2028 ರ ಔರದ್
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

13-ಚಿಂತಾಕಿ

14-ಚಿಕ್ಲಿ(ಜೆ) ವಡಗಾಂವ(ಡಿ)

15-ಹೆಡಗಾಪೂರ

16-ಸಂತಪೂರ

17-ಎಕಂಬಾ

Pre Survey of Aurad Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ


Click :- Your Opinion
Aurad Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1967 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 (SC)
2023 (SC) PRABHU B CHAVAN M BJP 81382 BHIMSAIN RAO SHINDE M INC 71813 9569
2018 (SC) PRABHU CHAUHAN M BJP 75061 VIJAYKUMAR KOUDAL M INC 64469 10592
2013 (SC) PRABHU B. CHAVAN M BJP 61826 DHANAJI BHEEMA JADHAV M KJP 38635 23191
2008 (SC) PRABHU CHAVHAN M BJP 56964 NARSINGRAO SURYAWANSHI M INC 29186 27778
2004 GEN GURUPADAPPA NAGAMARAPALLI M INC 45621 GUNDAPPA VAKIL M JD(S) 34300 11321
1999 GEN GUNDAPPA VAKIL M BJP 31967 GURUPADAPPA NAGMARPALLI M INC 29182 2785
1994 GEN GURUPADAPPA NAGMAR PALLI M JD 29479 SHEKHAR PATIL M INC 28800 679
1989 GEN GURUPADAPPA NAGMARPALLY M JD 35508 BAPURAO PATIL M IND 20994 14514
1985 GEN GURUPADAPPA NAGMARPALLI M JNP 30972 BAPURAO VITHALRAO PATIL M IND 26504 4468
1983 GEN MANIK RAO PATIL M INC 28218 BABURAO PATIL M IND 21620 6598
1978 GEN MANIK RAO PATIL M INC(I) 36381 BAPURAO VITHAL RAO PATIL M IND 18946 17435
1972 GEN BAPU RAO PATIL M IND 22431 MANIK RAO PATIL M NCO 18570 3861
1967 GEN M. R. S. RAO M INC 25965 P. G. R. PATIL M IND 19299 6666

Aurad Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1967 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 114186 105258 219444 158759 72.35 158139 157 60685 1. PRABHU B CHAVAN
2. BHIMSAIN RAO SHINDE
3. JAISINGA
4. BABURAO ADAKE
5. ANIL RATHOD
6. NOTA
7. GUNWANTRAO
8. DR. M P DARAKESWARAIAH
9. SANTOSHKUMAR
10. DR LAXMAN SORHALLI
11. RAHUL
12. NARSING TUKARAM
13. K R S ANKUSH
M
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
AAAP
RASMARP
NOTA
BSP
IND
IND
KRPP
SAJP
JaHP
KRS
81382
71813
1506
945
637
464
362
361
331
270
266
136
130
51.31
45.28
0.95
0.6
0.4
0.29
0.23
0.23
0.21
0.17
0.17
0.09
0.08
2018 12-May-2018 111674 102787 214461 147479 68.77 146445 1034 66982 1. PRABHU CHAUHAN
2. VIJAYKUMAR
3. DHANAJI
4. ANAND
5. PRAMODKUMAR
6. SANTOSH
7. ROSHAN
8. CHANDAR
9. DILIPKUMAR
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
BBKD
AIMEP
IND
SHS
IND
SJPA
75061
64469
2605
1233
950
653
554
553
367
50.92
43.73
1.77
0.84
0.64
0.44
0.38
0.38
0.25
2013 05-05-2013 99024 90075 189108 129446 68.45% 129101 345 59662 1. PRABHU B. CHAVAN
2. DHANAJI BHEEMA JADHAV
3. GAIKAWAD VIJAYKUMAR
4. G.M. YATNOOR
5. ROOPCHAND RATHOD
6. DEVIDAS
7. SULOCHANA
8. RAJU KADYAL
9. KASTURBAI
10. SHAMANNA BAVGI
11. JAIRAJ CHATURE
12. RATANSING
13. SHIVKUMAR BELDAL
14. DR. SHANKARRAO SONALWADI
M
M
M
M
M
M
F
M
F
M
M
M
M
M
BJP
KJP
INC
JD(S)
NCP
BSP
IND
KMP
IND
IND
IND
IND
BSRCP
IND
61826
38635
15456
4892
1225
1151
1098
1065
904
814
686
461
451
437
47.89%
29.93%
11.97%
3.79%
0.95%
0.89%
0.85%
0.82%
0.7%
0.63%
0.53%
0.36%
0.35%
0.34%
2008 22-05-2008 91199 85078 176277 102711 58.26 102442 269 73566 1. PRABHU CHAVHAN
2. NARSINGRAO SURYAWANSHI
3. VAIJANATHRAO SURYAWANSHI
4. BABURAO KADAM
5. SHAMANNA BAVAGI
6. DR. SHANKARRAO SONALWADI
7. DR.MOHANRAO
8. VISHWANATH MAHADU SINDHE
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
BSP
JD(S)
IND
IND
SP
IND
56964
29186
8374
2876
2108
1412
821
701
55.61%
28.49%
8.17%
2.81%
2.06%
1.38%
0.8%
0.68%
2004 20-04-2004 91030 87777 178807 109673 61.33% 109673 69134 1. GURUPADAPPA NAGAMARAPALLI
2. BASAWARAJ PATIL KOLLER
3. BAB SHETTY
4. GURUBASAPPA
5. PANCHAL TUKARAM VITTAL RAO
6. MACHINDAR HUNAJE
7. DR. SHANKARA RAO
8. GUNDAPPA VAKIL
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JP
IND
IND
IND
IND
JD(S)
45621
23562
2710
619
691
1057
1113
34300
41.59%
21.48%
2.47%
0.56%
0.63%
0.96%
1.01%
31.27%
1999 05-09-1999 82277 78955 161232 103132 63.96% 97031 6101 58100 1. GUNDAPPA VAKIL
2. GURUPADAPPA NAGMARPALLI
3. CHANDERSHEKAR PATIL
4. ARUN BAPUSAHEB PATIL
5. RAGHUNATH RAO JADHAV
6. DR BAJIRAO YADAVRAO PATIL
7. SHRAVANKUMAR BHANDE
8. MAQDOOM
9. DR. SHANKAR RAO SONALWADI
10. RAMRAO VITHALRAO PAITL
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
IND
NCP
JD(S)
BSP
IND
IND
IND
IND
31967
29182
15230
13389
4388
1789
555
321
111
99
32.95%
30.07%
15.70%
13.80%
4.52%
1.84%
0.57%
0.33%
0.11%
0.10%
1994 26-11-1994 79368 76570 155938 99752 63.97% 97658 2094 56186 1. GURUPADAPPA NAGMAR PALLI
2. SHEKHAR PATIL
3. ARUN BAPUSAHEB PATIL EKAMBEKAR
4. CANDARPAL YESHWANTHRAO PATIL
5. SHRAVAN KUMAR SANGAPPA BHANDE
6. AMRUTHRAO NEELKATHRAO WATGE
7. MARUTH REDDY VITHAL REDDY
8. SHANTH KUMAR SHIVSHARNAPPA CHIMKODE
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
IND
BJP
BSP
KCP
IND
KCVP
29479
28800
25141
6997
3959
2279
795
208
30.19%
29.49%
25.74%
7.16%
4.05%
2.33%
0.81%
0.21%
1989 24-11-1989 70313 67438 137751 86712 62.95% 81166 5546 51039 1. GURUPADAPPA NAGMARPALLY
2. BAPURAO PATIL
3. GANAPATH RAO KHUBA
4. RASJSHEKHAR NAGAMURTHY
5. NEELKHANT GURUBASAPPA
6. VASRAM BHAJANA
7. MANIKRAO SHAMRAO
8. SHANKREDDY IREDDY
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
IND
INC
JNP(JP)
IND
IND
IND
IND
35508
20994
19106
3438
1234
436
300
150
43.75%
25.87%
23.54%
4.24%
1.52%
0.54%
0.37%
0.18%
1985 03-05-1985 56872 55208 112080 75065 66.97% 73900 1165 37015 1. GURUPADAPPA NAGMARPALLI
2. BAPURAO VITHALRAO PATIL
3. MANMATH NAGSHETTY BICHKUNDE
4. KHAJA KHAMRULLA
5. BABURAO KISHANRAO PATIL
6. ROOPCHAND RATHOD
7. SHAKER REDDY ERAREDDY
8. SANGAPPA HULLAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
JNP
IND
INC
LKD
IND
ICS
IND
IND
30972
26504
11950
1966
1203
915
243
147
41.91%
35.86%
16.17%
2.66%
1.63%
1.24%
0.33%
0.20%
1983 01-05-1983 48698 47738 96436 66905 69.38% 65720 1185 29531 1. MANIKRAO PATIL
2. BABURAO PATIL
3. KASHINATH RAO BELURE
4. GULAM
5. PANDARINATH REDDY
6. APPARAO KHUBA
7. SHARANAPPA
M
M
M
M
M
M
M
INC
IND
JNP
IND
IND
IND
IND
28218
21620
11236
2683
1464
281
218
42.94%
32.90%
17.10%
4.08%
2.23%
0.43%
0.33%
1978 25-02-1978 46622 45444 92066 67260 73.06% 65884 1376 24806 1. MANIK RAO PATIL
2. BAPURAO VITHAL RAO PATIL
3. BALWANT RAO DEV RAO KHANAPURKER
4. MANOSH ANDRISH
5. MANIK RAO RACHAPPA
M
M
M
M
M
INC(I)
IND
JNP
INC
IND
36381
18946
6558
2602
1397
55.22%
28.76%
9.95%
3.95%
2.12%
1972 05-03-1972 43693 41019 84712 55925 66.02% 54377 1548 28787 1. BAPU RAO PATIL
2. MANIK RAO PATIL
3. GANPAT RAO KHOBA
M
M
M
IND
NCO
INC
22431
18570
13376
41.25%
34.15%
24.60%
1967 21-02-1967 67742 47673 70.37% 45264 2409 20069 1. M. R. S. RAO
2. P. G. R. PATIL
M
M
INC
IND
25965
19299
57.36%
42.64%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.