2028 ರ ಭಟ್ಕಳ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

10-ಮಾವಳ್ಳಿ

11-ಶಿರಾಲಿ

12-ಹೆಬಳೆ

13-ಬೆಳಕೆ

14-ಹಳದೀಪುರ

15-ಸಾಲಕೋಡ(ಮುಗ್ವಾ)

16-ಖರ್ವಾ(ಮಾವಿನಕುರ್ವಾ)

17-ನಗರಬಸ್ತಿಕೇರಿ

18-ಕಾಸರಕೋಡ

Pre Survey of Bhatkal Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Bhatkal Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1967 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN MANKAL VAIDYA M INC 100442 SUNIL B. NAIK M BJP 67771 32671
2018 GEN SUNIL BILIYA NAIK M BJP 83172 MANKAL VAIDYA M INC 77242 5930
2013 GEN MANKALA SUBBA VAIDYA M IND 37319 ENAYATHULLAH SHABANDRI M JD(S) 27435 9884
2008 GEN J D NAIK M INC 49079 NAIK SHIVANANDA NARAYANA M BJP 36913 12166
2004 GEN SHIVANANDA NAIK M BJP 46471 NAIK J.D M INC 42301 4170
1999 GEN J.D.NAIK M INC 42004 SHIVANANDA NAIK M BJP 39567 2437
1996 GEN SHIVANAND NAIK M BJP 46145 NAIK DAMODAR GARDIKAR M JD 28718 17427
1994 GEN DR. U. CHITTARANJAN M BJP 45308 NAIK LAXMI MANJAPPA F INC 22931 22377
1989 GEN R. N. NAIK M INC 29513 GARDIKAR DAMODAR NARAYAN M JD 27421 2092
1985 GEN RAMA NARAYAN NAIK M JNP 24621 GOUDA SHAMBHU NARAYAN M INC 13890 10731
1983 GEN NAIK RAMA NARAYAN M JNP 30119 S. M. YAHYA M INC 27746 2373
1978 GEN SIDDIQ MOHAMED YAHYA BIN UMER M INC(I) 30800 U. CHITTARANJAN M JNP 22867 7933
1972 GEN S. M. YAHYA SIDDIKA UMAR M INC 22751 MADEV BIN RAMA NAIK M NCO 14074 8677
1967 GEN J. M. MANJANATH M PSP 16655 H. R. SURAYA M INC 9224 7431

Bhatkal Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1967 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 113074 109720 222794 175090 78.59 173625 246 47704 1. MANKAL VAIDYA
2. SUNIL B NAIK
3. NAGENDRA NAIK
4. NOTA
5. DR.NASEEM KHAN
6. GAFOOR SAB
7. YOGESH NAIK
8. PRAKASH PINTO
9. GUNAVANTE SHANKAR GOUDA
10. MOHAMMED ZABROOD KHATEEB
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
NOTA
AAAP
IND
UPJP
BTBP
KRS
IND
100442
67771
1502
1223
1007
662
646
627
558
410
57.45
38.76
0.86
0.7
0.58
0.38
0.37
0.36
0.32
0.23
2018 12-May-2018 109366 105384 214750 166100 77.35 163900 2200 48650 1. SUNIL BILIYA NAIK
2. MANKAL VAIDYA
3. GAPHUR SAB
4. RAJESH NAIK
5. ABDUL RAHIMAN
6. PRAKASH PINTO
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
AIMEP
IND
IND
IND
83172
77242
1446
944
569
527
50.14
46.56
0.87
0.57
0.34
0.32
2013 05-05-2013 98101 91563 189664 134596 70.96% 134517 79+T 2 55068 1. MANKALA SUBBA VAIDYA
2. ENAYATHULLAH SHABANDRI
3. SHIVANAND N. NAIK
4. J.D. NAIK
5. GOVINDA JATTAPPA NAIK
6. BHUSHAN NAIK
7. MULLA NADEEM AHMED
8. KUMAR NAGAPPA HEBLE
9. HOSAD SANTOSH HANUMANT PRABHU
10. M.M.NAIK
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
IND
JD(S)
KJP
INC
BJP
IND
IND
IND
BSP
BSRCP
37319
27435
26657
21766
14791
2571
1285
1047
902
744
27.74%
20.4%
19.82%
16.18%
11%
1.91%
0.96%
0.78%
0.67%
0.55%
2008 16-05-2008 88924 84025 172949 109792 63.48% 109740 52+T 21 63157 1. J D NAIK
2. NAIK SHIVANANDA NARAYANA
3. YASHODHARA GANAPA NAIK
4. NAIK PARAMESHWAR TIPPAYYA
5. BHUSHAN NAIK
6. SANTOSHA HANUMANTHA PRABHU
7. S M ZAKRIYA
8. SHETTY GIRISH LOKESHWAR
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
SP
JD(S)
IND
BSP
IND
RAHS
49079
36913
12538
4211
2946
1437
1437
1179
44.72%
33.64%
11.43%
3.84%
2.68%
1.31%
1.31%
1.07%
2004 26-04-2004 81930 78922 160852 103940 64.61% 103940 56912 1. HEGDE SHRIPAD NARAYAN
2. NAIK JD
3. YASHODHAR NAIK
4. SHIVANANDA NAIK
5. PROF TANAVEER ASIF ZERDI
6. BHUSHAN KR
M
M
M
M
M
M
IND
INC
JD(S)
BJP
JP
IND
2045
42301
9333
46471
2774
1016
1.96%
40.69%
8.97%
44.70%
2.66%
0.97%
1999 11-09-1999 72398 71110 143508 93043 64.83% 89334 3709+T 2 50465 1. J.D.NAIK
2. SHIVANANDA NAIK
3. R.N.NAIK
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
42004
39567
7763
47.02%
44.29%
8.69%
1994 26-11-1994 66599 65290 131889 91470 69.35% 89623 1847 40419 1. DR. U. CHITTARANJAN
2. NAIK LAXMI MANJAPPA
3. GOUDA SHAMBU NARAYAN
4. LAXMAN S. NAIK
5. LALITA G. HEGDE
M
F
M
M
F
BJP
INC
JD
KCP
SP
45308
22931
10843
9600
941
50.55%
25.59%
12.10%
10.71%
1.05%
1989 24-11-1989 64105 62852 126957 80680 63.55% 74840 5840 46277 1. R. N. NAIK
2. GARDIKAR DAMODAR NARAYAN
3. GOUDA SHAMBU NARAYANA
4. VICTOR RODRIGUES
5. GAJANAN PARAMESHWAR NAIK
6. MOHAMMED SADULLA DAMUDA
7. EARAPPA S. NAIK
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
IND
BJP
IND
IND
29513
27421
8529
4508
4473
228
168
39.43%
36.64%
11.40%
6.02%
5.98%
0.30%
0.22%
1985 03-05-1985 46888 46880 93768 58418 62.30% 57166 1252 35350 1. RAMA NARAYAN NAIK
2. GOUDA SHAMBHU NARAYAN
3. MADHAV RAMA NAIK
4. UPPUR CHITTTRANJAN
5. DEVADIGA ANNAPPA BHAIRA
M
M
M
M
M
JNP
INC
BJP
IND
IND
24621
13890
11471
5815
1369
43.07%
24.30%
20.07%
10.17%
2.39%
1983 01-05-1983 43051 42858 85909 59790 69.60% 57865 1925 26119 1. NAIK RAMA NARAYAN
2. S. M. YAHYA
M
M
JNP
INC
30119
27746
52.05%
47.95%
1978 25-02-1978 38713 39532 78245 58258 74.46% 56628 1630 19987 1. SIDDIQ MOHAMED YAHYA BIN UMER
2. U. CHITTARANJAN
3. NAIK VASANTRAO GANAP
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
30800
22867
2961
54.39%
40.38%
5.23%
1972 05-03-1972 33626 34301 67927 42074 61.94% 40673 1401 25853 1. S. M. YAHYA SIDDIKA UMAR
2. MADEV BIN RAMA NAIK
3. LAKKUMANE RAMA SHIVAPPA
4. HONNAPPA DEVU NAIK
M
M
M
M
INC
NCO
IND
BJS
22751
14074
2686
1162
55.94%
34.60%
6.60%
2.86%
1967 21-02-1967 62501 33241 53.18% 29755 3486 29260 1. J. M. MANJANATH
2. H. R. SURAYA
3. H. A. SAHEB
M
M
M
PSP
INC
SWA
16655
9224
3876
55.97%
31.00%
13.03%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.