2028 ರ ಬಾದಾಮಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

9-ಹಲಕುರ್ಕಿ

10-ಜಲಗೇರಿ

11-ಕರಡಿಗುಡ್ಡ.ಎಸ್.ಎನ್

12-ಮುತ್ತಲಗೇರಿ

13-ಜಾಲಿಹಾಳ

14-ನಂದಿಕೇಶ್ವರ

Pre Survey of Badami Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Badami Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN B.B.CHIMMANAKATTI M INC 65845 SHANTHAGOUDA THIRTHGOUDA PATIL M BJP 56120 9725
2018 GEN SIDDARAMAIAH M INC 67599 B SREERAMULU M BJP 65903 1696
2013 GEN Chimmanakalti Baiappa Bhimappa M INC 57446 Mahantesh Gurupadappa Mamadapur M JD(S) 42333 15113
2008 GEN Mahagundappa Kallappa Pattanshetty M BJP 53409 Balappa Bhimappa Chimmankatti M INC 48302 5107
2004 GEN Mahagundappa Kallappa Pattanshetti M BJP 52678 Chimmanakatti Balappa Bhimappa M INC 33677 19001
1999 GEN Chimmanakatti Balappa Bheemappa M INC 42962 Pattanashetty Mahagundappa Kallappa M JD(U) 42565 397
1994 GEN Chimmankatti Balappa Bhimappa M INC 27354 Mahagundappa Kalbappa Pattanshetti M JD 25956 1398
1989 GEN Pattanashetti Mahagindap Pa. Kallappa M JD 36596 Shiddayya Shivayya Kadayyanavar M INC 25405 11191
1985 GEN Desai Ravasaheb Tulasigerappa M JNP 36701 Chimmankatti Balappa Bhimappa M INC 22235 14466
1983 GEN Chimmankanti Balappa Bhimappa M INC 27336 Desai Raosaheb Tulsigerappa M IND 24360 2976
1978 GEN Chimmanakatti Balappa Bhimappa M INC(I) 24249 Pattanashetti Kallappa Mahagundappa M JNP 19772 4477
1972 GEN Raosaheb Desai M INC 29832 P. K. Mahagundappa M NCO 17086 12746
1967 GEN P. K. Mahagundappa M IND 25849 P. V. Hanamantagouda M INC 14897 10952
1962 GEN Madivalappa Rudrappa M INC 17573 Shankarappa Shankarappa Pattanshetti M SWA 11585 5988
1957 GEN Patil Venkanagouda Hanmantgouda M INC 18460 Desai Shankarappagouda Basalingappagouda M IND 11938 6522

Badami Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2018
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 115364 116214 231594 185189 79.96 183508 358 46405 1. B B CHIMMANAKATTI
2. SHANTHAGOUDA THIRTHGOUDA PATIL
3. HANAMANT B MAVINAMARAD
4. JOGIN SHIVARAYAPPA DODDAKARIYAPPA
5. NOTA
6. BHIMAPPA FAKEERAPPA TALAWAR
7. ANAND LAXMAN WADDAR
8. KATANNAVAR HANAMAPPA MANAPPA
M
M
M
M
-
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
AAAP
NOTA
IND
KRS
IND
65845
56120
41572
1650
1479
989
782
601
38.95
33.2
24.59
0.98
0.87
0.59
0.46
0.36
2018 12-May-2018 109758 107947 217721 164006 75.33 161918 2088 53715 1. SIDDARAMAIAH
2. B SREERAMULU
3. HANAMANT MAVINAMARAD
4. SOMASHEKHAR BASAPPA BARAGUNDI
5. SHANKRAPPA GOUDAR
6. DONGRISAB LALSAB NADAF
7. RAVI KULKARNI
8. PUTTAIAH T
9. TULASAPPA DASAR
10. GIRISH ANKALAGI
11. NILESH IRAPPA BANNUR
12. DAYANAND KULAKARNI
13. SIDDAPPA GODI
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
IND
IND
INCP
RCMP
IND
IND
IND
JANSAMAP
IND
IND
67599
65903
24484
1235
806
663
348
258
166
145
120
109
82
41.24
40.2
14.94
0.75
0.49
0.4
0.21
0.16
0.1
0.09
0.07
0.07
0.05
2013 05-05-2013 99844 96818 196673 139076 70.71% 139071 5 57597 1. CHIMMANAKATTI BALAPPA BHIMAPPA
2. MAHANTESH GURUPADAPPA MAMADAPUR
3. MAHAGUNDAPPA KALLAPPA PATTANASHETTI
4. BASAYYA PRABAYYA HALLUR
5. M S PATIL
6. KANTICHANDRA JYOTHI
7. DAYANAND SRIDHARRAO KULKARNI
8. MARUTI JAMINDAR
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
KJP
BSRCP
BSP
IND
JD(U)
57446
42333
30310
3095
1807
1616
1456
1008
41.31%
30.44%
21.79%
2.23%
1.3%
1.16%
1.05%
0.72%
2008 22-05-2008 90362 90707 181069 119182 65.82% 119095 87+T 15 61887 1. MAHAGUNDAPPA KALLAPPA PATTANSHETTY
2. BALAPPA BHIMAPPA CHIMMANKATTI
3. NINGAPPA BASAPPA BANNUR
4. ASHOK KRISHNAJI KATTIMANI
5. VIRUPAKSHAGOUDA SHANKARAGOUDA PATIL
6. KUMAR BASAVLINGAYYA HAMPIHOLI
7. MANOHAR H AYYANNAVAR
8. DR.BANNI SANGAPPA VEERAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
BSP
IND
SP
IND
IND
53409
48302
7569
4030
2678
1242
1040
825
44.85%
40.56%
6.36%
3.38%
2.25%
1.04%
0.87%
0.69%
2004 20-04-2004 73916 75441 149357 97862 65.52% 97802 60+T 23 51495 1. DODAMANI RAJESAB MODINSAB
2. MANOHAR HANAMANTAPPA ELEGAR
3. PATIL VEERUPAKSHAGOUDA SHANKARAGOUDA
4. MUCHAKANDAYYA BASAYYA HANGARGI
5. MAHAGUNDAPPA KALLAPPA PATTANSHETTI
6. CHIMMANAKATTI BALAPPA BHIMAPPA
7. MARADITOTA LAXMANA RANGAPPA
M
M
M
M
M
M
M
JP
KNDP
IND
JD(S)
BJP
INC
BSP
1123
858
1592
5590
52678
33677
2284
1.14%
0.87%
1.62%
5.71%
53.82%
34.41%
2.33%
1999 05-09-1999 64002 64724 128726 89882 69.82% 87257 2625+T 2 38844 1. CHIMMANAKATTI BALAPPA BHEEMAPPA
2. PATTANASHETTY MAHAGUNDAPPA KALLAPPA
3. LAXMAN MARADITOT
4. SUNKAD SHIVANA GOUDA SHANKARA GOUDA
M
M
M
M
INC
JD(U)
BSP
JD(S)
42962
42565
1110
620
49.24%
48.78%
1.27%
0.71%
1994 26-11-1994 58239 60342 118581 82413 69.50% 80070 2343 36168 1. CHIMMANKATTI BALAPPA BHIMAPPA
2. MAHAGUNDAPPA KALBAPPA PATTANSHETTI
3. GADDIGOUDAR PARWATAGOUDA CHANDANAGOUD
4. JOGIN BHIMAPPA SAKRAPPA
5. HALLUR BASAYYA PRABHAYYA
6. ARISHINAGODI SONAMMA BHIMAPPA
7. UDAGATTI SHASIKANT HANAMANTAPPA
8. WODEYAR SIDDAWWA SOMAYYA
9. PARUTAGOUDA SANGANAGOUDA PATIL
10. METI TIPPANNA KARABASAPPA
11. MAHABALESHWAR SHIVAPPA PATTAR
12. HORAPETI PRATVIRAJ HANAMANTAPPA
13. DASAR TULASAPPA KARIYAPPA
14. PUJAR VITHAL HANAMANTAPPA
M
M
M
M
M
F
M
F
M
M
M
M
M
M
INC
JD
IND
KRRS
BJP
KCP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
27354
25956
15053
4465
3098
1373
831
468
342
334
304
181
169
142
34.16%
32.42%
18.80%
5.58%
3.87%
1.71%
1.04%
0.58%
0.43%
0.42%
0.38%
0.23%
0.21%
0.18%
1989 24-11-1989 55302 57564 112866 76153 67.47% 71850 4303 36713 1. PATTANASHETTI MAHAGINDAP PA. KALLAPPA
2. SHIDDAYYA SHIVAYYA KADAYYANAVAR
3. BHIMAPPA SAKRAPPAJOGIN
4. BASAYYA M. M.
5. PRAKSH SHIVAYOGEPPA CHITTA RAGI
6. PRABHAKAR HANAMANTARAO DESAI
7. NINGAPPA YALLAPPA SONNAD
8. RANGAPPA PARASAPPA MANJUNATHAN
9. HASENASABA NABISABA ROLLI
10. BALAVVA GUNDAPPA MADAR
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
JD
INC
KRS
JNP(JP)
BJP
IND
IND
IND
IND
IND
36596
25405
5711
1490
1198
701
366
152
138
93
50.93%
35.36%
7.95%
2.07%
1.67%
0.98%
0.51%
0.21%
0.19%
0.13%
1985 03-05-1985 42958 46296 89254 63487 71.13% 62089 1398 25767 1. DESAI RAVASAHEB TULASIGERAPPA
2. CHIMMANKATTI BALAPPA BHIMAPPA
3. KHAJI ISMAILSAB HASIMSAB
4. GUDI NARASINHACHARYA HUCHHACHARYA
5. NAGANUR CHINAGIBADASHAH KAMALSAB
6. JIGERI BASAPPA DYAMANNA
7. ARABJAMADAR ABUBAKKARSAB HAJIHASIMSAB
8. REVNAPPA VIRUPAZAPPA ANGADI
M
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
IND
BJP
IND
IND
IND
IND
36701
22235
1226
560
508
380
305
174
59.11%
35.81%
1.97%
0.90%
0.82%
0.61%
0.49%
0.28%
1983 01-05-1983 40390 43176 83566 55693 66.65% 53726 1967 27873 1. CHIMMANKANTI BALAPPA BHIMAPPA
2. DESAI RAOSAHEB TULSIGERAPPA
3. PAYANNAVAR YAMANAPPA BASAPPA
4. PATIL GANGAGOUDA SHANKARAGOUDA
5. SURESH SUKALAJI KALAL
6. SHIVAYOGI HUCHHAPPA MITALKOD
M
M
M
M
M
M
INC
IND
JNP
IND
LKD
IND
27336
24360
973
674
205
178
50.88%
45.34%
1.81%
1.25%
0.38%
0.33%
1978 25-02-1978 36619 39661 76280 56138 73.59% 54247 1891 20142 1. CHIMMANAKATTI BALAPPA BHIMAPPA
2. PATTANASHETTI KALLAPPA MAHAGUNDAPPA
3. LAGALI HOOVAPPA YALLAPPA
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
24249
19772
10226
44.70%
36.45%
18.85%
1972 05-03-1972 32907 34847 67754 49315 72.79% 47701 1614 18439 1. RAOSAHEB DESAI
2. P. K. MAHAGUNDAPPA
3. K. DIGAMBAR HANAMANT
M
M
M
INC
NCO
BJS
29832
17086
783
62.54%
35.82%
1.64%
1967 21-02-1967 59060 43455 73.58% 40746 2709 15605 1. P. K. MAHAGUNDAPPA
2. P. V. HANAMANTAGOUDA
M
M
IND
INC
25849
14897
63.44%
36.56%
1962 19-02-1962 51878 32321 62.30% 29821 2500 19557 1. VENKANAGOUDA HANUMANTAGOUDA PATIL
2. SHANKARAPPA SHANKARAPPA PATTANSHETTI
3. MRUTYUNJAYA NEELKANTHAYYA HIREMATH
M
M
M
INC
SWA
JS
17573
11585
663
58.93%
38.85%
2.22%
1957 25-02-1957 48468 30398 62.72% 30398 18070 1. PATIL VENKANAGOUDA HANMANTGOUDA
2. DESAI SHANKARAPPAGOUDA BASALINGAPPAGOUDA
M
M
INC
IND
18460
11938
60.73%
39.27%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.