2028 ರ ಭದ್ರಾವತಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

7-ಅಗರದಹಳ್ಳಿ(ಆನವೇರಿ)

8-ಅರಬಿಳಚಿ

9-ತಡಸ(ಕೂಡ್ಲಿಗೆರೆ)

10-ಯರೇಹಳ್ಳಿ(ಹಿರಿಯೂರು)

11-ದೊಣಬಘಟ್ಟ(ಸಿಂಗನಮನೆ)

Pre Survey of Bhadravati Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Bhadravati Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN B. K. SANGAMESHWARA M INC 66208 SHARADA APPAJI M JDS 63503 2705
2018 GEN B.K.SANGAMESHWARA M INC 75722 APPAJI .M.J. M JDS 64155 11567
2013 GEN APPAJI. M.J M JD(S) 78370 B.K.SANGAMESHWARA M IND 34271 44099
2008 GEN B.K.SANGAMESHWARA M INC 53257 APPAJI.M.J M JD(S) 52770 487
2004 GEN B K SANGAMESHWARA M IND 52572 M J APPAJI M INC 35141 17431
1999 GEN APPAJI M.J. M IND 43923 B.K SANGAMESHWARA M INC 36537 7386
1994 GEN M.J. APPAJI M IND 41660 B.P. SHIVAKUMAR M JD 20412 21248
1989 GEN ISAMIYA S. M INC 36487 M. J. APPAJI M JNP(JP) 25819 10668
1985 GEN SALERA S. SIDDAPPA M IND 31540 S. ISAMIYA M INC 29450 2090
1983 GEN SALAR S. SIDDAPPA M JNP 34576 D. MNJAPPA M INC 26343 8233
1978 GEN G. RAJASHEKAR M INC(I) 32573 K. M. JAVARAIAH M JNP 29099 3474
1972 GEN ABDUL KHUDDUS ANWAR M INC 23527 K. M. JAWARAIAH M NCO 21987 1540
1967 GEN A. K. ANVAR M PSP 15862 D. R. GURUSHANTAPPA M INC 15380 482
1962 GEN T. D. DEVENDRAPPA M INC 19604 B. KRISHNA BHATT M PSP 15256 4348
1957 GEN D. T. SEETARAMA RAO M INC 15002 M. P. ESWARAPPA M PSP 9056 5946

Bhadravati Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 103392 108962 212359 155480 73.22 154508 178 56879 1. B K SANGAMESHWARA
2. SHARADA APPAJI
3. MANGOTE RUDRESH
4. ANANDA MARUTHI MEDICALS
5. NOTA
6. BASAVARAJA P E
7. SHASHIKUMAR Y
8. RAJASHEKAR S
9. SUMITHRA BAI
10. JOHN BENNY
11. S K SUDHEENDRA
12. SHASHIKUMAR GOWDA
13. AHAMAD ALI
14. MOHAN GOWDA
15. B N RAJU
M
F
M
M
-
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
AAAP
NOTA
RPIK
IND
IND
KRS
IND
IND
JD(U)
IND
IND
IND
66208
63503
21279
1387
803
426
379
289
239
214
145
135
107
104
93
42.63
40.89
13.7
0.89
0.52
0.27
0.24
0.19
0.15
0.14
0.09
0.09
0.07
0.07
0.06
2018 12-May-2018 101880 105867 207749 153056 73.67 151450 1606 54693 1. B.K.SANGAMESHWARA.
2. APPAJI.M.J.
3. PRAVEEN PATEL.G.R.
4. SHASHIKUMAR S.GOWDA.
5. MUMTAZ BEGUM
6. S.K.SUDHEENDRA.
7. JOHN BENNY
8. RAVI KUMAR.H
9. VENKATESHA
10. P.E. BASAVARAJ
11. B.N.NAGRAJA (B.N.RAJU)
12. OM VIJAY VAMSHI
13. AHAMED ALI
14. KOMALA KUMARI. R
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
F
INC
JD(S)
BJP
IND
AIMEP
IND
INDv AAAP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
75722
64155
8974
572
450
348
252
219
194
172
116
104
98
74
49.53
41.97
5.87
0.37
0.29
0.23
0.16
0.14
0.13
0.11
0.08
0.07
0.06
0.05
2013 05-05-2013 99040 100318 199362 143596 72.02% 143556 40+T 2 55766 1. APPAJI. M.J
2. B.K.SANGAMESHWARA
3. C.M. IBRAHIM
4. HANUMANTHARAO
5. S.B. SHIVAJI RAO SINDHYA
6. HANUMANTHAPPA
7. AHAMED ALI
8. VASUNDARA DEVI. P
9. COMREDE P. MURTHY
10. TEEPU SULTHAN
11. SURESH
12. OMVIJAYA VAMSHI
13. S. VENKATESHMURTHY
14. KALPANA A NADIG SHARMA
15. B.G.C.KUMAR
16. BALAKRISHNA. M
17. AKHIL AHMED
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
F
M
M
M
JD(S)
IND
INC
IND
BJP
IND
IND
IND
CPIM
IND
BSP
IND
LSP
JD(U)
IND
BSRCP
IND
78370
34271
22329
2254
1779
1282
1084
440
381
255
223
189
158
140
135
133
133
54.59%
23.87%
15.55%
1.57%
1.24%
0.89%
0.76%
0.31%
0.27%
0.18%
0.16%
0.13%
0.11%
0.1%
0.09%
0.09%
0.09%
2008 16-05-2008 98128 98235 196363 125391 63.85% 125300 91+T 25 70972 1. B.K.SANGAMESHWARA
2. APPAJI.M.J
3. AYANUR MANJUNATHA
4. C.MAHESHAKUMARA
5. AKHIL AHMED
6. BABAJAN
7. S.SATHISHA
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
BSP
IND
SP
SUP
53257
52770
13374
2532
1721
829
817
42.5%
42.11%
10.67%
2.02%
1.37%
0.66%
0.65%
2004 26-04-2004 79553 76475 156028 97934 62.76% 97922 4+T 47 58094 1. SATHYANARAYANA RAO GHORPADE
2. M J APPAJI
3. SIDDAPPAJI
4. B K SANGAMESHWARA
5. AKHIL AHMED
6. M MANJUNATH
7. RAMESHA B H
M
M
M
M
M
M
M
USYP
INC
IND
IND
KNDP
BJP
JD(S)
493
35141
455
52572
475
8218
568
0.50%
35.88%
0.46%
53.68%
0.48%
8.39%
0.57%
1999 11-09-1999 74138 70477 144615 103426 71.52% 99077 4349+T 54 41189 1 . APPAJI M.J.
2 . BK SANGAMESHWARA
3 . V KADIRESH
4 . C. MAHESHKUMAR
5 . C RAMAKRISHNA
6 . JS RAJA
7 . BHADRAVATHI SHIVARAM
8 . ELLAMMA
M
M
M
M
M
M
M
F
IND
INC
BJP
IND
JD(S)
SP
IND
ADMK
43923
36537
11266
3050
2154
1078
713
356
44.33%
36.88%
11.37%
3.08%
2.17%
1.09%
0.72%
0.36%
1994 26-11-1994 70900 65951 136851 96276 70.35% 94429 1847 40575 1. M.J. APPAJI
2. B.P. SHIVAKUMAR
3. NAVANEETHA
4. ISAMIA S.
5. MIR AZEEZ AHMED
6. D.M. CHANDRAPPA
7. BHADRAVATHI SHIVARAM
8. ASHRAF PASHA
9. SIDDAPPAJI
10. BHASHAJAN S.
11. V.K. NAGESH
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
IND
JD
BJP
INC
KCP
KRS
IND
BSP
IND
JP
IND
41660
20412
16830
10952
2215
787
602
392
291
199
89
44.12%
21.62%
17.82%
11.60%
2.35%
0.83%
0.64%
0.42%
0.31%
0.21%
0.09%
1989 24-11-1989 74967 68191 143158 94394 65.94% 89780 4614 48764 1. ISAMIA S.
2. M. J. APPAJI
3. S. N. GANGANNA
4. NAVANEETHA
5. D. M. CHANDRAPPA
6. D. C. MAYANNA
7. B. V. NAGARAJA
8. K. NARAYANA
9. R. A. LATHEEF
10. B. N. K. MURTHY
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JNP(JP)
JD
BJP
KRS
CPI
IND
IND
IND
IND
36487
25819
12875
8821
3461
1190
335
322
241
229
40.64%
28.76%
14.34%
9.83%
3.85%
1.33%
0.37%
0.36%
0.27%
0.26%
1985 03-05-1985 58803 53237 112040 74552 66.54% 73572 980 37488 1. SALERA S. SIDDAPPA
2. S. ISAMIYA
3. D. G. SHIVANNA GOWDA
4. G. H. GOPALAPPA
5. SAROJAMMA
6. V. NAGRAJA
7. SABIRA BEGUM
8. MANJUNATHA
M
M
M
M
F
M
F
M
IND
INC
BJP
IND
IND
IND
IND
IND
31540
29450
11628
296
280
174
129
75
42.87%
40.03%
15.80%
0.40%
0.38%
0.24%
0.18%
0.10%
1983 01-05-1983 52084 48430 100514 71715 71.35% 70202 1513 28799 1. SALAR S. SIDDAPPA
2. D. MNJAPPA
3. VISWANATH KOTI
4. K. JYOTHILINGA RAO
5. K. NINGAIAH
6. R. RAJASHEKHARA
7. SATHYANARAYANA RAO
8. H. C. DASEGOWDA
9. SHEKARAPPA B.
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
BJP
LKD
ICS
IND
IND
IND
IND
34576
26343
6359
1628
810
144
137
132
73
49.25%
37.52%
9.06%
2.32%
1.15%
0.21%
0.20%
0.19%
0.10%
1978 25-02-1978 48862 42411 91273 67085 73.50% 65623 1462 24188 1. G. RAJASHEKAR
2. K. M. JAVARAIAH
3. CHOKKALINGAM
4. D. K. THIMMEGOWDA
5. K. JYOTHY LINGARAO
6. ABDUL KHUDUS ANVER
7. AMEER JAN
M
M
M
M
M
M
M
INC(I)
JNP
ADK
INC
IND
IND
MUL
32573
29099
2018
1273
296
234
130
49.64%
44.34%
3.08%
1.94%
0.45%
0.36%
0.20%
1972 05-03-1972 45095 39260 84355 56839 67.38% 54986 1853 27516 1. ABDUL KHUDDUS ANWAR
2. K. M. JAWARAIAH
3. H. M. SIDDAPPA
4. P. KANNAN
M
M
M
M
INC
NCO
BJS
IND
23527
21987
6487
2985
42.79%
39.99%
11.80%
5.43%
1967 21-02-1967 67245 42762 63.59% 39708 3054 24483 1. A. K. ANVAR
2. D. R. GURUSHANTAPPA
3. T. D. DEVENDRAPPA
4. B. G.R. KADAM
5. A. NAGARAJ
M
M
M
M
M
PSP
INC
IND
IND
IND
15862
15380
5450
2216
800
39.95%
38.73%
13.73%
5.58%
2.01%
1962 19-02-1962 70714 40311 57.01% 38015 2296 30403 1. T. D. DEVENDRAPPA
2. B. KRISHNA BHATT
3. K. R. KENCHAPPA
4. S. M. VENKATAPPA
M
M
M
M
INC
PSP
JS
CPI
19604
15256
2051
1104
51.57%
40.13%
5.40%
2.90%
1957 25-02-1957 53817 29523 54.86% 29523 24294 1. D. T. SEETARAMA RAO
2. M. P. ESWARAPPA
3. N. BASAVAPPA
4. K. N. DESAI
M
M
M
M
INC
PSP
IND
BJS
15002
9056
4553
912
50.81%
30.67%
15.42%
3.09%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.