2028 ರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

#

#

#

#

#

Pre Survey of Chamundeshwari Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Chamundeshwari Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1967 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN G. T. DEVEGOWDA M JDS 104873 S. SIDDEGOWDA M INC 79373 25500
2018 GEN G.T DEVEGOWDA M JDS 121325 SIDDARAMAIAH M INC 85283 36042
2013 GEN G.T. DEVE GOWDA M JD(S) 75864 M. SATHYANARAYANA M INC 68761 7103
2008 GEN M. SATYANARAYANA M INC 55828 C.N.MANJEGOWDA M BJP 41529 14299
2006 GEN SIDDARAMAIAH E. M INC 115512 SHIVABASAPPA M JD(S) 115255 257
2004 GEN SIDDARAMAIAH M JD(S) 90727 REVANNA SIDDAIAH L M INC 58382 32345
1999 GEN A.S. GURUSWAMY M INC 57107 SIDDARAMAIAH M JD(S) 50907 6200
1994 GEN SIDDARAMAIAH M JD 76823 A.S. GURUSWAMY M INC 44668 32155
1989 GEN RAJASHEKHARA MURTHY M. M INC 42892 SIDDARAMAIAH M JD 36483 6409
1985 GEN SIDDABAMAIAH M JNP 33725 K. RANGANIKA M INC 25454 8271
1983 GEN SIDDARAMAIAH M IND 26614 JAYADEVARAJE URS, D. M INC 23110 3504
1978 GEN D.JAYADEVARAJA URS M INC(I) 20529 M.RAJASHEKARA MURTHY M JNP 19450 1079
1972 GEN K. PUTTASWAMY M INC 20981 K. JAVARE GOWDA M IND 10849 10132
1967 GEN K. PUTTASWAMY M INC 15721 M. N. THIMMAIAH M PSP 9540 6181

Chamundeshwari Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1967 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 164222 164966 329223 247345 75.13 244898 240 81878 1. G T DEVEGOWDA
2. S SIDDEGOWDA
3. KAVEESH GOWDA V
4. NOTA
5. S HARISHA
6. KIRAN NAGESH KALYANI
7. JAYASHANKARA J
8. M S PRAVEEN
9. M RANGASWAMY
10. M M MAHESHA GOWDA
11. SIDDEGOWDA
12. SURESH
13. G M MAHADEVA
14. SHIVANNA B
15. M NAGARAJU
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
NOTA
UPJP
AAAP
BSP
KRS
IND
IND
IND
IND
IND
KPPR
IND
104873
79373
51318
2220
2219
1890
1393
1070
632
594
348
328
323
297
240
42.44
32.12
20.77
0.9
0.9
0.76
0.56
0.43
0.26
0.24
0.14
0.13
0.13
0.12
0.1
2018 12-May-2018 149926 145882 295843 226273 76.48 224714 1559 69570 1. G.T.DEVEGOWDA
2. SIDDARAMAIAH
3. S.R.GOPALRAO
4. P.KARIGOWDA
5. SHANTHARAJU
6. P.SURESHNAYAKA
7. M.S.PRAVEEN
8. GURUMALLESH
9. M.MANJU
10. RECHANNA M S
11. NANDEESHA.K.C
12. M. MADESHA
13. R.B. BASAVEGOWDA
14. P.PURUSHOTHAM
15. M.M.MAHESHAGOWDAM
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
IND
IND
IND
BJC
AIMEP
IND
IND
IND
SJPL
IND
IND
IND
121325
85283
12064
1665
826
779
686
662
278
257
212
200
181
170
126
53.62
37.69
5.33
0.74
0.37
0.34
0.30
0.29
0.12
0.11
0.09
0.09
0.08
0.08
0.06
2013 05-05-2013 122270 117178 239465 177761 74.23% 176962 48+T 751 61704 1. G.T. DEVE GOWDA
2. M. SATHYANARAYANA
3. APPANNA M
4. A. HEMANTHKUMAR GOWDA
5. SRINIVAS
6. MELLAHALLI MAHADEVASWAMY
7. KRISHNEGOWDA
8. MAHADEVAIAH
9. K. GOVINDA RAJU
10. C. MAHADEVU
11. CHIDANANDA K.P
12. P. KARIGOWDA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
KJP
BJP
IND
IND
SJPA
IND
SAJP
IND
BSRCP
IND
75864
68761
16799
8308
2433
1806
633
567
513
509
452
317
42.87%
38.86%
9.49%
4.69%
1.37%
1.02%
0.36%
0.32%
0.29%
0.29%
0.26%
0.18%
2008 10-05-2008 114118 109856 223974 150146 67.03% 150105 41+T 6 73828 1. M. SATYANARAYANA
2. MANJEGOWDA C.N.
3. C.BASAVEGOWDA
4. D.T. JAYAKUMAR
5. S.SURESH
6. B KARUNAKAR
7. H S SHIVASWAMY
8. K.GOVINDARAJU
9. NANJUNDARAJU.H.N
10. P.KARIGOWDA
11. KEMPANNA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
BSP
IND
SP
IND
IND
IND
IND
IND
55828
41529
35600
9337
2735
1521
816
724
722
663
630
37.19%
27.67%
23.72%
6.22%
1.82%
1.01%
0.54%
0.48%
0.48%
0.44%
0.42%
2004 26-04-2004 165892 156307 322199 208916 64.84% 208859 57+T 57 113283 1. REVANNA SIDDAIAH L
2. KARIGOWDA P
3. AYUB AHMED KHAN
4. DEVARAJU K
5. SIDDARAMAIAH
6. DASAPPA T
7. CHANDRA B
8. APPANNA M
9. KRISHNA SN
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
IND
IND
JP
JD(S)
IND
BSP
BJP
KNDP
58382
782
965
4089
90727
1996
9717
39648
2553
27.94%
0.37%
0.46%
1.95%
43.42%
0.95%
4.65%
18.97%
1.22%
1999 11-09-1999 124796 115246 240042 166036 69.17% 166014 22+T 14 74006 1. A.S. GURUSWAMY
2. SIDDARAMAIAH
3. APPANNA
4. B. CHANDRA
5. NAGANAHALLI S N KRISHNA
6. KALAMANDIRA GOVINDARAJU
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
IND
IND
IND
57107
50907
45855
5085
4438
2622
34.40%
30.66%
27.62%
3.06%
2.67%
1.58%
1994 26-11-1994 104189 96676 200865 144136 71.76% 141056 3080 56729 1. SIDDARAMAIAH
2. A.S. GURUSWAMY
3. APPANNA
4. THAMMAIAH
5. JOGANAIKA
6. S.LATHA
7. N. MANJUNATHA GOWDA
8. MAHADEVAIAH
9. SHIVAMALLAIAH
10. S. PUTTE GOWDA
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
JD
INC
BJP
JP
KRRS
KCP
IND
IND
IND
IND
76823
44668
13625
2086
1697
1017
451
300
262
127
54.46%
31.67%
9.66%
1.48%
1.20%
0.72%
0.32%
0.21%
0.19%
0.09%
1989 24-11-1989 72248 68050 140298 109918 78.35% 100592 9326 30380 1. RAJASHEKHARA MURTHY M.
2. SIDDARAMAIAH
3. SIDDA GOWDA S.
4. GURUMALLAPPA R.
5. SHAMBULINGA
6. PUTTE GOWDA G. M.
M
M
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
BJP
IND
IND
42892
36483
19916
491
444
366
42.64%
36.27%
19.80%
0.49%
0.44%
0.36%
1985 03-05-1985 53627 49128 102755 79833 77.69% 77615 2218 22922 1. SIDDABAMAIAH
2. K. RANGANIKA
3. A. S. GURUSWAMY
4. SHIVAMALLIKARJUNA SWAMY
5. D. S. LINGARAJU
6. M. B. BEERAPPA
7. CHAKRAJAJJAIAH
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
IND
BJP
IND
33725
25454
15125
1063
812
726
710
43.45%
32.80%
19.49%
1.37%
1.05%
0.94%
0.91%
1983 01-05-1983 47755 44930 92685 64099 69.16% 61421 2678 28586 1. SIDDARAMAIAH
2. JAYADEVARAJE URS, D.
3. P. THAMMAIAH
4. C. N. MAHADEVAPA
5. G. SHIVANNA
6. M. B. BEERAPPA
7. T. THIMMABOYE
8. GURURAJ M.
M
M
M
M
M
M
M
M
IND
INC
JNP
IND
IND
BJP
IND
IND
26614
23110
3797
2945
2333
1518
705
399
43.33%
37.63%
6.18%
4.79%
3.80%
2.47%
1.15%
0.65%
1978 25-02-1978 41549 39093 80642 59000 73.16% 56467 2533 21642 1. D.JAYADEVARAJA URS
2. M.RAJASHEKARA MURTHY
3. K.KAMPEREGOWDA
4. S.BOREGOWDA
5. RACHANIKA
6. N.P. RUDRAPPA RAO
7. SOMAIAH
8. N.SIDDAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
IND
IND
IND
IND
20529
19450
12776
1807
1147
352
237
169
36.36%
34.44%
22.63%
3.20%
2.03%
0.62%
0.42%
0.30%
1972 05-03-1972 35493 33483 68976 39279 56.95% 37638 1641 29697 1. K. PUTTASWAMY
2. K. JAVARE GOWDA
3. M. B. BEERAAPA
4. M. N. THIMMAIAH
M
M
M
M
INC
IND
BJS
SOP
20981
10849
3620
2188
55.74%
28.82%
9.62%
5.81%
1967 21-02-1967 57644 28967 50.25% 27049 1918 28677 1. K. PUTTASWAMY
2. M. N. THIMMAIAH
3. DR. J. M. RAMAN
M
M
M
INC
PSP
BJS
15721
9540
1788
58.12%
35.27%
6.61%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.