2028 ರ ಬಂಟ್ವಾಳ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

11-ಕಾವಳಪಡೂರು

12-ನಾವೂರು

13-ಅಮ್ಟಾಡಿ

14-ನರಿಕೊಂಬು

15-ಬಾಳ್ತಿಲ

16- ಕೊಳ್ನಾಡು

17-ವಿಟ್ಲಪಡ್ನೂರು

18-ಪುಣಚ

19-ಪುದು

Pre Survey of Bantval Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Bantval Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1972 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN RAJESH NAIK U M BJP 93324 B. RAMANATH RAI M INC 85042 8282
2018 GEN RAJESH NAIK U M BJP 97802 B.RAMANATHA RAI M INC 81831 15971
2013 GEN B.RAMANATHA RAI M INC 81665 RAJESH NAIK ULIPADY M BJP 63815 17850
2008 GEN B.RAMANATHA RAI M INC 61560 NAGARAJ SHETTY B M BJP 60309 1251
2004 GEN NAGARAJA SHETTY B M BJP 54860 RAMANATHA RAI B M INC 48934 5926
1999 GEN B RAMANATH RAI M INC 49905 SHAKUNTHALA T SHETTY F BJP 36084 13821
1994 GEN B. RAMANATHA RAI M INC 34027 SHAKUNTHALA T. SHETTY F BJP 29734 4293
1989 GEN RAMANATHA RAI M INC 32939 H. NARAYANA RAI M BJP 16995 15944
1985 GEN RAMANATH RAI M INC 26344 N. SHIVA RAO M BJP 18328 8016
1983 GEN N. SHIVA RAO M BJP 17690 K. P. ABDULLA M INC 14217 3473
1978 GEN B. A. MOHIDEEN M INC(I) 30790 A. RUKMAYYA POOJARY M JNP 18409 12381
1972 GEN B. V. KAKKILAYA M CPI 30031 A. RUKMAYA POOJARI M BJS 11762 18269

Bantval Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1972 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 112264 116147 228415 185916 81.39 184751 347 42499 1. RAJESH NAIK U
2. B RAMANATH RAI
3. ILYAS MOHAMMED THUMBE
4. NOTA
5. PURUSHOTHAMA GOWDA KOLPE
6. PRAKASH GOMES
M
M
M
-
M
M
BJP
INC
SDPI
NOTA
AAAP
JD(S)
93324
85042
5436
821
495
454
50.29
45.83
2.93
0.44
0.27
0.24
2018 12-May-2018 109567 112192 221765 182737 82.40 181609 1128 39028 1. RAJESH NAIK U.
2. B RAMANATHA RAI
3. SHAMEER
4. BALAKRISHNA POOJARY PANOLIBAIL
5. IBRAHIM KAILAR
M
M
M
M
M
BJP
INC
AIMEP
LAD
IND
97802
81831
760
713
503
53.57
44.83
0.42
0.39
0.28
2013 05-05-2013 98737 98323 197060 156301 79.31% 156188 113 40759 1. B.RAMANATHA RAI
2. RAJESH NAIK ULIPADY
3. ADVOCATE ABDUL MAJID
4. KRISHNAPPA POOJARY KALLADKA
5. LOLAKSHA
6. IBRAHIM KAILARA
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
SDPI
JD(S)
RPI(A)
KJP
81665
63815
6113
1927
1511
1157
52.29%
40.86%
3.91%
1.23%
0.97%
0.74%
2008 16-05-2008 86795 86041 172836 135254 78.25% 135234 20+T 11 37582 1. B.RAMANATHA RAI
2. NAGARAJ SHETTY B
3. K.M.IBRAHIM
4. SATHISH KUMAR BANTWAL
5. RAMANATHA PAI
6. P.A. RAHEEM
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
CPI
IND
BSP
61560
60309
6298
3127
2544
1396
45.52%
44.6%
4.66%
2.31%
1.88%
1.03%
2004 26-04-2004 68275 71709 139984 109256 78.04% 109256 0+T 31 30728 1. NAGARAJA SHETTY B
2. MADHAVA KULAL B
3. RAMANATHA RAI B
4. RAMESH BODHI M
5. KRISHNAPPA POOJARY T
6. SHIVAPRASAD
M
M
M
M
M
M
BJP
JD(S)
INC
BSP
JP
KNDP
54860
2113
48934
1374
795
1180
50.21%
1.93%
44.78%
1.25%
0.72%
1.08%
1999 11-09-1999 57745 61370 119115 89360 75.02% 87617 1743+T 10 29755 1. B RAMANATH RAI
2. SHAKUNTHALA T SHETTY
3. FLEVY DSOUZA
4. B GANAPATHY KINI
M
F
F
M
INC
BJP
JD(S)
IND
49905
36084
1339
289
56.96%
41.18%
1.53%
0.33%
1994 26-11-1994 52176 56426 108602 77856 71.69% 76851 1005 30746 1. B. RAMANATHA RAI
2. SHAKUNTHALA T. SHETTY
3. VIJAYA KUMAR RAI
4. ABDUL RAHIMAN
5. N. SHIVA RAO
6. GREGORY D'SOUZA
7. LAWRENCE PINTO
M
F
M
M
M
M
M
INC
BJP
KCP
JD
IND
IND
IND
34027
29734
7393
4026
905
453
313
44.28%
38.69%
9.62%
5.24%
1.18%
0.59%
0.41%
1989 24-11-1989 51254 53362 104616 71618 68.46% 68117 3501 32998 1. RAMANATHA RAI
2. H. NARAYANA RAI
3. ABDUL RAHIMAN
4. JOHN NORONHA
M
M
M
M
INC
BJP
JD
JNP(JP)
32939
16995
15879
2304
48.36%
24.95%
23.31%
3.38%
1985 03-05-1985 37274 39308 76582 53256 69.54% 52730 526 23326 1. RAMANATH RAI
2. N. SHIVA RAO
3. B. VISHWANATH NAIK
4. SHEIKH IBRAHIM SAHEB
M
M
M
M
INC
BJP
CPI
IND
26344
18328
7316
742
49.96%
34.76%
13.87%
1.41%
1983 01-05-1983 34153 35111 69264 47216 68.17% 46409 807 22048 1. N. SHIVA RAO
2. K. P. ABDULLA
3. B. VISHWANATHA NAILK
4. SHEIKH IBRAHIM SAHEB
5. N. V. K. BHATRAKODI
M
M
M
M
M
BJP
INC
CPI
IND
IND
17690
14217
10342
3443
717
38.12%
30.63%
22.28%
7.42%
1.54%
1978 25-02-1978 33860 32658 66518 52003 78.18% 51214 789 14515 1. B. A. MOHIDEEN
2. A. RUKMAYYA POOJARY
3. MAHABALA SHETTY
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
30790
18409
2015
60.12%
35.95%
3.93%
1972 05-03-1972 35676 36041 71717 49079 68.43% 48042 1037 22638 1. B. V. KAKKILAYA
2. A. RUKMAYA POOJARI
3. SHEIK IBRAHIM SAHEB
4. S. I. J. MORAS
5. ISHWARA BHAT PARPAKAJE
M
M
M
M
M
CPI
BJS
IND
IND
SOP
30031
11762
3843
1972
434
62.51%
24.48%
8.00%
4.10%
0.90%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.