2028 ರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

33-ಉಜಳಂಬ

34-ಮೋರಖಂಡಿ

35-ನಾರಾಯಣಪೂರ

36-ರಾಜೇಶ್ವರ

37-ಮುಡಬಿ

38-ಮಂಠಾಳ

39-ಕೋಹಿನೂರ

Pre Survey of Basavakalyan Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Basavakalyan Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1967 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN SHARANU SALAGAR M BJP 92920 VIJAY SINGH M INC 78505 14415
2018 GEN B. NARAYANRAO M INC 61425 MALLIKARJUN SIDRAMAPPA KHUBA M BJP 44153 17272
2013 GEN MALLIKARJUN SIDRAMAPPA KHUBA M JD(S) 37494 B. NARAYANRAO M INC 21601 15893
2008 GEN BASAVARAJ PATIL ATTUR M BJP 39015 M G MULEY M INC 31077 7938
2004 GEN MALLIKARJUN SIDDARAMAPPA KHUBA M JD(S) 29557 BASAVARAJ PATIL ATTUR M IND 22132 7425
1999 GEN M.G.MULE M JD(S) 48166 BASAWARAJ PATIL ATTUR M JD(U) 29002 19164
1994 GEN BASWARAI PATIL ATTUR M JD 34728 MULEY MARUTHIRAO GOVINDRAO M INC 28299 6429
1989 GEN BASWARAJ PATIL ATTUR M JD 32404 MARUTIRAO MULEY M INC 29705 2699
1985 GEN BASAVARAJ PATIL ATTUR M JNP 34556 MARUTHIRAO MULEY M INC 27951 6605
1983 GEN BASAWARAJ SHANKARAPPA PATIL M JNP 27494 NAWAB S. M. KAMALUDDIN M IND 14144 13350
1978 GEN BAPU RAO HULSOORKER M INC(I) 23827 TAJUDDIN NAWAZBHAI M JNP 18868 4959
1972 GEN BAPURAO ANAND RAO M INC 24995 SIDRAMAPPA SANGANBASAPPA M IND 20367 4628
1967 GEN S. SANGANBASAPPA M IND 16115 B. ANANDRAO M IND 10233 5882

Basavakalyan Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1967 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 128489 118087 246581 176099 71.42 175489 112 70482 1. SHARANU SALAGAR
2. VIJAY SINGH
3. SANJUKUMAR WADEKAR
4. DEEPAK MALGAR
5. TATERAO APPARAO PATIL
6. NOTA
7. VEERA REDDY BASA REDDY PATIL
8. SHWEETA AARATI
9. DNYANESHWAR SINGARE
10. RAJESHWARI VARDHAN
11. SHIVAJI SIRAGAPUR
M
M
M
M
M
-
M
F
M
F
M
BJP
INC
JD(S)
AAAP
IND
NOTA
IND
RPI(A)
BSP
RPI
UPJP
92920
78505
1526
745
605
502
445
226
215
157
145
52.8
44.61
0.87
0.42
0.34
0.29
0.25
0.13
0.12
0.09
0.08
2018 12-May-2018 118402 105901 224318 145476 64.85 143916 1560 78842 1. B. NARAYANRAO
2. MALLIKARJUN SON OF SIDRAMAPPA KHUBA
3. P.G.R. SINDHIA
4. DEEPAK MALGAR
5. SHRIMANTHRAO ARJUNRAO
6. RAM SON OF INDRAJEET
7. PURUSHOTAM
8. AJINKYA MULAY
9. CHANDRAKANTH GYANOBA RANE
10. BABU PASHA MOINODDIN
11. ANIL GURUNATH
12. VIJAY KUMAR
13. C. NARAYAN
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
AAAP
IND
NCP
AIMEP
BMUP
IND
IND
BBKD
IND
IND
61425
44153
31414
1747
840
783
749
655
490
443
441
418
358
42.27
30.38
21.62
1.2
0.58
0.54
0.52
0.45
0.34
0.3
0.3
0.29
0.25
2013 05-05-2013 104552 93455 198011 126296 63.78% 126172 124 71715 1. MALLIKARJUN SIDRAMAPPA KHUBA
2. B. NARAYANRAO
3. M.G.MULEY
4. ATTUR MALLAMMA PATIL
5. SANJAY D PATWARI
6. SARDAR KHAN
7. JAGANATH PATIL
8. MALLAMMA BIRADAR
9. ABDUL RAZAQ
10. SHAHAJIRAO
11. SYED ANWAR
12. CHITAGUPPA MAHADEVI SHAMARAO
13. A.MILIND GURUJI
14. MALLIKARJUN
15. MULEY DNYANESHWAR
16. ARUNKUMAR
17. SYED GOUSE
M
M
M
F
M
M
M
F
M
M
M
F
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BSRCP
KJP
BJP
WPOI
IND
IND
BSP
IND
IND
IND
RPI
NPP
IND
IND
HJP
37494
21601
18214
17965
17431
2742
2595
1701
1489
896
834
798
673
553
514
355
317
29.72%
17.12%
14.44%
14.24%
13.82%
2.17%
2.06%
1.35%
1.18%
0.71%
0.66%
0.63%
0.53%
0.44%
0.41%
0.28%
0.25%
2008 22-05-2008 98104 92027 190131 107071 56.31% 106913 158 83060 1. BASAVARAJ PATIL ATTUR
2. M G MULEY
3. MALLIKARJUN S KHUBA
4. SHANTHAPPA G PATIL
5. BHAGIRATHI SHIVARAJ
6. YUVARAJ BALIRAM PATIL
7. ARUN KUMAR SHIVAJI RAO
8. MILIND GURUJI
9. DAYANAND PATNE
M
M
M
M
F
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
BSP
IND
SUP
IND
RPI(A)
SHS
39015
31077
23905
6427
2195
1893
1082
708
611
36.49%
29.07%
22.36%
6.01%
2.05%
1.77%
1.01%
0.66%
0.57%
2004 20-04-2004 91543 86780 178323 108856 61.04% 108854 2+T 18 69467 1. GUNDAPPA SHARANAPPA
2. NISAR AHMED MD. HUSSAIN
3. SARDAR KHAN
4. SHIVRAJ TIMMANNA BOKKE
5. MANTALE RAJSHEKHAR MALLINATH
6. BASAVARAJ PATIL ATTUR
7. BASAVARAJ SIDDANNA VARKALE
8. SHANTAPPA G PATIL
9. MULEY MG
10. MALLIKARJUN SIDDARAMAPPA KHUBA
11. SHIVAPPA DHULAPPA HOLKUNDE
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
IND
BSP
IND
IND
IND
IND
JP
BJP
INC
JD(S)
KNDP
1033
11862
1355
598
862
22132
2350
18034
19857
29557
1214
0.94%
10.89%
1.24%
0.54%
0.79%
20.33%
2.15%
16.56%
18.24%
27.15%
1.11%
1999 05-09-1999 79596 75600 155196 102062 65.76% 95162 6900+T 16 53134 1. M.G.MULE
2. BASAWARAJ PATIL ATTUR
3. SHANTAPPA G PATIL
4. GUNDAPPA SHERIKAR JANAWADA
5. MEER JAHANGIR ALI
6. SHARADKUMAR GANURE
7. DR.AMARANATH JAMADAR
8. SARDAR KHAN
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
JD(U)
NCP
IND
INC
IND
BSP
IND
48166
29002
5381
4880
3574
1924
1541
694
50.61%
30.48%
5.65%
5.13%
3.76%
2.02%
1.62%
0.73%
1994 26-11-1994 72985 69621 142606 88790 62.26% 86603 2187 53816 1. BASWARAI PATIL ATTUR
2. MULEY MARUTHIRAO GOVINDRAO
3. MAHAJAN M.G.
4. VAIJANATH TULSIRAM
5. GOVERDHAN PALAM
6. SHIVRAJ TIMMANNA BOKKE
7. MIR AZAR ALI NAVARANG
8. B. AJAY JADHAV
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
BJP
BSP
KCP
IND
IND
IND
34728
28299
12586
9006
1030
603
292
59
40.10%
32.68%
14.53%
10.40%
1.19%
0.70%
0.34%
0.07%
1989 24-11-1989 68641 63880 132521 83612 63.09% 78745 4867 48909 1. BASWARAJ PATIL ATTUR
2. MARUTIRAO MULEY
3. B. NARAYAN RAO
4. MANOHAR GHATKE
5. JIYANAND RAO
6. GHALE SIDRAM
7. RAUSAB
8. ADIVEPPA HALASHETI
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
JNP(JP)
IND
IND
IND
IND
IND
32404
29705
14104
1315
549
283
224
161
41.15%
37.72%
17.91%
1.67%
0.70%
0.36%
0.28%
0.20%
1985 03-05-1985 52780 51129 103909 67269 64.74% 65740 1529 36640 1. BASAVARAJ PATIL ATTUR
2. MARUTHIRAO MULEY
3. BABURAO GUDAGE
4. CHANDRAKANTH MHETRE
5. NAWAB S. M. KAMALODDIN
6. BAPURAO HULSOORKER
7. VISHWAS
8. ANGAD GUNDAJIRAO JAGTAP
9. SHANKAR PANDURANG
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
34556
27951
807
683
678
514
360
119
72
52.56%
42.52%
1.23%
1.04%
1.03%
0.78%
0.55%
0.18%
0.11%
1983 01-05-1983 46456 45227 91683 63386 69.14% 61924 1462 28297 1. BASAWARAJ SHANKARAPPA PATIL
2. NAWAB S. M. KAMALUDDIN
3. BAPURAO HULSOORKAR
4. KRISHNAPPA CHANDRAPPA
5. SIDRAMAPPA SANGANBASAPPA KHUBA
6. BAMMA REDDY MANNURE
M
M
M
M
M
M
JNP
IND
INC
IND
IND
IND
27494
14144
13150
3780
2068
1288
44.40%
22.84%
21.24%
6.10%
3.34%
2.08%
1978 25-02-1978 43809 43213 87022 53649 61.65% 51845 1804 33373 1. BAPU RAO HULSOORKER
2. TAJUDDIN NAWAZBHAI
3. SIDDAPPA KHELGI
4. BAMMAREDDY HANMANTH REDDY
5. NAGANNA HALSHETTY
6. MANIKAPPA SIDDALINGAPPA
M
M
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
IND
IND
23827
18868
4629
3497
606
418
45.96%
36.39%
8.93%
6.75%
1.17%
0.81%
1972 05-03-1972 39841 36926 76767 46516 60.59% 45362 1154 30251 1. BAPURAO ANAND RAO
2. SIDRAMAPPA SANGANBASAPPA
M
M
INC
IND
24995
20367
55.10%
44.90%
1967 21-02-1967 59403 38802 65.32% 36127 2675 20601 1. S. SANGANBASAPPA
2. B. ANANDRAO
3. A. VAIJNATH
4. B. CHITAMBAR
M
M
F
M
IND
IND
INC
PSP
16115
10233
7887
1892
44.61%
28.33%
21.83%
5.24%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.