2028 ರ ಬಳ್ಳಾರಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

1-ಶ್ರೀಧರಗಡ್ಡೆ

2-ಕೊಳಗಲ್ಲು

3-ಮೋಕಾ

4-ಸಿಂದವಾಳ

5-ಸಂಗನಕಲ್ಲು

6-ಎತ್ತಿನಬೂದಿಹಾಳ್ (ರೂಪನಗುಡಿ)

Pre Survey of Bellary Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Bellary Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 (ST)
2023 (ST) B NAGENDRA M INC 103836 B SREERAMULU M BJP 74536 29300
2018 (ST) B NAGENDRA M INC 79186 SANNA PAKKIRAPPA M BJP 76507 2679
2014 (ST) N.Y. GOPALAKRISHNA M INC 83906 OBALESH M BJP 50802 33104
2013 (ST) B.SREERAMULU M BSRCP 74854 ASUNDI VANNURAPPA M INC 41560 33294
2011 (ST) B. SRIRAMULU M IND 74527 B. RAMPRASAD M INC 27737 46790
2008 (ST) B.SREERAMULU M BJP 61991 B.RAMPRASAD M INC 36275 25716
2004 GEN SREERAMULU B M BJP 53354 DIWAKARA BABU M M INC 46643 6711
1999 GEN DIWAKER BABU M M INC 55441 SRIRAMULU B M BJP 46508 8933
1994 GEN M. DIVAKAR BABU M IND 40156 VENKAT MAHIPAL M INC 17280 22876
1989 GEN M. RAMAPPA M INC 26802 PANNARAJ M IND 21869 4933
1985 GEN M. RAMAPPA M INC 20485 SHARADA MALE BENNUR F CPI 17852 2633
1983 GEN M. RAMAPPA M JNP 30350 RAJA SAHEB M INC 25876 4474
1978 GEN BHASKER NAIDU K. M INC(I) 25911 ABDUL HUQ M JNP 21147 4764
1972 GEN V NAGAPPA M NCO 25866 K BHASKER NAIDU M INC 23024 2842
1967 GEN V. NAGAPPA M SWA 27052 T. G. SATHYANARAYAN M INC 11963 15089
1962 GEN T. G. SATYANARAYAN M INC 17250 R. A. SUBHAN M SWA 15560 1690
1957 GEN MUNDLUR GANGAPPA M IND 18551 ABDUR RAZACK SAB M INC 14984 3567

Bellary Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 116128 122184 238361 182815 76.7 181550 143 55546 1. B NAGENDRA
2. B SREERAMULU
3. NOTA
4. NAYAKAR KRISHNAPPA
5. JALIYAL RUDRAPPA
6. VALMIKI UGANDARA
7. T H MALLIKARJUNA
8. SHANMUKHA NAVEEN BABU
9. K SHAMBHULINGA
M
M
-
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
NOTA
BSP
AAAP
KRS
IND
IND
IND
103836
74536
1142
949
767
532
354
327
249
56.84
40.8
0.63
0.52
0.42
0.29
0.19
0.18
0.14
2018 12-May-2018 107938 111315 219291 163834 74.71 161433 2401 55457 1. B NAGENDRA
2. SANNA PAKKIRAPPA
3. D RAMESH
4. BASAPPA GADEKAL
5. H PAKKIRAPPA
6. B NARAYANAPPA
7. RAGHU B
8. G ALIVELU
M
M
M
M
M
M
M
F
INC
BJP
JD(S)
AIMEP
IND
IND
PPOI
IND
79186
76507
3212
769
660
401
358
340
48.54
46.90
1.97
0.47
0.40
0.25
0.22
0.21
2013 05-05-2013 86263 86848 173111 130320 75.28% 130314 6 42791 1. B. SREERAMULU
2. ASUNDI VANNURAPPA
3. MEENALLI TAYANNA
4. HULUGAPPA PONNURU
5. PANDU BYALACHINTE
6. B. SREENIVASULU
7. ALIVELU
8. A. DEVADAS
9. V MAREPPA
10. NINGAPPA TOLAMAMIDI
11. S. VENUGOPAL
12. BHUGULU DEVENDRAPPA
13. JALIHAL RUDRAPPA
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
BSRCP
INC
JD(S)
BJP
KJP
IND
IND
SUCI
BSP
IND
IND
IND
AMJP
74854
41560
3958
2478
2347
1097
815
726
579
526
478
453
443
57.44%
31.89%
3.04%
1.9%
1.8%
0.84%
0.63%
0.56%
0.44%
0.4%
0.37%
0.35%
0.34%
2008 16-05-2008 91537 92779 184316 110300 59.84% 110239 61 74016 1. B.SREERAMULU
2. B.RAMPRASAD
3. K. CHENNAPPA
4. DODDA GOVINDA
5. JALIYAL RUDRAPPA
6. B.SRINIVASA
7. DEVADAS
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
IND
BSP
IND
61991
36275
5207
2593
1580
1522
1071
56.23%
32.91%
4.72%
2.35%
1.43%
1.38%
0.97%
2004 20-04-2004 109157 105075 214232 112835 52.66% 112817 18+T 18 101397 1. ALESWARA GOWDA H
2. MANJULA
3. NAGARAJ B
4. JAGADEESH S
5. IBRAHIM B
6. SREERAMULA B
7. SIRIGERI PANNARAJ
8. NAGAREDDY C
9. MUNDARGI NAGARAJA
10. DIWAKARA BABU M
11. VIRUPAKSHA GOWDA H
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
IND
IND
IND
IND
IND
BJP
JD(S)
PPOI
BSP
INC
JP
205
612
251
251
244
53354
6515
386
3801
46643
555
0.18%
0.54%
0.22%
0.22%
0.21%
47.28%
5.77%
0.34%
3.368%
41.33%
0.49%
1999 05-09-1999 93242 85481 178723 109244 61.12% 105126 4118+T 34 69479 1. DIWAKER BABU M
2. SRIRAMULU B
3. P VALLI SAB
4. SAYYED KARIMULLA
5. K SOMASHEKAR
6. MOHAMMED GHOUSE
7. BV GOPALAKRISHNA
8. SANNA PAKKIRAPPA
9. J GOPINATH
10. N SURESH BABU
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
IND
IND
IND
JD(S)
IND
IND
IND
IND
55441
46508
989
726
721
507
93
57
45
39
52.74%
44.24%
0.94%
0.69%
0.69%
0.48%
0.09%
0.05%
0.04%
0.04%
1994 26-11-1994 79985 76840 156825 87106 55.54% 84850 2256 69719 1. M. DIVAKAR BABU
2. VENKAT MAHIPAL
3. S. INDU SEKHAR
4. SYED MUJEEB
5. N.D. KAMALAKAR
6. G. RAMACHANDRAIAH
7. K. SOMASEKHAR
8. A. ESWARAPPA
9. B. SHAIKH SAB
10. S. BRAHMAIAH
11. J. GOPINATH
12. ANANDA REDDY
13. J. UDAY KUMAR
14. H.M. SRIVANANDAIAH
15. K. SREENIVASULU
16. K. RAMAPPA
17. LALKUMAR MASOOM SAB
18. HANUMANTHA RAO
19. ALLAM CHANNAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
IND
INC
BJP
KCP
IND
JD
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
40156
17280
11678
9250
1703
1522
855
782
479
256
154
152
113
99
95
89
88
50
49
47.33%
20.37%
13.76%
10.90%
2.01%
1.79%
1.01%
0.92%
0.56%
0.30%
0.18%
0.18%
0.13%
0.12%
0.11%
0.10%
0.10%
0.06%
0.06%
1989 24-11-1989 81633 77714 159347 85088 53.40% 76995 8093 74259 1. M. RAMAPPA
2. PANNARAJ
3. K. BHASKAR NAIDU
4. M. RAVI PRASAD
5. ABDUL AZEEZ
6. SHARDA MAIEBENNOR
7. P. VEERESH
8. M. NARASIMHAPPA
9. HAYATH BASHA
10. P. VALI
11. M. C. RUDRAMUNISWAMY
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
IND
IND
JD
JNP(JP)
CPI
IND
IND
IND
IND
IND
26802
21869
10565
10538
2884
2273
970
358
347
259
130
34.81%
28.40%
13.72%
13.69%
3.75%
2.95%
1.26%
0.46%
0.45%
0.34%
0.17%
1985 03-05-1985 61858 59912 121770 51564 42.35% 50286 1278 70206 1. M. RAMAPPA
2. SHARADA MALE BENNUR
3. SABJAN
4. Y. CHANGALAPPA
5. V. H. BHASKAR
6. P. VALISAB
7. RAMALINGANAGOUD
8. N. V. SWAMY
9. M. S. R. RAO
M
F
M
M
M
M
M
M
M
INC
CPI
IND
BJP
IND
IND
IND
IND
IND
20485
17852
7089
2701
965
490
383
186
135
40.74%
35.50%
14.10%
5.37%
1.92%
0.97%
0.76%
0.37%
0.27%
1983 01-05-1983 54054 52416 106470 62398 58.61% 60597 1801 44072 1. M. RAMAPPA
2. RAJA SAHEB
3. Y. CHANGALAPPA
4. N. V. PRAKASH RAO
M
M
M
M
JNP
INC
BJP
IND
30350
25876
3440
931
50.08%
42.70%
5.68%
1.54%
1978 25-02-1978 45599 44419 90018 54793 60.87% 53387 1406 35225 1. BHASKER NAIDU K.
2. ABDUL HUQ
3. NAGAPPA V.
4. VALISAD P.
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
25911
21147
5981
348
48.53%
39.61%
11.20%
0.65%
1972 05-03-1972 43338 41892 85230 54042 63.41% 52037 2005 31188 1. V NAGAPPA
2. K BHASKER NAIDU
3. S RAJAGOPAL CHETTY
4. N A NABI
5. S GURUNATH
6. R SHANKARA SARMA
M
M
M
M
M
M
NCO
INC
BJS
IND
IND
IND
25866
23024
1713
1072
213
149
49.71%
44.25%
3.29%
2.06%
0.41%
0.29%
1967 21-02-1967 69539 45889 65.99% 43219 2670 23650 1. V. NAGAPPA
2. T. G. SATHYANARAYAN
3. A. MAEBENNUR
4. N. A. N. SAB
M
M
M
M
SWA
INC
PFR
IND
27052
11963
2822
1382
62.59%
27.68%
6.53%
3.20%
1962 19-02-1962 66161 34998 52.90% 33377 1621 31163 1. T. G. SATYANARAYAN
2. R. A. SUBHAN
3. T. SREENIVASA MURTHY
M
M
M
INC
SWA
IND
17250
15560
567
51.68%
46.62%
1.70%
1957 25-02-1957 56776 34537 60.83% 34537 22239 1. MUNDLUR GANGAPPA
2. ABDUR RAZACK SAB
3. A. C. J. DASEN SOLOMON
M
M
M
IND
INC
IND
18551
14984
1002
53.71%
43.39%
2.90%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.