2028 ರ ಬೀದರ್‌ ದಕ್ಷಿಣ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

9-ಮುಧೋಳ(ಬಿ)

10-ಕಮಲನಗರ

11-ತೋರಣಾ

12-ಮುರ್ಕಿ [ದಾಬಕಾ(ಸಿ)]

40-ಹುಲಸೂರ

41-ಬೇಲೂರ

29-ಬೆಮಳಖೇಡಾ

30-ನಿರ್ಣಾ

31-ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ

32-ಕೊಡಂಬಲ

Pre Survey of Bidar South Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Bidar South Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 2008 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN DR. SHAILENDRA BELDALE M BJP 49872 ASHOK KHENY M INC 48609 1263
2018 GEN BANDEPPA KHASHAMPUR M JDS 55107 DR SHAILENDRA BELDALE M BJP 42365 12742
2013 GEN ASHOK KHENY M KMP 47763 BANDEPPA KHASHEMPUR M JD(S) 31975 15788
2008 GEN BANDEPPA KHASHEMPUR M JD(S) 32054 SANJAY KHENY M BJP 30783 1271

Bidar South Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 2008 to 2023

YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 105990 99208 205201 153464 74.79 152713 81 51737 1. DR. SHAILENDRA BELDALE
2. ASHOK KHENY
3. BANDEPPA KHASHEMPUR
4. CHANDRA SINGH
5. M.NASEEMUDDIN PATEL
6. TUKARAM GOURE
7. NOTA
8. KAPIL GODBOLE
9. SHIVRAJ BABU
10. BHEEMA SHANKAR POLICE PATIL
11. SHIVAKUMAR PATIL
M
M
M
M
M
M
-
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
AAAP
KRS
NOTA
BSP
RSPS
KRPP
IND
49872
48609
31374
14837
5104
779
671
645
529
500
464
32.51
31.69
20.45
9.67
3.33
0.51
0.44
0.42
0.34
0.33
0.3
2018 12-May-2018 103138 96084 199222 138989 69.77 137930 1059 60233 1. BANDEPPA
2. DR SHAILENDRA BELDALE
3. ASHOK KHENY
4. NAZEER AHMED
5. MOHAMMED AZMATH
6. SYED RAHAMATHULLA HUSSAINI
7. A SALEEM
8. SYED RAFIULLA
9. SHIVRAJ(BABU)
10. ABRAHAM T J
11. RAVINDARKUMAR
12. NARSAPPA
13. RAJKUMAR
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
BJP
INC
WPOI
AIMEP
IND
BPJP
IND
IND
IND
IND
IND
PPOI
55107
42365
35131
968
792
779
690
555
381
345
312
265
240
39.68
30.5
25.29
0.7
0.57
0.56
0.5
0.4
0.27
0.25
0.22
0.19
0.17
2013 05-05-2013 94375 86732 181115 124908 68.96% 124857 51+T 1 56207 1. ASHOK KHENY
2. BANDEPPA KHASHEMPUR
3. ABDUL MANNAN
4. DR. SHAYALENDRA KASHINATH BELDALE
5. MEENAKSHI SANGRAM
6. AMRUTHRAO CHIMKODE
7. DR. BASWARAJ PATIL
8. DR. ABDUL KAREEM
9. ZAMEERUDDIN
10. BABURAO HONNA
11. ABRAHAM T.J.
12. PRAVEENKUMAR R.
13. ALI KHAN
14. SHARAFODDIN
15. VASANTH
16. NARSAPPA
17. SHANKAR MARUTI FIRANGE
18. BHASKER BABU PATERPALLI
19. PRABHU
20. HASIM
21. BASHEERMIYA
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
KMP
JD(S)
BSP
KJP
INC
IND
BJP
LSP
NDEP
CPI
IND
BSRCP
ABML(S)
IND
IND
IND
RPI
ANC
IND
BPJP
IND
47763
31975
16015
11560
5105
1883
1301
1156
1002
999
846
829
794
712
604
537
488
403
350
310
225
38.25%
25.61%
12.83%
9.26%
4.09%
1.51%
1.04%
0.93%
0.8%
0.8%
0.68%
0.66%
0.64%
0.57%
0.48%
0.43%
0.39%
0.32%
0.28%
0.25%
0.18%
2008 22-05-2008 85669 80722 166391 97408 58.54% 97331 77 68983 1. BANDEPPA KHASHEMPUR
2. SANJAY KHENY
3. M NASIMODDIN N PATEL
4. SHIVARAJ CHANDRASHETTY
5. ABDUL SAMAD SIDDIQUI ADVOCATE
6. SOMSHEKAR BHIMRAO
7. SHARANAYYA MATHAPATHI
8. SHANKER SIR
9. ADVOCATE MOULVI ZAMIRODDIN
10. ISHWAR
11. BHASKAR BABU PATARPALLI
12. RAMESH KATTITUGAON
13. NARSAPPA
14. NAGESH DANDE
15. MOHD AMZAD KHAN
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
BJP
BSP
IND
INC
IND
IND
IND
NDEP
IND
ANC
IND
IND
RPI
SP
32054
30783
21907
2877
2544
1564
1512
1029
875
402
395
394
393
359
243
32.93%
31.63%
22.51%
2.96%
2.61%
1.61%
1.55%
1.06%
0.9%
0.41%
0.41%
0.4%
0.4%
0.37%
0.25%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.