2028 ರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

31-ನಾರಾವಿ

32-ಪಡಂಗಡಿ

33-ಉಜಿರೆ

34-ಇಂದಬೆಟ್ಟು

35-ಧರ್ಮಸ್ಥಳ

36-ಕೊಕ್ಕಡ

37-ಇಂಳಂತಿಲ

38-ಕುವೆಟ್ಟು

Pre Survey of Belthangady Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Belthangady Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN HARISH POONJA M BJP 101004 RAKSHITH SHIVARAM M INC 82788 18216
2018 GEN HARISH POONJA M BJP 98417 K. VASANTHA BANGERA M INC 75443 22974
2013 GEN K VASANTHA BANGERA M INC 74530 RANJAN G. GOWDA M BJP 58789 15741
2008 GEN K.VASANTHA BANGERA M INC 59528 K.PRABHAKARA BANGERA M BJP 43425 16103
2004 GEN PRABHAKARA BANGERA K M BJP 48102 HARISH KUMAR K M INC 35281 12821
1999 GEN K PRABHAKARA BANGERA M BJP 45042 K GANGADHARAGOWDA M INC 39781 5261
1994 GEN K. VASANTHA BANGERA M JD 39871 K. PRABHAKARA BANGERA M BJP 32433 7438
1989 GEN K. GANGADHARA GOWDA M INC 40964 K. VASANTHA BANGERA M IND 39754 1210
1985 GEN K. VASANTHA BANGERA M BJP 33378 LOKESHWARI VINAYACHANDRA F INC 27048 6330
1983 GEN K. VASANTHA BANGERA M BJP 35579 K. GANGADHARA GOWDA M INC 21660 13919
1978 GEN GANGADHAR K. M INC(I) 31255 K. CHIDANANDA M JNP 21388 9867
1972 GEN K. SUBRAMANYA GOWDA M INC 24126 K. CHIDANANDA M NCO 8004 16122
1967 GEN B. V. BALIGA M INC 15476 J. B. PEREIRA M SWA 7213 8263
1967 GEN VAIKUNTA BALIGA M INC 15991 K. B. JINARAJA HEGDE M SWA 12486 3505
1957 GEN HEGGADE RATNAVARMA M INC 20563 SHENOY RAMANATH M IND 8920 11643

Belthangady Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 113842 115098 228941 189348 82.71 188115 347 39593 1. HARISH POONJA
2. RAKSHITH SHIVARAM
3. AKBAR BELTHANGADY
4. NOTA
5. ASHRAF ALIKUNHI MUNDAJE
6. ADITHYA NARAYANA KOLLAJE
7. SHAILEESH R J
8. JANARDHANA BANGERA
9. MAHESH AUTO
M
M
M
-
M
M
M
M
M
BJP
INC
SDPI
NOTA
JD(S)
SKP
TP
AAAP
IND
101004
82788
2513
892
556
454
308
278
214
53.44
43.8
1.33
0.47
0.29
0.24
0.16
0.15
0.11
2018 12-May-2018 109428 109506 218935 179689 82.07 178305 1384 39246 1. HARISH POONJA
2. K.VASANTHA BANGERA
3. JAGANNATHA. M
4. SUMATHI S HEGDE
5. VENKATESHA BENDE
6. U.M. SYED HASSAN
M
M
M
F
M
M
BJP
INC
AIMEP
JD(S)
IND
IND
98417
75443
1806
1612
654
373
54.81
42.02
1.01
0.90
0.36
0.21
2013 05-05-2013 98576 95288 193864 146325 75.47% 146229 96 47539 1. K. VASANTHA BANGERA
2. RANJAN G. GOWDA
3. B.M. BHAT
4. RAJASHREE S. HEGDE
5. SUKHESHA KUMAR
6. CHENNAKESHAVA
7. VENKATESHA BENDE
M
M
M
F
M
M
M
INC
BJP
CPM
JD(S)
KJP
BSP
JD(U)
74530
58789
4532
2682
2673
1747
1276
50.97%
40.2%
3.1%
1.83%
1.83%
1.19%
0.87%
2008 16-05-2008 88007 85021 173028 129135 74.63% 129034 101+T 18 43893 1. K.VASANTHA BANGERA
2. K.PRABHAKARA BANGERA
3. K.GANGADHARA GOWDA
4. THIMARODI MAHESH SHETTY
5. RAGHU DHARMA SEN
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
IND
BSP
59528
43425
16738
7284
2059
46.13%
33.65%
12.97%
5.65%
1.6%
2004 26-04-2004 83076 83490 166566 129226 77.58% 129096 130+T 27 37340 1. JANARDHANA GOWDA
2. VENKAPPA NAIK I N
3. KRISHNAPPA KOTIAN K
4. CHANDU L
5. PRABHAKARA BANGERA K
6. VASANTHA BANGERA K
7. HARISH KUMAR K
M
M
M
M
M
M
M
KNDP
IND
IND
BSP
BJP
JD(S)
INC
2571
2012
1129
4823
48102
35178
35281
1.98%
1.55%
0.87%
3.73%
37.22%
27.22%
27.30%
1999 11-09-1999 72185 73054 145239 111658 76.88% 108628 3030+T 8 33581 1. K PRABHAKARA BANGERA
2. K GANGADHARAGOWDA
3. K VASANTHA BANGERA
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
45042
39781
23805
41.46%
36.62%
21.91%
1994 26-11-1994 67763 68061 135824 104600 77.01% 103535 1065 31224 1. K. VASANTHA BANGERA
2. K. PRABHAKARA BANGERA
3. K. GANGADGARA GOWDA
4. CHANDRA SHEKARA POOJARY
5. SHEKARA POOJARY
6. SHANTHA
M
M
M
M
M
F
JD
BJP
INC
KCP
IND
IND
39871
32433
29918
1068
140
105
38.51%
31.33%
28.90%
1.03%
0.14%
0.10%
1989 24-11-1989 63781 64518 128299 95116 74.14% 91138 3978 33183 1. K. GANGADHARA GOWDA
2. K. VASANTHA BANGERA
3. K. PRABHAKARA BANGERA
4. J. B. PEREIRA
5. LOKESHWARI VINAYCHANDRA GOWDA
6. HARISH KUMAR
M
M
M
M
M
M
INC
IND
BJP
JNP(JP)
IND
IND
40964
39754
8225
1661
294
240
44.95%
43.62%
9.02%
1.82%
0.32%
0.26%
1985 03-05-1985 46695 45848 92543 65922 71.23% 65306 616 26621 1. K. VASANTHA BANGERA
2. LOKESHWARI VINAYACHANDRA
3. M. S. PRABHAKARA SAMPIGETHAYA
4. GEORGE N. C.
5. APOLIN RODRIGGUES
6. SATHYANARAYANA BALIGA
M
F
M
M
M
M
BJP
INC
JNP
IND
IND
IND
33378
27048
4146
334
204
196
51.11%
41.42%
6.35%
0.51%
0.31%
0.30%
1983 01-05-1983 40479 40224 80703 58018 71.89% 57239 779 22685 1. K. VASANTHA BANGERA
2. K. GANGADHARA GOWDA
M
M
BJP
INC
35579
21660
62.16%
37.84%
1978 25-02-1978 38124 37230 75354 57563 76.39% 56287 1276 17791 1. GANGADHAR K. GANGADHAR K.
2. K. CHIDANANDA
3. G. N. BHIDE
4. M. S. PRABHAKARA SAMPIGETHAYA
5. SANATHKUMAR HEGDE
M
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
IND
31255
21388
1952
1463
229
55.53%
38.00%
3.47%
2.60%
0.41%
1972 05-03-1972 30946 30818 61764 42526 68.85% 41616 910 19238 1. K. SUBRAMANYA GOWDA
2. K. CHIDANANDA
3. NEMIRAJA SHETTY
4. K. V. YELACHITHAYA
5. ISHWARA BHAT
M
M
M
M
M
INC
NCO
BJS
CPM
SWA
24126
8004
6714
2220
552
57.97%
19.23%
16.13%
5.33%
1.33%
1967 21-02-1967 53223 35574 66.84% 33237 2337 17649 1. B. V. BALIGA
2. J. B. PEREIRA
3. K. R. NAIKA
4. K. V. NAYAK
M
M
M
M
INC
SWA
IND
BJS
15476
7213
5345
5203
46.56%
21.70%
16.08%
15.65%
1962 19-02-1962 59594 35940 60.31% 34625 1315 23654 1. VAIKUNTA BALIGA
2. K. B. JINARAJA HEGDE
3. RAMA NAIK
4. VISHWANATH SHENOY
M
M
M
M
INC
SWA
IND
JS
15991
12486
4730
1418
46.18%
36.06%
13.66%
4.10%
1957 25-02-1957 56721 29483 51.98% 29483 27238 1. HEGGADE RATNAVARMA
2. SHENOY RAMANATH
M
M
INC
IND
20563
8920
69.75%
30.25%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.