2028 ರ ಬೇಲೂರು
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

31-ಘಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ(ಅಡಗೂರು)

32-ಅರೇಹಳ್ಳಿ

33-ಹಳೇಬೀಡು(ಹೆಬ್ಬಾಳು)

34-ಹುಲುಗುಂಡಿ(ಕೋಗಿಲಮನೆ)

35-ಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿ(ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ)


Pre Survey of Belur Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Belur Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN H.K. SURESH (HULLALLI SURESH) M BJP 63571 B. SHIVARAMU M INC 55835 7736
2018 GEN LINGESHA. K.S. M JD(S) 64268 H.K. SURESH M BJP 44578 19690
2013 GEN Y.N RUDRESHA GOWDA M INC 48802 K.S.LINGESHA M JD(S) 41273 7529
2008 GEN RUDRESH GOWDA. Y. N M INC 46451 SHIVARUDRAPPA. B. M BJP 28630 17821
2004 (SC) KUMAR SWAMY HK M JD(S) 31438 MALLESH D M INC 26489 4949
1999 (SC) SH PUTTARANGANATH M BJP 32770 D MALLESH M INC 31724 1046
1994 (SC) H.K. KUMARA SWAMY M JD 24927 S.H. PUTTARANGANATH M IND 22974 1953
1989 (SC) B. H. LAKSHMANAIAH M INC 34220 N. SRINIVASA MURTHY M IND 20764 13456
1985 (SC) KUMARASWAMY H. K. M JNP 33382 H. K. NARASWMAHASWAMY M INC 21669 11713
1983 (SC) D. MALLESHA M JNP 25648 S. H. PUTTARANGANATH M INC 19806 5842
1978 (SC) LAKSHMANAIAH B. H. M JNP 26045 UDAYAKUMAR M INC(I) 23286 2759
1972 (SC) S. H. PUTTARANGANATH M INC 18283 B. H. LAKSHMANAIAH M NCO 11068 7215
1967 (SC) S. H. PUTTARANGNATH M SWA 13478 B. H. LAKSHMANAIAH M INC 6887 6591
1962 (SC) B. H. LAKSHMANAIAH M INC 10801 RANGA BOYI M JS 2734 8067
1957 (SC) H. K. SIDDIAH M INC 28618 KALASIAH M IND 10720 17898
1957 (SC) BORANNAGOUDA B. N. M INC 33144 GURAPPA B. G. M IND 32755 389

Belur Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 99646 98190 197840 164087 82.94 163254 93 33753 1. H K SURESH
2. B SHIVARAMU
3. K S LINGESHA
4. GANGADHAR BAHUJAN
5. H P PARVATHE GOWDA
6. NOTA
7. MAHESH B R
8. ADESHA CHOWDANAHALLI
9. PARAMESHA N M
10. JAVAGAL MALLIKARJUN D R
11. HANIKE PRADEEPA
12. DINESH GOWRIRAM
13. D D LOKESH DEVIHALLI
M
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
BSP
AAAP
NOTA
IND
KRS
IND
IND
IND
IND
RPIK
63571
55835
38893
1520
1010
767
563
475
428
294
286
225
154
38.76
34.04
23.71
0.93
0.62
0.47
0.34
0.29
0.26
0.18
0.17
0.14
0.09
2018 12-May-2018 96669 93862 190544 152288 79.92 151173 1115 38256 1. LINGESHA. K.S.
2. H.K. SURESH
3. KEERTHANA RUDRESHAGOWDA
4. THOLACHANAYKA B.D
5. ARUNA N.R (ARUNGOWDA)
6. SANGAMESHA. S.B
7. H.B.CHANDRAKANTHA
M
M
F
M
M
M
M
JD(S)
BJP
INC
IND
SHS
IND
RPI(A)
64268
44578
39519
1170
675
525
438
42.20
29.27
25.95
0.77
0.44
0.34
0.29
2013 05-05-2013 89102 85740 174846 132992 76.06% 132940 52 41854 1 Y.N RUDRESHA GOWDA
2 K.S.LINGESHA
3 H.M.VISWANATH
4 ESHWARAHALLY LAKSHMANA
5 GANGADHAR BAHUJAN
6 RAMANNA
7 CHANNEGOWDA
8 BUJENDRA. B.R.
9 K.G.KUMARASWAMY
10 DHANANJAYAMURTHY.
11 B.C.CHANDRASHEKARA ARADYA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
KJP
BJP
BSP
IND
JD(U)
BSRCP
IND
SP
IND
48802
41273
22203
10281
5326
1499
1023
830
641
538
524
36.71%
31.05%
16.7%
7.73%
4.01%
1.13%
0.77%
0.62%
0.48%
0.4%
0.39%
2008 10-05-2008 80788 78643 159431 119070 74.68% 119033 37+T 11 40361 1 RUDRESH GOWDA. Y. N
2 SHIVARUDRAPPA. B.
3 H. B. APPANNAIAH
4 YOGESHA
5 E. H. LAKSHMANA
6 B. M. POORNESH
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
BSP
IND
IND
46451
28630
25747
11947
5088
117
39.02%
24.05%
21.63%
10.04%
4.27%
0.98%
2004 26-04-2004 67800 68740 136540 94565 69.25% 94460 105+T 7 41975 1 . PUTTAIAH
2 . SHIVANNA DS
3 . KUMAR KALIVEER
4 . MALLESH D
5 . KUMAR SWAMY HK
6 . GANGADHARA
7 . YOGESH N
M
M
M
M
M
M
M
USYP
KNDP
JP
INC
JD(S)
BJP
BSP
885
1250
2487
26489
31438
25884
6027
0.93%
1.32%
2.62%
28.01%
33.24%
27.37%
6.37%
1999 11-09-1999 64652 65977 130629 90807 69.52% 86518 4289+T 11 39822 1 . SH PUTTARANGANATH
2 . D MALLESH
3 . HK KUMARASWAMY
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
32770
31724
22024
37.88%
36.67%
25.46%
1994 26-11-1994 60626 60962 121588 82497 67.85% 81050 1447 39091 1 . H.K. KUMARA SWAMY
2 . S.H. PUTTARANGANATH
3 . GANGADHARA
4 . B.H. LAKSHMANAIAH
5 . B.H. VENKATA SWAMY
6 . DOREYAPPA
7 . MALLESH
8 . VENKATESH ADAGUR
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
IND
BJP
INC
KCP
BSP
IND
IND
24927
22974
17641
11669
2820
853
129
37
30.76%
28.35%
21.77%
14.40%
3.48%
1.05%
0.16%
0.05%
1989 24-11-1989 56105 56405 112510 78094 69.41% 73230 4864 34416 1 . B. H. LAKSHMANAIAH
2 . N. SRINIVASA MURTHY
3 . H. K. KUMARA SWAMY
4 . DOREYAPPA
5 . H. L. PARTHA
6 . B. V. CHANDRA PRASAD THYAGI
7 . BABU
8 . C. RAMAHANDRAIAH
9 . H. N. JAVARAIAH
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
IND
JNP(JP)
IND
IND
IND
IND
IND
IND
34220
20764
15104
1923
396
267
189
185
182
46.73%
28.35%
20.63%
2.63%
0.54%
0.36%
0.26%
0.25%
0.25%
1985 03-05-1985 42803 42146 84949 57552 67.75% 56782 770 27397 1 . KUMARASWAMY H. K.
2 . H. K. NARASWMAHASWAMY
3 . H. M. MALLESHAPPA
4 . JAVARAIAH
5 . G. S. PARAMESH
6 . B. H. LAKSHMANAIAH
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
BJP
IND
IND
IND
33382
21669
610
556
496
69
58.79%
38.16%
1.07%
0.98%
0.87%
0.12%
1983 01-05-1983 40730 40084 80814 51924 64.25% 50620 1304 28890 1 . D. MALLESHA
2 . S. H. PUTTARANGANATH
3 . K. GOPALASWAMY
4 . RAMANNA
5 . BASAVAIAH
6 . PUTTASWAMY
7 . H. N. JAVARAIAH
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
LKD
BJP
IND
IND
IND
25648
19806
3007
806
619
427
307
50.67%
39.13%
5.94%
1.59%
1.22%
0.84%
0.61%
1978 25-02-1978 36371 35497 71868 53321 74.19% 51978 1343 18547 1 . LAKSHMANAIAH B. H.
2 . UDAYAKUMAR
3 . PUTTARANGANATH S. H.
M
M
M
JNP
INC(I)
INC
26045
23286
2647
50.11%
44.80%
5.09%
1972 05-03-1972 31753 28729 60482 31980 52.88% 30718 1262 28502 1 . S. H. PUTTARANGANATH
2 . B. H. LAKSHMANAIAH
3 . CHANNAKESHAVAIAH
M
M
M
INC
NCO
SWA
18283
11068
1367
59.52%
36.03%
4.45%
1967 21-02-1967 49410 49410 22488 45.51% 21164 1324 26922 1 . S. H. PUTTARANGNATH
2 . B. H. LAKSHMANAIAH
3 . KALASAIAH
M
M
M
SWA
INC
BJS
13478
6887
799
63.68%
32.54%
3.78%
1962 02-19-1962 57037 57037 19880 34.85% 17796 2084 37157 1 . B. H. LAKSHMANAIAH
2 . RANGA BOYI
3 . KALASAIAH
4 . MANJAIAH SETTY
5 . B. HANUMANTHIAH
M
M
M
M
M
INC
JS
PSP
IND
SWA
10801
2734
2415
978
868
60.69%
15.36%
13.57%
5.50%
4.88%
1957 25-02-1957 92605 92605 108952 58.83% 108952 0 1 . BORANNAGOUDA B. N.
3 . GURAPPA B. G.
2 . H. K. SIDDIAH (SC)
4 . KALASIAH (SC)
5 . DEVARAJAIAH (SC)
M
M
M
M
M
INC
IND
INC
IND
IND
33144
32755
28618
10720
3715
30.42%
30.06%
26.27%
9.84%
3.41%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.