2028 ರ ಅರಕಲಗೂಡು
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

39-ಬೆಳವಾಡಿ(ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗೆ)

40-ವಿಜಾಪುರ ಅರಣ್ಯ (ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ)

41-ಕೊಣನೂರು

42-ಹುಲಿಕಲ್(ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ)

43-ಕೇರಳಾಪುರ (ರಾಮನಾಥಪುರ)

44-ಗಂಗೂ(ಕಟ್ಟೀಪುರ)


Pre Survey of Arkalgud Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Arkalgud Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN A. MANJU M JDS 74844 M.T. KRISHNEGOWDA M IND 54946 19898
2018 GEN A T RAMASWAMY MTD> JDS 85064 MANJU A M INC 74411 10653
2013 GEN MANJU A M INC 61369 A.T RAMASWAMY M JD(S) 52575 8794
2008 GEN MANJU. A M INC 68257 A. T. RAMASWAMY M JD(S) 59217 9040
2004 GEN RAMASWAMY AT M JD(S) 47131 MANJU A M INC 44192 2939
1999 GEN A MANJU M BJP 53732 AT RAMASWAMY M INC 38187 15545
1994 GEN A.T. RAMASWAMY M INC 38222 A. MANJU M BJP 32181 6041
1989 GEN A. T. RAMASWAMY M INC 30507 K. B. MALIAPPA M JD 20889 9618
1985 GEN K. B. MALLAPPA M JNP 38779 G. T. KRISHNA MURTHY M INC 24738 14041
1983 GEN K. B. MALLAPPA M JNP 33927 B. N. PUTTEGOWDA M INC 22225 11702
1978 GEN MALLAPA K. B. M JNP 32315 PUTTALINGEGOWDA M INC(I) 13824 18491
1972 GEN H. N. NANJEGOWDA M INC 24441 K .B. MALLAPPA M NCO 8251 16190
1967 GEN H. N. NANJEGOWDA M SWA 22876 G. A. T. GOWDA M INC 12589 10287
1962 GEN G. A. THIMMAPPA GOWDA M INC 18967 H. N. NANJE GOWDA M PSP 11870 7097
1957 GEN PUTTEGOWDA ALIAS PUTTASWAMYY GOWDA M IND 13831 G. A. THIMMAPPAGOWDA M INC 11079 2752

Arkalgud Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 116724 111257 227985 194632 85.37 193443 158 33353 1. A MANJU
2. M T KRISHNEGOWDA
3. H P SRIDHARGOWDA
4. H YOGARAMESHA
5. HARISH ATHNI
6. B T JAVAREGOWDA
7. SHIVARAJA G R
8. NOTA
9. KESHAVAMURTHY H T
10. SRINIVASA M G
11. M C VISHWANATHA BISALAHALLI
12. PUNEETH B R
13. PUTTARAJA
14. M R SHIVANNA
15. MANJUNATHA H P
16. VIJAYA BHARATHI
M
M
M
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
F
JD(S)
IND
INC
BJP
BSP
AAAP
UPJP
NOTA
KRS
IND
IND
IND
IND
IND
BDBR
IND
74844
54946
35974
19549
2400
2024
721
624
572
554
474
386
381
294
188
136
38.57
28.31
18.54
10.07
1.24
1.04
0.37
0.32
0.29
0.29
0.24
0.2
0.2
0.15
0.1
0.07
2018 12-May-2018 111377 104227 215604 189074 87.70 187715 1359 26530 1. A. T. RAMASWAMY
2. MANJU .A
3. H. YOGARAMESHA
4. SHESHEGOWDA
5. MANJUNATHA .H .P
6. H. T. SATHYA
7. LATHA .K .M
M
M
M
M
M
M
F
JD(S)
INC
BJP
INCP
BDBRAJP
AIMEP
RPI(A)
85064
74411
22679
3559
1035
486
481
45.03
39.39
12.01
1.88
0.55
0.26
0.25
2013 05-05-2013 102546 95404 197950 170283 86.02% 170262 21 27667 1 MANJU A
2 A.T RAMASWAMY
3 H. YOGARAMESHA
4 S. PUTTASWAMY
5 K.K YOGESHAPPA
6 B.C RAJESH
7 M.K NATARAJ
8 H.S YOGESHA
9 SHIVAKUMAR G A
10 MANJUNATHA
11 K.B YOGEGOWDA
12 RAJASHEKHARA
13 G.S MURALIDHARA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
IND
KJP
IND
BSP
BJP
IND
SAJP
BDBRAJP
IND
JD(U)
BSRCP
61369
52575
32477
12259
2789
2774
1775
1021
842
819
713
444
405
36.04%
30.88%
19.07%
7.2%
1.64%
1.63%
1.04%
0.6%
0.49%
0.48%
0.42%
0.26%
0.24%
2008 10-05-2008 92008 86201 178209 145439 81.61% 145353 86 32770 1 MANJU. A
2 A. T. RAMASWAMY
3 K. NANJUNDE GOWDA
4 K. S. RAMEGOWDA
5 H. T. HUCHAPPA
6 H. D. KRISHNA
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
BSP
SKP
IND
68257
59217
9206
3521
2598
2554
46.96%
40.74%
6.33%
2.42%
1.79%
1.76%
2004 26-04-2004 73219 72532 145751 109773 75.31% 109668 105+T 14 35978 1 . NINGACHAR H E(SWAMY)
2 . MOHANA KM
3 . RAMESH VATAL
4 . ALADAHALLI SUBBEGOWDA
5 . LOKESH KUMAR ES
6 . VAGEESH PRASAD BS
7 . RAMASWAMY AT
8 . RAJESHA BC
9 . PURUSHOTHAM HN
10 . MANJU A
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
KNDP
IND
IND
USYP
JP
BJP
JD(S)
BSP
JD(U)
INC
774
3169
1025
629
1961
2325
47131
6220
2242
44192
0.70%
2.88%
0.93%
0.57%
1.78%
2.11%
42.93%
5.66%
2.04%
40.25%
1999 11-09-1999 65854 66790 132644 105649 79.65% 101253 4396 26995 1 . A MANJU
2 . AT RAMASWAMY
3 . KB MALLAPPA
4 . KS RAMEGOWDA
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
BSP
53732
38187
8979
355
53.07%
37.71%
8.87%
0.35%
1994 26-11-1994 63277 63566 126843 98895 77.97% 97490 1405 27948 1 . A.T. RAMASWAMY
2 . A. MANJU
3 . K.B. MALLAPPA
4 . H.G. SHETTY GOWDA
5 . HO. THI. HUTCHAPPA
6 . A.S. MYLARAIAH
7 . A.B. CHANNE GOWDA
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD
KCP
IND
IND
IND
38222
32181
25145
1549
195
139
59
39.21%
33.01%
25.79%
1.59%
0.20%
0.14%
0.06%
1989 24-11-1989 59221 58684 117905 89824 76.18% 84062 5762 28081 1 . A. T. RAMASWAMY
2 . K. B. MALIAPPA
3 . A. MANJU
4 . BYRE GOWADA
5 . A. G. RAMACHANDRA
6 . M. B. RUDRAPPA
7 . K. C. BASAVARAJU
8 . DAYANANDA KUMAR S. M.
9 . PUTTALINGEGOWDA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
IND
JNP(JP)
IND
BJP
KRS
IND
IND
30507
20889
20167
10846
499
420
347
274
113
36.29%
24.85%
23.99%
12.90%
0.59%
0.50%
0.41%
0.33%
0.13%
1985 03-05-1985 46032 44695 90727 68420 75.41% 67405 1015 22307 1 . K. B. MALLAPPA
2 . G. T. KRISHNA MURTHY
3 . A. J. SUBBEGOWDA
4 . A. T. RAMAIAH
5 . RANGEGOWDA
6 . DYAVEGOWDA
7 . B. K. PUTTELLAIAH
8 . RAMANNA
9 . DHARMAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
BJP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
38779
24738
1344
736
551
533
320
244
160
57.53%
36.70%
1.99%
1.09%
0.82%
0.79%
0.47%
0.36%
0.24%
1983 01-05-1983 43984 40608 84592 57809 68.34% 56689 1120 26783 1 . K. B. MALLAPPA
2 . B. N. PUTTEGOWDA
3 . SETTY GOWDA
M
M
M
JNP
INC
IND
33927
22225
537
59.85%
39.21%
0.95%
1978 25-02-1978 39469 36850 76319 59899 78.49% 58736 1163 16420 1 . MALLAPA K. B.
2 . PUTTALINGEGOWDA
3 . NANJEGOWDA H. N.
4 . SANNADEVAIAH H. P.
5 . EROGOWDA
M
M
M
M
M
JNP
INC(I)
INC
IND
IND
32315
13824
11717
674
206
55.02%
23.54%
19.95%
1.15%
0.35%
1972 05-03-1972 33769 33095 66864 43755 65.44% 42734 1021 23109 1 . H. N. NANJEGOWDA
2 . K .B. MALLAPPA
3 . RAMAIAH
4 . V. N. SALIGRAM
5 . A. G. ANNAIAH
6 . T. B. KALUANABASAPPA
M
M
M
M
M
M
INC
NCO
SWA
IND
IND
BJS
24441
8251
4547
2637
1732
1126
57.19%
19.31%
10.64%
6.17%
4.05%
2.63%
1967 21-02-1967 53780 37058 68.91% 35465 1593 16722 1 . H. N. NANJEGOWDA
2 . G. A. T. GOWDA
M
M
SWA
INC
22876
12589
64.50%
35.50%
1962 19-02-1962 51843 35296 68.08% 32985 2311 16547 1 . G. A. THIMMAPPA GOWDA
2 . H. N. NANJE GOWDA
3 . D. H. JAWARAIAH
4 . K. NAGARAJA RAO
5 . S. KADEGOWDA
M
M
M
M
M
INC
PSP
IND
JS
IND
18967
11870
1069
739
340
57.50%
35.99%
3.24%
2.24%
1.03%
1957 25-02-1957 44336 24910 56.18% 24910 0 19426 1 . PUTTASWAMYY GOWDA
2 . G. A. THIMMAPPAGOWDA
M
M
IND
INC
13831
11079
55.52%
44.48%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.