%
9.18%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.