2028 ರ ಬೈಲಹೊಂಗಲ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

65-ಬೆಳವಡಿ

66-ದೊಡವಾಡ

67-ದೇಶನೂರ(ನಾಗನೂರ)

68-ನೇಸರಗಿ

69-ಸಂಪಗಾಂವ

70-ದೇವಲಾಪೂರ(ಸಂಗೊಳ್ಳಿ)

71-ತಿಗಡಿ

Pre Survey of Bailhongal Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Bailhongal Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1967 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN KOUJALAGI MAHANTESH SHIVANAND M INC 58408 JAGDISH CHANNAPPA METGUD M BJP 55630 2778
2018 GEN KOUJALAGI. MAHANTESH. SHIVANAND M INC 47040 JAGDISH. CHANNAPPA METGUD M INDEPE 41918 5122
2013 GEN DR.VISHWANATHAIRANAGOUDA PATIL M KJP 40709 JAGADISH C. METGUD M BJP 37088 3621
2008 GEN METGUD VIRUPAXI CHANNAPPA M BJP 48988 KOUJALAGI MAHANTESH SHIVANAND M INC 39748 9240
2004 GEN JAGADISH VIRUPAKSHI C MATGUD M BJP 48208 KOUJATAGI MAHANTESH SHIVANAND M INC 36633 11575
1999 GEN KOUJALAGI MANHANTESH SHIVANAND M JD(U) 25856 SIDNAL SHANMUKHAPPA BASAPPA M INC 20309 5547
1996 GEN KOUJALAGI MAHANTESH SHIVANAND M JD 33220 BOLASHEETI BABURAO ANNAPPA M IND 20941 12279
1994 GEN KOUJALGI SHIVANAND HEMAPPA M JD 43562 GADATARANAVAR SHIVABASAPPA GANGAPPA M INC 14751 28811
1989 GEN KOUJALAGI SHIVANAND HEMAPPA M JD 28223 PATIL P. B. M INC 26464 1759
1985 GEN KOUJALAGI SHIVANANDA HEMAPPA M JNP 36544 BALEKUNDARGI RAMALINGAPPA CHANABASSAPPA M INC 25766 10778
1983 GEN BALEKUNDARGI RAMALINGAPPA CHANNABASAPPA M INC 30957 DEYANNAVAR VEERAPPA KALLAPPA M JNP 23159 7798
1978 GEN BALEKUNDARGI RAMLINGAPPA CHANABASAPPA M INC 22110 DODDAGOUDAR BASAVANTRAY BASALINGAPPA M INC(I) 20764 1346
1972 GEN P. B. ARVBALI PATIL M NCO 23655 B. R. CHANABASAPPA M INC 21775 1880
1967 GEN B. B. ANNAPPA M INC 27656 C. S. IRASANGAPPA M IND 6614 21042

Bailhongal Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1967 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 98575 97251 195828 152779 78.02 151277 190 43049 1. KOUJALAGI MAHANTESH SHIVANAND
2. JAGDISH CHANNAPPA METGUD
3. DR. VISHWANATH I PATIL
4. SHANKAR BHARAMAPPA MADALAGI
5. NOTA
6. BASANAGOUDA M CHIKKANAGOUDAR
7. RUDRAPPA MALAGI
8. PRASHANT RUDRAPPA JAKKAPPANAVAR
9. IRFAN BAGEWADI
10. DAYANAND GURPUTRYYA CHIKKAMATH
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
INC
BJP
IND
JD(S)
NOTA
AAAP
UPJP
KRPP
KRS
IMP
58408
55630
25060
9427
1319
970
785
531
261
205
38.28
36.46
16.42
6.18
0.86
0.64
0.51
0.35
0.17
0.13
2018 12-May-2018 93563 91248 184815 144862 78.38 143448 1414 39953 1. KOUJALAGI. MAHANTESH. SHIVANAND.
2. JAGDISH. CHANNAPPA METGUD
3. VISHWANATH IRANAGOUDA PATIL
4. SHANKAR. BHARAMAPPA. MADALAGI
5. SUNIL. L. GUDDAKAYU.
6. DURAGAMMA BASAPPA YARAZARAVI
7. MAHADEV SOMAPPA. KARABASANNAVAR
M
M
M
M
M
F
M
INC
IND
BJP
JD(S)
IND
AIMEP
IND
47040
41918
37498
13548
1767
984
693
32.49
28.95
25.9
9.36
1.22
0.68
0.48
2013 05-05-2013 83859 79411 163273 126913 77.73% 126797 116+T 6 36360 1. DR|| VISHWANATH IRANAGOUDA PATIL
2. JAGADISH C. METGUD
3. BASAVARAJ SHIVANAND KOUJALGI
4. SHANKAR B MADALAGI
5. MADHAV VENKATESH KULKARNI
6. VITTAL SIDDAPPA HARIJAN
7. DAYANAND G. CHIKKAMATH
M
M
M
M
M
M
M
KJP
BJP
INC
JD(S)
IND
BSP
SP
40709
37088
36042
9475
1746
975
762
32.11%
29.25%
28.42%
7.47%
1.38%
0.77%
0.6%
2008 22-05-2008 74739 71390 146129 104874 71.76% 104564 310+T 10 41255 1. METGUD VIRUPAXI CHANNAPPA
2. KOUJALAGI MAHANTESH SHIVANAND
3. CHANDRASHEKHAR SHIVALINGAPPA SADHUNAVAR
4. BALAPPA SOMAPPA CHALAKOPP
5. BATAGI MALLIKARJUN HUCHCHAPPA
6. PANCHAKSHARAYYA NEELAKANTHAYYA GANACHARI
7. SHRIKANT YALLAPPA SHIRAHATTI
8. DURGAMMA BASAPPA YARZARVI
9. SURESH MADIVALAPPA VIVEKI
M
M
M
M
M
M
M
F
M
BJP
INC
JD(S)
IND
LJP
BSP
ABHM
IND
JD(U)
48988
39748
10923
1608
1017
786
561
538
395
46.85%
38.01%
10.45%
1.54%
0.97%
0.75%
0.54%
0.51%
0.38%
2004 26-04-2004 71896 70520 142416 95357 66.95% 95303 54 47059 1. MARUTI NINGAPPA TIGADI
2. KOUJATAGI MAHANTESH SHIVANAND
3. CHANDRASHEKAR SHIVALINNAPPA SADHUNAVAR
4. JAGADISH VIRUPAKSHI C MATGUD
5. ASHFAQAHMED AKBARSABHED
6. BABU MUDAKAPPA MUGABASAV
M
M
M
M
M
M
USYP
INC
JD(S)
BJP
JP
KNDP
1395
36633
5680
48208
1446
1941
0.97%
25.72%
3.98%
33.85%
1.01%
1.36%
1999 11-09-1999 65212 64441 129653 90456 69.77% 84635 5821+T 6 39197 1. KOUJALAGI MANHANTESH SHIVANAND
2. SIDNAL SHANMUKHAPPA BASAPPA
3. BALEKUNDARAGI RAMESH CHANABASAPPA
4. JAGADEESH CHANNAPPA MATEGUD
5. CHIKKANAGOUDAR BASANAGOUDA MALLANAGOUDA
6. BOLASHETTI ANNAPPA BABURAO
7. BALAPPA SOMAPPA CHALAKOPPA
8. SHIVAJI TUKKAPPA LAMANI
9. BASAVARAJ NINGAPPA NEELAGAR
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(U)
INC
IND
BJP
JD(S)
IND
IND
IND
BSP
25856
20309
18217
15754
1444
1380
991
377
307
30.55%
24.00%
21.52%
18.61%
1.71%
1.63%
1.17%
0.45%
0.36%
1994 26-11-1994 58182 57551 115733 84764 73.24% 82532 2232 30969 1. KOUJALGI SHIVANAND HEMAPPA
2. GADATARANAVAR SHIVABASAPPA GANGAPPA
3. ANNASAHEB BOMMANAIK PATIL
4. SHEKHAPPA SOMAPPA ITAGI
5. C.P. PATIL
6. HUNASHIKATTI NAZEERAHMED AMEERSAB
7. MALLAYYANA MALLIKARJUNAYYA SHIVALINGAYYA
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
KCP
KRRS
BJP
IND
IND
43562
14751
14423
6097
3166
420
113
52.78%
17.87%
17.48%
7.39%
3.84%
0.51%
0.14%
1989 24-11-1989 54165 53250 107415 78496 73.08% 74116 4380 28919 1. KOUJALAGI SHIVANAND HEMAPPA
2. PATIL P. B.
3. MOKAHASI RUDRAPPA VEERAPPA
4. NEELAGAR BASAVARAJ NINGAPPA
5. MAKANDAR ABDUL BUDDESAB
6. KARI BASAVANATAPPA MAHARUDRAPPA
7. NEGHINHAI NABISAB HAJARATSAB
8. MALLAYYANAWAR MALLIKARJUN SHIVALINGAYYA
9. INAMDAR SWAYAMPRAKASH SHANKARDIXIT
10. HADAPAD MALLAPPA ISHWARAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
KRS
JNP(JP)
IND
IND
IND
IND
IND
IND
28223
26464
15454
1453
615
547
543
406
266
145
38.08%
35.71%
20.85%
1.96%
0.83%
0.74%
0.73%
0.55%
0.36%
0.20%
1985 03-05-1985 40970 41477 82447 63559 77.09% 62310 1249 18888 1. KOUJALAGI SHIVANANDA HEMAPPA
2. BALEKUNDARGI RAMALINGAPPA CHANABASSAPPA
M
M
JNP
INC
36544
25766
58.65%
41.35%
1983 01-05-1983 38367 39327 77694 56426 72.63% 54854 1572 21268 1. BALEKUNDARGI RAMALINGAPPA CHANNABASAPPA
2. DEYANNAVAR VEERAPPA KALLAPPA
3. MULLA JALALBEG SUBHANBEG
4. VIBHUTIMATH DUNDAYYA BASAVANEYYA
M
M
M
M
INC
JNP
IND
IND
30957
23159
531
207
56.44%
42.22%
0.97%
0.38%
1978 25-02-1978 36252 36768 73020 56307 77.11% 54577 1730 16713 1. BALEKUNDARGI RAMLINGAPPA CHANABASAPPA
2. DODDAGOUDAR BASAVANTRAY BASALINGAPPA
3. BASAVENNEPPA DUNDAPPA METGUD
4. PATIL KALLANAGOUDA HANAMANTGOUDA
5. YETTINAMANI BASAPPA KALINGAPPA
M
M
M
M
M
INC
INC(I)
JNP
IND
IND
22110
20764
10219
850
634
40.51%
38.05%
18.72%
1.56%
1.16%
1972 05-03-1972 31725 31945 63670 47305 74.30% 45430 1875 16365 1. P. B. ARVBALI PATIL
2. B. R. CHANABASAPPA
M
M
NCO
INC
23655
21775
52.07%
47.93%
1967 21-02-1967 57174 35983 62.94% 34270 1713 21191 1. B. B. ANNAPPA
2. C. S. IRASANGAPPA
M
M
INC
IND
27656
6614
80.70%
19.30%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.