TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Pre Survey of Bagalkot Lok Sabha Election Local Voting Poll 2024 -25
Click :- Your Opinion Click :- ತಾಲ್ಲೂಕು ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಐಓಟರ್ ಪೂರ್ವಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ : ಭಾಗವಹಿಸಿ ನೇರ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಕ್ಷಿಸಿ...

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

Media Mudhol Terdal Jamkhandi Bilgi Badami Bagalkot Hungund Nargund
Assembly Mudhol (SC) Terdal Jamkhandi Bilgi Badami Bagalkot Hungund NargundDate Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN Detials
2024
23-May-19 2019 GEN Gaddigoudar Parvatagouda M BJP 664638 Veena Kashappanavar M INC 496451 168187
17-Apr-14 2014 GEN Gaddigoudar Parvtagouda M BJP 571548 Ajay Kumar Sarnaik M INC 454988 116560
23-Apr-09 2009 GEN Gaddigoudar,Shri Parvatagouda Chandanagouda M BJP 413272 J.T.Patil M INC 377826 35446
20-Apr-04 2004 GEN Gaddigoudar Parvatagouda Chandanagouda M BJP 459451 Patil R S M INC 292068 167383
05-Sep-99 1999 GEN R.S. Patil M INC 378488 Ajayakumar Sambasadashiv Sarnaik M JD(U) 302054 76434
22-Feb-98 1998 GEN Ajaykumar Sambasadashiv Sarnaik M LS 352795 Siddu Nyamagouda M INC 269163 83632
02-May-96 1996 GEN Meti Hullappa Yamanappa M JD 250683 Iddappa Bhimappa Nyamagouda M INC 229351 21332
1991 GEN Siddappa Bhimappa Nyamagoudar M INC 276849 Ramakrishna Hegade M JD 255645 21204
24-Dec-84 1984 GEN Patil Hanmantagouda Bhimanagouda M INC 234955 Nadagouda Mallangagouda Pravatagouda M JNP 224443 10512
03-Jan-80 1980 GEN Veerendra Patil M INC(I) 245812 Hundekar Totappa Malleshappa M JNP 91839 153973
16-Mar-77 1977 GEN Patil Sanganagouda Basangouda M INC 212393 Tungal Keshavrao Krishnappa M BLD 140295 72098
15-Feb-67 1967 GEN S. B. Patil M INC 183984 A. D. Tondihal M IND 58304 125680
1971 GEN SANGANAGOUDA BASANAGOUDA PATIL M INC 197589 SHIVAPUTRAPPA SHIVABASAPPA MELLIGERI M NCO 91821 105768

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.