2028 ರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

<

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

14-ಕಾರಹಳ್ಳಿ(ಚಿಕ್ಕಅಂಕಂಡಹಳ್ಳಿ)

15-ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ(ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ)

16-ಬೂದಿಕೋಟೆ

17-ಕಾಮಸಮುದ್ರ

18-ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ (ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ)

Pre Survey of Bangarapet Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Bangarapet Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 (SC)
2023 (SC) S.N. NARAYANASWAMY. K.M M INC 77292 M. MALLESH BABU M JDS 72581 4711
2018 (SC) S.N.NARAYANASWAMY K.M M INC 70871 M.MALLESH BABU M JDS 49300 21571
2013 (SC) S.N.NARAYANASWAMY.K.M M INC 71570 E.M.NARAYANASWAMY M BJP 43193 28377
2011 (SC) E.M.NARAYANA SWAMY M BJP 56824 K.M.NARAYANAS. M INC 52781 4043
2008 (SC) NARAYANASWAMY M. M INC 49556 B.P.VENKATAMUNIYAPPA M BJP 42051 7505
1962 GEN E. NARAYANA GOWDA M IND 19626 K. V. NARAYANA REDDY M INC 9513 10113
1957 GEN E. NARAYANA GOWDA M IND 13467 D. VENKATARAMAIAH M INC 10563 2904

Bangarapet Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 102355 102899 205294 164461 80.11 163071 181 40833 1. S N NARAYANASWAMY
2. M MALLESH BABU
3. M NARAYANASWAMY
4. HARIKRISHNA RAMAPPA
5. NOTA
6. K N NARAYANASWAMY
7. KRS RAJU M PAUL
8. S N NARAYANASWAMY V
9. JYOTHISHA KOLARA
M
M
M
M
-
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
AAAP
NOTA
BSP
KRS
IND
IND
77292
72581
8972
2530
1223
859
467
229
141
47.04
44.18
5.46
1.54
0.74
0.52
0.28
0.14
0.09
2018 12-May-2018 97383 95821 193234 157199 81.35 156025 1174 36035 1. S.N.NARAYANASWAMY K.M
2. M.MALLESH BABU
3. VENKATAMUNIYAPPA B.P.
4. G.CHIKKANARAYANA
5. C.VENKATESHAPPA
6. K.M RAMAKRISHNAPPA
7. SRINIVASA
8. M.NARAYANASWAMY
9. VENKATESH
10. R.RAJENDRA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
RPSN
IND
IND
AIMEP
IND
IND
IND
71171
49300
33554
404
353
313
312
299
169
150
45.29
31.37
21.35
0.26
0.22
0.20
0.20
0.19
0.11
0.10
2013 05-05-2013 87778 85134 172929 141917 82.06% 141858 59 31012 1. S.N.NARAYANASWAMY.K.M
2. EM NARAYANASWAMY
3. RAMACHANDRA
4. SHESHU.V
5. SRINIVAS
6. MANJUNATHA J.K
7. SRINATH.R.N
8. VENKATESH.M. KALAVANCHI
9. P.M RAMESHA
10. K.V SAMPATH KUMAR
11. NAGENDRA.C
12. K.V SUDARSHAN
13. MANJUNATHA.V
14. Y.R.PRATHIBHA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
INC
BJP
JD(S)
KJP
IND
LJP
IND
BSRCP
IND
SAJP
IND
SP
IND
IND
71570
43193
22863
1242
850
470
354
280
236
179
175
173
146
127
50.45%
30.45%
16.12%
0.88%
0.6%
0.33%
0.25%
0.2%
0.17%
0.13%
0.12%
0.12%
0.1%
0.09%
2008 10-05-2008 77191 74146 151337 110438 72.97% 110391 47 40899 1. NARAYANASWAMY M.
2. VENKATAMUNIYAPPA B.P.
3. SHESHU. V
4. NAGENDRA G.K.
5. VENKATESHA K.
6. VENKATESH M.
7. THIPPARAJU R.N.
8. VENKATESHAPPA
9. RAVIKUMAR V.
10. V.UDAYA KUMAR
11. RAMESHA P.M.
12. M.SRINIVASAPPA
13. NAGARAJA M.
14. NARAYANSWAMY M.
15. KRISHNA MURTHY T.S.
16. NARAYANASWAMY N.
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
BSP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
SP
IND
IND
IND
IND
49556
42051
12859
1369
1037
772
506
490
350
324
208
193
190
169
161
156
44.89%
38.09%
11.65%
1.24%
0.94%
0.7%
0.46%
0.44%
0.32%
0.29%
0.19%
0.17%
0.17%
0.15%
0.15%
0.14%
1962 19-02-1962 59362 32492 54.74% 30475 2017 26870 1. E. NARAYANA GOWDA
2. K. V. NARAYANA REDDY
3. CHAMUNDI
M
M
M
IND
INC
REP
19626
9513
1336
64.40%
31.22%
4.38%
1957 25-02-1957 50178 24030 47.89% 24030 26148 1. E. NARAYANA GOWDA
2. D. VENKATARAMAIAH
M
M
IND
INC
13467
10563
56.04%
43.96%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.