TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Pre Survey of Bangalore Central Lok Sabha Election Local Voting Poll 2024 -25
Click :- Your Opinion Click :- ತಾಲ್ಲೂಕು ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಐಓಟರ್ ಪೂರ್ವಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ : ಭಾಗವಹಿಸಿ ನೇರ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಕ್ಷಿಸಿ...

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

Media Sarvagnanagar Shantinagar Chamrajpet C.V.Ramannagar(SC) Gandhinagar Mahadevapura(SC) Shivajinagar Rajajinagar
Assembly Sarvagnanagar Shantinagar Chamrajpet C.V.Ramannagar(SC) Gandhinagar Mahadevapura(SC) Shivajinagar RajajinagarDate Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN Detials
2024
23-May-19 2019 GEN P. C. Mohan M BJP 602853 Rizwan Arshad M INC 531885 70968
17-Apr-14 2014 GEN P.C. Mohan M BJP 557130 Rizwan Arshad M INC 419630 137500
23-Apr-09 2009 GEN Mohan,Shri P. C. M BJP 340162 H.T.Sangliana M INC 304944 35218

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.